Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9265623/43 Témák: 17583 Tagok: 109007 Legújabb tag: Danko Bernadett Online: (102/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 395 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 9867 üzenet
 3582. pjuli  |   Válasz erre Ma, 09:52:30 [1.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Jeremiás sir 3

31
Mert az Úr nem fordul el tőlünk örökre!
32
Megszomorít, de meg is könyörül rajtunk,
mert hűséges szeretete kifogyhatatlan.

33
Hiszen nem szíve szerint büntet meg,
nem annak örül, ha megalázhat!
34
Hogy a föld összes foglyait
lába alá tiporja valaki,
35
hogy kiforgassák jogaiból a szegényt
a Magasságos Isten szeme láttára,
36
hogy a perben igazságtalanul ítéljenek,
— ezt az Úr nem nézi ölbe tett kézzel!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3581. pjuli  |   Válasz erre Tegnap, 09:33:14 [2.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Jeremiás sir 3

22
Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk,
mert hűséges szeretete soha nem fogy el!
23
Sőt, megújul minden reggel!
Bizony, nagy a te hűséged, Uram!
24
Te vagy örökségem, Örökkévaló[c]
— mondja a lelkem —,
ezért benned bízom, benned reménykedem!

25
Jó az Örökkévaló azokhoz, akik benne bíznak,
akik jelenlétét keresik, kívánják.
26
Bizony, jó várni és nyugton maradni,
amíg az Örökkévaló megszabadít!
27
Jó, ha igát viselsz,
és türelmet tanulsz már fiatal korodban,Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3580. pjuli  |   Válasz erre 2019-08-16 19:18:53 [3.] 
Károli Gáspár fordítású Biblia

Zsoltárok könyve » 147. fejezet

5
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
6
Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
7
Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
8
Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;
9
Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, amelyek kárognak.
10
Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
11
Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3579. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-29 09:53:34 [4.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 55

22
Add át az Örökkévalónak, ami túl nehéz,
majd ő gondodat viseli!
Nem engedi, hogy az igaz vereséget szenvedjen.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3578. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-27 19:26:59 [5.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 11

6
Aki szereti az igazságot, azt megmenti az igazság,
a hűtleneket pedig a saját mohó kívánságuk ejti csapdába.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3577. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-26 19:33:03 [6.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Máté 15

Isten szava fontosabb, vagy az emberi hagyományok?

Ekkor farizeusok és törvénytanítók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből. Ezt kérdezték tőle: 2 „Tanítványaid nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek. Miért nem engedelmeskednek a régi vallási vezetők rendeleteinek?”

3 Jézus kérdéssel válaszolt: „Ti pedig miért toljátok félre Isten parancsait a hagyományok kedvéért? 4 Isten ugyanis ezt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat!«[a], és ezt is: »Aki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjön!«[b] 5 Ezzel szemben ti azt tanítjátok, hogy ha valaki már felajánlotta a Templom javára azt, amivel a szüleinek segíthetne, akkor inkább a Templomnak adja, mint a szüleinek. 6 Ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond, és nem neki kell engedelmeskednünk. Fontosabb, hogy mindenki a ti hagyományaitokat kövesse. 7 Milyen képmutatók vagytok! Jól mondta rólatok Ézsaiás próféta:

8
»Ez a nép csak a szájával tisztel engem,
de szíve távol van tőlem.
9
Látszólag tisztelnek ugyan engem,
de nem ér az semmit,
mert tanításaik csak emberi parancsok!«”[c]Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3576. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-25 11:01:39 [7.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 121

Felnézek a hegyekre:
vajon honnan jön számomra segítség?
2
Az Örökkévaló küld nekem segítséget,
a Menny és Föld Teremtője!
3
Nem hagyja, hogy lábad elcsússzon,
szüntelen virraszt fölötted, nem alszik el!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3575. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-23 20:16:26 [8.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 14

21
Aki megveti a másikat, vétkezik,
de áldott, aki segít a szegényeken.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3574. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-16 07:17:35 [9.] 
Egyszerű fordítású Biblia

1 Mózes 1

26 Szólt Isten: „Alkossunk embert[h], aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain és a háziállatokon. Uralkodjon az egész földön[i] és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak!” 27 Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. 28 Azután megáldotta őket:

„Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, sokasodjatok,
népesítsétek be a földet,
és vegyétek birtokba!
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain
és a többi állatokon,
amelyek a földön élnek és mozognak.”

29 Még azt is mondta nekik Isten: „Nézzétek! Nektek adok az egész földön minden magot termő növényt és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van — ezek fognak táplálni benneteket. 30 A föld összes állatainak pedig a zöldellő növényeket adom táplálékul. A mezei vadaknak, az égi madaraknak, és minden egyéb szárazföldi állatnak, amelyben az élet lehelete van, odaadtam a föld összes zöld növényét, hogy azt egyék.” 31 Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Majd leszállt az este, azután felvirradt a reggel — ez volt a hatodik nap.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3573. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-14 18:56:06 [10.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Prédikátor 5

10 Aki pénzimádó, sohasem elégszik meg azzal, amit szerzett. Ugyanígy, aki folyvást csak a vagyonát akarja gyarapítani, sohasem elégszik meg az üzleti haszonnal. Bizony, ez is hiábavalóság! 11 Ha gyarapodik a vagyonod, növekednek az igények is, és egyre többen akarnak költeni belőle. Mi marad hát a gazdának? Csak az, hogy legelteti a szemét a vagyonán.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3572. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-13 06:44:16 [11.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Rómaiakhoz 5

6 Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk, bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk. 7 Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis vállalná a halált valaki, 8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.

9 Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által! Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által. 10 Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját Fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel! 11 Sőt mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által, aki békét teremtett köztünk és Isten között.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3571. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-11 18:57:28 [12.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 21

13
Ha nem akarod meghallani a szegények segélykiáltását,
akkor neked sem felel senki,
amikor segítségért kiáltasz.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3570. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-10 07:20:28 [13.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 113

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!

Dicsérjétek, akik szolgáljátok őt!
Dicsérjétek nevét!
2
Áldott legyen az Örökkévaló neve
most és mindörökké!
3
Dicsérjétek az Örökkévaló nevét minden helyen,
napkelettől a napnyugta földjéig,
4
mert az Örökkévaló uralkodik,
magasan a népek fölött,
dicsősége feljebb ér a Mennynél!
5
Kicsoda hasonlítható Istenünkhöz,
az Örökkévalóhoz,
aki messze fenn lakik a magasban,
6
magát megalázva mégis lehajol,
hogy átvizsgálja a Mennyet és a Földet?
7
Fölemeli a szegényt a porból,
a nincstelen koldust a szemétdombról,
8
hogy a fejedelmek közé ültesse őket.
Bizony, beülteti népének előkelői közé!
9
Családba helyezi még a meddő asszonyt is,
hogy boldog legyen, mint sok gyermek anyja!

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3569. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-08 19:46:18 [14.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 115

14
Adjon nektek az Örökkévaló
mind többet és többet,
nektek és gyermekeiteknek egyaránt!
15
Áldjon meg téged az Örökkévaló,
aki a Mennyet és a Földet teremtette!
16
A Menny az Örökkévalóé,
de a Földet az ember fiainak adta.
17
Nem a halottak dicsérik az Örökkévalót,
nem azok, akik leszálltak a csend országába,
18
hanem mi, akik élünk!
Igen, dicsérjük az Örökkévalót
most és mindörökké!

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3568. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-05 07:58:57 [15.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Jeremiás sir 3

22
Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk,
mert hűséges szeretete soha nem fogy el!
23
Sőt, megújul minden reggel!
Bizony, nagy a te hűséged, Uram!
24
Te vagy örökségem, Örökkévaló[c]
— mondja a lelkem —,
ezért benned bízom, benned reménykedem!

25
Jó az Örökkévaló azokhoz, akik benne bíznak,
akik jelenlétét keresik, kívánják.
26
Bizony, jó várni és nyugton maradni,
amíg az Örökkévaló megszabadít!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3567. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-03 19:41:24 [16.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 15

3
Az Örökkévaló szemei mindent figyelemmel kísérnek,
a jókat és gonoszokat egyaránt szemmel tartja ő!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3566. pjuli  |   Válasz erre 2019-07-01 07:27:40 [17.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Ézsaiás 41

Ezt mondja az Örökkévaló:
„Csendesedjetek le, szigetek!
Hallgassatok rám, távoli partok lakói!
Gyűjtsetek erőt,
jöjjetek közel, nemzetek!
Szedjétek össze bátorságotokat,
szóljatok!
Szálljunk perbe egymással!
2
Feleljetek, ha tudtok:
Ki indította el őt keletről,
hogy igazságot cselekedjen?
Ki adta kezébe a nemzeteket?
Ki tette őt úrrá a királyok fölött?
Kardjával ízzé-porrá zúzza a királyokat,
íjával szétszórja a nemzeteket,
mint szél a polyvát.
3
Üldözi seregüket,
s megállíthatatlanul halad,
oly ösvényen, ahol még sohasem járt.
4
Ki tervezte és vitte végbe mindezt?
Ki hozta elő kezdettől fogva a nemzedékeket?
Én, az Örökkévaló!
Mert én vagyok az Első,
és ugyanaz leszek akkor is,
mikor szólítom az utolsó nemzedéket!”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3565. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-29 19:53:43 [18.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. 25 Igazságos Atyám! Ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek, és ők is felismerték és elfogadták, hogy te küldtél engem. 26 Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük éljen, és én is őbennük éljek.”


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3564. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-27 09:48:17 [19.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. 25 Igazságos Atyám! Ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek, és ők is felismerték és elfogadták, hogy te küldtél engem. 26 Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük éljen, és én is őbennük éljek.”


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3563. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-25 20:27:33 [20.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

18 Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. 19 Értük odaszentelem magamat, hogy ők is odaszenteljék magukat neked a valóság megismerése által!

20 Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. 21 Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem! 22 Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk.

23 Én bennük élek, és te, Atyám énbennem — hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3562. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-23 09:55:35 [21.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

13 Atyám, most hozzád jövök, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket. 14 Átadtam nekik üzenetedet, Atyám.

Akik ehhez a világhoz tartoznak, gyűlölték az enyémeket, mert ők nem ebből a világból valók, ahogyan én sem tartozom ehhez a világhoz. 15 Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a Gonosztól! 16 Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem.

17 Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által — s a te beszéded, az a valóság!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3561. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-21 20:08:40 [22.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

11 Most már visszatérek hozzád, Atyám! Nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk! 12 Amíg velük voltam, megőriztem őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Vigyáztam rájuk, és nem veszett el közülük senki más, csak az az egy: a pusztulás fia. Így teljesedett be, amit az Írás róla mondott.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3560. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-19 08:33:57 [23.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

6 Atyám, embereket ajándékoztál nekem ebből a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, én pedig kézzelfoghatóan megmutattam nekik, hogy te milyen vagy. Ők azok, akik befogadták szavaidat, és engedelmeskedtek annak, amit mondtál. 7 Ők már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled származik. 8 Minden szót, amit tőled hallottam, továbbadtam nekik, ők pedig befogadták tanításodat. Felismerték, elfogadták, és meggyőződtek róla, hogy ezek a tanítások valóban tőled származnak, és azt is, hogy valóban te küldtél engem. 9 Értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. Azokért imádkozom, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. 10 Mert mindazok, akik hozzám tartoznak, a tieid, és mindazok, akik hozzád tartoznak, az enyémek — és általuk mutatkozik meg dicsőségem mindenki számára.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3559. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-18 07:05:21 [24.] 
Egyszerű fordítású Biblia

János 17

Jézus imádkozik a tanítványaiért

Miután Jézus ezeket mondta, felnézett az égre, és így szólt: „Atyám, eljött az idő! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy ő is dicsőséget szerezzen neked! 2 Hatalmat adtál Fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztál. 3 Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél. 4 Befejeztem a munkát, amellyel megbíztál, s ezzel dicsőséget szereztem neked itt a földön. 5 Most pedig, Atyám, fogadj vissza dicsőségedbe és jelenlétedbe, abba a dicsőségbe, amelyben veled együtt laktam, mielőtt a világ létrejött volna.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3558. pjuli  |   Válasz erre 2019-06-16 18:42:43 [25.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 18

Az önfejű csak saját kívánságát követi,
és dühösen elutasít minden bölcs tanácsot.
2
Az ostoba nem hallgat senkire,
egyre a saját gondolatait mondja.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 Találatok száma: 9867
    / 395 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.015990018844604 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail