Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9281563/126 Témák: 17641 Tagok: 109200 Legújabb tag: kiskis2 Online: (114/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 397 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 9919 üzenet
 3634. pjuli  |   Válasz erre 2019-12-06 10:46:44 [1.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tes

8 Tehát először azt mondja: „Nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat. Nem lelted örömödet az égőáldozatokban, sem a vétekért való áldozatokban.” (Pedig a Törvény szerint ezeket az áldozatokat kellett bemutatni.) 9 Azután pedig így szól: „Itt vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat.” Ez azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. 10 Jézus Krisztus valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára különválasztott, szent néppé. Ez Jézus testének egyszeri feláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3633. pjuli  |   Válasz erre 2019-12-04 21:26:33 [2.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

5Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba:
„Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat,
sem a hálaáldozatokat,
hanem testet alkottál nekem.
6Nem lelted örömödet az égőáldozatokban
sem a vétekért való áldozatokban.
7Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem!
Azért jöttem, hogy véghezvigyem, amit te akarsz,
pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam” Zsolt 40:7-9Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3632. pjuli  |   Válasz erre 2019-12-02 09:19:01 [3.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

A Törvényben az eljövendő áldásoknak csupán az árnyéka van meg, nem pedig maguk a valóságos dolgok. Ez vonatkozik azokra az áldozatokra is, amelyeket a Törvény szerint évente újra meg újra be kell mutatni Istennek, mert ezek az áldozatok sohasem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. 2 Hiszen, ha a Törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abbahagyták volna az áldozatokat! Akkor ugyanis azok, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk.

De nem ez a helyzet! 3 Éppen ellenkezőleg: az évente bemutatott áldozatok folyton a bűnre emlékeztetnek, 4 mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje az emberek bűneit!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3631. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-26 19:29:07 [4.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 9

Jézus Krisztus véglegesen leszámolt a bűnnel

26Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor fel kellett volna áldoznia magát a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége felé közeledett, hogy önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat viszont egyszer és mindenkorra elegendő, mert amikor Jézus Krisztus saját magát feláldozta, akkor véglegesen leszámolt a bűnnel.27Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos.28Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta fel magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem az emberek bűneit hordozza, hanem azért jön, hogy teljes szabadulást hozzon azoknak, akik várva-várják őt.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3630. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-24 06:23:19 [5.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 9

Jézus Krisztus véglegesen leszámolt a bűnnel

23A Szent Sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a Mennyben vannak. A Földön azokra az áldozatokra volt szükség, amelyekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak.24Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített Szent Sátorba ment be, hanem egyenesen a Mennybe. A földi Szent Sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a Mennyben van. Jézus Krisztus azért ment fel a Mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben jelenjen meg Isten előtt.25De nem azért ment be, hogy újra meg újra feláldozza magát.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3629. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-22 20:26:38 [6.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 9

Az Új Szövetség Jézus halálával lépett érvénybe

16-17Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely azonban csak a halála után lesz érvényes. Amíg él, addig a végrendelete nem lép életbe. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy a végrendelkező valóban meghalt-e.18Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a Régi Szövetség sem a vér, vagyis halál nélkül.19Mózes előbb az egész népnek elmondta a Törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráhintette a vért a Törvény könyvére és az egész népre.20Azt mondta: „Ez a vér teszi érvényessé a Szövetséget, amelyet Isten parancsolt nektek.”21Ugyanígy vérrel hintette be a Szent Sátrat, és azokat az dolgokat, amelyeket a papok használtak.22A Törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell „megtisztítani”, és a vér kiontása nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3628. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-21 07:39:32 [7.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 9

Az Új Szövetség Jézus halálával lépett érvénybe

11Ez az idő pedig most van, hiszen a Főpapunk, Krisztus már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a Főpapja, amelyek már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatot, mint azok a papok a régi időkben. Jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amelyet nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz.
12Krisztus nem a kecskék, vagy borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a Mennyben bement a Szentek Szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre ott is marad — és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést.13A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját rászórták az emberekre. Így tették őket „tisztává”, de csak külsőleg.14Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes! Megtisztítja lelkiismeretünket a halott tettektől, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát Istennek az örökkévaló Szellem által.
15Krisztus Új Szövetséget kötött velünk. Mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amelyeket a Régi Szövetség idején követtek el. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amelyet Isten ígért nekik.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3627. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-19 08:19:04 [8.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 9


9 Isten tiszteletének ez a rendje egyúttal példázat is, amely a mostani időre is vonatkozik. Azt jelenti, hogy a Szent Sátor rendje szerinti ajándékok és áldozatok nem képesek megtisztítani a résztvevők lelkiismeretét. 10 Ezekben a szertartásokban ugyanis csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg egyéb külsőséges dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de a belsejét nem tisztítják meg. A szertartásokat Isten csak arra az időre adta, amíg el nem jött a teljes megújítás ideje és az új rend.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3626. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-17 19:52:32 [9.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 8

Az Új Szövetség

Ugyanígy, az Új Szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a Régi Szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült.
7Ha a Régi Szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra.8De azzal Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt a népéhez:
„Eljön az idő — mondja az Úr —,
amikor új szövetséget kötök
Izráel népével és Júda népével,
9de ez az új nem olyan lesz,
mint a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon,
amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről.
Mivel nem maradtak hűségesek a régi szövetséghez,
én is elfordultam tőlük — mondja az ÚR.
10Azok után a napok után majd
új szövetséget kötök Izráel népével, mondja az ÚR,
és az ilyen lesz: törvényeimet beírom értelmükbe,
bevésem a szívükbe,
Istenükké leszek,
ők pedig népemmé lesznek.
11Nem lesz többé szükség rá,
hogy valaki a testvérét, vagy társát tanítsa.
Nem mondja neki: »Ismerd meg az URat«,
mert mind ismerni fognak engem,
a legkisebbtől a legnagyobbig.
12Mert megbocsátom gonoszságaikat,
és bűneikre többé nem emlékezem.” Jer 31:31-34
13Isten „újnak” nevezte ezt a szövetséget — ez azt jelenti, hogy a Régi Szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3625. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-16 07:20:37 [10.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 8

Jézus a mennyei Főpapunk

1Látjátok, nekünk ilyen Főpapunk van! Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a Mennyben a Felséges Isten trónjának jobb oldalán ül,2és főpapként szolgál a mennyei Szentek Szentjében, az igazi Templomban, amelyet az Úr épített, nem az emberek.
3Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi Főpapunk, Jézus sem kivétel.4De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a Törvény szerint ajándékokat mutatnak be.5Az a szolgálat azonban, amelyet a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi, mennyei dolgoknak! Ez abból is látható, hogy amikor Mózes a Szent Sátor felállításához készült, Isten így figyelmeztette: „Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked!”6Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3624. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-14 20:42:30 [11.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 7

26Ilyen Főpapra van szükségünk, aki szent, tiszta, hibátlan, akit nem befolyásolnak a bűnösök, és akit Isten a Menny fölé emelt!27Nem olyan, mint azok a főpapok a régi időkben, akiknek naponta kellett áldozatokat vinni Istennek: először a saját bűneikért, azután a nép bűneiért. Jézusnak ezt nem kell már végeznie. Ő csak egyetlen egy áldozatot vitt Istennek, de az mindörökre érvényes: saját magát áldozta fel!28Mert a Törvény embereket tesz főpappá, akikben megvannak az emberi gyengeségek. A Törvény után azonban Isten szava és esküje következik. Ezzel tette főpappá a Fiút, aki örökre tökéletes.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3623. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-13 08:41:27 [12.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 7

22Ez azt is jelenti, hogy Jézus maga a biztosíték a szövetségre Isten és a népe között. Ez az új szövetség pedig jobb, mint a régi.
23A régi Izráelben sok főpap következett egymás után. Mivel halandó emberek voltak, nem maradhattak örökké szolgálatban.24Jézus azonban örökké él, így örökké pap marad.25Ezért mindig meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, és a mi érdekünkben szól Isten előtt.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3622. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-11 20:15:31 [13.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 7

Jézus is főpap, Melkisédekhez hasonlóan

15Még világosabb, hogy milyen nagy változást jelent ez, amikor Jézus, ez a Melkisédekhez hasonló, másfajta pap megjelenik.16Ő ugyanis nem emberekre vonatkozó rend alapján lett pap, hanem a benne lévő elpusztíthatatlan élet hatalma által.17Mert Jézus Krisztusról ezt mondja az Írás: „Örökké pap vagy, Melkisédekhez hasonlóan.”
18A régi rend már félre van állítva, mert gyengének és eredménytelennek bizonyult,19hiszen senkit sem tudott tökéletessé tenni. De most Isten ennél sokkal jobb reménységet adott nekünk, amely által közel jöhetünk hozzá.
20Az is fontos, hogy Isten az esküjével tette Jézust főpappá. A régi Izráelben pedig eskü nélkül léptek szolgálatba a papok,21Jézus azonban úgy lett főpap, hogy Isten megesküdött, és ezt mondta neki:
„Megesküdött az ÚR,
és vissza nem vonja soha:
»Te mindörökké pap leszel.«” Zsolt 110:4Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3621. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-06 21:19:54 [14.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 5

7Amikor Jézus emberi testben itt élt a Földön, hangos kiáltásokkal, sírva imádkozott és könyörgött az Atya-Istenhez, aki meg tudta őt szabadítani a halál hatalmából. És mivel Jézus tisztelettel és valódi istenfélelemmel közeledett az Atyához, ő teljesítette is, amit Jézus kért.8Bár Jézus valóban Isten Fia volt, mégis a szenvedései által tanulta meg az engedelmességet.9Azután, mikor már tökéletes lett, ő lett az örök élet forrása azok számára, akik engedelmeskednek neki,10mert Isten őt tette Melkisédekhez hasonló főpappá.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3620. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-05 08:29:09 [15.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 4

Jézus a Főpapunk, aki által Istenhez jöhetünk

14 Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! 15 Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. 16 Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3619. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-04 09:33:30 [16.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 3

6Krisztus azonban úgy uralkodik Isten családja felett, mint a fiú . Isten családjának tagjai pedig mi vagyunk, de csak akkor, ha mindvégig megőrizzük Istenbe vetett örömteli bizalmunkat, és a reménységünkkel való dicsekedést.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3618. pjuli  |   Válasz erre 2019-11-02 23:17:09 [17.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 2

10Isten teremtett mindent a világon, és minden az ő dicsőségére szolgál. Mivel Isten sok fiát be akarja vezetni a dicsőségébe, ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Ez így volt helyes, mert Jézus az, aki Isten fiait bevezeti a dicsőségbe.
11Jézus az, aki az embereket Isten számára különválasztja. De mind ő, mind pedig azok, akiket különválaszt, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli őket Jézus a testvéreinek nevezni,Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3617. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-31 19:02:26 [18.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 1

10 Ezt is a Fiúról mondja:

„Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram,
és a Menny is a kezed munkája.
11
Azok el fognak tűnni,
de te örökre megmaradsz.
Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,
12
és összehajtod őket, mint a köpenyt.
Azokat újakra fogod cserélni,
mint az elkopott ruhákat,
de te mindig ugyanaz maradsz,
életed évei sohasem érnek véget.”[h]

13 Isten nem mondta ezt egyik angyalnak sem:

„Ülj mellém, a jobb oldalamra,
amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!”[i]

14 Az angyalok mindannyian szellemi lények, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3616. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-30 07:23:40 [19.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 1

5 Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet:

„Te vagy a fiam,
ma lettem az Édesapád!”,[b]

vagy ezt:

„Apja leszek,
ő meg a fiam lesz.”[c]

6 Viszont, amikor Isten behozza elsőszülött Fiát ebbe a világba, így szól róla:

„Imádva boruljanak a Fiú elé
Isten összes angyalai!”[d]

7 Az angyalokról pedig ezt mondja Isten:

„Angyalait szelekké[e] teszi,
szolgáit pedig tűz lángjaivá.”[f]

8 A Fiúról viszont így beszél:

„Trónod, ó Isten, örökre megmarad,
igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban.
9
Szereted az igazságot,
és gyűlölöd a gonoszt,
ezért öntötte Isten, a te Istened
az öröm olaját fejedre,
s ezért emelt a társaid fölé.”[g]Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3615. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-28 21:17:15 [20.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A zsidókhoz írt levél 1

Isten a Fia által szólt hozzánk

1Régen a próféták által beszélt Isten az őseinkkel. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzájuk.2De most, ezekben az utolsó napokban a saját Fián keresztül szólt hozzánk. A Fia által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül.3A Fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész világmindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította bűneiktől, azután a Felséges Isten jobb oldalára ült a Mennyben.4Isten a Fiának sokkal nagyobb rangot és hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú maga is sokkal hatalmasabb az angyaloknál.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3614. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-25 10:52:58 [21.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Zsoltárok 11

4
De az Örökkévaló most is ott van szent templomában!
Az ő trónja a Mennyben van!
Mindent lát, ami történik,
minden embert szemmel tart, és próbára tesz.
5
Igen, megvizsgálja, és próbára teszi az igazakat is,
de gyűlöli a gonoszokat és erőszakosokat!
6
Izzó parazsat és kénkövet szór a gonoszokra,
perzselő forró szél zúdul rájuk.
7
Mert az Örökkévaló igazságos,
és szereti az igaz tetteket.
Meglátják arcát, és vele laknak,
akik szeretik az igazságot.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3613. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-23 20:46:39 [22.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Galatákhoz 5

19 Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak: paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, 20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, 21 irigykedés, részegeskedés, vad mulatozás és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket — ahogy azt már korábban is tettem —, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten Királyságát!


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3612. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-13 07:22:05 [23.] 
Egyszerű fordítású Biblia

A Tízparancsolat

20 Akkor jelentette ki Isten mindezeket:

2 „Én vagyok Istened, az Örökkévaló, aki kihoztalak téged[a] Egyiptom földjéről, ahol rabszolga voltál.

3 Ne imádj más istent rajtam kívül![b]

4 Ne készíts semmiféle bálványt magadnak: se bálványszobrot, se képet, amely fönn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít! 5 Idegen istenek, vagy bálványaik előtt meg ne hajolj, s őket ne imádd, mert én, az Örökkévaló, a te Istened, féltékenyen szerető Isten vagyok! Akik ebben vétkeznek, azok gyűlölnek engem, s ezért megbüntetem őket. Sőt leszármazottjaikat is megbüntetem a harmadik és a negyedik nemzedékig. 6 Ugyanakkor hűséges szeretettel bánok azokkal, akik szeretnek engem, és engedelmeskednek parancsaimnak. Sőt, utódaikkal is így bánok, ezer nemzetségen keresztül.

7 Ne élj vissza Istened, az Örökkévaló nevével, mert nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevével visszaél!

8 Emlékezz rá, hogy a szombati nyugalom napját szentnek tartsd! 9 Hat napon keresztül dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. 10 De a hetedik nap Istenednek, az Örökkévalónak szombatja, ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát: se te magad, se családod tagjai, se szolgáid, se háziállataid, de még a városaitokban közöttetek lakó idegen nemzetiségűek se! 11 Mert az Örökkévaló hat napon át teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van; de a hetedik napon abbahagyta a munkáját. Ezért áldotta meg a szombati nyugalom napját, és ezért választotta külön a többi naptól a maga számára.

12 Becsüld meg[c] apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!

13 Ne gyilkolj meg senkit!

14 Ne kövess el házasságtörést!

15 Ne lopj!

16 Ne tanúskodj hamisan[d] senki ellen!

17 Ne kívánd magadnak, ami a másé: se a házát, se a feleségét, se a szolgáját, se a szolgálóját, se az ökrét, se a szamarát, se más egyebét!”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3611. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-11 19:56:29 [24.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Példabeszédek 15

1. Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot,
a sértő, kemény beszéd pedig felszítja.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3610. pjuli  |   Válasz erre 2019-10-08 07:32:41 [25.] 
Egyszerű fordítású Biblia

Rómaiakhoz 11

33 Ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége, és végtelen a tudása! Milyen nehéz megérteni a döntéseit! Ki képes követni, hogy Isten mit miért tesz? 34 Amint az Írás is mondja:

„Ugyan ki értheti az Örökkévaló gondolatait,
ki adhat neki tanácsot?”[g]

35
„Ki adott valaha is elsőként az Örökkévalónak,
hogy annak visszafizetését várja tőle?”[h]

36 Mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fenn, és minden őérte létezik. Övé legyen a dicsőség örökké! Ámen.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 Találatok száma: 9919
    / 397 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.016088008880615 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail