Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9266244/137 Témák: 17587 Tagok: 109014 Legújabb tag: bogosbarbara Online: (102/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 7 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Vallások amik megosztják az embereket! (üzenet: 151, Vallás, filozófia)
 
 26. torzo52  |   Válasz erre2006-03-07 06:45:58 [126.] 
A többé nem láttok engem az a halála utánra vonatkozott. Nos , hogyan értelmezed akkor azt az igét amit Ján. 7,33.34.35. - ben ír? Miért írja azt, hogy ahová ő megy oda nem mehetnek a tanítványok? Talán azért mert tudta, hogy ahová Ő megy oda csak az kővetheti aki a biológiai halálba megy. Majd utánna elküldi a lelkét, szellemét a Vigasztalót ami elvezet minden igazságra. Egy másik biológiai (igaz)embert aki tovább adja azt a szeretet és tanítást amelyet Jézus adott a tanitványoknak. Luk. 24,16. " De aző szemeik visszatartoztatának, hogy őt meg ne ismerjék." Vajon miért nem is merték meg ők sem? Nem ott volt vizuálisan is előttük. Akkor miről ismerték meg őt? A 32- dik versben megkapjuk a választ rá. Az igaz beszéd alapján! Akik akkor általszegezték azok már mind halottak. Mégis miért mondja azt, hogy azok is meglássák őt? Azért, mert minden élő ember aki bünt kővet el szeget ver a testébe az igazságba. Még mindig az a kérdés, hogy Magdaléna miért nem ismerte meg ott a sírnál? Mert biológiailag már nem Jézus volt, hanem csak a szelleme, lelke volt az aki megszólította Magdalénát. Ha elfogadjuk azt, hogy Jézus Isten akkor Ő azt is kijelentette, hogy semmihez nem hasonlitható!
Igy az érmén található angyalhoz sem hasonlitható. az én olvasatomban az angyalok IGAZ embereket mig az ördögök Hazug embereket jelent. János. 8,44. " Ti az ördög* atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."
[válaszok erre: #29] [előzmény: (24) aalfa, 2006-03-06 21:08:16]
 25. torzo52  |   Válasz erre2006-03-07 05:32:22 [127.] 
Szerintem attól függ, hogy hittel és igazán keresi az igazságot, mert az, iki így keresi, annak a Biblia kinyilatkoztatja magát.Megérti a példabeszédekbe elrejtett valós üzeneteket. Például: Hogyan értelmezed ezeket a szavakat?
Mi a tűznek tava? Mi a korona? Ki az Úr? Ki az igaz Biró? Kik az angyalok? Szárnyas lények? Kik az ördögök? Patás állatok? Mi az az éles kard ami a szájából jő vala ki? Jel.19,15. Várom a kérdésekre a választ. De, csak is, kizárólag a Bibliában található igék alátámasztásával.
[válaszok erre: #27] [előzmény: (23) juhély, 2006-03-06 08:44:14]
 24. aalfa  |   Válasz erre2006-03-06 21:08:16 [128.] 
Kedves torzo!
Nem azt mondta, hogy soha többé nem láttok engem, hiszen még látták ezen monatok elhangzása után is. Látták meghalni és látták feltámadva is , ezek után, mint hús-vér embert már nem látható. A dicsőségből jött és csak egy ideig üresítette meg magát. Miután visszament a dicsőségbe, logikus, hogy gyenge emberként többé nem látjuk, mert ő Uraknak Ura most és így is jön vissza. Ezért mondta,hogy én az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Ezekután pedig beszél a Szent Szellemről, hogy Ő marad velünk. Egy kevés idõ, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idõ, és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek. Máriának még azt mondta, hogy ne "illess engem", azaz ne fogja meg, mert még nem ment fel az Apjához, de pár nappal később a tanítványok megérinthetik már a sebeit. Ekkor azonban már arról beszél, hogy Őneki adatott minden hatalom égen és földön. Tamás az , akinek ezt mondja: boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez a következő korszak ideje, a kegyelem korszaka. Amikor Jézus visszajön ,mindenki meglátja Őt, akit átszegeztek. Jézus nem szellemként ment el és nem is úgy jön vissza. Látható formában ment el. A zárt ajtó nem volt akadály a számára, bement a tanítványok közé, akik azt gondolták, hogy szellemet látnak." Érintsetek meg, és nézzetek meg! Hiszen a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van!"Luk24 (Szent Pál A.) A halat és a mézet pedig szemük láttára ette meg.
Az angyal küldöttet jelent. Nem utal a szó a formájára, az írásokban a küldetésük van kihangsúlyozva, A klasszikus szárnyas ember formát egyébbként egy pogány római érmén is be tudom neked mutatni. Az ördög pedig az összezavaró, egy személyben, akihez az angyalok tekintélyes része is csatlakozott. Az ő részükre készült a tűznek a tava, ahová a pokol (seol) és a halál is vettetik majd. Károli egyébbként a démonokat is ördögöknek fordítjatévesen. (Talán a csörsz szó az, ami a magyarban rájuk utal)
Emlékeztetlek, hogy az inkvizíciót is alátámasztották igékkel az akkori pribékek, sőt a bibliában azt is olvashatod, hogy "nincs Isten..."
Zsid. 4:12 Most látom,hogy a 4-esre gondoltál a kérdésedben. A vélaszom :soul and spirit, lélek és szellem . Az isten Igéje sem keveri, hanem szétválassza a kettőt. Egy mód ,amit használ isten: megszólítja a szellemünket.
[válaszok erre: #26] [előzmény: (20) torzo52, 2006-03-06 05:57:55]
 23. juhély  |   Válasz erre2006-03-06 08:44:14 [129.] 
Szerinted mitől függ hogy valaki jól vagy rosszul értelmezi az Igét?
[válaszok erre: #25] [előzmény: (22) torzo52, 2006-03-06 06:55:23]
 22. torzo52  |   Válasz erre2006-03-06 06:55:23 [130.] 
Azelső halál az én értelmezésemben sem biológiai !
Jól írod idézed, de rosszul értelmezed.
Ha az első feltámadás lelki, szellemi és ezt írja a szentírás is.
Tehát akik szellemileg feltámadtak azoknak nem árt a második halál a biológiai.
Mi a tűznek tava?
[válaszok erre: #23] [előzmény: (17) juhély, 2006-03-05 10:12:04]
 21. torzo52  |   Válasz erre2006-03-06 06:36:03 [131.] 
Tőled is azt kérdem: Jézus vizuálisan, vagy szellemként jön vissza? Kol.3,1. "Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén." Szerintem itt azt akarja mondani, hogy ha azt a régi énedet megfeszítetted akkor lelkiekben feltámadtál és leki dolgokkal foglalkozzál mint sem a földi materiális dolgokkal. Szerintem! Most nézzük 2Tim. 4,8 -at. Mi a korona? Ki az Úr? Ki az igaz Bíró? Egyébként Jak.1,12 - ben megkapjuk a választ. " Boldog ember az, a ki a kisértésben kitart; mert minekutánna megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek." Mi az élet koronája?
[előzmény: (18) juhély, 2006-03-05 10:24:03]
 20. torzo52  |   Válasz erre2006-03-06 05:57:55 [132.] 
Igazad van. Nem azért jött, hogy vallást alapitson, hanem azért, hogy a törvényt betöltse, mivel a halandó ember erre nem volt képes. De én nem is állítottam ezt. Én mikor azt írtam, hoyg a vallások azok amik megosztják az embereket, akkor ezt úgy értettem, hogy csak 1 út van a hegy tetejére ahol Isten ül. Mint ahogy azt Jézus is határozottan kijelentette. Ján. 14,6." Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csak is énáltalam." Vagyis, ezzel azt akarja mondani, hogy minden más út kivan zárva értendő ez alatt az a sokféle vallás. Csak is az mehet az Atyához, aki őt követi (igaz és szerető mint amilyen Ő maga). De még mindig nem kaptam választ arra melyik az emberi csatorna ahol Isten megkerisi a megtérni készülőt? Én úgy gondolom, hogy megtaláltam Istent és már nem kell kiáltanom.
Szerintem vannak értelmezési próblémák pl: Kit nevezünk Angyalnak, Ördögnek stb. A szentírás példabeszédek sokasága és sokan nem értik Jézus üzenetét. Jézus azért beszélt példázatokban, hogy azt csak azok értsék akik igazán Istent keresik. Ezt ki is nyilatkoztatja Márk.4,11.12. és34 - ben. Azt írod, hogy "tutira" visszajön.
A kérdés az, hogy vizuálisan, vagy szellemként? Bár számomra ez nem kérdés, hiszen megírta Ján.16, 7-13-ig. De a lényeg a 10 - dik vers: " És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem." Jézus hazudott? Nem hiszem. Egyébként következetes vagyok abban, hogy csak is a Bibliában található igékkel támasztom alá állításaimat. Hogy másképpen értelmezünk egy igét?
Akinek van füle a hallásra az hallja mit mond a lélek. Várom a felvetésemet a Zsid.4,12 - ben írtakról !
[válaszok erre: #24] [előzmény: (19) aalfa, 2006-03-05 17:10:40]
 19. aalfa  |   Válasz erre2006-03-05 17:10:40 [133.] 
Témanyitódban azt írtad, hogy majdnem minden baj és probléma forrása a vallás. Jézus nem azért jött, hogy vallást alapítson, hanem ,hogy megmentsen. Neki nincs köze a vallásokhoz, ami az ember azon szándékát fejezi ki, hogy a saját gondolata szerint keresi, tiszteli istent.
Jézus az ÚT Hozzá- azaz a módja is, hogyan mehetünk az Apánkhoz. Jézus jött, hogy megkeresse, azt ami elveszett. Természetesen béget a bárány, mert érzi, hogy nem ez a legjobb állapot számára, de JÉZUS az, aki MEGKERESi az elveszettet. Ő az , aki kopogtat az ajtón. Ő az aki elkészit arra, hogy a keresés az eszedbe jusson."...és magamhoz bocsátom õt, hogy közeledjék hozzám: mert kicsoda az, a ki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jõjjön, azt mondja az Úr." Jer.30:21 Károli Ő az ,aki elküldi az Ő szolgáit, hogy hírdesssék az evangéliumot. A kérdés az, hogy te meghallod-e a szavát az alkalmas időben.
"Ma ,ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket..."
Krisztus követés nem elmélet, hanem kokrét válaszok, valóságos kérdésekre.
Mi van ,akkor, ha ....típusú kérdésekre nincs válasz. Ezekre Jézus sem válaszolt. Amennyiben megfigyeled a neki feltett kérdésekre adott válaszát, észre fogod venni, hogy a problémák gyökerét találta el és nem próbálta érvekkel meggyőzni hallgatzóit. Másoknak nem is válaszolt. Lett volna válasza saját kútfőből is.Azt mondta, hogy sok itélni valója lenne, de Ő csak azt mondja, amit Apjától hallott és azt teszi, amit látott Nála. Ragadd meg a lehetőséget, mikor szól! Ézsau nem találta a megbánás helyét, pedig kereste sírva is. Hagyd, hogy rádtaláljon és kiálts!

Amit juhély is megemlített, hogy nem ért vele egyet: " Én is viaskodtam egy Angyallal. A bennem lakozó lélek isteni felével ami az én olvasatomban a lelkiismeret, hiszen az embert Isten ezen a csatornán keresztül szólítja meg"- azt én is kifogásolom.Nem vagy tisztában mit is jelent angyallal viaskodni, sem azzal, hogy a sátán is isten teremtménye, de Jézus azt mondta, hogy semmi köze hozzá. Csalárd, azaz megbízhatatlan az ember szíve. Természetesen nagyon fontos részünk a lelkiismeret, de nem mindentudó. 1Ján3:19-21"..mert,ha szívünkfélreismerne is bennünket, nagyobb az Isten a szívünknél..."(Csia) Nem mindegy ,hogy a lelkiismereted szól, vagy a lelkiismereteden keresztűl valaki más. Viaskodtál egy angyallal, a benned lakozó lélek isteni felével, ami a te olvasatodban a lelkiismeret? 1,Az angyal tőled teljesen független személy,akinek van teste és nem megy beléd, így neked nem részed.2,Egy egészséges léleknek nincs isteni fele, meg másik fele. Ez tudathasadás! Az Ige azonban beszél "két lelkü, állhatatlan" emberekről.3,A lélek és a lelkiismeret pedig, mint már írtam is nem azonos. Ahogy a kezem és lábam is különbözik egymástól , annak ellenére, hogy mindegyik hozzám tartozik, úgy a testem , lelkem, szellemem is különbözik. Amikor testi emberről beszélünk, akkor olyan emberre gondolunk, akit a lelke motivál és nem a szelleme, tehát érzéki, testi. A mi szellemünket pedig moziválja Isten Szelleme, már ha hagyjuk.
Abban egyetértünk, hogy kétféle test létezik, de ennyi.
Nem felel meg a valóságnak ,hogy midegyik test természetfeletti!!
A korszak végén megjelent valóban a Krisztus és bevégezte a munkáját, aztán jött egy másik korszak ,amiben mi élünk és Jézus jön, ez nem islehet vita tárgya. Pál eléggé részletesen leírta. Jézus visszajön ,éppen úgy ahogy elment. Tutira ezt mondta, mikor felemeltetett és a felhő eltakarta.
Zsid 1 a Messiásról beszél, aki megmarad őrökké, ellenben a látható világgal.Beszél a Fiúról, aki nem keverendő a szolgálatára küldött teremtvényekkel, akik nem léteznek öröktől fogva.
[válaszok erre: #20] [előzmény: (16) torzo52, 2006-03-05 07:04:54]
 18. juhély  |   Válasz erre2006-03-05 10:24:03 [134.] 
Jézus 2. eljövetelének várása nem Igeellenes:
1Kor 1,7. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,

Kol 3,4. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.

2Tim 4,8. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
[válaszok erre: #21] [előzmény: (15) torzo52, 2006-03-05 06:15:43]
 17. juhély  |   Válasz erre2006-03-05 10:12:04 [135.] 
Volt egy Derek Prince nevű Bibliatanító aki filozófiát is tanult korábban, ő mondta hogy a Biblia rendkívül precíz és pontos meghatározásokat deffiníciókat tartalmaz. Ha ezt figyelembevéve olvasod, akkor nem jutsz olyan következtetésre hogy valami = a saját zsoldjával.:
Idézet:
Mi a Bibliai halál? Nem A bűn? Róm. 6,23. " Mert a bűn zsoldja a halál."


***
1Móz.17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról bizony meghalsz.
* Tudjuk hogy ettek és utána még gyermekeik is lettek, tehát itt szellemi halálról azaz Istentől való eltávolodásról van szó és nem biológiai halálról.
***
A 2. halál itt van leírva világosan:
Jel 20,6. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
Jel 20,14. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
***
Tehát a fentieket nem kell egybemosni azzal hogy újjászületéskor halálba adjuk az óembert, azonosulva Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.
[válaszok erre: #22] [előzmény: (15) torzo52, 2006-03-05 06:15:43]
 16. torzo52  |   Válasz erre2006-03-05 07:04:54 [136.] 
Olvasd el amit juhélynak írtam azt hiszem a válasz benne lesz.
Azért még egy felvetés.
Mit értesz a Zsid. !,12 - ben írtaknak
olvasása után?
[válaszok erre: #19] [előzmény: (9) aalfa, 2006-03-02 21:12:12]
 15. torzo52  |   Válasz erre2006-03-05 06:15:43 [137.] 
Mi a Bibliai módon való megtérés menete?
Mi a Bibliai halál? Nem A bűn? Róm. 6,23. " Mert a bűn zsoldja a halál."
Ez az első halál. Amikor az Ó ember megfeszítése után már nem az anyagi dolgok azok amik fontosak az ember számára, hanem a romolhatatlan, ami szellemi, gondolkodásbeli külömbségben mutatkozik meg. Megváltozik az ember. Amik azelőtt fontosak voltak mára már másodlagosak lesznek.
Aztán jön a második halál. A fizikai.
Zsid. 9,27. "És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak,*azután az ítélet: 1Móz.3,19 "Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, miglen* visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz." Zsolt.146,4. "Kimegyen a lelke; (szelleme isteni Én-je) visszatér a földbe (a fizikai test)* és aznapon elvesznek az ő tervei." Préd.12,9. " És a por* ( a fizikai test) földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek (szellem) pedig megtérne Istenhez aki adta volt azt."
Mi a romolhatatlan test? Nem-é a lelki, szellemi az? És melyika romlandó? Nem- é a fizikai? Én úgy gondolom, hogy IGEN! Milyen az a vér nélkül müködö test? Fizikai avagy lelki, szellemi. Még mindig nem tiszta előttem az, hogy Isten milyen csatornán keresztül szól az emberhez? Nem adtál választ erre. Idézlek." nem gyakorol közösséget az emberrel, nem találkozhat vele valaki a saját szívében, csak a keresztnél! " És akkor hol van az a kereszt? Egyáltalán akkor hogayan , milyen módon találkozik az ember Istennel? Apcsel.17,27. " Hogy keressék az Úrat, ha talán kitapogathatnák őt és* megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: *Róm 1,19.20. " Mert a mi Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: 20 -dik vers "Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. "Zsolt.19. Fejezet cime: Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Te is azt írod "( mindenütt jelen van) akorr most jelen van a szívben is vagy nem? IGEN! Ezért Mindenható!
Én valamikor az útkeresés során betévedtem egy felekezethez az Adventistákhoz. Azért hagytam ott a felekezetet, mert szöges ellentétben álltak hitelveik a Biblia tanításával.
Ők is várják Jézus második eljővetelét, holott a Biblia a Zsidókhoz írt levél 9,26 -ban leírja, hogy Jézus csak egyszer jelent meg az "....időknek végén, hogy áldozatával eltőrőlje a bűnt." 28 -dik vers. "Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltőrlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességükre." Bűn nélkül pedig csak is a fizikai test elhagyása után lehetséges, mivel a fizikai test az és annak kivánságai azok amik ellenkeznek Istennel. 1 Pét.18. " Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnőkért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerin, de megelevenítetvén lélek szerint; 19 - vers "A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált." Kik vannak tömlöczben? Hát akik fizikai testben vannak! Még mindig azt állitod, hogy Isten nem található meg az emberben az ÉN- jében a szívében? A kérdés nem az, hogy ott van - e, hanem az: Hogy aki keresi jó helyen keresgél - e. 2 Kor.4,3. "Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett,*akik elvesznek:
4 - dik vers. "A kikben e világ Istene megvakitotta a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe."
[válaszok erre: #17 #18] [előzmény: (14) juhély, 2006-03-04 10:04:11]
 14. juhély  |   Válasz erre2006-03-04 10:04:11 [138.] 
A lelki (szellemi) test az nem=lélek (szellem) hanem az a feltámadáskor újrateremtett vér nélkül működő test, amit a halottak feltámadásakor(jövőbeni esemény) kap az ember, aki üdvözül az dicsőséges testet, aki elkárhozik az is testben támad fel, de gyalázatos testben: Ján 5,29. És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.** 1Kor.42. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
46. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
47. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
48. A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
49. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
***
A lelkiismeret létezik újjászületés előtt is minden emberben, de nem így:" A bennem lakozó lélek isteni felével ami az én olvasatomban a lelkiismeret".TEHÁT ITT VAN AZ ÓRIÁSI nézetkülönbség közöttünk, hogy te minden emberben ott látod lelkének isteni felét megtérés és újjászületés előtt is!NEM!!!!
Amíg nem tér meg valaki bibliai módon addig Isten (Aki egyébként mindenütt jelen van) nem gyakorol közösséget az emberrel, nem találkozhat Vele valaki a saját szívében, csak a Keresztnél!(A Kereszt itt nem fizikai hely vagy tárgy hanem a Megváltó Isten jelenléte).
[válaszok erre: #15] [előzmény: (13) torzo52, 2006-03-04 06:54:55]
 13. torzo52  |   Válasz erre2006-03-04 06:54:55 [139.] 
Úgye abban egyet értünk, hogy kétféle test létezik. Van az érzéki (fizikai) és van a lelki test (szellem,lélek kinek - kinek melyik tetszik) Mindegyik isteni, természetfeletti. Az egyik elvettetik a másik feltámasztatik. Vissza tér Istenhez aki adta. Én is viaskodtam egy Angyallal. A bennem lakozó lélek isteni felével ami az én olvasatomban a lelkiismeret, hiszen az embert Isten ezen a csatornán keresztül szólítja meg. Én is az élettől kapott pofonok után kezdtem magamba nézni, vajon miért kaptam amit kaptam. A lelkiismeretem volt az ami megszólított. Mint ahogy Sault is, aki az akkori emberi rendeléseket szolgálta ki. Üldözte Isten népét. Minden ember életében ott van Isten, és amikor valami olyat cselekedik ami nemtetsző cselekedet Istennek, az embert a lelkiismeretén keresztül szólítgatja. Vagy te nem igy gondolod? Az én útkeresésem is hosszú időt vett igénybe, de ahogy Sault végül engem is és másokat is megtalál a hívó szó. Mikor Nimodémussal beszélgetett a viz mint példázat szerepel, ami fizikai test megtisztitására való de a lényeg nem ez, hanem amit 1Pét3,20.21 - ben ír. 20 -dik vers. " ...nyolc lélek tartatott meg víz által; 21 -dik vers "A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a (fizikai) test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;" Az újjászületés a lelkiismereten keresztül történik, mikor valaki elfogadja a hívást és Jézust mint megváltot. Amikor rádöbben arra, hogy az-az út amelyen eddig járt nem járható tovább.
[válaszok erre: #14] [előzmény: (12) juhély, 2006-03-03 08:07:18]
 12. juhély  |   Válasz erre2006-03-03 08:07:18 [140.] 
Bizony úgy van ahogy mondod: a fogalmak letisztázása nélkül nem lehetünk azonos értelemben:
1Kor 1,10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
***
Istenkereső emberek példája taníthat minket pl.:Ábr(ah)ám:Mit tett azért hogy Istennel találkozzon?Ur-Kaszdimban élt egy rakás pogány bálvány közt és járta ősei útját.Istent a bálványokban kereste, az elhívás nem ennek jutalma volt.
Jákob:Ő tudta hogy van Istennek Igérete számára, el is hitte, de hitének első cselekedetei testiek voltak (elsőszülöttségi jog ellopása).A hitéért és az elhívásáért még így is áldott lett földi szinten (egyedül ment Lábánhoz és sereggel jött vissza) de szellemi emberré azután lett hogy bírkózott az Angyallal,tehát természetfölötti érintést kapott.
Saul/Pál:Galata.14. És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.
15. De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16. Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,
***
Van aki keresi, van aki nem, de a Krisztus mindenkiért adatott, és aki őhozzá megy, azt NEM KÜLDI EL! A hívő élet ott kezdődik amikor Isten válaszol a keresésre (amit Ő kezdeményezett) de akik nem keresik azok közül is elhív sokakat.
***
Az embernek hitre jutva újjá kell születnie víztől és Szellemtől (Szentlélektől).
Jn3. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg újra, nem képes meglátni Isten birodalmát! - felelt neki Jézus. -
4. Hogyan tud megszületni az ember, ha már öreg? - kérdezte tőle erre Nikodémosz. - Talán vissza tud bújni az anyja méhébe, hogy másodszor is kijöjjön onnan, és megszülessen? -
5. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg víztől és Szellemtől, nem tud belépni Isten birodalmába! - válaszolta Jézus. -
6. Ami a testtől született, az test, ami pedig a Szellemtől született, az szellem.
7. Ne lepődj meg, hogy azt mondtam neked: újra meg kell születnetek!
8. A szél fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a Szellemtől született.
*Az újjászületés lecseréli az "én"-ünket is:Gal 2,20. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.
[válaszok erre: #13] [előzmény: (10) torzo52, 2006-03-03 06:02:33]
 11. juhély  |   Válasz erre2006-03-03 07:29:58 [141.] 
Gratulálok és köszönöm! Ez világos beszéd amely megmutatja hogy mennyire szűkölködünk Isten Dicsősége és Kijelentése nélkül.
[előzmény: (9) aalfa, 2006-03-02 21:12:12]
 10. torzo52  |   Válasz erre2006-03-03 06:02:33 [142.] 
Nyitott vagyok mindenre.Tanulni másoktól nem szégyen. Kiváncsian várom azt, hogy elmagyarázd, hol is kell Istent keresni.
Valószínü, hogy értelmezési, vagy fogalmazási hiba miatt van köztünk
szakadék a tekintetben, hogy Istent hol kell keresni. De ez nem baj, hiszen az érvek, ellenérvek ütköztetése révén találjuk meg a közös nevezőt.
Minden ember más és más lélek,szellem. Én - ÉN vagyok. Senki mással nem téveszthető őssze. "A te ÉN - ed úgyszíntén. A személyiség meghatározója az ÉN tudat. "Gondolkodom, tehát vagyok" (Descartes). Az ÉN tudatnak nem az anyagi test vagy annak a része, mint az agy az igazi hordozója, hanem a nem anyagi részek. Ezek az egyéniség összes jellegzetességével rendelkeznek. A személyiségtudattal az emlékezés képességével az érzelmek kifejezésének módjaival stb. Az ÉN tudat hordozóját felületesen nevezhetjük léleknek vagy szellemnek, de minél tovább gondolkozunk, annál biztosabban eljutunk a felismerésre, hogy az ÉN az ember legbelső isteni elvének felel meg. Onnan származik minden megnyilatkozásunk. Az ÉN tevékenysége a lélek a szellem és intuíciós képességünk, és ezek mind az élő emberi test felett állnak.
Az ÉN-t úgy lehetne definiálni, mint érző és gondolkozó szellemi lényt."
[válaszok erre: #12] [előzmény: (8) juhély, 2006-03-02 09:00:17]
 9. aalfa  |   Válasz erre2006-03-02 21:12:12 [143.] 
A görög pneuma , illetve a héber ruach szóra mégcsak szavunk sem volt a magyar nyelvben. A fenti szavak szélnek is fordíthatóak, ezért az elsőször a szélből alkottak egy új szót:szellet. Későbbiekben pedig szellemet használtak. Károli Gáspár azonban nem vette át a nem éppen szerencsés szellet szót, hanem maradt a léleknél nem kis zavart okozva némelyekben. Ahogy az kitűnik az általatok leírt igerészből is (1Kor 2,14) Természetesen értjük , ha a Szent Szellem helyett Lélek van írva, de ahogyan a testet nem keverjük a lélekkel, ugyanígy a szellemet se. Jó példa a magyarban a lelkiismeret szó is, aminek valymi kevés köze van a lélekhez.
Persze a magyar népnek szíve joga,hogy mit minek nevez, de tudomásul kell vennünk, hogy a sok-sok száz más nyelvben radikális a különbség a lélek és szellem között.
Jézus Önmagában bírta az életet ,így kereshette Istent magában, míg mi csak addig amig a szőlőtökén vagyunk, egyébbként nem. Mi csak részesedünk abból a világosságból, mit Ő , a világ világossága sugároz ránk. Így lehetek magam is világosság, mint a csillag ,akik sokaknak mutatnak helyes irányt.
Dávid szerint ,ha a seolba száll le Isten ott is jelen van, de nem hiszem, hogy ott kellene elsősorban keresnünk. Megfelel az igazságnak, hogy Szent Szellem templomai vagyunk, de az Ige arról is beszél, hogy köztünk van és arról is , hogy megnyugszik rajtunk. Mind a három esetben kívúlről érkezik közénk, ránk , belénk. Ha a szívünkben van az Igéje , Szelleme, akkor van mit keresnünk ott-amit ő rakott oda.
Nincs messze az Ige , a szívünkben és a szánkban van, hogy megcselekedjük azt. A róma 8:26-27 szerint a Szellem is segítségünkre jön az imában. "mert azt, hogy mit imádkozzunk, és azt, hogy azt hogyan kell tennünk ,nem tudjuk ...." A testünk nem tudja, lelkünk nem tudja, de mégiscsak a mi szánkon jönnek ki a szavak, sóhajok. Sőt Pál beszél róla,hogy az elme gyümölcstelen marad, mikor a szelleme imádkozik. Nem csinál belőle gondot, imádkozik értelemmel és imádkozik szellemmel is, énekel az értelmével és énekel szellemével is.(1kor14:13-15) A kettő között pedig különbséget tesz. Amikor valaki stihl fürészről beszél, az nem egy márka névre gondol, hanem láncfűrészre, ami lehet Stihl, de Husqvarna is . A rotring ceruzávall is hasonló a helyzet. Ahhoz , hogy helyesen éljünk. ahhoz a dolgokat a nevükön kell nevezni, de érteni kell a másikat, ha nem pontos a kifejezése. Vannak helyzetek, ahol ha , szeretnénk, hogy értsenek bennünket, akkor lélekről beszélünk, de eljönnek azok az idők, amikor a pontosításokat is meg kell ejtenünk. A szókincsünknek is változáson kell átmennie, hogy valóban az Ö Igéje lehessen a szívünkben és a szánkon. Az Ige megmarad örökké, de a mi nyelvünk az változik. Egy-egy szó már egészen mást jelent, mint száz éve. Fejlődik a nyelv és értelemszerűen szeretnénk pontosan arról beszélni, ami MEG VAN ÍRVA, ha a szavak már mások is.

[válaszok erre: #11 #16] [előzmény: (5) torzo52, 2006-03-01 06:16:02]
 8. juhély  |   Válasz erre2006-03-02 09:00:17 [144.] 
Idézet:
Isten hogyan szólitja meg az embert? Nem a szívén vagy a lelkén, szellemén keresztül? Szerinted???


***
Dehogynem. Nem ez a kérdés, hanem hogy hol kell keresni az Istent. A te állításod szerint az ember pszichéjében, az Ige szerint viszont az Isten spirituális értelemben vett Szellemének a fentről jövő (és nem a pszichében rejtőző) Valóságából, a Mennyből, az Atya jelenlétéből jön és életre kelti az ember spiritualitását és ez az újjászületés romolhatatlan Magból Isten Igéje által.Utána már megvallhatja hogy:"testem a Szent Lélek temploma, és Krisztusé a szivem trónja, élő vizek kútfeje a bennsőm"....De vannak akik újjászületés nélkül maguk választotta módon keresik és tisztelik az Istent a saját egójukban, ezt tette Kain is és még sokan mások.
[válaszok erre: #10] [előzmény: (7) torzo52, 2006-03-02 07:00:04]
 7. torzo52  |   Válasz erre2006-03-02 07:00:04 [145.] 
Jak.1,18. "Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengélye legyünk."
A világosság = igazsággal
Ige = cselekedettel, igy aki cselekedeteiben mutatja meg az igazságot az jár Istenben, azaz a világosságban. Már a termtésnél írja 1Móz.1. Kezdetben*teremté Isten eget és földet. Az ég az = igazsággal
a föld = az emberi szívvel.
2-dik vers. "A föld ( a szív ) pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, (nem volt még semmi a szívben kietlen,üres volt) és az Isten Lelke ( az Igaz lélek, szellem) lebeg vala a vizek ( azaz az emberek) felett. 3dik vers.
"És* monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság." Aztán jön egy utalás *2Kor.4,6-ra ahol elmagyarázza mit is ért világosság alatt és hol kell annak a világosságnak megtörténnie. Olvasd.
Majd vissza utal' 1 Móz. 1,2.3.-ra.
Isten hogyan szólitja meg az embert? Nem a szívén vagy a lelkén, szellemén keresztül? Szerinted???
[válaszok erre: #8] [előzmény: (6) juhély, 2006-03-01 08:07:54]
 6. juhély  |   Válasz erre2006-03-01 08:07:54 [146.] 
Máté.16. Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia - válaszolta Simon Péter.
17. Jézus erre így szólt hozzá: - Boldog vagy, Simon, Jóna fia, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám!
***
A szellem nem a lélek korszerűbb fordítása, hanem a fenti Igéből is megérthető különbségről van szó. Az igaz hogy Isten a teremtményeken át is kijelentette magát, de Kinyilatkoztatást felülről kell venni.:Jak 1,17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
[válaszok erre: #7] [előzmény: (5) torzo52, 2006-03-01 06:16:02]
 5. torzo52  |   Válasz erre2006-03-01 06:16:02 [147.] 
Szerintem, aki az igazságot keresi az tudja nem a forditáson múlik, hogy
Istent megtalálja. Tudod én is ismerem ezeket a kifejezéseket, de én szívesebben használom a lélek kifejezést. Szimpatikusabb. Lényegében úgyanarról van szó, csak a fordítás más. Újabb. A lényeg az akkor is az marad, hogy Istent magunkban kell keresni. Ha úgy tetszik a"szellemét". A gondolkodás megváltozása vezet el oda, hogy felöltözzük a Krisztust. Felismerjük azt, hogy az az út amellyen eddig jártunk nem az az út, amit az igaz embernek követnie kell. Minden út elvezet valahová, de van amelyikről vissza kell fordulni. A keskeny út sok ember számára rejtve van, mert nem hittel, s főleg nem türelemmel keresi. Mindenki a forráshoz igyekezik. Vannak azonban olyanok is, akiknek ez az út tovább tart, mig lesznek olyanok is, akik megsem találják. A forrás pedig nem más, mint az Igazság és ebből fakadóan a mindent átölelő kozmikus szeretet.
Nem látható, de érezhető. Hatása van, mint ahogy a szelet sem látjuk csak a hatását, ahogy lebegteti a faleveleket. A Mindenható jelen van mindenhol hiszen, ha nem igy lenne, akkor nem lenne Mindenható. Benne élünk és mozgunk mint ahogy a szentírás is írja Apcsel.17,28-ban.
Amikor azt írja,hogy " az ő nemzetsége vagyunk" vagy a teremtésnél a " teremtsünk embert a mi képünkre" mind a két esetben az igazságról van szó. Igaznak teremtettelek, igaz vagy, tehát az én nemzetségemhez tartozol. A Biblia alapja az Igazság és az arra való törekedés és a szeretet e kettő megtalálása az ami Istenhez vezet.
S ezt a bőr ruhába vetett emberi lélek, szellem az ami megváltozik amikor rátalál a forrásra.
[válaszok erre: #6 #9] [előzmény: (4) juhély, 2006-02-28 08:23:04]
 4. juhély  |   Válasz erre2006-02-28 08:23:04 [148.] 
A psziché és a Szellem között óriási különbség van, és ez a Károli féle fordításból sajna nem derül ki, de itt egy pontosabb fordítás:Ján.4.24. Az Isten Szellem, és akik Őt imádják, Szellemben és valóságban kell imádniuk.
***
A pszichikai módon való Istenkeresésről ezt mondja a Biblia:1Kor 2,14. Érzéki (eredetiben pszichikai) ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének (Szellemének) dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen (szellemiképpen) ítéltetnek meg.
***
Az Ószöv.eredeti nyelve a héber és arám, a pszich. lélek: nefes, a szellem:Ruah. Az Úszöv. ógörögül íródott, a pszich. lélek:pszüché a Szellem pedig Pneuma.
***
Ha az eredeti szöveg alapján elvégzed a behelyettesítéseket akkor megdöbbensz hogy mekkora a különbség....A pszich. értelemben vett lélek ez:értelem érzelem akarat. Ezeket a Biblia a testi természethez sorolja amit halálba kell adni, meg kell feszíteni az újjászületésért, a krisztusi természet felöltözéséért, és semmiképp nem ebben (pszichében) kell keresni a Mindenhatót.
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2006-02-28 08:32:10]
[válaszok erre: #5] [előzmény: (3) torzo52, 2006-02-28 05:53:01]
 3. torzo52  |   Válasz erre2006-02-28 05:53:01 [149.] 


Egyáltalán nem a Buddhista féle megvilágosodásra gondoltam.
A Ján.4,24-ben azt írja " Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség,hogy lélekben és igazságban imádják." Nos, mivel mindenkinek van lelke mivel anélkül nem tudnánk élni, igy a bennünk a lelkünkben a szívünkben kell keresni Istent és Isten országát. Luk.17,21.Mondhatnám azt is Isten a lelkiismeret. És aki halgat a lelkiismeretére az megtalálta.
Az emberben benne van a jó és a rossz is. Kérdés kinek adja magát.
Istennek a jóra és szeretetre, vagy
a bűnnek a halálra. Mindig az ember az aki választ. A döntés is az övé, de a következményeket is neki kell viselnie.
Isten minden emberben munkálkodik,csak az ember meghalja - e azt a bizonyos zörgetést, kopogtatást, vagy falat épit az apró bűnökből és a végén a fal olyan magas lesz, hogy nem hallatszik semmi sem át. Hogy mikortól mondhatjuk azt, hogy Isten bennünk van? Attól a ponttól amikor
felismerjük bűnös mivoltunkat és a zörgetönek megnyítjuk azt a bizonyos belső szobánkat ahol imáinkat is elmondhatjuk a szívünket. Mi a feltétel? Jézus és tanításainak elfogadása. az Ó ember levetközése és az új felöltözése.
[válaszok erre: #4] [előzmény: (2) juhély, 2006-02-27 09:10:21]
 2. juhély  |   Válasz erre2006-02-27 09:10:21 [150.] 
Idézet:
Istent magunkban kell keresni !!!


***
Ezt nem értem.Buddhista önmegváltó megvilágosodásra gondolsz, vagy mikortól mondhatjuk hogy Isten bennünk van?És mi ennek a feltétele?
[válaszok erre: #3] [előzmény: (1) torzo52, 2006-02-18 06:48:46]
 Vallások amik megosztják az embereket! (üzenet: 151, Vallás, filozófia)
 
    / 7 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.012209892272949 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail