Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9301159/11 Témák: 17707 Tagok: 109424 Legújabb tag: Krissz156 Online: (112/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 400 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 9979 üzenet
 3693. pjuli  |   Válasz erre 2020-04-05 20:40:40 [1.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Máté 21

Jézus királyként vonul be Jeruzsálembe

Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek. Az Olajfák hegyéhez értek, Betfagé falu szélére. Akkor Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: 2 „Menjetek be ebbe a faluba! Találtok ott egy kikötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el mindkettőt, és vezessétek hozzám! 3 Ha valaki szólna ezért, mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. Akkor azonnal elengedi őket.”

4 Ez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a próféta mondott:

5
„Mondjátok meg Sion népének:[a]
»Nézd, itt jön a Királyod!
Alázatos, és szamáron ül,
teherhordó állat csikóján.«”[b]

6 A tanítványok el is mentek, és mindent úgy tettek, ahogyan Jézus mondta. 7 Elhozták a szamarat és a csikóját, ráterítették felsőruháikat, Jézus felült rá, és így közeledett Jeruzsálem felé. 8 Nagy tömeg gyűlt össze, és Jézus elé, az útra terítették felsőruháikat. Mások ágakat vágtak le a fákról, és azokat szórták eléje az útra. 9 Az előtte és utána vonuló sokaság így kiáltozott:

„Hozsánna[c] Dávid Fiának!
Áldott legyen, aki az Örökkévaló nevében jön![d]

Hozsánna a magasságban Istennek!”

10 Amikor Jézus Jeruzsálembe ért, az egész város felbolydult. Mindenki azt kérdezte a másiktól: „Ki ez?”

11 A Jézust kísérő sokaság így válaszolt: „Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből.”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3692. pjuli  |   Válasz erre 2020-04-04 07:57:25 [2.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 Timóteushoz 6

A hamis tanítók és az igazi gazdagság

3 Azonban vannak, akik másképpen tanítanak — olyan dolgokat, amelyek nincsenek összhangban Urunk, Jézus Krisztus egészséges tanításával. Ezek a hamis tanítók nem fogadják el azt a tanítást, amelynek az igazi istenfélelem és az Isten helyes szolgálata az alapja. 4 Ezek nagyra tartják magukat, de semmihez sem értenek igazán. Valójában az a betegségük, hogy szeretnek vitatkozni, és bizonyos szavak miatt huzakodni. Ebből azonban csak irigység, veszekedés, egymás sértegetése és gonosz gyanúsítás származik. 5 Állandóan viszálykodnak, megromlott a gondolkozásuk, és nem ismerik az igazságot. Úgy gondolják, Isten szolgálata arra való, hogy ezzel sok pénzt szerezzenek.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3691. pjuli  |   Válasz erre 2020-04-01 11:36:25 [3.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 125

Akik az Örökkévalóban bíznak,
olyanok, mint a Sion hegye:
nem inognak soha,
megmaradnak örökké.
2
Ahogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül,
védő karjával az Örökkévaló úgy veszi népét körül,
most és mindörökké.
3
A gonoszok uralma
nem tarthat örökké az igazak földjén,
nehogy még az igazak is
rosszra nyújtsák ki kezüket.

4
Örökkévaló, jóságoddal fordulj a jókhoz,
az igazszívűekhez!
5
Akik pedig görbe utakon járnak,
az Örökkévaló büntesse meg őket
a gonoszokkal együtt!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3690. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-30 20:31:42 [4.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 96

Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket!
Énekeljen az Örökkévalónak az egész föld!
2
Énekeljetek neki, és áldjátok őt!
Hirdessétek napról napra szabadítását!
3
Hirdessétek dicsőségét az összes nemzetnek,
mondjátok el minden népnek csodálatos tetteit!
4
Mert hatalmas az Örökkévaló,
és méltó a dicséretre!
Őt illeti imádat, tisztelet és félelem,
minden más istennél inkább!
5
Mert a nemzetek istenei tehetetlen bábok csupán,
de az Örökkévaló teremtette az eget!
6
Dicsőség és méltóság ragyog előtte,
erő és szépség lakik szent helyén!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3689. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-30 20:29:20 [5.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Prédikátor 10

5 Láttam egy gonosz dolgot a nap alatt, amely az uralkodó tévedésének következménye. 6 Néha az ostobákat emelik magas pozícióba, míg a gazdagokat alacsony sorba szorítják. 7 Láttam szolgákat előkelő sorban, lovon járni, s ugyanakkor fejedelmeket meg gyalog, mintha szolgák lennének.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3688. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-25 20:41:09 [6.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Máté 18

Példázat az adós szolgáról

21 Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: „Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?”

22 „Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer[d] is — válaszolta Jézus. — 23 Mert Isten Királysága hasonlít ehhez: egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. 24 Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki tízezer talentummal[e] tartozott. 25 Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát is. Amit pedig ezekért kapnak, abból törlesszék az adósságot. 26 A szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!« 27 A király megsajnálta, szabadon engedte, sőt az összes adósságát is elengedte.

28 Miután ez a szolga elment, találkozott egyik másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott száz ezüstpénzzel. Torkon ragadta, fojtogatni kezdte, és azt mondta: »Add meg, amivel tartozol!«

29 Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!«

30 Az első szolga azonban nem akart megkönyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatársát, amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. 31 Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt.

32 Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki: »Te gonosz szolga, én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél! 33 Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad!« 34 Majd a király haragjában átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát.

35 Bizony, így bánik veletek Mennyei Atyám is, ha szívből meg nem bocsáttok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek!”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3687. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-23 07:42:10 [7.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 114

7
Reszkess az Úr előtt, te föld,
reszkess Jákób Istene előtt,
8
aki a sziklát tóvá változtatta,
kemény kősziklából forrást fakasztott!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3686. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-21 21:48:18 [8.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 3

16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. 17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. 18 Aki hisz a Fiúban, azt nem fogják elítélni. De aki nem hisz benne, az máris elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3685. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-19 09:35:47 [9.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 12

14
Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól,
és amit tesz, annak a jutalmát kapja meg.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3684. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-17 19:55:39 [10.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 91

14
Az Örökkévaló mondja rólad:
„Mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz,
megmentelek.
Mivel jól ismersz engem,
magasra emellek.
15
Mikor kiáltasz hozzám,
felelek.
Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül,
kimentelek, és fölemellek!
16
Hosszú élettel teszlek megelégedetté,
és megmutatom neked szabadításomat.”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3683. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-15 06:01:03 [11.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 91

9
Mivel ezt mondtad: „Erős kőváram az Örökkévaló,
a Felséges a menedékem!”
10
Ezért nem ér el téged a veszedelem,
s otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet.
11
Hiszen az Örökkévaló parancsolt felőled,
s melléd rendelte angyalait,
hogy őrizzenek minden utadon.
12
Kezükben hordoznak,
hogy meg ne üsd lábad a kőben.
13
Bizony, oroszlán és vipera fölött jársz,
letaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3682. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-13 21:52:29 [12.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 91

Aki a Felséges rejtekhelyén lakik,
a Mindenható árnyékában nyugszik az,
teljes biztonságban.
2
Azt mondom az Örökkévalónak:
„Te vagy Istenem, bízom benned!
Te vagy erős kőváram,
benned védelmet találok!”
3
Akkor ő kiment a rejtett csapdából,
megment a halálos járványtól,
4
szárnyával betakar, mint fiókáit a madár,
és tollai alatt védelmet találsz.
Hűsége lesz pajzsod és páncélod.
5
Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól,
sem nappal a lesből kilőtt nyíltól,
6
sem a homályban lopakodó, halálos járványtól,
sem a délben támadó hirtelen haláltól!
7
Még ha ezerszám hullanak is melletted,
s tízezren a közeledben,
téged akkor is elkerül a pusztító.
8
Bizony, meglátod ezt a saját szemeddel!
Előtted büntetik meg a gonoszokat!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3681. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-10 09:52:01 [13.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 18

5
Nem jó a bűnösnek kedvezni,
sem az igazat kiforgatni jogaiból.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3680. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-08 18:07:11 [14.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Ézsaiás 41

29
.....
A bálványok semmit sem érnek,
semmire nem képesek,
csak tehetetlen szobrok,
semmi más!”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3679. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-07 08:12:35 [15.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

Miután Jézus ezeket mondta, felnézett az égre, és így szólt: „Atyám, eljött az idő! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy ő is dicsőséget szerezzen neked! 2 Hatalmat adtál Fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztál. 3 Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3678. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-05 20:43:40 [16.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 118

5
Mikor körülvettek és szorongattak a bajok,
az Örökkévalót hívtam segítségül.
Ő válaszolt, kiszabadított szorult helyzetemből,
és tágas térre állított.
6
Mellém állt az Örökkévaló, ugyan miért féljek?
Mit árthatnak nekem az emberek?
7
Mellém állt az Örökkévaló, ő az én segítőm!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3677. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-04 09:10:55 [17.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 14

26
Akik tisztelik és félik az Örökkévalót,
teljes bizalommal vannak iránta,
s ez még a gyermekeiknek is menedéket jelent.
27
Az Örökkévalót tisztelni és félni — ez az élet forrása,
így kerülheted el a halál csapdáit.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3676. pjuli  |   Válasz erre 2020-03-02 18:07:06 [18.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten ajándéka és Krisztus ellenségei

28 Drága gyermekeim, éljetek továbbra is Krisztusban! Ha megmaradunk benne, akkor nem kell félnünk azon a napon sem, amikor ő majd megjelenik. Bízhatunk benne, hogy nem fogunk szégyent vallani előtte. 29 Tudjuk, hogy Krisztus igazságos. Ugyanígy biztosak lehettek abban is, hogy mindazok, akik igazságosan élnek, Isten gyermekei.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3675. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-29 06:58:29 [19.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten ajándéka és Krisztus ellenségei

24 Kövessétek továbbra is azt a tanítást, amelyet kezdettől fogva hallottatok! Ha ez bennetek marad, akkor ti is közösségben maradtok a Fiúval és az Atyával. 25 Mert ez az, amit ő nekünk megígért: az örök élet.

26 Mindezt azért írom nektek, mert vannak, akik megpróbálnak rossz útra téríteni és becsapni titeket. 27 Ti azonban különleges ajándékot kaptatok Istentől, amely most is bennetek van, ezért nincs szükségetek más tanítóra. Az ő ajándéka megtanít benneteket mindenre, és amit mond, az mind igaz, mert benne nincs semmi hazugság. Tehát ahogy ő tanított benneteket, úgy éljetek Krisztusban továbbra is!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3674. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-28 09:17:21 [20.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten ajándéka és Krisztus ellenségei

20 Gyermekeim, ti mindannyian különleges ajándékot[b] kaptatok Istentől,[c] ezért ismeritek az igazságot. 21 Nem azért írtam nektek ezeket, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem éppen azért, mert ismeritek. Azért írtam, mert tudjátok, hogy az igazságból nem származik hazugság.

22 Mi a legnagyobb hazugság? Az, ha valaki azt állítja, hogy Jézus nem a Messiás. Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten és a Fiú hatalmát. 23 Aki nem hisz a Fiúban, az nem ismeri az Atyát sem. Aki azonban elismeri a Fiú hatalmát, az elismeri az Atyát is.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3673. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-27 02:25:59 [21.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten ajándéka és Krisztus ellenségei

18 Gyermekeim, elérkezett az utolsó óra. Ahogyan már hallottatok róla, Krisztus Ellensége el fog jönni. Valóban, Krisztusnak sok ellensége már itt is van, ebből is láthatjuk, hogy csakugyan az utolsó órában élünk. 19 Krisztusnak ezek az ellenségei egy ideig közöttünk voltak, azután elhagytak bennünket. Közöttünk voltak, de valójában sohasem tartoztak közénk, hiszen máskülönben nem hagytak volna el minket. Mivel azonban elmentek, nyilvánvaló, hogy valójában sohasem tartoztak közénk.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3672. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-24 09:24:10 [22.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Ne szeressétek ezt a világot!

15 Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait! Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya-Istent.

16 Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. 17 Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké él.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3671. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-22 20:21:40 [23.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten régi-új parancsa

12
Azért írok nektek, kedves gyermekeim,
mert Jézus Krisztusért
Isten megbocsátotta bűneiteket.
13
Azért írok nektek, apák,
mert ti már megismertétek őt,
aki öröktől fogva él.
Azért írok nektek, fiatalok,
mert legyőztétek a Gonoszt.
14
Azért írok nektek, gyermekek,
mert megismertétek az Atya-Istent.
Azért írok nektek, apák,
mert megismertétek őt,
aki kezdettől fogva él.
Azért írok nektek, fiatalok,
mert erősek vagytok,
mert Isten beszéde bennetek él,
és legyőztétek a Gonoszt.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3670. pjuli  |   Válasz erre 2020-02-20 10:00:20 [24.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 János 2

Isten régi-új parancsa

7 Szeretteim, amit nektek írok, az egyáltalán nem új dolog, hanem ugyanaz a régi parancs, amelyet még kezdetben kaptatok. Ez az a tanítás, amelyet már hallottatok, 8 mégis újra mondom nektek, mintha új parancs lenne. Ez az igazság megmutatkozott Jézus életében, és érvényes a ti életetekben is, mert múlik a sötétség, és már ragyog az igazi világosság.
9 Aki azt mondja, hogy a világosságban[a] él, mégis gyűlöli a testvérét, az valójában még mindig a sötétségben van. 10 Aki Isten szeretetével szereti a testvérét, az megmarad a világosságban, és semmi sincs benne, amin mások megütközhetnek. 11 De aki gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 Találatok száma: 9979
    / 400 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.015244007110596 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail