Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 8709565/273 Témák: 16438 Tagok: 103193 Legújabb tag: bartapali Online: (127/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 97 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2418, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
220. Elküldve: 2007-04-26 22:19:11 [2201.]

Jelenések könyve 3. fejezet

20. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
21. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
219. Elküldve: 2007-04-25 13:54:00 [2202.]

Márk Evangéliuma 11. fejezet

25. Amikor pedig megálltok imádkozni, engedjétek el, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy Atyátok, aki a mennyekben van, szintén elengedje a ti vétkeiteket!
26. Ha pedig ti nem engeditek el, mennyei Atyátok sem engedi el a ti vétkeiteket.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
218. Elküldve: 2007-04-23 18:03:32 [2203.]

Lukács Evangéliuma 20. fejezet

27. Jöttek néhányan a szadduceusok közül is - akik azt állítják, hogy nincsen feltámadás -, és megkérdezték tőle: -
28. Mester, Mózes előírta nekünk: "Ha valakinek meghal a fivére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor vegye el annak fivére az asszonyt, és nemzzen utódot fivérének!"
29. Volt tehát hét fivér: az első megnősült, de meghalt gyermektelenül.
30. Ekkor a második,
31. majd a harmadik is elvette az asszonyt, és ugyanígy mind a hét, de azok is gyermektelenül haltak meg.
32. Utolsóként aztán meghalt az asszony is.
33. Melyikük felesége lesz hát az asszony a feltámadáskor? Hiszen mind a hétnek felesége volt!
34. Jézus ezt válaszolta nekik: - Ennek a világkorszaknak a fiai nősülnek és férjhez mennek,
35. de akik méltónak bizonyulnak arra, hogy annak a világkorszaknak és a halottak közül való feltámadásnak részesei legyenek, se nem nősülnek, sem férjhez nem mennek,
36. sőt még csak meghalni sem képesek többé, mert angyalszerűvé válnak, és Isten fiai lesznek, mivelhogy a feltámadás fiai.
37. Azt pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is hírül adta a csipkebokornál, mikor az Urat, az Istent Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondta.
38. Márpedig Isten nem a halottak, hanem az élők Istene, mert az Ő számára mindenki él.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
217. Elküldve: 2007-04-22 22:10:18 [2204.]

Lukács Evangéliuma 16. fejezet

10. Aki a legkevesebben hűséges, az a sokon is hűséges; aki pedig a legkevesebben hűtlen, az a sokon is hűtlen.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
216. Elküldve: 2007-04-21 12:41:14 [2205.]

I. Timóteus levél 2. fejezet

1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6. A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
215. Elküldve: 2007-04-20 23:32:28 [2206.]

Róma levél 11. fejezet

29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
214. Elküldve: 2007-04-19 21:37:57 [2207.]

Példabeszédek könyve 18. fejezet

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
213. Elküldve: 2007-04-18 22:53:13 [2208.]

Zsoltárok könyve 86. fejezet

5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
212. Elküldve: 2007-04-17 23:56:41 [2209.]

Példabeszédek könyve 11. fejezet

25. A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
211. Elküldve: 2007-04-16 21:36:37 [2210.]

Sámuel II. könyve 22. fejezet

7. Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
210. Elküldve: 2007-04-15 21:37:05 [2211.]

Máté Evangéliuma 28. fejezet

16. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, amelyet Jézus megjelölt nekik;
17. és amikor meglátták, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek.
18. Jézus pedig odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: - Minden hatalmat megkaptam a mennyben és a földön!
19. Menjetek hát, tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet, merítsétek alá őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevére,
20. és tanítsátok meg nekik, hogy őrizzék meg mindazt, amit megparancsoltam nektek! Én pedig, látjátok, közöttetek vagyok minden nap a világkorszak végéig! Ámen.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
209. Elküldve: 2007-04-14 23:04:29 [2212.]

Lukács Evangéliuma 24. fejezet

...
45. Akkor megnyitotta szívük értelmét, hogy megérthessék az Írásokat,
46. majd azt mondta nekik: - Így van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül;
47. és hirdettetnie kell az ő nevében a megtérésnek a bűnök bocsánatára minden nemzetben, Jeruzsálemtől kezdve!
48. Ti vagytok ennek a tanúi!
49. És meglátjátok, elküldöm rátok Atyám ígéretét, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok erővel a magasságból!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
208. Elküldve: 2007-04-13 22:27:50 [2213.]

János Evangéliuma 21. fejezet

1. Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg:
2. együtt volt Simon Péter, Tamás - akit Ikernek hívnak -, Natanaél, aki a galileai Kánából való volt, a Zavdáj fiai, és még ketten a tanítványai közül. -
3. Elmegyek halászni - mondta nekik Simon Péter. - Mi is elmegyünk veled! - felelték neki. Kimentek, és beszálltak a bárkába, de aznap éjjel semmit nem fogtak.
4. Mikor már hajnalodott, Jézus megállt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy ő az. -
5. Gyermekeim, nincs valami ennivalótok? - szólította meg őket Jézus. - Nincs - válaszolták neki. -
6. Vessétek ki a csónak jobb oldalán a hálót, és találni fogtok! - mondta nekik. Kidobták hát a hálót, de visszahúzni már nem tudták a rengeteg hal miatt.
7. Az a tanítvány pedig, akit Jézus szeretett, ezt mondta erre Péternek: - Az Úr az! Simon Péter pedig, mikor meghallotta, hogy az Úr az, felkapta a ruháját - mivel neki volt vetkőzve -, majd beugrott a tengerbe.
8. A többi tanítvány a bárkával ment, mert nem voltak messze a szárazföldtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, maguk mögött húzva a hálót a halakkal.
9. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és mellette hal és kenyér. -
10. Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok! - mondta nekik Jézus.
11. Odament hát Simon Péter, és kihúzta a nagy halakkal - szám szerint százötvenhárommal - teli hálót a partra, s a rengeteg hal ellenére a háló nem szakadt el. -
12. No, reggelizzetek meg! - mondta Jézus. És senki sem merte megkérdezni tőle a tanítványok közül, hogy ki ő, mert tudták, hogy az Úr.
13. Jézus odalépett, fogta a kenyeret, és nekik adta, s a halat úgyszintén.
14. Ez már a harmadik megjelenése volt Jézusnak a tanítványok előtt, miután feltámadt a halottak közül.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
207. Elküldve: 2007-04-12 13:01:43 [2214.]

János Evangéliuma 20. fejezet

24. Tamás pedig - akit Ikernek hívnak -, a tizenkettő egyike, nem volt velük, amikor Jézus eljött.
25. Így hát a többi tanítvány elmondta neki: - Láttuk az Urat! - Ha nem látom a kezén a szögek ütötte sebeket, és nem teszem az ujjamat a szögek ütötte sebekbe, és a kezemet az oldalába, semmiképpen nem hiszem el! - felelte nekik.
26. Aztán nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, köztük Tamás is. Jézus bejött, noha az ajtók be voltak zárva, megállt középen, és így szólt: - Békesség nektek!
27. Aztán ezt mondta Tamásnak: - Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamba, és ne hitetlen legyél, hanem hívő! -
28. Uram és Istenem! - válaszolta Tamás. -
29. Hiszel, mert láttál engem? - mondta neki Jézus. - Boldogok, akik nem látnak, és mégis hitre jutnak!
30. Persze sok más jelet is tett Jézus a tanítványok előtt, amelyek nincsenek leírva ebben a könyvben.
31. Ezek pedig azért lettek leírva, hogy elhiggyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia - és hogy nektek, akik hisztek ebben, életetek legyen az ő nevében.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
206. Elküldve: 2007-04-11 14:49:16 [2215.]

János Evangéliuma 20. fejezet

19. Aznap, a hét első napján, mikor beesteledett, jóllehet ott, ahol a tanítványok tartózkodtak, az ajtók be voltak zárva - mert féltek a júdeaiaktól -, bejött Jézus, megállt középen, s így szólt hozzájuk: - Békesség nektek!
20. S miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok felvidultak, mikor látták az Urat. -
21. Békesség nektek! - mondta nekik ismét Jézus. - Ahogy az Atya elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
205. Elküldve: 2007-04-09 22:14:56 [2216.]

Lukács Evangéliuma 24. fejezet

1. A hét első napján, mikor még alig hajnalodott, elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.
2. A zárókövet azonban a sírról elgördítve találták,
3. mikor pedig bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
4. Nem tudták mire vélni a dolgot - és egyszer csak két férfi termett mellettük villámhoz hasonlóan ragyogó ruhában.
5. Majd mikor rémülten arccal a földre borultak, a férfiak azt mondták nekik: - Miért keresitek az élőt a halottak között?!
6. Nincs itt, hanem feltámadt! Jusson eszetekbe, hogyan mondta nektek, mikor még Galileában volt:
7. Az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, meg kell feszíttetnie, és a harmadik napon fel kell támadnia!
8. Ekkor eszükbe jutott, amiket mondott.
9. Ezután visszatértek a sírtól, és minderről beszámoltak a tizenegynek és mind a többieknek.
10. Ezek a nők a következők voltak: a magdalai Mária, Johanna és Mária, Jakab anyja, valamint a többiek, akik velük voltak. Beszámoltak ezekről az apostoloknak,
11. de beszédük csak ostobaságnak tűnt a szemükben, és nem hittek nekik.
12. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és behajolva csak a gyolcsokat látta ott. Majd eljött onnan, magában megdöbbenve az eseten.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
204. Elküldve: 2007-04-08 04:19:23 [2217.]

Máté Evangéliuma 28. fejezet

1. A szombat elmúltával, a hét első napjára virradó reggelen a magdalai Mária és a másik Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt.
2. És egyszer csak nagy földrengés támadt, ugyanis az Úrnak egy angyala leszállt az égből, odament, és elgördítette a követ, s azon ült.
3. Arca olyan volt, mint a villám, ruhája pedig hófehér.
4. Az őrök remegtek a tőle való félelem miatt, és olyanok lettek, mint a halottak.
5. Az angyal megszólította az asszonyokat: - Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek:
6. nincs itt, mert feltámadt, ahogy megmondta! Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt!
7. Aztán menjetek gyorsan, mondjátok el a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és lám, előttetek megy Galileába; ott majd meglátjátok! Íme, elmondtam nektek!
8. Azok pedig sietve otthagyták a sírt félelem és nagy öröm közepette, és elfutottak, hogy hírt vigyenek a tanítványainak.
9. És egyszer csak Jézus jött velük szembe, és így szólt: - Üdvözöllek benneteket! Azok odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte.
10. Ekkor ezt mondta nekik: - Ne féljetek! Eredjetek, mondjátok meg a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd meglátnak!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
203. Elküldve: 2007-04-06 17:45:28 [2218.]

Máté Evangéliuma 26. fejezet

37. Maga mellé vette Pétert és Zavdáj két fiát, s bánkódni és gyötrődni kezdett. -
38. Nagyon szomorú a lelkem, egészen a halálig - mondta nekik. - Maradjatok itt, és virrasszatok velem!
39. S egy kissé arrébb ment, arcra borult, és így imádkozott: - Atyám, ha lehetséges, kerüljön el engem ez a pohár! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te!
...

Máté Evangéliuma 27. fejezet

1. Kora reggel tanácsot tartottak Jézus ügyében a főpapok és a nép vénei mindannyian, hogy halálra ítéljék.
...

21. A helytartó megkérdezte tőlük: - Melyiküket akarjátok, hogy szabadon bocsássam nektek? - Bar-Abbát! - felelték. -
22. Akkor hát mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? - kérdezte tőlük Pilátus. - Feszítsék keresztre! - válaszolták mindannyian. -
...

35. Ezután keresztre feszítették,
...


Lukács Evangéliuma 23. fejezet

44. Már hat óra felé járt az idő, amikor sötétség támadt az egész földön, kilenc óráig.
45. Míg a nap eltűnése tartott, a Templom függönye középen kettéhasadt.
46. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: - Atyám, "a kezedbe teszem le a szellememet"! S e szavakkal kilehelte a lelkét.
47. Amikor a százados látta, mi történt, így dicsőítette az Istent: - Ez az ember valóban igaz volt!


http://biblia.hit.hu/

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
202. Elküldve: 2007-04-05 23:09:46 [2219.]

Máté Evangéliuma 26. fejezet

1. Miután Jézus befejezte mindezeket a tanításokat, így szólt tanítványaihoz: -
2. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pészach ünnepe, és az Emberfiát elárulják, hogy keresztre feszítsék!
3. Ekkor a főpapok és a nép vénei gyűlést tartottak a Kajafás nevű főpap palotájának udvarán,
4. és arról tanácskoztak, hogy Jézust csellel elfogják, majd megölik.
5. De hozzátették: - Ne az ünnepen, nehogy zavargás törjön ki a nép között!
...

14. Ekkor a tizenkét tanítvány egyike, akit kerijjóti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz,
15. és megkérdezte: - Mit fizettek nekem, ha a kezetekbe adom? Azok pedig letettek neki harminc ezüstöt.
16. Ettől kezdve Júdás kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulja.
17. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok odamentek Jézushoz: - Hol akarod, hogy elkészítsük neked a pészachi vacsorát? -
18. Menjetek a városba ehhez és ehhez az emberhez - felelte Jézus -, és mondjátok meg neki: "A Mester üzeni: "Közel van a számomra kijelölt időpont, nálad fogom megtartani a pészachot a tanítványaimmal!""
19. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a pészachi vacsorát.
20. Amikor beesteledett, Jézus asztalhoz telepedett a tizenkettővel.
21. Vacsora közben így szólt hozzájuk: - Úgy van, ahogy mondom nektek: egyikőtök elárul!
22. Azok nagyon elszomorodtak, és elkezdte mindegyik kérdezgetni: - Csak nem én, Uram? -
23. Velem együtt mártja a kezét a tálba, aki el fog árulni - felelte nekik. -24. Az Emberfia ugyan elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja; jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!
25. Júdás, az árulója is megkérdezte tőle: - Csak nem én vagyok az, rabbi? - Te mondtad - felelte neki.
26. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, és tört belőle, majd a tanítványoknak adta ezekkel a szavakkal: - Vegyétek és egyétek: ez az én testem!
27. Fogott egy poharat is, hálát adott, és odanyújtotta nekik: - Igyatok ebből mindannyian:
28. mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely a bűnök bocsánatára ömlik ki sokakért!
29. És azt mondom nektek: mostantól fogva nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, míg majd újat nem iszom veletek Atyám királyságában!
30. Majd zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák hegyére.
31. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: - Mindnyájan megbotránkoztok rajtam ezen az éjszakán, mert meg van írva: "Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai."
32. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. -


Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-04-06 17:33:10]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
201. Elküldve: 2007-04-04 08:30:10 [2220.]

Máté Evangéliuma 16. fejezet

13. Miközben Fülöp Caesareájának környéke felé haladtak, Jézus megkérdezte tanítványait: - Mit mondanak az emberek, kicsoda az Emberfia? -
14. Egyesek szerint Keresztelő János - felelték -, mások szerint Illés; vannak, akik azt mondják, hogy Jeremiás vagy az egyik próféta. -
15. És ti minek mondotok engem, ki vagyok? - kérdezte erre. -
16. Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia - válaszolta Simon Péter.
17. Jézus erre így szólt hozzá: - Boldog vagy, Simon, Jóna fia, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám!
...

21. Ettől fogva kezdte Jézus magyarázni tanítványainak, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, majd meg kell halnia, de a harmadik napon fel kell támadnia.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
200. Elküldve: 2007-04-03 23:29:39 [2221.]

Lukács Evangéliuma 14. fejezet |


...
15. Az asztaltársaságból valaki, mikor ezt meghallotta, így szólt hozzá: - Boldog, aki kenyeret eszik majd Isten királyságában!
16. Jézus pedig azt mondta neki: - Egy ember nagy lakomát rendezett, amelyre sokakat meghívott.
17. Mikor eljött a lakoma ideje, elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: "Gyertek, mert már készen áll minden!"
18. De azok egytől egyig mindannyian elkezdték kimenteni magukat. Az első azt mondta neki: "Földet vettem, muszáj kimennem, hogy megnézzem! Ments ki, kérlek!"
19. A másik így szólt: "Öt járom ökröt vettem, s most megyek, hogy kipróbáljam őket! Ments ki, kérlek!"
20. Megint egy másik azt mondta: "Megnősültem, ezért nem mehetek!"
21. Mikor a szolga visszatért, mindezt jelentette urának. Haragra gerjedt erre a házigazda, és azt mondta a szolgájának: "Eredj ki tüstént a város utcáira és az útkereszteződésekre, s vezesd be ide a koldusokat, nyomorékokat, vakokat és sántákat!"
22. Aztán a szolga jelentette: "Uram, megvan, amit parancsoltál, de még van hely!"
23. Erre az úr így szólt a szolgához: "Menj ki az utakra, a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni onnan is embereket, hogy megteljen a házam!
24. Mert azt mondom nektek, hogy azok közül a férfiak közül, akiket meghívtam, egy sem fogja megkóstolni a lakomámat!"


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
199. Elküldve: 2007-04-01 22:41:01 [2222.]

Zsoltárok könyve 23. fejezet

1. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
198. Elküldve: 2007-03-30 13:38:43 [2223.]

Máté Evangéliuma 20. fejezet

25. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta nekik: - Tudjátok, hogy a nemzeteken zsarnokoskodnak az uralkodóik, és nagyjaik visszaélnek a hatalmukkal.
26. Köztetek ne így legyen! Hanem aki köztetek nagy akar lenni, az legyen a szolgátok,
27. aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok;
28. mint ahogyan az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy odaadja váltságdíjul a lelkét sokakért!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
197. Elküldve: 2007-03-29 22:43:45 [2224.]

Példabeszédek könyve 19. fejezet

21. Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8458
196. Elküldve: 2007-03-28 22:25:32 [2225.]

Ezékiel könyve 18. fejezet

32. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2418, Ima kérések)  
    / 97 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.030593156814575 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail