Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9414995/10 Témák: 18427 Tagok: 111587 Legújabb tag: Xtremepork Online: (61/3
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1482 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 A magyar kinológiáról (üzenet: 37043, Kutya)
 
 43. K@cer  |   Válasz erre2009-06-04 23:00:00 [37001.] 
http://www.patriotakegyesulete.hu/

"Don't be afraid that your life will end, be afraid that it will never begin."
Hátra harap és előre fut, ki az?
[válaszok erre: #58 #68] [előzmény: (41) hókuszpók, 2009-06-04 22:21:05]
 42. Szávitri  |   Válasz erre2009-06-04 22:53:20 [37002.] 
Rossz a kérdésfelvetés, aki nem írja ki a nevét, arról ne kérdezd, hogy ki. Nem kizárt, hogy az EKESZ, meg a MESZ mellett született mégegy etsz egyesület, vagy szövetség.
[válaszok erre: #44 #57] [előzmény: (41) hókuszpók, 2009-06-04 22:21:05]
 41. hókuszpók  |   Válasz erre2009-06-04 22:21:05 [37003.] 
Patrióták , tudnám kik ezek az agyahagyottak

megújult a Honlapunk,
elloco@freemai.hu
[válaszok erre: #42 #43] [előzmény: (39) silvatica, 2009-06-04 16:52:50]
 40. Szávitri  |   Válasz erre2009-06-04 21:37:29 [37004.] 
Kis tévedés. A MEOE nem azért kapott bírságot, mert jogellenesen rendezett kutyakiállítást, hanem azért , mert a miniszter által törvényi felhatalmazás nélkül alkotott rendelet az ítélet kihirdetésekor még hatályban volt. Legalább is erre hivatkozott Kozma bíró úr. Tehát Magyarországon , ha a miniszter törvényi felhatalmazás nélkül rendeletet alkot és azt az Alkotmánybíróság négy év múlva semmisíti meg, azért a vétlen társadalmi szervezet kap büntit. Nem baj kifizetjük, mert a közösség nem mindennapi SZOLIDALITÁSI akcióra készül. Az állampolgárok összadják a pénzt, úgyhogy az FVM részére ez nem lesz alku tárgya.
Ezúton ismertetem, hogy mely nyilvánvaló jogelveket hagyott figyelmen kívül Dr. Kozma György és tanácsa az ítélet amit hoztak őket minősíti.A Patriótákkal pedig nem kell foglalkozni, mondják a magukét.

Íme a beadvány amit Dr.Kozma György és tanácsa figyelmen kívül hagyott.

T. Legfelsőbb Bíróság!Az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdése - a kizárólagos jogalkotó joghatóság korlátozásával - lehetővé teszi, hogy az Európai Unió alapító szerződései alapján alkotott közösségi jog külön tagállami aktus nélkül állapíthat meg jogokat és kötelezettségeket közvetlenül a tagállamok főhatalma alá tartozó személyek számára (2002. évi LXI. törvény indokolásának 3. pontja).

Az idézet a Legfelsőbb Bíróság honlapján szereplő EGYÉB HATÁROZATOK rovatban Legfelsőbb Bíróság közbenső ítélete az orvosi ügyelet munkaidőnek minősítése tárgyában megjelölésű jogesetből származik.

I.

Ennélfogva az eljáró bírónak nemcsak joga, de kötelessége is volt a közösségi jogot alkalmazni, az pedig tény kérdés, hogy az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződések I. címének F(2) cikke szerint az Unió tiszteletben tartja az alapvető jogokat, ahogyan az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. november 04.-én Rómában aláírt egyezmény biztosítja. Ennélfogva az eljáró bíróságok figyelemmel az 1969. évi Bécsi Egyezmény 27. cikkére eleve kötelesek figyelmen kívül hagyni az Egyezmény garantálja jogok korlátozására irányuló belső jogszabályokat.Ennélfogva nem követett el jogszabálysértést az eljáró tanács, mikor alkotmányos kötelezettségének eleget téve a közösségi jogot alkalmazta és kimondta, hogy Egyesülési jog csak az Egyezmény 11 cikkelyben felsorolt okokból korlátozható.

II.

Úgyszintén nem követett el jogszabálysértést az eljáró bíróság, mikor az Átv. és az R. gondos tanulmányozását követően arra az álláspontra jutott, hogy a felperesi tevékenység nem tartozik az Átv. és az R. hatálya alá. Ugyanis elég gondosan elolvasni az Állattenyésztési törvényt, hogy bárki számára világossá váljon, hogy a jogalkotó szándéka a gazdasági célú állattenyésztés szabályozása a miniszteri indokolást is figyelembe véve nyilvánvalóan az élelmiszer célú állattenyésztés szabályozására irányult.Ami a végrehajtási rendeletet illeti annak kereteit pontosan beszabályozta maga a törvény, melynek 49.§. (1) a) 7-8 pontja csak arra hatalmazta fel a minisztert, hogy a fajtaelismerés rendjét és a tenyésztő szervezetkénti elismerés, annak visszavonása és felfüggesztésének szabályait megalkossa. Maga a felhatalmazás egyértelművé teszi , hogy a rendelet személyi hatálya alá csak azok tartoznak akik tenyésztő szervezetkénti elismerést kérnek.

Akinek még így sem világos a törvény és a rendelet személyi hatálya az Átv. 20.§. (1) második bekezdés és a rendelet 5.§. (1) második bekezdés világossá teszi, hogy az elismerés megadása, vagy megtagadása nem érinti társadalmi szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.

Hibátlanul értelmezte a jogszabályt az eljáró bíró, amit az is bizonyít, hogy néhány nappal az ítélet kihirdetését követően az Alkotmánybíróság pontosan ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint az ítéletet hozó bíró, azzal, hogy az abban leírtakat a jogalkalmazás során is alkalmazni kell.Ami a konkrét esetet illeti, a bíróság jogszerűen állapította meg, hogy az Átv. és az R. sehol sem jelölte meg elsőfokú hatóságként az OMMI-t , így határozata eleve semmis.

Ezt a tényt támasztja alá a 905/B/ 2006 AB határozat, mely szerint A tenyésztési hatóság feladatait az Átv. 16. §-a határozza meg. A tenyésztési hatóságként eljáró konkrét szerv kijelölésére a Kormány kapott felhatalmazást az Átv. 49. § (2) bekezdésében. A Kormány az MgSzH-t, illetve annak Központját jelölte ki tenyésztési hatóságként a 247/2006 (XII.23) Kr. 10. és 12. §-ában.

Alkotmánybíróság által alátámasztott tény, hogy 2005 június 19 és július 10 között amikor a határozatok születtek az Átv. 16.§. a tenyésztési hatóság feladataként nem határozta meg a bírság kiszabása iránti eljárásban az első fokú hatósági feladatkört. Erre vonatkozó jogszabály másfél év múlva született, de azt is megsemmisítette az Alkotmánybíróság.

Az is tény kérdés, hogy 60 nappal a rendezvények előtt még nem volt hatályban az módosítás, ami alapján a 6.§.-tól eltérő módon rendezett állatkiállításra bírság kiszabható lett volna, mert 2005 05. 31.-én jelent meg a Magyar Közlönyben az Átv. 45.§. módosítása, így még akkor sem lehetett volna bírsággal sújtani a június 19 és július 10 közötti rendezvényeket, ha a bírságnak lett volna törvényes alapja.

Úgyszintén tény kérdés, hogy a bírságot az OMMI az R. 15.§. (3) alapján szabta ki, mely szerint a tenyésztési hatóság a 13.§. előírásaitól eltérően rendezett tenyészeb-kiállítás esetén az Átv. 45.§.ban meghatározott állattenyésztési bírságot köteles kiszabni.

Ezzel az eljárással kapcsolatban az ítélet tényszerűen állapította meg, hogy a jogszabály nem jelöli meg azt a hatóságot, mely előtt az eljárás megindítható lenne, miképpen azt sem, hogy miféle közigazgatási eljárás az, melyben az egyik szereplő egy társadalmi szervezet, a másik egy szakhatóság. A közigazgatási eljárásjog szerint lefolytathatatlan nem létező eljárás elmulasztása jogsértést nem valósíthat meg.

Mindezt alátámasztja, hogy néhány nappal az ítéletet követően az Alkotmánybíróság törvényi felhatalmazás hiányára hivatkozva semmisítette meg az R. 13.§. (2) (6) bekezdését, ezt tiszteletben tartva a Parlanemt pedig módosította az Átv. 6.§.-t

Alperes minisztérium azt követeli, hogy azért bírságolják meg a vagyona többszörösére felperest, mert jogalkotóként törvényi felhatalmazás nélkül olyan jogszabályt alkotott, mely egy olyan eljárást ír elő, mely közigazgatási szempontból nem létezik, majd jogalkalmazóként figyelmen kívül hagyva, hogy jogszabály kihirdetését megelőző időre nem írhat elő kötelezettséget és nem nyilváníthat magatartást jogellenessé megbírságol olyan rendezvényeket melyet még a saját felhatalmazás nélküli alkotásának 13.§. (4) bekezdése alapján sem bírságolhatna meg, mert felperes még, ha akarta volna sem jelenthette volna be a rendezvényt 60 nappal az időpont előtt, mert ekkor még az Átv. rendelkezés hatályban sem volt.

A felülvizsgálati kérelem alapja az első, vagy másodfokú eljárásban történt jogszabálysértés. A bírósági gyakorlat jogszabály sértőnek tekinti a határozatot ,ha az megalapozatlan, ha érdemben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, meghozatalakor nem a megfelelő jogszabály alkalmazására kerül sor, vagy a helyesen kiválasztott jogszabályt tévesen értelmezték. A határozat indokolásából nem derül ki a megállapított tényállás, a döntés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés és az abból levont jogi következtetés. Továbbá, ha a határozat alapját képező eljárásban súlyos eljárási szabálysértés történt . A mérlegelés körébe tartozó kérdés általában nem vizsgálható, kivéve, ha a határozat iratellenes, okszerűtlen, logikai ellentmondásokat tartalmazó.

Alperes felülvizsgálati kérelmét egyrészt a már megsemmisített jogszabályra, másrészt más perben született ítéletekre alapozza.

Az elsőfokú bíróság azonban nem sértette meg a rendelkezést, mert tényszerűen megállapította, hogy az jogszerűtlen eljárást tartalmaz, így fogalmilag kizárt az eljárással kapcsolatban jogsértés megállapítása.

Más eljárásban született ítéletek indokolásai nem minősülnek jogegységi döntésnek, így nem minősül jogszabály sértésnek , ha egy másik bíróság attól eltérő álláspontra jut. Főképpen, ha az Alkotmánybíróság mindenkire nézve kötelező álláspontja az abban foglalt álláspontokat már felülírta és az ítélet alapját képező R. 3.§. (8) bekezdést, mint felhatalmazás nélküli és értelmezhetetlen alkotást megsemmisítette

Végezetül tény kérdés, hogy az Etv. által bejegyzett társadalmi szervezet az AB hivatkozott határozata alapján a törvény védelme alatt áll és az is tény kérdés, hogy az alperes által hivatkozott részítélet új eljárásában a Fővárosi Ítélőtábla az Alkotmánybíróság határozatának kötelező voltára hivatkozva ismét elutasította a Legfőbb Ügyészség keresetét, sőt az is kiderült, hogy a Legfőbb Ügyészségnek már 2006 március 31-óta nem volt törvényességi felügyeleti jogköre sem társadalmi szervezet felett.

Jelenleg tehát jogerős ítélet mondja ki, hogy a MEOE jogosult az alapszabályában leírt tevékenységét végezni, ez az ítélet jelen eljárásban nem vitatható, miképpen az Alkotmánybíróság álláspontja sem, hogy az Átv. és az R. hatálya alá kizárólag az elismert tenyésztő szervezetek tartoznak.Mindezért kérem az ítéletet hatályában fenntartani
[előzmény: (39) silvatica, 2009-06-04 16:52:50]
 39. silvatica  |   Válasz erre2009-06-04 16:52:50 [37005.] 
http://ots.mti.hu/news.asp?view=2&;newsid=56137

Talán mindenkinek érdekes lehet, olvassátok el, találtam az MTI oldalon2009. június 4., 11:29
A Patrióták támogatják a minőségi magyar ebtenyésztés újraéledését
Budapest, 2009. június 4., csütörtök (OS) - Végre! 75 milliós jogerős bírság illegális kutyakiállításokért.


2009. június 3-án a Legfelsőbb Bíróság 75 millió Ft közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületét (MEOE-t). Az állattenyésztési törvényt és az ebtenyésztési rendeletet 10 éve megsértő szervezet az általa illegálisan rendezett kutyakiállítások miatt kapta a bírságot.
Az ebtenyésztési rendelet előírásainak megfelelően, annak egy évtizeddel ezelőtti hatályba lépésekor 54 önálló jogú fajtatenyésztő egyesület alakult, melyek az FVM-től - pályázatok útján - elismerést szereztek fajtáik törzskönyvezésére, tenyésztés-szervezésére. http://www.ommi.hu/kiadvany/allatteny/eb.pdf
Azonban mindezen jogkövető egyesületek ellehetetlenültek, mert a MEOE jogsértő módon nem származtatta rájuk a nemzetközi jogot.

A MEOE-ben jelenleg APEH vizsgálat zajlik, mert az októberi Európa kutyakiállítás közel félmilliárdos bevétele nem lett elszámolva a tagság felé, a fővárosi székház egy 44 milliós titkosan végrehajtott jelzálogkölcsönnel lett megterhelve, továbbá súlyos számlázási hiányosságokra derült fény.

Az eltelt 10-15 évben a magyar ebtenyésztés szétzüllött, egyre kevesebben törzskönyveztették kiskutyáikat a MEOE törzskönyvezési uzsoraárai miatt, a tagság 30 ezerről 6-7 ezerre csökkent, a törzskönyvezések száma pedig 100.000-ről 19.000-re. Ugyanakkor az ebszaporulat a valóságban nem csökkent, csak a fajtatiszta kiskutyák törzskönyv nélkül kerültek eladásra. Oka volt ennek az is, hogy a méregdrága törzskönyv nem biztosította a minőségi kutyáktól elvárható minőséget. Hogyan is biztosíthatta volna ezt, ha a MEOE a mai napig nem általánosította pl. az adott kutyafajtáknál gyakori örökletes betegségek szűrését sem?
A kiállításokon elképesztő korrupció uralkodik, a feláras törzskönyvezési rendszer pedig akár a születetten félszemű, háromlábú, kopasz, sánta, idegbeteg kutyáktól származó kölykökre is ad törzskönyvet. Mindezen harácsolással társuló kontárság vezetett oda, hogy az országban az ebtenyésztés elszabadult, a fajtatiszta kutyák túlnyomó többsége ismeretlen származású, az internetes apróhirdetésekben évszaktól függően naponta 20-40.000(!) kutyát kínálnak eladásra.

A MEOE minden számonkérésre azzal védekezik, hogy 110 éves magánegyesület, rá nem vonatkozik az ebtenyésztési rendelet. Kár, hogy ez a 110 év csak fantom-patinát takar, a nevén kívül semmije sincs a MEOE-nak, ami a múltját, akár csak 20 évre visszamenőleg is dicsben tartaná. Egyáltalán nem ápolja az elődök örökségét, hagyományt sem őriz ez az egyesületi álarcba bújtatott, de mára szimplán törzskönyvezési és kiállításrendezési szolgáltatást nyújtó gazdasági vállalkozás.

Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság a MEOE működését az ezen tárgyú, június 16-ra kitűzött ügyben felfüggesztené, akkor a jogkövető, államilag elismert tenyésztő szervezetek nagy feladata lesz a Magyar Ebtörzskönyv becsületének, értékének és nem utolsó sorban a hitelének a helyreállítása.

Kiadó: Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület
[válaszok erre: #40 #41 #45 #82]
 38. Duci  |   Válasz erre2009-06-04 09:15:23 [37006.] 
Báááááj!

Rasztari
[előzmény: (36) Feebee, 2009-06-04 07:25:20]
 37. Duci  |   Válasz erre2009-06-04 08:20:58 [37007.] 
Szia Magdi!
Én se mertem mégegyszer visszahallgatni, mert az összes szempár rámmeredt...nooooormááááális arckifejezéssel!

Rasztari
[előzmény: (35) PomiM, 2009-06-04 07:01:22]
 36. Feebee  |   Válasz erre2009-06-04 07:25:20 [37008.] 
hehhh...nem volt semmi ezt így "korareggel" beemelni

Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[válaszok erre: #38] [előzmény: (34) Duci, 2009-06-04 06:06:57]
 35. PomiM  |   Válasz erre2009-06-04 07:01:22 [37009.] 

A videó ennyire nem jó, de a kutyáimra nagy hatással volt a dolog!
Most megyek, és megnyugtatom őket, hogy nem tört ki a 3. világháború.

Tücsök
[válaszok erre: #37] [előzmény: (34) Duci, 2009-06-04 06:06:57]
 34. Duci  |   Válasz erre2009-06-04 06:06:57 [37010.] 
http://www.youtube.com/watch?v=uRvtry4gGFURasztari
[válaszok erre: #35 #36] [előzmény: (28) Feebee, 2009-06-03 21:07:33]
 33. hókuszpók  |   Válasz erre2009-06-03 22:31:07 [37011.] 

Köszike mindjárt továbbítom is ezt a linket , vannan utánolvasók is akik újak a fórumon

megújult a Honlapunk,
elloco@freemai.hu
[előzmény: (32) babatom, 2009-06-03 22:29:35]
 32. babatom  |   Válasz erre2009-06-03 22:29:35 [37012.] 
itt vannak

http://forum.kutya.hu/Listing.aspx?id=6943

Panni
Zeneforum
[válaszok erre: #33] [előzmény: (31) hókuszpók, 2009-06-03 22:24:57]
 31. hókuszpók  |   Válasz erre2009-06-03 22:24:57 [37013.] 
A régi fórumon fent voltak a dogok eredményei , de elszállt

megújult a Honlapunk,
elloco@freemai.hu
[válaszok erre: #32] [előzmény: (20) kiskunlaci, 2009-06-03 14:28:40]
 30. Feebee  |   Válasz erre2009-06-03 21:08:36 [37014.] 


Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[előzmény: (27) penny, 2009-06-03 17:55:45]
 29. Feebee  |   Válasz erre2009-06-03 21:08:12 [37015.] 


Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[előzmény: (25) penny, 2009-06-03 17:48:29]
 28. Feebee  |   Válasz erre2009-06-03 21:07:33 [37016.] 
nem rossz semelyik verzió sem

Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[válaszok erre: #34] [előzmény: (24) Duci, 2009-06-03 16:49:46]
 27. penny  |   Válasz erre2009-06-03 17:55:45 [37017.] 
Reméljük, hogy van.
[válaszok erre: #30] [előzmény: (26) Duci, 2009-06-03 17:49:16]
 26. Duci  |   Válasz erre2009-06-03 17:49:16 [37018.] 
Az igazság odaát van!

Rasztari
[válaszok erre: #27] [előzmény: (25) penny, 2009-06-03 17:48:29]
 25. penny  |   Válasz erre2009-06-03 17:48:29 [37019.] 
Hirtelen azt hittem, hogy az én hozzászólásomra írtad.
[válaszok erre: #26 #29] [előzmény: (24) Duci, 2009-06-03 16:49:46]
 24. Duci  |   Válasz erre2009-06-03 16:49:46 [37020.] 
A teljes igazság az, hogy helyesen így szól a film idézet:
A szex olyan, mint a pizza! Ha szar akkor is benyomom...

Csak hogy hűek legyünk a topic témájához!

Rasztari
[válaszok erre: #25 #28] [előzmény: (22) Feebee, 2009-06-03 15:01:44]
 23. penny  |   Válasz erre2009-06-03 15:37:13 [37021.] 
Tudom. Nincs is ezzel semmi baj, én is csak az igazság kedvéért írtam.
[előzmény: (20) kiskunlaci, 2009-06-03 14:28:40]
 22. Feebee  |   Válasz erre2009-06-03 15:01:44 [37022.] 
azziiggeeenn...

Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[válaszok erre: #24] [előzmény: (21) Duci, 2009-06-03 14:57:32]
 21. Duci  |   Válasz erre2009-06-03 14:57:32 [37023.] 
"Az élet olyan, mint a pizza!
Ha szar, akkor is benyomom..."Rasztari
[válaszok erre: #22] [előzmény: (20) kiskunlaci, 2009-06-03 14:28:40]
 20. kiskunlaci  |   Válasz erre2009-06-03 14:28:40 [37024.] 
Én csak a topic címe miatt tettem be.Mert ez talán fontosabb.Mint a milyen szép is a kiskutya típusú hozzászólások.
Hogy mi volt Dublinban arról nem tudok semmit.


"Elvtársak!
Lesz még ünnep a mi utcánkban"

(Sztálin 1941)
Üdvözlettel:Laci.
[válaszok erre: #21 #23 #31] [előzmény: (18) penny, 2009-06-03 14:14:25]
 19. Feebee  |   Válasz erre2009-06-03 14:24:59 [37025.] 


Small Swan Shelties & Aussies-úúúújjj !
[előzmény: (18) penny, 2009-06-03 14:14:25]
 A magyar kinológiáról (üzenet: 37043, Kutya)
 
    / 1482 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.015631914138794 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail