Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9374216/64 Témák: 18008 Tagok: 110624 Legújabb tag: anthonysolomon2769 Online: (104/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 2 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 ÖRÖK ÉLET (üzenet: 47, Vallás, filozófia)
 
 22. zarándok  |   Válasz erre2005-08-08 07:14:42 [26.] 


Szia Juhély

Ezek szerint úgy látszik, majdnem teljesen különbözően értelmezzük a Bibliát, és alig marad néhány közös dolog, amiben egyetérthetünk.


[válaszok erre: #23] [előzmény: (21) juhély, 2005-08-07 16:47:51]
 21. juhély  |   Válasz erre2005-08-07 16:47:51 [27.] 
A szellemi halál a Teremtőtöl elválasztó valóság ami a bűn miatt jött be, és örökölhető+megfejelhető saját bűnökkel is:1Móz 2,17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról bizony meghalsz.
***
Ennek helyreállítása a Megváltásba vetett hit által lehetséges, Jézus a testté lett Logosz, Isten Fia, Messiás, helyettesítő áldozat (Ő vitte el a balhét helyettünk).A keresztáldozat előtt élő szentek is ebben hittek előre:Ján 8,56. Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.
***
Az újjászületés olyan szellemi esemény amikor az ember hit által azonosul Jézus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.Normális esetben ez a bemerítkezéskor (bibliai vízkeresztség) történik meg, az ember részesül krisztusi-isteni természetből, és hatalmat kap a bűn és az óemberi bukott természete fölött. Megszületik benne az Újember :Ef 4,24. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
***
A Biblia valóban értelmezésre szorul, de az értelmezést ugyanaz képes korrektül ihletni aki az Írást is ihlette: a Szent Szellem.
***
A lélek (psziché) üdvösségét nem tudom röviden deffiniálni, de a hitből való és Istentől vezérelt cselekedetek amelyek örökkévaló értékeket hoznak létre azok munkálják.... le kell szögezni ugyanakkor hogy az üdvösséget nem cselekedetek által lehet megkapni hanem kegyelemből ingyen hit által.
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2005-08-08 12:17:29]
[válaszok erre: #22] [előzmény: (20) zarándok, 2005-08-07 15:35:21]
 20. zarándok  |   Válasz erre2005-08-07 15:35:21 [28.] 
Szia Juhély

Igen, az ember szellemi lény, ha nem lenne az, szó se lehetne a tudat bővítéséről, állapotának javításáról, vagy egy magasabb színvonalra emeléséről. A tudat szellemi ‘anyagból’, helyesebben ‘lényegből’ van felépítve. De nem csak az ember tudata, hanem teljes lénye, ez azt jelenti, hogy végeredményben teste is szellemi, az ember tehát nem csak a testben élő lélek, hanem a teste egy szerves része teljes lényének.

Mit értesz az ember újjászületése, a szellemi halál és lelki üdvösség alatt?

Miféle megújulásokon elváltozásokon megy át szerinted az ember?

A tudat bővítésének elmélete nem sérti a bibliai elveket, feltéve ha elfogadjuk, hogy a Biblia jelképes és értelmezésre szorul.

pelgrim
[válaszok erre: #21] [előzmény: (19) juhély, 2005-08-07 09:58:33]
 19. juhély  |   Válasz erre2005-08-07 09:58:33 [29.] 
Szia Zarándok!
Talán le kéne tisztáznunk 1-2 alapfogalmat hogy ne legyünk félreérthetők sem egymás, sem mások számára. Elfogadod-e hogy az ember szellemi lény, van lelke (pszichéje) és testben él? Újjászületéskor kap ÉLETET hogy kijöjjön a szellemi halál állapotából, majd megújulásokon megy át hogy elváltozzon a lelke (értelem érzelem akarat) megszerezve a "lélek üdvösségét" mint a hit célját.:1Pét 1,9. Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
Tehát az általad említett "tudatbővítés"-t össze tudod-e hozni a fentiekkel úgy, hogy bibliai elvek ne sérüljenek?
Üdv!
[válaszok erre: #20] [előzmény: (18) zarándok, 2005-08-05 10:34:54]
 18. zarándok  |   Válasz erre2005-08-05 10:34:54 [30.] 
Szia Juhély

Köszönöm a választ. Igen, én is úgy gondolom, hogy Jézus helyreállította a biológiai működést, de Lázár ezzel még nem a romolhatatlan örökké élő testet kapta meg. Ebből azt lehet következtetni, hogy Lázár ugyanabban a testben talán még egyszer elszenvedte a halált.

Jézus természet fölötti beavatkozásával azonban van egy kis gondom. Szerintem Jézus beavatkozása nem volt természet fölötti, - most kérlek, ne érts félre, ezzel semmiképpen nem akarom Jézust lekicsinyelni, hanem csak azt szeretném mondani, hogy Isten természete oly nagyszerű, oly terjedelmes, hogy mindent magába foglal, hogy azon kívül nem létezik semmi.
Jézus hogy bizonyítsa, hogy a halál igenis legyőzhető egy magasabb rendű természeti törvényt alkalmazott, egy törvényt, amelyet a közönséges halandó nem ismer. Ennek következtében az ilyen dolgokat természet fölöttinek, csodának nevezi.

Csodák, vagy "természet fölötti" dolgok ma is történnek, a kevésbé szembetűnőket véletlennek nevezzük. Tudatunk gyenge állapotának következtében azonban nem vagyunk képesek a magasabb rendű természeti törvényeket szándékosan alkalmazni, úgy azok csak "véletlenszerűen" érvényesülnek. Jézus ismerte ezeket a törvényeket és képes volt tudatosan és szándékosan alkalmazni.

Nagyon igaz az általad idézett szöveg:
1Kor 15,53. "Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára."

De a romlatlan, örökké élő testet szerintem, meg kell szereznünk, azt nem kapjuk ajándékba, ezzel látszólag ellentmondok a feltámadás ígéretének, de valójában nem.

Engedd meg, hogy röviden megmagyarázom:
A feltámadásban én a tudat bővülését, felemelkedését látom, mikor a Krisztus elfoglalja helyét tudatunkban; és ahhoz, hogy a Krisztus tudatunkban elfoglalhassa helyét, egy komoly előkészületre, egy messzemenő változásra van szűkség, de ez a változás nem a halál, és az, hogy a Krisztus elfoglalja helyét tudatunkban nem szűkség szerűen csak a halál után mehet végbe.

Ez az esemény oly mélyre hat, hogy nem csak a tudatot, hanem az ember testét is tökéletesíti, visszaadja azt az eredeti teljességét, tökéletességét, amelyet a teremtő neki elrendelt. Ez nem zárja ki a kollektív feltámadást sem, mert a tudaton múlik nem a gyarló vagy elhunyt test korhadt maradványain.

pelgrim
[válaszok erre: #19] [előzmény: (17) juhély, 2005-08-04 11:51:43]
 17. juhély  |   Válasz erre2005-08-04 11:51:43 [31.] 
Üdv!
"vajon miféle test lehetett az, amit Lázárnak ismét életre parancsolt"
Sztem Lázár feltámasztásakor "mindössze" arról van szó hogy Jézus természetfölötti beavatkozással helyreállította a biológiai működést, de ezzel még nem a romolhatatlan örökké élő testet kapta meg. Azt majd a Feltámadáskor: 1Kor 15,50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
1Kor 15,52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
1Kor 15,53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
1Kor 15,54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.
[válaszok erre: #18] [előzmény: (16) zarándok, 2005-07-31 18:50:14]
 16. zarándok  |   Válasz erre2005-07-31 18:50:14 [32.] 
Meglepett AZ ÚJ EXODUS idézete, helyesebben annak igazsága. A halál a múlandóság, a pusztulás fogalma olyan mélyen gyökerezik az ember tudatában, hogy szinte lehetetlen hogy elképzelje hogy örökké éljen, holott az egyén saját haláláról mégis csak feltételes módon beszél: „ha meghalok….”

Ez érthető, hiszen körülöttünk minden múlandó, és az egyik embertársunkat a másik után láthatjuk eltemetni, mégis a saját halálunkat a lehető légtávolabbra a homályos jövőbe toljuk ki előttünk. Ez nem véletlen!

Igaza van az idézett szöveg írójának: „Tehát a boldogságot az találja meg, aki eljut saját magában az élet győzelméig a halál felett, vagyis a teljes személyisége, a teste is örökké életben marad.” Ha az evangéliumot figyelmesen olvassuk, feltűnik, hogy ahol Jézus megjelent, mindenütt felvirult az élet, az éhezők eledelt kaptak, a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak… Valóban, Jézus értelmet adott az örök élet keresésének.

Ami az ember személyiségét illeti, én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos halandó, múlandó részei, de ez nem a teste, hanem olyan dolgok, amelyek nem attól származnak, aki életünkért, létünkért a mai napig kiállt.

De térjünk vissza Jézus tanításához és tetteihez, vajon miféle test lehetett az, amit Lázárnak ismét életre parancsolt, aki már néhány napja meghalt és teste már bomlásnak indult?

Nem ezek a dolgok voltak azok, amelyekkel Jézus tanítását alátámasztani akarta? Jézus mindent megtett, azért hogy képesek legyünk hinni az örök élet lehetőségében, hogy kétségbe vonhassuk a halál uralmát, hajlandó volt ezért elszenvedni a gyötrelmes kereszthalált is, hogy utána megmutathassa tanítványainak, hogy a halál legyőzhető, hogy az embernek nem kell elszenvedni a halált,… az utolsó ellenséget.
[válaszok erre: #17]
 15. Ebitt  |   Válasz erre2005-01-11 20:23:06 [33.] 
A válaszom : IGEN
Hit által van a bűnbocsánat, a megigazulás. . .stb.
A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meggyőződsz, tehát tudod, hogy örök életet kaptál. Ez az üdvbizonyosság. (biztosan tudja)
Ha feltesszük valakinek a kérdést, hogy : "Szerinted örök életed van ? Fogsz üdvözülni ?" -és az illető bizonytalan választ ad " Nem tudom. "
"Lehet." - akkor amögött "még" nincs hit, nincs üdvbizonyosság és örök élet.

Ebitt
[előzmény: (14) sssolyácska222, 2005-01-11 19:55:44]
 14. sssolyácska222  |   Válasz erre2005-01-11 19:55:44 [34.] 
Eltudja dönteni egy ember saját magáról hogy megkaphatja e az ő értékrende szerint az örök életet???
Vagyis tudhatja e egy ember hogy örökké él majd ISTEN mellett???

orSolya
[válaszok erre: #15] [előzmény: (13) juhély, 2004-10-14 07:44:20]
 13. juhély  |   Válasz erre2004-10-14 07:44:20 [35.] 
Az angol fordítások közül is háromból kettőben "test nélkül" szerepel, az összetett mondat eleje (És miután bőrömet megrágják) után túl meredek a váltás hogy testben (feltámadva) látom meg, talán ezért a fordítási hibák.
[válaszok erre: #14] [előzmény: (12) Ebitt, 2004-10-13 16:47:41]
 12. Ebitt  |   Válasz erre2004-10-13 16:47:41 [36.] 
Köszi juhély !

A helyes fordítás :

". . . testemben látom meg az Istent. "

Ebitt
[válaszok erre: #13] [előzmény: (11) juhély, 2004-10-13 14:23:08]
 11. juhély  |   Válasz erre2004-10-13 14:23:08 [37.] 

5Móz 18,15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!
5Móz 18,18. Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
Apcs 3,22. Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek.
Apcs 7,37. Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai közül, mint engem: azt hallgassátok.
[válaszok erre: #12] [előzmény: (10) Ebitt, 2004-10-13 12:40:05]
 10. Ebitt  |   Válasz erre2004-10-13 12:40:05 [38.] 
" MERT TUDOM, HOGY AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉL, és utoljára az én porom felett megáll.
És miután ezt a bőrömet megrágják, TESTEM NÉLKÜL LÁTOM MEG AZ ISTENT. " Jób 19,25-26.


Csodálatos, hogy Isten Jób szájába ekkora kijelentést adott.

Ebitt
[válaszok erre: #11] [előzmény: (9) juhély, 2004-10-12 20:28:19]
 9. juhély  |   Válasz erre2004-10-12 20:28:19 [39.] 
János Evangéliuma 3. fejezet

1. És volt egy ember a farizeusok közül, Nikodémosznak hívták, a júdeaiak egyik vezetője,
2. ez eljött hozzá éjjel, és ezt mondta neki: - Rabbi, tudjuk, hogy olyan mester vagy, aki Istentől jött, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amiket te, ha Isten nincs vele. -
3. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg újra, nem képes meglátni Isten birodalmát! - felelt neki Jézus. -
4. Hogyan tud megszületni az ember, ha már öreg? - kérdezte tőle erre Nikodémosz. - Talán vissza tud bújni az anyja méhébe, hogy másodszor is kijöjjön onnan, és megszülessen? -
5. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg víztől és Szellemtől, nem tud belépni Isten birodalmába! - válaszolta Jézus. -
6. Ami a testtől született, az test, ami pedig a Szellemtől született, az szellem.
7. Ne lepődj meg, hogy azt mondtam neked: újra meg kell születnetek!
8. A szél fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a Szellemtől született. -
9. De hogyan válhat ez valósággá? - kérdezte Nikodémosz. -
10. Te vagy Izrael tanítómestere, és ezt sem tudod?! - felelt Jézus. -
11. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: mi arról beszélünk, amit tudunk, és arról teszünk tanúságot, amit láttunk, a mi tanúságtételünket mégsem fogadjátok el.
12. Ha a földi dolgokról beszélek nektek, és nem hisztek, hogyan fogtok hinni, amikor a mennyei dolgokat mondom el?!
13. És senki nem ment fel a mennybe, hacsak az nem, aki a mennyből jött le: az Emberfia.
14. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a sivatagban, ugyanúgy kell az Emberfiának fölemeltetnie,
15. hogy mindenkinek, aki hisz benne, örök élete legyen.
16. Mert Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17. Hiszen Isten nem azért küldte a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy a világ megmeneküljön általa.
18. Aki hisz benne, nem kerül ítélet alá - aki viszont nem hisz, az már ítélet alá is került, mivel nem hisz az Isten egyetlen Fiának nevében.
19. Az ítélet pedig az, hogy a fény behatolt a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a fényt, mert tetteik gonoszak voltak.
20. Hiszen mindenki, aki hitvány dolgokat tesz, gyűlöli a fényt, és nem megy ki a fényre, nehogy tettei kiderüljenek.
21. Aki viszont az igazságot cselekszi, kimegy a fényre, hogy látsszon, amit tesz, mert Istenben tevékenykedik.
[válaszok erre: #10] [előzmény: (8) Ebitt, 2004-10-12 10:02:04]
 8. Ebitt  |   Válasz erre2004-10-12 10:02:04 [40.] 
" Mert, aki meg akarja tartani az ő életeét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életeét én éretttem, az megtartja azt. " Lukács 9,24

Persze itt nem az öngyilkosságról van szó.

Ebitt
[válaszok erre: #9] [előzmény: (7) juhély, 2004-09-25 09:33:05]
 7. juhély  |   Válasz erre2004-09-25 09:33:05 [41.] 
Tihanyi Péter

Farkasvérből bárányvérbe
Fráter Lajos elítélt. 22 éves. Boldog ember


Szeged, Csillag börtön, 2004. szeptember 19. délelőtt 11 óra. Istentisztelet után. klikkelj a szövegre>>>
[válaszok erre: #8]
 6. juhély  |   Válasz erre2004-03-28 11:19:35 [42.] 
Jel 7,9. Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;

>>>klikk ide fogalomtár>>>>
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2004-04-19 14:58:30]
 5. juhély  |   Válasz erre2004-03-21 12:49:41 [43.] 
Sziasztok! Sokan azt gondolják hogy az Üdvösség (Örök élet) elnyeréséhez kemény feltételeknek kell megfelelni.De mit mondanak ezek az Igék?: Luk.23.39. Az egyik kereszten függő gonosztevő e szavakkal gyalázta: - Hát nem te vagy a Krisztus?! Szabadítsd meg magadat is, és minket is!
40. De a másik rászólt, és azt mondta neki: - Hát te nem féled az Istent? Hiszen téged is ugyanarra ítéltek!
41. Csakhogy minket jogosan, mert mi azt kapjuk, amit tetteinkért érdemlünk; de ez semmi roszszat nem tett!
42. Majd hozzátette: - Jézus, emlékezz majd rám, amikor bemész a királyságodba!
43. Erre ő így felelt neki: - Úgy van, ahogy mondom neked: ma velem leszel a Paradicsomban! Apcsel.16.
27. Fölserkenvén pedig a tömlöcztartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcznek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.
28. Pál azonban nagy fenszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!
29. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,
30. És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?
31. Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!
32. És hirdeték néki az Úrnak ígéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának.
33. És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől: és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan.
34. És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.
 4. Ebitt  |   Válasz erre2004-03-20 10:51:32 [44.] 
Az ember természetes szinten is lehet boldog ( család, munka, természet...stb.örömei.
De igazi boldogságot csak Istentől lehet kapni. Ez nem múlik el akkor sem, ha a körülmények megváltoznak.
[előzmény: (3) monte.kresto, 2004-03-20 09:01:16]
 3. monte.kresto  |   Válasz erre2004-03-20 09:01:16 [45.] 


" Boldogság látszatát Isten nélkül is elérheti az ember. "

Kérdem Én, aki Isten teremtménye, Isten nélkül hogy lehetnénk boldogok?


monte.k
[válaszok erre: #4] [előzmény: (1) juhély, 2004-03-19 15:05:10]
 2. juhély  |   Válasz erre2004-03-19 15:25:00 [46.] 
Dán 12,2. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
Ján 3,16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján 4,14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
Ján 5,24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
1Jn.5.
5. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
6. Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.
7. Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.
8. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.
9. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.
10. A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
11. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
12. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2004-03-19 15:36:17]
[előzmény: (1) juhély, 2004-03-19 15:05:10]
 1. juhély  |   Válasz erre2004-03-19 15:05:10 [47.] 
Nagy kérdés, hogy az ember tud-e Isten nélkül boldog lenni, vagy csak Istennel. A Biblia világosan tanítja, hogy az ember teremtmény, és életének forrása az Isten. A boldogság központi tartalma pedig nem a létezés, hanem az élet, amelynek nem vet véget a halál. Meggyőződésem szerint, ahogy Ádám által adatott minden embernek a létezés, úgy Jézus Krisztus által adatik az embereknek a magasabb rendű örök élet, amely minden vonatkozásban messze az emberi szükség és elvárások felett adja meg a hívőnek a végső boldogságot, üdvösséget.
A világi felfogás az ember életét autonómnak véli, és a haláltól való megváltás helyett a halálig tartó létezés idejébe helyezi el az ember boldogságának okait, önmegvalósításának lehetőségeit. A halállal való megalkuvás, kiegyezés a mai világ általános jellemzője, ennek egyik súlyos hozománya pedig az, hogy az emberek jelentős részében le van fojtva, le van igázva a szellemük, lelkük, testük beteljesedését adó örök élet utáni szomjúság. Sokan úgy gondolják, hogy az örök élet akarása és keresése azért ésszerűtlen foglalatosság a földön, mert a valóságban nincs ilyen alternatívája az embernek. Ehelyett a boldogságot a tudásban, a hatalomban, anyagi javak felhalmozásában, emberi, földi értékek élvezésében, alkotó munkában, egymásért vagy a nemzetért élt életben keresik. Az élet végső értelmét a nemzedékek egymást váltó folytonosságában látják, amelyben a legnagyobb siker az, ha az egyén, a közösség jó pozícióban és minőségben adja át a fiaknak, utódoknak, a következő nemzedéknek a létezés anyagi, erkölcsi, szellemi járulékait, értékeit. A Biblia a létezésnek ezeket a természetes járulékait nem tagadja, de ezek önmagukban hiábavaló, értelmetlen dolgok lehetnek, ha az embert elidegenítik az örök élettől.

A halál ugyanis mindent értelmetlenné tesz, még a társadalom történelmi emlékezetét is az elődökről. Ahol halál van, ott nincs Isten, nincs élet és nincs boldogság. A halál az élet ellensége. Az ember világossága pedig - János apostol szerint - az élet. Tehát a boldogságot az találja meg, aki eljut saját magában az élet győzelméig a halál felett, vagyis a teljes személyisége, a teste is örökké életben marad. Ismereteink szerint erre a képtelenségre egyetlen ember volt képes a világtörténelemben: Jézus Krisztus. Ő adott értelmet az örök élet keresésének. Hitem szerint az Ő személyével való, igazságon alapuló szellemi közösség adhatja meg földi és transzcendens értelemben is az embernek a boldogság élményét, állapotát. A boldogság látszatát Isten nélkül is elérheti az ember, de megmarad a fő probléma: meg kell halnia egyszer; és e körülmény miatt már az egész nem is igaz.
FORRÁS: ÚJ EXODUS
http://www.ujexodus.hu

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2004-03-19 15:13:42]
[válaszok erre: #2 #3] (TÉMANYITÓ)
 ÖRÖK ÉLET (üzenet: 47, Vallás, filozófia)
 
    / 2 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.011807918548584 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail