Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9290381/22 Témák: 17681 Tagok: 109311 Legújabb tag: Ágnes22 Online: (93/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 147 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3653, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3656. Elküldve: Tegnap, 08:25:06 [1.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 2

A kánai lakodalom


1Két nappal később lakodalom volt a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett,2Meghívták Jézust és a tanítványait is.3A lakodalom közben elfogyott a bor. Ekkor Jézus anyja szólt Jézusnak: „Nincs több boruk!”
4De Jézus ezt válaszolta: „Asszony, miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm.”
5Anyja mégis szólt a szolgáknak: „Akármit mond nektek, tegyétek meg!”
6Volt ott hat nagyméretű, kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodásra szoktak használni. Ezekbe egyenként körülbelül 80-120 liter víz fért.
7Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!” Azok pedig színig töltötték a víztartókat.
8Azután Jézus mondta nekik: „Merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak!”
A szolgák így is tettek.9A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. Nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik merítettek belőle, tudták. Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt,10és azt mondta neki: „Mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te pedig a legjobbat mostanáig tartogattad!”
11Ez volt az első csoda, amelyet Jézus tett. Így mutatta meg dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Ez a galileai Kánában történt.
12Ezután Jézus Kapernaumba ment anyjával, testvéreivel és tanítványaival, és ott maradtak néhány napig.
A Templom megtisztítása


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3655. Elküldve: 2020-01-21 21:08:55 [2.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

Jézus első tanítványai

47Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: „Nézzétek, itt jön egy férfi, aki igazán Izráel népéhez tartozik, és akiben nincs semmi hamisság!”
48Nátánaél csodálkozva kérdezte: „Honnan ismersz engem?”
Jézus ezt válaszolta: „Láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott.”
49Ekkor Nátánaél ezt mondta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”
50Jézus így felelt: „Azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt? Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd.”51És így folytatta: „Igazán mondom nektek: meglátjátok majd a megnyílt Mennyet, és Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az Emberfiára.”


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3654. Elküldve: 2020-01-19 08:39:23 [3.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

Jézus első tanítványai

42Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: „Te Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jeleni: Kőszikla.
43Másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és megszólította: „Csatlakozz hozzám, és kövess engem!”44Fülöp Bétsaidából, András és Péter városából való volt.45Később Fülöp találkozott Nátánaéllel, és elújságolta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és akiről a próféták is írtak! Jézus a neve, József fia, és Názáretből való.”
46Nátánaél így válaszolt: „Ugyan, mi jó jöhet Názáretből?”
„Gyere, és nézd meg magad!” — válaszolt Fülöp.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3653. Elküldve: 2020-01-17 23:10:18 [4.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

Jézus első tanítványai

35 A következő napon Bemerítő János — két tanítványával együtt — ismét ugyanott volt. 36 Megint észrevette Jézust, amint ott járt-kelt, és ezt mondta: „Nézzétek! Ő az Isten Báránya!”

37 Amikor ezt az a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak. 38 Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük: „Mit akartok?”

Ők ezt kérdezték: „Rabbi, hol laksz?” („Rabbi” azt jelenti: „Mester, Tanító”.)

39 „Gyertek velem, és meglátjátok!” — válaszolta Jézus. Azok ketten vele is mentek, és megnézték, hol lakik. Körülbelül délután négy óra volt akkor, és aznap nála is maradtak.

40 Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyikük András volt, Simon Péter testvére. 41 András azonnal megkereste a testvérét, Simont, és ezt mondta neki: „Rátaláltunk a Messiásra!” (A héber „Messiás” szó görögül „Krisztus”, magyarul „Felkent”.)[h]

42 Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: „Te Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved.” (Ez azt jelenti: „Péter”, vagyis kő.[i])


Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2020-01-17 23:36:02]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3652. Elküldve: 2020-01-14 11:38:24 [5.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

János Jézusról tanúskodik

32-33Ezután János így tanúskodott: „Láttam a Szent Szellemet, amint leszállt a Mennyből, mint egy galamb, és megnyugodott őrajta. Én magam nem ismertem őt, de aki elküldött, hogy vízbe merítsem az embereket, azt mondta nekem: »Látni fogod, hogy a Szent Szellem leszáll, és megnyugszik egy férfin. Ő az, aki majd Szent Szellembe merít be.«34Én pedig láttam, amint ez beteljesedett: a Szent Szellem leszállt a Mennyből. Olyan volt, mint egy galamb. Őrá szállt le, és megnyugodott rajta, ezért tanúsítom, hogy ő az Isten Fia.”

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3651. Elküldve: 2020-01-12 22:30:25 [6.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

János Jézusról tanúskodik

29Másnap János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: „Nézzétek, ő az! Ő Isten Báránya, aki elveszi az egész világ összes bűneit!30Ő az, akiről azt mondtam, hogy később fog megérkezni, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem is létezett.31Én nem ismertem őt. Azért jöttem, hogy vízbe merítsem az embereket, és így Izráel megismerhesse őt.”

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3650. Elküldve: 2020-01-11 07:59:47 [7.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

János Jézusról tanúskodik

24Ezek a küldöttek a farizeusok csoportjához tartoztak.25Tovább kérdezgették Jánost: „Ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta, akkor miért meríted be az embereket?”
26János erre így válaszolt: „Igaz, én bemerítem az embereket a vízbe, de van közöttetek valaki, akit nem ismertek.27Ő az, aki később fog megérkezni, mint én. De még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem a lábáról.”
28Mindezek Betániában, a Jordán folyón túl történtek, ahol János bemerítette az embereket.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3649. Elküldve: 2020-01-09 20:02:46 [8.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

János Jézusról tanúskodik

19A jeruzsálemi zsidó vezetők papokat és lévitákat küldtek Jánoshoz, hogy kérdezzék meg tőle: „Ki vagy te?”
20János őszintén megmondta az igazat: „Nem én vagyok a Krisztus!”
21Ekkor megkérdezték tőle: „Hát akkor ki vagy, talán Illés?”
„Nem az vagyok” — mondta János.
„Akkor talán te vagy a próféta?”
De János így felelt: „Nem, az sem vagyok.”
22Ekkor ezt kérdezték tőle: „Hát akkor ki vagy? Mondd meg, hogy válaszolhassunk azoknak, akik küldtek minket! Mit mondasz magadról?”
23János Ézsaiás próféta szavaival válaszolt:
„Annak a hangja vagyok, aki a pusztában kiált,
s aki ezt mondja:
»Készítsetek egyenes utat az Úrnak!«” Ézs 40:3


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3648. Elküldve: 2020-01-08 08:25:54 [9.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

16 Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az isteni kegyelem alapján. 17 A Törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és a valóság a Messiás Jézuson keresztül jött el hozzánk. 18 Istent soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött Fiú — aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az Atyával —, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, milyen az Isten.[d]

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3647. Elküldve: 2020-01-07 04:01:08 [10.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

14Az Ige emberré lett, és közöttünk élt. Láttuk a dicsőségét, amely az Atya egyetlen Fiának dicsősége. Az Ige telve volt kegyelemmel és igazsággal.15János róla tanúskodott, amikor hirdette: „Ő az, akiről előre megmondtam, hogy el fog jönni. Ő az, aki ugyan később érkezik, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem létezett.”

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3646. Elküldve: 2020-01-03 11:32:30 [11.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

10Az Ige már a világon volt, és bár ez a világ általa lett, az emberek mégsem ismerték fel őt.11A saját világába jött, de a saját népe mégsem fogadta be.12De mindazoknak, akik őt befogadták, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek azok az emberek, akik hittek benne.13Ők nem úgy születtek, ahogyan a gyerekek szoktak születni: nem testi vágyból, és nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3645. Elküldve: 2020-01-01 21:15:24 [12.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

6Volt egy ember, akit Isten küldött. Jánosnak hívták.7Azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenki, aki hallja, higgyen.8Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy a világosságról beszéljen mindenkinek.9Az igazi világosság már készen volt arra, hogy megjelenjen, és világosságot adjon minden embernek.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3644. Elküldve: 2019-12-30 12:07:59 [13.]

Egyszerű fordítású Biblia

János evangéliuma 1

1Az Ige már a világ kezdete előtt létezett: Istennel együtt volt, és Isten volt az Ige.2A világ kezdete előtt az Ige együtt volt Istennel.3Minden az Ige által lett, nélküle semmi nem jött létre.4Benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága.5A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség soha nem tudta legyőzni a világosságot.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3643. Elküldve: 2019-12-28 20:37:58 [14.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 13

8Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3642. Elküldve: 2019-12-28 20:35:49 [15.]Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3641. Elküldve: 2019-12-24 18:24:36 [16.]

Egyszerű fordítású Biblia

Máté evangéliuma 1

A keleti bölcsek Betlehemben

1Jézus Júdeában, Betlehem városában született, Heródes király uralkodása idején. Ekkor bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe,2és azt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Láttuk a csillagát, amely a születését jelezte, ahogy keleten felkelt.”
3Amikor Heródes király ezt meghallotta, nyugtalankodni kezdett, és vele együtt Jeruzsálem egész népe is.4Heródes összehívta a nép minden főpapját és törvénytanítóját. Megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak.5„A júdeai Betlehemben — válaszolták — mert ezt írta erről a próféta:
6»Betlehem, Júda földjén,
nem te vagy a legkisebb Júda vezető városai között,
mert belőled származik majd az uralkodó,
aki pásztora lesz népemnek, Izráelnek.«”
7Ekkor Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és aprólékosan kikérdezte őket, hogy mikor látták először a csillagot.8Ezután elküldte őket Betlehembe. „Menjetek el — mondta nekik — és tudjatok meg mindent a gyermekről! Ha megtaláljátok, hozzatok nekem hírt róla, hogy én is elmehessek, és imádjam őt!”
9A bölcsek meghallgatták a királyt, majd útra keltek. A csillag, amelyet már keleten is láttak, előttük ment, majd megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt.10Amikor a bölcsek meglátták a csillagot, nagyon megörültek.11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak a gyermek előtt, és imádták őt. Majd felnyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak a gyermeknek: aranyat, tömjént és mirháttömjén és mirha 2:11 Drága illatszerek.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3640. Elküldve: 2019-12-22 11:36:06 [17.]

Egyszerű fordítású Biblia

Máté evangéliuma 1

Jézus Krisztus születése

18Jézus anyja Mária volt. Jézus születése pedig így történt: Mária József jegyese volt. De még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár a Szent Szellemtől.19József, Mária vőlegénye, istenfélő ember volt, és mivel nem akarta megszégyeníteni Máriát, úgy gondolta, hogy titokban bontja fel a jegyességet.
20Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, és ezt mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne növekvő gyermek a Szent Szellemtől van!21Fiút szül majd, akit nevezz el Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani bűneiktől.”
22Mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a próféta által:
23„Nézzétek! A szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni,
akinek Immánuel lesz a neve.”
Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”.24Amikor József felébredt az álomból, mindent úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát,25de nem volt közöttük testi kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte fiát, akinek József a „Jézus” nevet adta.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3639. Elküldve: 2019-12-22 11:34:42 [18.]Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3638. Elküldve: 2019-12-14 06:12:51 [19.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 12

Kövesd Jézus példáját!

1A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért hát, mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket, s még azt a bűnt is, amely szívósan tapad ránk, és el akar gáncsolni! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát!2Közben azonban ne vegyük le szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő azért az örömért, amelyet Isten tűzött célul elé, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött azzal a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán.3Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnösök gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni munkátokba, sem nem vesztitek el a kedveteket.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3637. Elküldve: 2019-12-12 20:09:31 [20.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Bátran közeledj Istenhez!

19Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei Szentek Szentjébe. Ez Jézus vére, vagyis halála által lehetséges,20mivel Jézus megnyitotta az oda vezető utat. Ez új és élő út, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül, a Szentek Szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi.21Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza!22Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.23Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a kezünkből, és bátran valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3636. Elküldve: 2019-12-11 08:46:32 [21.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

15Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is. Azt mondja először:
16„Ilyen Szövetséget fogok velük kötni
azok után a napok után — mondja az ÚR —
törvényeimet a szívükbe vésem,
és beírom az értelmükbe.” Jer 31:33; Zsid 8:10
17Azután pedig ezt mondja:
„Többé nem fogok visszaemlékezni
bűneikre és gonoszságaikra.” Jer 31:34; Zsid 8:11-12
18Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűnöket, akkor többé nincs semmi szükség a bűnért való áldozatra!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3635. Elküldve: 2019-12-09 19:53:16 [22.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

11A régi időkben az izráeli papok minden nap szolgálatban álltak, és elvégezték a Törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem tudták eltörölni a bűnöket.12Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán.13Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse.14Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat, akiket Isten számára különválaszt, és szolgálatára felkészít.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3634. Elküldve: 2019-12-06 10:46:44 [23.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

8 Tehát először azt mondja: „Nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat. Nem lelted örömödet az égőáldozatokban, sem a vétekért való áldozatokban.” (Pedig a Törvény szerint ezeket az áldozatokat kellett bemutatni.) 9 Azután pedig így szól: „Itt vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat.” Ez azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. 10 Jézus Krisztus valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára különválasztott, szent néppé. Ez Jézus testének egyszeri feláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2019-12-09 19:51:47]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3633. Elküldve: 2019-12-04 21:26:33 [24.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

5Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba:
„Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat,
sem a hálaáldozatokat,
hanem testet alkottál nekem.
6Nem lelted örömödet az égőáldozatokban
sem a vétekért való áldozatokban.
7Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem!
Azért jöttem, hogy véghezvigyem, amit te akarsz,
pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam” Zsolt 40:7-9


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9941
3632. Elküldve: 2019-12-02 09:19:01 [25.]

Egyszerű fordítású Biblia

Zsidókhoz 10

Jézus Krisztus áldozata tökéletessé tesz

A Törvényben az eljövendő áldásoknak csupán az árnyéka van meg, nem pedig maguk a valóságos dolgok. Ez vonatkozik azokra az áldozatokra is, amelyeket a Törvény szerint évente újra meg újra be kell mutatni Istennek, mert ezek az áldozatok sohasem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. 2 Hiszen, ha a Törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abbahagyták volna az áldozatokat! Akkor ugyanis azok, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk.

De nem ez a helyzet! 3 Éppen ellenkezőleg: az évente bemutatott áldozatok folyton a bűnre emlékeztetnek, 4 mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje az emberek bűneit!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3653, Ima kérések)  
    / 147 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.011261940002441 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail