Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9399114/11 Témák: 18222 Tagok: 111094 Legújabb tag: pegazus9 Online: (133/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 4 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Verseim (üzenet: 90, Kultúra)
 
 65. torzo52  |   Válasz erre2007-04-18 06:08:03 [26.] 
Ne!

Ne higgyetek el mindent, amit mondanak!
Ezek nem építenek! - Ezek bontanak!
Mit őseink, apáink,anyáink összeraktak,
Ezek most mindent, szépen, zsebre raknak!
Ne higgyetek el mindent, amit mondanak!
Ezek nem építenek! - Ezek bontanak!

Meddig feszíted a húrt?
TE!
Újból felbukkanó múlt,
Ki más ruhát, s álarcot hordozol,
Ki gúzsba kötsz újból, s nem oldozol!
Meddig feszíted a húrt?
TE!
Újból felbukkanó múlt.

2007.április 15.
 64. vanrussel  |   Válasz erre2007-03-30 12:31:18 [27.] 
A versed méltó hozzá.
[előzmény: (62) torzo52, 2007-03-25 07:20:29]
 63. vanrussel  |   Válasz erre2007-03-30 12:30:17 [28.] 
Kár érte hogy elment tőlünk. Igazi jobbos volt.
[előzmény: (62) torzo52, 2007-03-25 07:20:29]
 62. torzo52  |   Válasz erre2007-03-25 07:20:29 [29.] 
in memoriam
Kaszás Attila

Egyszer, mindannyian hazatérünk.
Szemünk lecsukódik, megalszik vérünk.
Isten minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, s hol a vége.

Csillag voltál, csillag lettél,
Föld porából testet vettél,
Végig jártad földi utad,
Hazatértél! - Ki - e földön,
Negyvenhét évet éltél.

2007. március 25.
[válaszok erre: #63 #64]
 61. Árvai Emil  |   Válasz erre2007-02-21 18:50:10 [30.] 
MIKOR
Mikor minden eszme már bealkonyul
s csődöt mond a legjobb elképzelés,
van remény-sugár, s nem sovány vigaszul:
hinni és szeretni - végül is lehet még.
 60. Árvai Emil  |   Válasz erre2007-02-15 06:08:28 [31.] 
BOHÓC A FARSANGON

Álruhában voltunk együtt;
bohócunk gyászba öltözött
s jajveszékelt könnyek között;
csúcs volt, könnyekig nevettük.
 59. torzo52  |   Válasz erre2007-02-04 04:36:12 [32.] 
Mitől fél ki igaz!

Mitől fél ki igaz!
Kinek kezéhez szenny, s mocsok nem tapad,
Kinek igazsága lelkéből fakad,
Mint a gyémánt csillog, szerényen, némán,
De keményen!
Vési az igazságot az emberek szívébe,
Remélve azt, hogy benne is marad,
S a lepattant szilánkok másban is
Megölik - e hazug világot!

Félnie annak kell, ki sunyi!
Ki nem néz az ember szemébe!
Remélve, hogy mindent megúszhat,
S húzhat újabb és újabb hasznot,
Meglopva munkást, és parasztot.
Ezernyi bőrt a népről lehúzva
A múltból sem tanulva, okulva.
Félnie annak kell!
Ki a néppel, szembe menetel.

2007-01-25

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-02-04 04:42:31]
 58. torzo52  |   Válasz erre2007-01-19 06:32:21 [33.] 
Nos, mivel az emberek egy része nem tud az eléjük rakott tükörbe belenézni,így kénytelen voltam az általam nyitott topikban közölni az alantakat.Ugyanis a politikai rovatból kimoderáltak. "Az Igazság fájdalmas annak, aki nem azon az úton jár."

"Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy müveletlen."

Gróf Széchenyi IstvánORSZÁGOS BLOKÁD II.
07-01-18 2007. jan. 18. 16:13
még nincsenek kommentek
Kategóriák: ORSZÁGOS BLOKÁD II.
Címkék: BLOKAD, II, ORSZAGOS
ORSZÁGOS BLOKÁD II.

Szövetség az IGAZ ORSZÁGÉRT! - polgárjogi mozgalomban feladatot vállalók nevében:
A Magyar Köztársaság Elnökének!

A Magyar Országgyűlés Elnökének!

A Megyei Közgyűlések Elnökeinek!


2006. szeptember 17-e óta

úgy a Magyar Köztársaság fővárosában, mint számos vidéki településén

- élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt jogaikkal -

a Magyar Köztársaság Állampolgárai véleményt nyilvánítanak.


Ezen vélemény-nyilvánítások szerves részeként

- 2006. december 15-e után - 2007. január 20-án ismét

a teljes országot átfogó

egységes, békés, álló, félpályás forgalomlassító vélemény-nyilvánító tüntetés formájában adnak hangot

az alábbiakban is megfogalmazott véleményüknek és követeléseiknek.


2006. év végére a Magyar Köztársaság működőképességének végső határára jutott.


A társadalom mély erkölcsi válságba került, a gazdaság katasztrófális helyzetben van.


A Nemzet érdekeitől, a Választók akaratától végleg elszakadt az ország vezetése.

A hatalmat gyakorlók nem képesek a mai Magyarország morális és gazdasági állapotának felmérésére.


A globális nagytőke mérhetetlen mohóságának kiszolgáltatott lakosság

már régóta saját teljesítőképességének határain túl próbálja viselni azokat a terheket,

amelyeket a felelőtlen,

csupán saját érdekköreinek gyarapodását szem előtt tartó kozmopolita kormány

és az őt kiszolgáló kalandor "újgazdag" csoport reá rótt.


A tömegek megtévesztésén alapuló, a hazugságra épülő kormányzat,

az ország javait elkótyavetyélő gazdaságpolitika

a felelősség alóli kibúvás idegen a demokrácia alapelveitől,

tehát nem lehet alkotó eleme a Magyar Köztársaság

- mint demokratikus európai állam - működési rendjének.


A nemzet egységét tagadó,

az összetartozás erkölcsi lehetőségét is gátló,

idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló politikával nem tesz eleget a kormány

az egyetemes emberi jogok elemi normájának sem.Működése során folyamatosan sérti,sőt felszámolással fenyegeti a demokratikus intézményrendszert.
Ijesztően körvonalazódik a rendőrállam, a diktatúra képe.


Napjainkra már a magyar társadalom széles rétegei nem tudnak hinni, nem tudnak bízni

a Magyar Köztásaság vezetőiben,

vezető politikusaiban,

az őket elvtelenül kiszolgáló médiumokban.

Mindezeket előre bocsátva - Mi, a nemzet sorsáért felelősséget érző állampolgárok:
Követeljük:

- a hitelét vesztett, illegitim kormány azonnal mondjon le!


Követeljük:

- az Országgyűlés oszlassa fel önmagát,

minden magát hitelesnek érző országgyűlési képviselő vállalja az újabb, személyes megmérettetést!

Követeljük:- alakuljon - korlátozott jogkörrel - független szakértőkből átmeneti kormány!
Követeljük:

- a teljes és valós magyar társadalmat képviselő Alkotmányozó Nemzetgyűlés alkossa meg

a Magyar Köztársaság hiteles, a Szent Korona eszmeiségén alapuló Alkotmányát!


Követeljük:

- a Köztársasági Elnök tagadja meg a szeptember óta hozott törvények kihirdetését,

az állampolgárok indokolatlan sarcolását célzó intézkedések életbe léptetését!


Követeljük:

- mindazok felelősségre vonását,

akik minden szakértelmet nélkülöző, felelőtlen döntéseikkel,

egyes érdekkörök aránytalan előnyökhöz juttatásával,

vagy súlyos mulasztásaik okán a jelenlegi állapotba sodorták országunkat!


Követeljük:

- az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződésünk felül vizsgálatát,

hogy megakadályozható legyen

a nevezett szervezet által reánk kényszerített diszkriminatív intézkedések és szabályok alkalmazása!


Követeljük:

- a szeptember 17-a óta zajló békés vélemény-nyilvánítások során - a rendőrség állományában használatos gyakorlóruhát viselő "ismeretlen" személyek,és "ismeretlen" civilruhás provokátorok által gerjesztett "erőszakos/garázda cselekmények" okán - őrizetbe vett és koncepciós pereket idéző, statáriális módon elítéltek- a már büntetésüket töltő POLITIKAI foglyok - kapjanak amnesztiát, ítéleteiket semmisítsék meg! Követeljük:- a szeptember 17-a óta zajló békés vélemény-nyilvánításokat tudatosan megzavaró,a megzavarások előkészítésében,a diktatúrákat idéző brutális végrehajtásban,a megtorlásban közreműködőket,legyenek azok bármely politikai-, állami-, magánszervezet/cég tagjai/alkalmazottai,legyenek azok bármely fegyveres, vagy nem fegyveres testület tagjai/alkalmazottai,vonják felelősségre, állami/közfunkciót soha ne tölthessenek be! A mára már teljes országot átfogó megmozdulásokkal célunk kettős.
Célunk a nemzetközi érdekeket elvtelenül kiszolgáló,

hazug politkai/gazdasági "elit" számára félreérthetetlenül jelezni:

- Hazánkban megkezdődött egy vissza nem fordítható erkölcsi megtisztulás.

Ezen erkölcsi megtisztulásnak folytatása egy hamarosan bekövetkező,

olyan politikai és gazdasági fordulat,

amelynek eredménye egy tiszta erkölcsű,

a Magyar - Kárpát-medencei - értékeket és érdekeket pontosan ismerő,

azokért önzetlenül tenni képes,

eddig módszeresen háttérbe szorított társadalmi réteg előtérbe kerülése.

E rétegből kikerülő személyek feladata:

a Szent Korona eszmére épülő Haza felépítése,

- (mely eszme szerint: minden, a Szent Koronát alkotó államban lévő természeti kincs, erőforrása Szent Korona tulajdonát képezi,továbbá az örök erkölcsi renden alapuló törvényeket elfogadó, és betartó,tisztességesen dolgozó ember számára a megélhetés és gyarapodás alanyi jog) -
az új politikai, gazdasági szellem és gyakorlat kidolgozása, megvalósítása.

A mindezek törvényes alapját jelentő

-a II. világháború óta különböző diktatúrák által ellehetetlenített és megtagadott -
demokratikus rendet szavatoló Alkotmány helyére állítása.

A valós népakaratot megvalósító,

valós társadalmi-, és szakmai érdekérvényesítő szándékot megvalósító

kétkamarás Oszággyűlés felállítása.


Célunk azon széles társadalmi rétegek számára

- amelyeket a hatalom mindenkori bitorlói oly mértékben megtévesztettek,hogy saját boldogulásuk lehetőségeit is képtelenek látni -
az erkölcsi és gazdasági válságból kivezető lehetséges út megvilágítása.

Mi, a nemzet sorsáért felelősséget érző állampolgárok,
hazánk "újkori" történetében az első ilyen mértékben összehangolt,

a teljes országot átfogó,

egységes vélemény-nyilvánító tüntetés résztvevői és szervezői kijelentjük:


A demonstráció túllépett ideológiákon és pártokon,

túllépett különböző szervezeteken, szerveződéseken.

A résztvevők magánemberként, önszántukból vállalják a közreműködést.


Nem tudjuk elfogadni

a nemzetközi nagytőke globalizációs törekvéseit, nemzeti érdekeken túllépő szándékait.

Nem tudjuk elfogadni

ezen szándékot/akaratot elvtelenül kiszolgálók hazugságait, nemzetpusztító tetteit.


A magyar nemzet - a magyar nemzetet alkotók - érdekeiért tüntetünk, vállalunk feladatot

a Szövetség az IGAZ ORSZÁGÉRT! -polgárjogi mozgalom céljainak megvalósításában.


Követeléseink foganatosítása érdekében minden törvényes eszközt igénybe veszünk,

egészen a polgári engedetlenség eszközéig.

Ezért az ország működőképességének fenntartása érdekében azt tanácsoljuk

a jelenleg még döntési pozícióban lévő vezetőknek,

hogy petíciónk tartalmát megfontolás után mielőbb igyekezzenek megvalósítani.


AZ IGAZ ORSZÁGÉRT! - ORSZÁGOS BLOKÁD II. - résztvevői nevében:

a megyei "szabadcsapatok" képviselői

"... így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen,sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk!" Dsida Jenő
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-01-19 06:44:52]
 57. torzo52  |   Válasz erre2007-01-19 05:51:06 [34.] 
Adjon Isten jó reggelt!

Tómból az orkán!
Ilyen, a szabadság szele.
Mindent elsodor, mindent elsöpör
Aminek - e hazában semmi helye!
A hazugságnak, a mézes - máznak,
Ideje lenne már az összefogásnak!
Ideje lenne már az alázatnak,
S véget vetni a gyalázatnak!
Mert szabadnak születtünk,
Szabadon is akarunk élni!
Nem másoknak odadobva!
Másoktól függeni, s másoktól félni.
Magyarok! Emberek!
Lehet ezt tőletek kérni?
Mond magyar!
Tudsz - e igazat mondani?
Isten, s közötted falat bontani?
Elvetni minden rosszat,
Mi megítél, megöl, és kárhoztat.
De az összefogás, és az egység,
Szabadságot hozhat!

2007-01-19

 56. torzo52  |   Válasz erre2007-01-19 05:49:41 [35.] 
Adjon Isten jó reggelt!

Tómból az orkán!
Ilyen, a szabadság szele.
Mindent elsodor, mindent elsöpör
Aminek - e hazában semmi helye!
A hazugságnak, a mézes - máznak,
Ideje lenne már az összefogásnak!
Ideje lenne már az alázatnak,
S véget vetni a gyalázatnak!
Mert szabadnak születtünk,
Szabadon is akarunk élni!
Nem másoknak odadobva!
Másoktól függeni, s másoktól félni.
Magyarok! Emberek!
Lehet ezt tőletek kérni?
Mond magyar!
Tudsz - e igazat mondani?
Isten, s közötted falat bontani?
Elvetni minden rosszat,
Mi megítél, megöl, és kárhoztat.
De az összefogás, és az egység,
Szabadságot hozhat!

2007-01-19

 55. torzo52  |   Válasz erre2007-01-16 06:17:05 [36.] 
Ki is vagyok én?

Születésemnél fogva,
Magyar! - Ratkó.
Ha kell, ló lábán patkó.
Ha repülni szeretnék,
A méhnek szárnya.
Holdfényben, a fának árnya.
Tavasszal, a virágnak illata.
Északon, a fénynek bíbora.
Hordóban, az igazság bora.
Az ünnep - ünnepeltje,
AZ EMBER!
Még - Az vagyok!

2006-11-06


 54. Árvai Emil  |   Válasz erre2006-12-25 11:53:50 [37.] 
FENT ÉS LENT

Kincses napkeletről mágusok és bölcsek
királyfi-nézőbe Júdeába jönnek.
Fent a fővárosban mit se tudnak róla;
Betlehembe mennek, ős-próféta-szóra.

Megtelik a kis hely vendégfogadója,
dörzsölheti markát boldog fogadósa.
Sok külföldi vendég arannyal is penget;
csillagászok talán? égre gyakran lesnek!...

Egy szegény ácsmester, Názáretből jövet,
benn a panzióban nem talál már helyet;
pedig menyasszonya gyermeket vár éppen.

Krízis-helyzetben most hajléktalan-szálló
kinn a faluvégen egy csöndes istálló.
Gyermek lenn a szalmán; csillag fenn az égen.
 53. Árvai Emil  |   Válasz erre2006-12-21 15:29:58 [38.] 
HAJLÉKTALAN KARÁCSONY

Sötétedik, és nincs még szállás.
Erősebb, gyakrabb már a fájás.

Hiába no, ha több a vendég,
a gazdagoké az elsőbbség.

József már ideges; Mária nem,
sóhajtozik csak csöndesen.

Végül egy koldus ad tanácsot:
istállót mutat, benne jászolt.

Bölcsőnek jó lesz; törlik a jászlat,
mégiscsak titkon királyfit várnak...

...Csillagot gyújt aztán fölöttük az ég:
királyok királya, üdvözölve légy!
 52. Árvai Emil  |   Válasz erre2006-12-12 15:39:40 [39.] 
BETLEHEMTŐL NÁZÁRETIG
(karácsonyi gyermekvers)

Téblábolok ma Betlehem körül:
mit kezdjek jászollal, gyermekkel,
pásztorral, bölcsekkel;
angyalok kara is minek örül?

...Egyszer csak mindez eltűnik:
menekül József, Mária,
velük a kincs: Isten Fia;
Heródes-hadsereg feltűnik:

üldöz a gonosz egy igazat;
ölné, de mégsem teheti:
küldetés vár rá, így Neki
meghalni most még nem szabad...

...Csöndes lesz újra Betlehem;
csoda, majd gyász, s majd hétköznapok...
...De Názáretben már titkot csattog
a szerszám egy szerény ácsműhelyben!...

(2006.XII.11.)
 51. forumghost  |   Válasz erre2006-11-26 10:19:46 [40.] 
[előzmény: (50) torzo52, 2006-11-21 05:57:46]
 50. torzo52  |   Válasz erre2006-11-21 05:57:46 [41.] 
Szállj szabadság szele...

Forradalom van Pesten,
Vérző sebek száz és száz testen,
S ezen az esten, remegett a föld,
A szabadság szele, az éjbe üvölt.

Nem lehet az, hogy viríthat a gaz!
S annak, aminek fénylenie kellene,
A szabadságnak! - Az igazságnak, ami az égbe kiált!
Az bűnhődjön mindig, aki érte kiállt!

Szállj, szabadság újból!
Szállj, vidd a világba híredet!
Nem lehet az, hogy őseink,
Hiába adták érted vérüket!

Szállj, szabadság újból, szállj ebből az újkorból,
Szállj, egy még újabb korba,
Ahol a szabadság zászlaja,
Nem lesz megtiporva.

Tombolj szabadság szele, erős és fergeteg!
Én minden hazugot elkergetek!
Mátyás királyokat ültetek a trónra,
Az igazság legyen, a magyar lobogója.


2006-11-11


[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2006-11-24 02:00:35]
[válaszok erre: #51]
 49. Árvai Emil  |   Válasz erre2006-11-20 16:38:51 [42.] 

A LEVÉL

Kezemben remeg a leveled
szívembe nyilallnak szavai

mint jó kis fűszeres hazai
könnyesre csípi a szememet...

 48. dogsense  |   Válasz erre2006-11-09 08:13:30 [43.] 
Üdv mindenkinek! Én most találtam rá erre a fórumra, és gondoltam csatlakozom, hátha nem baj. Sok verset nem tudtam még elolvasni, de amit olvastam, az igazán jó! Gratulálok hozzájuk! Mindjárt az egyik kedvencemmel kezdeném a sort:


Hősök Temploma

Volt egy hely, hol nem volt
egy élő ember vagy egy holt
s míg tömegként egyre csak növeltük erőnk
a bátrak szelleme, mi mindent elölt

de szél vetette s bú aratta álmát
kinek magasra emelte reménye állát
és kétség effelől valóban nem volt
emlékünk része e néma, szürke folt

rejtekéből előtörő fény
övezte népünk e napnak reggelén
s kitartott a magyar szellem:
mint kitaszított az uralom ellen.

nem hitted, ahogy én sem, míg meg nem láttam
bizonyíték volt ez meglepő formában
mert hittük, s cserébe csaknem vittük
jutalmunk az árral.

de nem jött fel elégszer a Nap
”eladtál, én eladtalak”
s minden, miben hittünk elveszett
”lombos gesztenyefák alatt”.

létünk mögött kérdőjel állt
reményünk csillagnyi távolba szállt
nemzet és nép: gyönyörű kép,
de keretén belül mindenütt ég

esőzések oltják lángok tengerét
és helyébe lassan vágynak fátyla lép
elképzelt képnek vázlata maradt
s önkétlen harsogó fejekben ragadt.

küzdelmük árán
lelkük összefonva
épült fel mondern korunk
Hősök Temploma.

2005.okt. 30.
 47. torzo52  |   Válasz erre2006-11-02 04:08:22 [44.] 
Szabadság!

Azt mondod szabadság.
Kevés volt belőle!
Azt mondod igazság!
Az lesz majd gyümölcse.

Azt mondod szabadság.
Azt mondom gyötrelem!
Szívbe mártott kés!
Hazug, sötét, mély verem.

Azt mondod szabadság.
Mennyien adták már vérüket érte!
Isten az embert hányszor, hiába kérte!
Megszabta, adta, mi legyen a mérce.

Azt mondod szabadság.
Azt mondom szolgaság, rabság!
Ki a hazugságnak eladta magát!
Az sohasem szerette a hazát.

Azt mondod szabadság.
Talán e földön nem is létezik!
Ahol hazugság fénylik, kérkedik!
Ahol az igazság nem érdekel senkit,
De becsület nélkül, Az EMBER!
Nem érhet semmit.

Azt mondod szabadság.
De jó is lenne!
Ahol az igaznak virág,
S általa egy szebb világ teremne.

Azt mondod szabadság.
Mi a végtelenbe veszik,
Már alig látom, tovatűnik álmunk,
Túl messze van még, a szabadságunk!

2006-10-29

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2006-11-02 04:15:13]
 46. torzo52  |   Válasz erre2006-10-22 07:44:05 [45.] 
Forradalom.

Forr a dalom,
Forr bennem az igazság szava
Ami szítja a tüzet
Az nem más, mint a hazugság maga!

Forr a dalom,
Forr bennem az igazság szava
Ily hazugságban, gyalázatban
Nem élhet e haza!

Forr a dalom,
Forr bennem az igazság szava
Aki számon kéri tőlem
A lélek az - Isten maga!

Forr a dalom,
Forr bennem az igazság szava
Lassan ki is csordul belőlem
Hazugok! - Tűnjetek előlem!

Forr a dalom
Forr bennem az igazság szava
Ki e térre kiküldött - nem más,
Mint a magyarok istene - maga!


2006-10-22.

 45. torzo52  |   Válasz erre2006-09-26 03:55:30 [46.] 
Kedves öreg ? (relatív) Barátom!

Pontosan mire gondoltál?
Mi az, amit hiszel is meg nem is?

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága
és a nem látott dolgokról való meggyőződés. ( Zsid. 11:1)

És mint tudjuk a remény hal meg utoljára.

Én hiszek - én hiszem!

Én hiszek a fülemnek,
Mert hallom a lélek zaját.
Hiszek a szememnek,
Mert látom a lélek hadát.

Hiszem, hogy e nép
Jobb sorsra termett.
Az igazság elsöpri azt,
Ki másoknak ásott vermet.

Hiszem, hogy a sötétségre
Világosságot hoz a holnap,
Mert nem lehet sötétség - ott,
Ahol a szívek lángra gyúlnak.

2006-09-26

Az, hogy a lábaid, s hátad görnyedt
Elkopik az ember, ha sokáig tapossa
A sárgolyót, és az anyaföldet.
Ma már nekem se megy úgy a munka,
Mint mikor még fiatalabb voltam, (54)
De nálam fiatalabbak már rég
Ott fekszenek holtan.
Nem a test gyengesége a lényeg,
Hanem a szíved, a lelked fiatal,
S ezt így is érzed.
Kívánom, hogy teljesüljön a vágyad,
S még vagy 120 évig álljon a házad.

Győző (torzo52)
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2006-09-26 04:31:57]
 44. OPI  |   Válasz erre2006-09-25 21:03:19 [47.] 
Kedves fiatal(!) Barátom !
Igen tiszteletre méltónak tartom írásod, de .........! , az alapgondolattal számomra kérdéseket keltettél!
Miért is ?! L: ........!

Hiszem is, meg nem is !

Nem hiszek a füleimnek 71 (!!!) és még élek!
Nem hiszek a szemeimnek -(pedig szemüveggel)- amikor a tükörbe nézek!
De, hiszek lábaimnak, s hátamnak, amikor görnyedten állok!
S, már többször is leülök pipázni, mert pihenésre vágyok!
Hiszek a szívemnek, amikor a vérnyomásom mérem !
Hiszek NEKED, ki szeretné, hogy a 100-at is megérjem!

János (Opi)

OPI
[előzmény: (31) torzo52, 2006-05-16 06:49:59]
 43. torzo52  |   Válasz erre2006-09-21 06:25:06 [48.] 
Természetesen nem haragszom.

Egy régebbi kérdésedre válaszolva:
Nem adták ki a verseim.
De nem ez a fontos, hanem az, hogy
sokan olvassák el és értsék mi az
üzenete.
Éppen ezért örülök annak,
ha más helyeken is megjelenik l:
általad. Köszönöm.

Mostanában sok a dolgom.
A gyülekezési helyeken forgom,
Mert ami most folyik ebben az országban,
Egy IGAZ magyar nem nyugszik
sorsában.
Mindenhol felemeli a hangját
hirdeti, veti az igazság magvát.

 42. forumghost  |   Válasz erre2006-09-17 10:09:24 [49.] 
Ugye nem baj, ha be teszem ide?
http://wings.buffalo.edu/litgloss/arany/text.shtml 41. forumghost  |   Válasz erre2006-09-11 20:25:50 [50.] 
Fantasztikusak a verseid, és mennyire aktuálisak!

Üdv,
fghost
[előzmény: (40) torzo52, 2006-08-29 06:46:17]
 Verseim (üzenet: 90, Kultúra)
 
    / 4 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.012109041213989 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail