Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9395159/31 Témák: 18184 Tagok: 111002 Legújabb tag: Sue56 Online: (50/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 413 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 10302 üzenet
 3991. pjuli  |   Válasz erre 2022-03-11 21:18:58 [26.] 
Egyszerű fordításai Biblia

1 Péter 3


10 Ahogyan az Írás mondja:

„Aki szereti az életét,
és jó napokat akar látni,
az ne mondjon semmi gonoszságot,
se ne hazudjon!
11
Forduljon el a gonosztól, és tegyen jót,
keresse a békességet és őrizze meg!
12
Mert az Úr figyel az igaz emberekre,
és meghallgatja imádságukat,
de szembeszáll azokkal,
akik gonoszságot művelnek.”[a]Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3990. pjuli  |   Válasz erre 2022-03-06 19:09:39 [27.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Lukács 14

25 Nagy tömeg kísérte Jézust, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: 26 „Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit! Igen, csak ha jobban szeret engem még a saját lelkénél is! 27 Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom!


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3989. pjuli  |   Válasz erre 2022-03-05 09:22:20 [28.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsoltárok 18

Szeretlek, Örökkévaló,
te vagy minden erőm forrása![a]

2
Az Örökkévaló az én Kősziklám
és erős kőváram!
Istenem a kősziklám,
hozzá menekülök!
Ő véd meg engem!
Benne van minden erőm,
ő vezet a győzelemre!
Ő a rejtekhelyem,
magasan fönn, a hegyeken.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3988. pjuli  |   Válasz erre 2022-03-02 06:11:47 [29.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Hóseás 6

6
Hiszen nem véresáldozatot kívántam tőlük,
hanem hűséges szeretetet,
inkább Istenük megismerését,
mint égőáldozatot!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3987. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-28 20:01:47 [30.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Prédikátor 8

8
Nincs ember, aki visszatarthatná az élet leheletét,
mikor az elszáll.
Nincs senki, akinek hatalma lenne
a halála napja fölött.
Nem engedik szabadságra a katonát,
amíg tart a háború.
Ugyanígy, a gonoszság sem engedi szabadon azt,
aki a gonosz tettet elkövette.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3986. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-25 09:45:57 [31.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Példabeszédek 21


10
Az istentelen ember lelke vágyik a gonoszságra,
még a barátja iránt sem jóindulatú.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3985. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-23 21:47:37 [32.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Példabeszédek 15

24
A bölcs ember útja felfelé vezet, az életre,
egyre távolabb a halottak országától, amely a mélyben van.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3984. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-21 07:55:06 [33.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsoltárok 114

7
Reszkess az Úr előtt, te föld,
reszkess Jákób Istene előtt,
8
aki a sziklát tóvá változtatta,
kemény kősziklából forrást fakasztott!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3983. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-19 19:53:26 [34.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Példabeszédek 16

4
Az Örökkévaló mindent a saját rendeltetése szerint teremtett,...Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3982. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-18 18:49:15 [35.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Galatákhoz 4

28 Testvéreim, ti Isten gyermekei vagytok, akik szellemi értelemben Isten ígérete alapján születtetek — akárcsak Izsák. 29 De ahogyan annak idején a természetes módon született gyermek üldözte azt, aki a Szent Szellem ereje által született, ma is ugyanez történik.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3981. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-17 06:14:58 [36.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Galatákhoz 4

8 Régen, amikor még nem ismertétek Istent, olyan úgynevezett istenek rabjai voltatok, akik valójában nem is istenek. 9 De most már ismeritek Istent — vagy sokkal inkább: Isten megismert benneteket. Miért fordultatok ismét azokhoz a gyenge és haszontalan, világot uraló hatalmasságokhoz? Talán újra azok rabságában akartok élni? 10 Gondosan betartjátok a különleges napokat, hónapokat, évszakokat és éveket. 11 Aggódom miattatok! Lehet, hogy hiába fáradoztam közöttetek?


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3980. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-15 19:53:08 [37.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Galatákhoz 4

Ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor is minden az övé. 2 Mégis nevelőszülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. 3 Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyermekek, a világot uraló hatalmasságok rabszolgái voltunk.

4 Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és a Törvény ideje alatt élt, 5 hogy felszabadítsa a Törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson.

6 Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a szívünkbe, aki így kiált: „Abbá!”[a], azaz: „Édesapám!” 7 Így azután többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3979. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-13 08:16:52 [38.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsidókhoz 11

Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.


Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3978. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-11 18:07:16 [39.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Lukács 4

14 Jézus a Szent Szellem erejével beteljesedve visszatért Galileába. A híre elterjedt az egész vidéken. 15 Tanított a zsinagógákban, és mindenki dicsérte.

16 Ezután Názáretbe ment, abba a városba, ahol felnevelkedett. Szombaton, szokása szerint elment a zsinagógába. Amikor felállt, hogy az Írásokból felolvasson, 17 Ézsaiás próféta könyvét adták a kezébe. Kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva:

18
„Az Örökkévaló Szelleme van rajtam,
mivel felkent engem,
hogy örömhírt mondjak a szegényeknek,
elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
a vakoknak pedig szemük megnyílását,
hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat,
19
és hirdessem az Örökkévaló kegyelmének idejét.”[f]

20 Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. 21 „Ez az Írás most teljesedett be a fületek hallatára” — mondta nekik.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3977. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-08 06:06:25 [40.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Ézsaiás 61

Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam,
mivel fölkent engem az Örökkévaló.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
meggyógyítsam a megtört szívűeket,
szabadulást hirdessek a foglyoknak,
és szabadon bocsássam a megkötözötteket,
2
hogy hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét,
Istenünk bosszúállása napját,
és megvigasztaljak minden gyászolót.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3976. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-06 21:18:25 [41.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsoltárok 111

Hálát adok az Örökkévalónak teljes szívemből
az istenfélők tanácskozásán,
a nagy gyülekezetben!
2
Örökkévaló, milyen csodálatosak tetteid!
Gyönyörködnek bennük,
akik ezeket vizsgálják és csodálják!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3975. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-05 06:00:15 [42.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Ézsaiás 26

Erős a várunk,
mert az Örökkévaló szabadítása
annak kőfala és bástyája!
2
Nyissátok ki a kapukat,
hadd vonuljon be az igazságos nép,
amely hűséges maradt Istenéhez!
3
Megőrzöd őket teljes békességben,
mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3974. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-03 18:27:33 [43.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsoltárok 62

Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,
ő a szabadítóm!
2
Csak ő az én erős Kősziklám, szabadítóm!
Erős váram ő nekem,
nem győzhetnek le ellenségeim!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3973. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-02 08:58:27 [44.] 
Egyszerű fordításai Biblia

János 11

A vallási vezetők Jézus megöletését tervezik

45 Ennek hatására sokan hittek benne azok közül a júdeabeliek közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, amit Jézus tett. 46 Néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és nekik is elmondták, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. 47 Emiatt a főpapok és a farizeusok összehívták a Főtanácsot. Amikor összegyűltek, ezt kérdezték egymástól: „Most mitévők legyünk? Ez az ember tényleg sok csodát tesz! 48 Ha engedjük, hogy ezt folytassa, a végén majd mindenki hinni fog benne! Azután majd jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk a Templom és a nép fölötti irányítást!”

49 Akkor Kajafás, a Főtanács egyik tagja, aki abban az évben a főpap volt, ezt mondta: „Nem tudtok ti semmit! 50 Nem értitek, hogy jobb, ha csak egy ember hal meg a nép helyett, mintha az egész nemzet elpusztul?”

51 Ezt azonban nem magától mondta, hanem prófétált, mivel abban az évben ő volt a főpap. Ez a prófécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. 52 De nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszéledt gyermekeit összegyűjtse, és eggyé tegye.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3972. pjuli  |   Válasz erre 2022-02-02 08:54:54 [45.] 
Egyszerű fordításai Biblia

János 11

Jézus feltámasztja Lázárt

38 Jézus még mindig nagyon felindult volt, amikor odament a sírhoz, amely egy sziklába vájt üreg volt, a bejáratát pedig egy nagy kő zárta el. 39 „Hengerítsétek el a követ!” — mondta Jézus.

Márta, a halott Lázár nővére felkiáltott: „De Uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen négy napja, hogy meghalt!”

40 Jézus így válaszolt: „Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?!”

41 Ekkor elhengerítették a követ, Jézus, pedig felnézett az égre, és ezt mondta: „Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál! 42 Tudom, hogy te mindig meghallgatsz, de azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak. Azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.” 43 Ezután hangosan felkiáltott: „Lázár, jöjj ki!” 44 Ekkor Lázár, aki eddig halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamrából. Keze és lába vászonlepedőkkel volt körültekerve, arcát pedig kendő takarta.

„Szabadítsátok ki a vásznakból, hadd menjen!” — mondta Jézus.Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3971. pjuli  |   Válasz erre 2022-01-28 05:57:41 [46.] 
Egyszerű fordításai Biblia

János 11

28 Miután ezt mondta, Márta hazament. Félrehívta a nővérét, Máriát, és szólt neki: „Itt van a Mester, és téged hív!” 29 Erre Mária felugrott, és Jézushoz sietett, 30 aki még mindig ugyanott volt, ahol Mártával találkozott, a falu szélén. 31 A gyászolók, akik Máriához jöttek, hogy vigasztalják, látták, hogy Mária gyorsan felkel, és elindul. Azt hitték, hogy Lázár sírjához megy, hogy ott sírjon, ezért ők is utána mentek. 32 Amikor Mária Jézushoz ért, a lábához borult, és ezt mondta: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!”

33 Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva 34 ezt kérdezte: „Hová temettétek Lázárt?”

„Uram, gyere, és nézd meg!” — felelték.

35 Ekkor Jézus is sírva fakadt.

36 Az emberek azt mondták: „Nézzétek, mennyire szerette Lázárt!”

37 Mások pedig ezt mondták: „Ha meg tudta gyógyítani a vakot, miért nem mentette meg Lázárt a haláltól?”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3970. pjuli  |   Válasz erre 2022-01-26 18:01:31 [47.] 
Egyszerű fordításai Biblia

János 11

Jézus Betániában

17 Amikor Jézus megérkezett Betániába, megtudta, hogy Lázárt már négy nappal korábban egy sziklasírba temették. 18 Mivel Betánia csak három kilométerre volt Jeruzsálemtől, 19 a júdeabeliek közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük halála miatt.

20 Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. 21 Amikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! 22 De most is biztos vagyok benne, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked.”

23 Jézus ezt felelte: „Fel fog támadni a testvéred.”

24 „Igen, tudom, hogy a feltámadás idején, az utolsó napon ő is fel fog támadni” — válaszolta Márta.

25 Jézus akkor ezt mondta: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. 26 Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed-e ezt?”

27 Márta így felelt: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie erre a világra.”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3969. pjuli  |   Válasz erre 2022-01-24 06:20:50 [48.] 
Egyszerű fordításai Biblia

János 11

Lázár halála

Betániában lakott egy Lázár nevű férfi, két testvérével, Mártával és Máriával. Lázár egyszer megbetegedett. 2 (Mária volt az, aki illatos olajjal kente meg és a hajával törölte meg az Úr lábát.) 3 Lázár nővérei megüzenték Jézusnak: „Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg.”

4 Amikor Jézusnak átadták az üzenetet, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten Fia fog dicsőséget kapni.” 5 Jézus valóban szerette Mártát, Máriát, és Lázárt. 6 Amikor azonban Jézusnak megmondták, hogy Lázár beteg, még két napig ugyanazon a helyen maradt. 7 Azután ezt mondta a tanítványainak: „Menjünk ismét Júdeába!”

8 Azok ezt válaszolták: „Mester, hiszen csak nemrég történt, hogy meg akartak kövezni a vallási vezetők, és újra oda akarsz menni?”

9 Jézus így válaszolt: „Ugye, tizenkét óráig tart a nappal? Aki nappal jár, az nem botlik meg, mert világos van. 10 De aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincs, ami világítson neki.”

11 Azután ezt mondta: „A barátunk, Lázár elaludt, de én odamegyek és felébresztem.”

12 A tanítványok ezt válaszolták: „Uram, ha alszik, akkor biztosan meggyógyul majd.”

13 Jézus Lázár haláláról beszélt, de a tanítványok úgy értették, hogy Lázár csak alszik. 14 Jézus ezért nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt, 15 de örülök, hogy nem voltam ott, mert számotokra így hasznosabb — hogy higgyetek bennem. Most azonban menjünk el hozzá!”

16 Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak: „Menjünk, és haljunk meg Jézussal együtt mi is!”Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 3968. pjuli  |   Válasz erre 2022-01-22 17:57:03 [49.] 
Egyszerű fordításai Biblia

Zsoltárok 68

19
Áldott legyél Örökkévaló!
Napról napra segítesz terheinket hordani.
Te vagy megmentő Istenünk! Szela
20
Isten, a mi Istenünk ment meg minket,
az Örökkévaló Isten szabadít meg a Haláltól!Téma: Bibliai versek (Igék) naponta Fórum: Ima kérések
 Találatok száma: 10302
    / 413 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.015230894088745 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail