Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 8761287/10 Témák: 16494 Tagok: 103556 Legújabb tag: john1259 Online: (33/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 101 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2507, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
309. Elküldve: 2007-08-08 22:35:05 [2201.]

Példabeszédek könyve 17. fejezet

17. Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
308. Elküldve: 2007-08-07 17:16:54 [2202.]

Ézsaiás könyve 57. fejezet

1. Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
307. Elküldve: 2007-08-06 22:29:04 [2203.]

Jakab levél 1. fejezet

22. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
23. Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:
24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
25. De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
26. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
27. Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
306. Elküldve: 2007-08-05 21:54:56 [2204.]

Példabeszédek könyve 21. fejezet

23. A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
305. Elküldve: 2007-08-04 23:04:48 [2205.]

Példabeszédek könyve 17. fejezet

9. Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
304. Elküldve: 2007-08-03 13:02:00 [2206.]

I. Timóteus levél 2. fejezet

1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6. A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,


Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-08-04 23:04:26]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
303. Elküldve: 2007-08-01 18:10:42 [2207.]

Zsidó levél 10. fejezet

19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
20. Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
21. És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
23. És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
302. Elküldve: 2007-07-31 21:51:10 [2208.]

Zsoltárok könyve 139. fejezet

1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
4. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
5. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
6. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
7. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?
8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
10. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,
12. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
13. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
15. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
18. Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
301. Elküldve: 2007-07-30 22:50:45 [2209.]

Úgy érzem, hogy ez valakinek üzenet ma.

Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajőnek az ő határaikra.

Jer 31,17.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
300. Elküldve: 2007-07-29 17:02:50 [2210.]

Zsoltárok könyve 34. fejezet

18. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
299. Elküldve: 2007-07-28 21:49:47 [2211.]

Zsoltárok könyve 34. fejezet

2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
298. Elküldve: 2007-07-27 08:45:33 [2212.]

Máté Evangéliuma 6. fejezet

24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
297. Elküldve: 2007-07-26 13:13:03 [2213.]

Lukács Evangéliuma 1. fejezet

45. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
296. Elküldve: 2007-07-25 22:21:43 [2214.]

Példabeszédek könyve 14. fejezet

12. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
295. Elküldve: 2007-07-24 20:07:39 [2215.]

Máté Evangéliuma 18. fejezet

7. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
294. Elküldve: 2007-07-23 16:27:49 [2216.]

Jeremiás könyve 29. fejezet

11. Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
12. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
13. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
293. Elküldve: 2007-07-22 20:03:55 [2217.]

Példabeszédek könyve 9. fejezet

10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
292. Elküldve: 2007-07-21 22:04:20 [2218.]

Jeremiás könyve 10. fejezet

23. Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
291. Elküldve: 2007-07-20 22:46:13 [2219.]

Márk Evangéliuma 11. fejezet

24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy amiért imádkoztok, s amit kértek, mindazt megkapjátok - és meglesz nektek!
25. Amikor pedig megálltok imádkozni, engedjétek el, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy Atyátok, aki a mennyekben van, szintén elengedje a ti vétkeiteket!
26. Ha pedig ti nem engeditek el, mennyei Atyátok sem engedi el a ti vétkeiteket.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
290. Elküldve: 2007-07-19 21:23:38 [2220.]

Máté Evangéliuma 25. fejezet

31. Amikor pedig eljön az Emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt minden angyal, akkor le fog ülni dicsőségének trónjára;
32. és odagyűjtik a színe elé valamennyi nemzetet, ő pedig el fogja különíteni őket egymástól, ahogyan a pásztor elkülöníti a juhokat a kecskebakoktól,
33. s a juhokat a jobb oldalára állítja, a kecskéket pedig a bal oldalára.
34. Akkor így szól majd a király azoknak, akik jobb felől állnak: "Gyertek, Atyám áldottjai, vegyétek át örökségül a királyságot, amely nektek lett elkészítve a világ megalapítása óta!
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjaztam, és megitattatok; idegen voltam, és befogadtatok;
36. ruhátlan voltam, és felöltöztettetek; beteg voltam, és meglátogattatok; fogságban voltam, és fölkerestetek!"
37. Ekkor az igazak így válaszolnak majd neki: "Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna; vagy szomjazni, hogy megitattunk volna?
38. Mikor láttunk téged idegenként, hogy befogadtunk volna? Vagy ruhátlanul, hogy felöltöztettünk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly lettél volna, hogy elmentünk volna hozzád?"
40. A király pedig ezt feleli nekik: "Úgy van, ahogy mondom nektek: valahányszor megtettétek csak eggyel is e legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg!"
41. És akkor így szól majd azokhoz, akik tőle balra állnak: "Távozzatok a színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a Rágalmazónak és angyalainak lett elkészítve!
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjaztam, és nem itattatok meg;
43. idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem öltöztettetek fel; beteg voltam, fogságban voltam, és nem látogattatok meg!"
44. Ekkor majd ők is megkérdezik tőle: "Uram! Mikor láttunk téged akár éhezni, akár szomjazni; vagy idegenként, vagy ruhátlanul, betegen vagy fogságban, hogy ne gondoskodtunk volna rólad?!"
45. Ő pedig ezt feleli nekik: "Úgy van, ahogy mondom nektek: ahogyan nem tettétek meg eggyel ezek közül a legkisebbek közül, úgy velem sem tettétek meg!"
46. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
289. Elküldve: 2007-07-18 11:43:56 [2221.]

Példabeszédek könyve 19. fejezet

21. Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
288. Elküldve: 2007-07-17 22:02:22 [2222.]

János Evangéliuma 14. fejezet

27. Békességet hagyok itt nektek, az én békességemet adom nektek - nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék és ne legyen gyáva a szívetek!

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
287. Elküldve: 2007-07-16 20:09:43 [2223.]

Jézus mondta:

... Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.


Jelenések könyve 1. fejezet

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
286. Elküldve: 2007-07-15 19:24:34 [2224.]

Péld 17,17.

Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 8751
285. Elküldve: 2007-07-14 15:29:51 [2225.]

Lukács Evangéliuma 16. fejezet

10. Aki a legkevesebben hűséges, az a sokon is hűséges; aki pedig a legkevesebben hűtlen, az a sokon is hűtlen.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2507, Ima kérések)  
    / 101 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.02261209487915 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail