Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Új üzenetek :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9394727/1 Témák: 18177 Tagok: 110988 Legújabb tag: davidjohn6366 Online: (29/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 27 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 669 üzenet
 2328. LoviGabi  |   Válasz erre 2012-03-02 10:28:02 [1.] 
idézet:

"A besegítő járművezetők továbbra is teljes árú havi bérletszelvényeket kapnak, amelyhez bérletigazolványra van szükség. "

Ez (gondolom) csak azoknak szívás, akik közig.határon túli körzetből (pl. Szentendre, Ráckeve, stb.) járnak be, mert a kiegészítő megvétele már saját zsebre fog menni...


Téma: Érdekképviselet Fórum: M3
[válaszok erre: #2336] [előzmény: (2327) oregbeatsuhanc, 2012-03-02 08:53:23]
 2071. LoviGabi  |   Válasz erre 2012-02-25 19:34:09 [2.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (2070) Kingweb, 2012-02-25 18:29:25]
 2267. LoviGabi  |   Válasz erre 2012-01-24 07:38:04 [3.] 
" Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Kollektív Szerződés kiajánlás

A munkáltató a 2011. december 3.-i Kollektív Szerződés felmondás után jelentős késedelemmel végre megküldte a szakszervezeteknek a KSZ-re vonatkozó ajánlatát és január 27-re kitűzte a tárgyalás napját.
Az ajánlat a VTDSZSZ és tagszervezetei honlapjain és tisztségviselőinknél megtekinthető.

Az ajánlatról megállapítható (a jogi és formai hibáktól eltekintve), hogy tartalmában teljesen kiüresítené a Kollektív Szerződést. Néhány lényeges pont a teljesség igénye nélkül: A Munka Törvénykönyvi mértékre csökkentené a délutános és éjszakás pótlékot és a végkielégítést, elvenné az összes béren kívüli juttatást (havi és év végi utalványok, 3%-os pénztári hozzájárulás, törzsgárda jutalom, stb.) Megszüntetné a családtagok és nyugdíjasok utazási igazolványát, emelné az elrendelhető túlóra mértékét, csökkentené a pihenőidőt, 8 órára emelné a Metró és MFAV járművezetők munkaidejét, elvenné a rekreációs szabadságot és a nők EÜ szabadnapjait.

A munkáltatói javaslattal egybecsengenek azok a sajtóban megjelent hírek, miszerint a tulajdonos elvárja a munkáltatótól a cégen belüli összes lehetséges megtakarítás végrehajtását. Egyes információk szerint a tulajdonos 5 milliárd forintnyi megtakarítást akar előteremtetni a Kollektív Szerződésből. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a Munka Törvénykönyvében előírt juttatásokon kívül semmi sem járna a dolgozóknak. Ráadásul az ajánlat szerint csak négy hónapig, 2012 július 1-ig szándékozik Kollektív Szerződést kötni a munkáltató. Vagyis az új Munka Törvénykönyve hatályba lépését követően még kevesebb tartalmú Kollektív Szerződésre készülnek.

Tisztelt Munkatársak! Ne legyenek senkinek sem olyan illúziói, hogy a munkáltató tárgyalásos úton, szép szóval meggyőzhető lesz az álláspontja megváltoztatásában, hiszen ezt várja el tőle a tulajdonos.
Mindenkinek be kell látni, hogy most csak akkor tudunk eredményeket felmutatni, ha mindenki egységesen, összefogva és tevőlegesen is hajlandó fellépni a saját érdekei megvédésében! A VTDSZSZ minden eszközzel fel fog lépni a munkavállalói érdekek védelmében, de ehhez mindenkire szükség lesz.
Csak emlékeztetőül idézzük fel Tarlós István Főpolgármester Úr decemberi szavait: „Nem akarok a járművezetők zsebében turkálni…” Valóban? A kiajánlásból nem ez látszik.

Honlap: vtdszsz.oldal.biz "


Téma: Érdekképviselet Fórum: M3
[válaszok erre: #2268 #2279]
 2127. LoviGabi  |   Válasz erre 2012-01-17 13:52:54 [4.] 
"Nem igen szoktam félrebeszélni, nálunk nem volt sztrájk emlékeim szerint."

http://www.origo.hu/itthon/20080418-megkezdodott-a-bkvsztrajk.html


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
 2059. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-18 21:30:07 [5.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (2058) Kingweb, 2011-12-18 09:34:42]
 2057. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-18 00:52:03 [6.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2058] [előzmény: (2051) Kingweb, 2011-12-16 10:07:41]
 2085. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-15 14:01:27 [7.] 
"Azt sem árt tudni, hogy még az a 3 menetjelleg sincs meg mindenhol. Például Határról Kökire a balon csak egy van, az a 72-74-es sebesség, amivel felmegy a vonat."

Akkor nagyon nem is tervezik, hogy lassabb menetjellegre kapcsoljanak a vonalon, hogy "itt-ott azért PA-ban menjen a vonat" ?


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[válaszok erre: #2086] [előzmény: (2084) Kingweb, 2011-12-14 10:11:30]
 2265. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-12 09:57:56 [8.] 
Felügyelő Bizottság munkavállalói delegáltjainak véleménye „a BKV Zrt. várható pénzügyi helyzetének alakulása tárgyú” igazgatósági előterjesztés kiegészítéséről.

A BKV Zrt. Gazdasági Igazgatósága „a BKV Zrt. várható pénzügyi helyzetének alakulása” tárgyú előterjesztés kiegészítést nyújtott be a Felügyelő Bizottság 2011. december 05. napján tartandó ülésére. A Felügyelő Bizottság munkavállalói delegáltjai az előterjesztés kiegészítéssel összefüggésben az alábbi véleményt fogalmazzák meg:

1. Megjegyezni kívánjuk, hogy az előterjesztés a FB határozati javaslatában a „Kollektív Szerződés közös megállapodással történő módosítása” megnevezés szerepel, azonban tudomásunk szerint a BKV Zrt. Igazgatósága a hatályos Kollektív Szerződést a 2011. november 30. napján írásban a KSZ-t kötő egyes szakszervezetek részére kiküldött nyilatkozatával felmondta. A KSZ felmondásával az Igazgatóság előterjesztése okafogyottá vált, az Igazgatóság tehát a Kollektív Szerződést az FB írásbeli álláspontjának bevárása, ismerete nélkül mondta fel, amely igazgatósági eljárást sérelmesnek tartjuk.

2. Álláspontunk szerint a KSZ tervezett közös megállapodással történő módosítása egyébként sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a jelenleg hatályos Mt. alapján nem lehet olyan KSZ-t kötni, amely a felmondási határidőt két hónapban állapítja meg. Olyan megállapodást viszont lehet érvényesen kötni, amely kimondja, hogy az Mt. kollektív szerződésre vonatkozó új rendelkezései hatálybalépésének időpontjától a felek a kollektív szerződés felmondási idejét az új szabályozásnak megfelelően módosítják. Ugyanakkor, amíg nincs hatályban az új KSZ-re vonatkozó szabályozás, addig álláspontunk szerint az Mt. 13.§ (2) bekezdése az irányadó, amely szerint a KSZ egyetlen rendelkezése sem lehet jogszabállyal ellentétes, ezért álláspontunk szerint az Mt. 39.§ (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezés, amely lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy a felmondási idő szabályaitól eltérjenek, csak akként értelmezhető, hogy a három hónapos felmondási időnél hosszabb határidőt jogosultak a felek megállapítani, de annál rövidebbet nem, mert az már az Mt.-be ütközne. Egyértelműen jogszabályellenes az is, ha a felek jelenleg arra vállalnának kötelezettséget, hogy 2012. január 1-től a KSZ tárgyalásokat új Mt. rendelkezéseinek alapulvételével folytatják, mert KSZ-t kötni mindig az éppen hatályban lévő törvény szerint lehet, és mivel az új Mt. nem lép hatályba 2012. január 1-én, így a KSZ tárgyalásokat kötelezően a hatályos Mt. rendelkezései szerint kell lefolytatni.

3. Az Igazgatóság a KSZ aláíró szakszervezeteknek a KSZ módosítási javaslatban szabott ultimátummal és a KSZ felmondásával álláspontunk szerint megsértette a KSZ 14. e) pontjának rendelkezéseit. A KSZ fenti pontja szerint ugyanis „Mindkét oldal vállalja, hogy a másik oldaltól érkező javaslatokra írásban fejti ki az álláspontját a javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül, s azt érdemben megindokolja.” A munkáltató ezen szakszervezeti álláspontok bevárása nélkül döntött a KSZ felmondásáról.

4. A BKV Zrt. tájékoztatása alapján a KSZ-t a BKV Zrt. mint munkáltató 2011. november 30. napjával három hónapos felmondási idővel felmondta, amely felmondásokat írásban megküldte az érintett szakszervezeteknek. Álláspontunk szerint gyakorlati jogi problémát vet fel az is, hogy tekintettel arra, hogy a KSZ-t annak 15. a) pontja alapján a másik félhez címzett indokolt írásbeli nyilatkozattal lehet felmondani, mivel az írásbeli felmondások nem azonos időpontokban kerültek és kerülnek kézbesítésre az érintett szakszervezetekhez, ez eltérő időpontokat eredményezhet a régi KSZ felmondási idejének időbeli hatályánál.

5. A KSZ felmondásának várható következménye lehet az előterjesztésben is jelzett, szakszervezetek által kezdeményezett sztrájk és egy esetleges munkalassítással megvalósuló érdekérvényesítési mód. Álláspontunk szerint egy elhúzódó sztrájk a BKV Zrt.-nél többszörös bevételkiesést eredményez ahhoz a kiadáshoz képest, amelyet a korábbi KSZ fenntartásával a munkavállalók részére kifizetendő bérelemek, juttatások jelentenek. Tudomásunk szerint erre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat is végzett kalkulációkat.

6. A KSZ felmondásával az előterjesztésben jelzett osztott munkaidőn és bérkifizetési rendszeren túl számos rendelkezés veszíti hatályát, amelyek pl. a munkarendre, munkaidő- beosztásra, munkaközi szünetekre vonatkozóan tartalmaznak olyan speciális, csak a BKV Zrt.-re irányadó szabályokat, amelyeket a Munka Törvénykönyve nem tartalmaz és amely rendelkezések nélkül a BKV Zrt. korábbi működése nem biztosítható. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a BKV Zrt. valamennyi munkavállalóinak hatályos munkaszerződése mind a munkarend, a munkaidő beosztás, mind pedig a bérezés tekintetében hivatkozásokat tartalmaz a KSZ rendelkezéseire, azaz a KSZ rendelkezéseit a munkaszerződések elemeivé teszi. Ez egyben azt is eredményezi, hogy a KSZ rendelkezései – függetlenül a KSZ felmondásától, hatályon kívül helyezésétől – a munkaszerződések részeivé váltak, a munkaszerződések részeiként továbbra is alkalmazandóak, ellenkező esetben ugyanis valamennyi BKV Zrt. alkalmazott munkaszerződése – KSZ hiányában - nem felel meg a munkaszerződések kötelező tartalmi elemeire vonatkozó Munka Törvénykönyvében foglalt előírásoknak, amely a munkaszerződések érvénytelenségét eredményezné. Rögzíteni kívánjuk, hogy - mint azt az igazgatósági előterjesztés is kifejti – az Mt. 120.§. (2) bekezdése szerint osztott munkaidőt Kollektív Szerződés vagy munkaszerződés írhat elő. Figyelemmel arra, hogy a teljes KSZ – így a KSZ 442. pontja is – felmondásra került, így a továbbiakban csak munkaszerződésben írható elő osztott munkaidő alkalmazása. Tekintettel arra, hogy osztott munkaidőt a munkáltató egyoldalúan nem írhat elő, ahhoz a munkaszerződések módosítása szükséges, amely csak a munkáltató és a munkavállaló egybehangzó akaratnyilatkozatán, közös megegyezéses módosításán alapulhat. Mivel a BKV Zrt.-nél foglalkoztatott járművezetők jelentős része osztott munkaidőben dolgozik, a fenti probléma a BKV Zrt. működőképességének valós akadályaként fog jelentkezni.

7. Az előterjesztésben rögzítettek is elismerik, hogy a KSZ felmondásával a BKV Zrt. által kötött kapcsolódó szolgáltatási szerződések (Balatonfenyvesi Továbbképzési és Szabadidő Központ, munkásszállók), üzemeltetési szerződések is megszűnhetnek, amelyek a továbbiakban is felmerülő állagmegóvási költségeken és esetlegesen kártérítés miatt induló peres eljárások okozta költségeken felül szintén a BKV Zrt. működését nehezítik el, mivel a BKV Zrt. munkavállalóinak egy része a munkásszállók hiányában nem fogja tudni lakhatását anyagi körülményei miatt megoldani.

8. A KSZ felmondásával, túl azon, hogy a BKV Zrt. alkalmazottainak jövedelemszintje nem tudja megtartani reálértékét és a munkavállalók a KSZ-ben garantált juttatások elvonásával mintegy 15-30%-os jövedelemveszteséget szenvednek el, a BKV Zrt. nem lesz képes megfelelni az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX törvény 2012. január 01. napjától hatályba lépő rendelkezéseinek sem, amelyből következően a BKV Zrt. a törvény rendelkezései alapján alappal számíthat munkaügyi ellenőrzésből eredő munkaügyi bírságokra, továbbá fennáll annak a veszélye is a törvény 6.§.-a szerint, hogyha a 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést a BKV Zrt., mint a törvény hatálya alá tartozó munkáltató nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.

Összegezve a fentieket, a BKV Zrt.-nél hatályos Kollektív Szerződés felmondása jelentősen súlyosabb anyagi, munkaszervezésbeli hátrányokkal és jogi problémákkal jár, mint a Kollektív Szerződés hatályában fenntartása, ezért a Felügyelő Bizottság munkavállalói delegáltjai a Kollektív Szerződés felmondását ellenzik.


Téma: Érdekképviselet Fórum: M3
 2069. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-09 09:30:15 [9.] 
Oké, Blikk-cikk, s így nem biztos hogy autentikus hírforrás, de...

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/300-millios-jutalom-a-pesti-varoshazan-2074096

"A nehéz anyagi helyzetben lévő főváros illetékesei arra hivatkoztak, hogy a szétosztott pénz az idei bérmaradványból tevődött össze, amit átcsoportosítani nem lehet, tehát muszáj kifizetni. Úgy fest azonban, hogy nem minden, közpénzből működő intézményben ragaszkodnak ilyen szigorúan ehhez az elvhez: mint megtudtuk, a BKV-nál nagyságrendileg egymilliárd forintot nem terveznek kifizetni a dolgozóknak a megmaradt bértömegből. (Ráadásul a kollektív szerződésüket is felmondták.)"


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[válaszok erre: #2070]
 2064. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-12-01 11:40:18 [10.] 
http://index.hu/belfold/budapest/2011/12/01/bkv_felmondtak_a_kollektiv_szerzodest/


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[válaszok erre: #2065] [előzmény: (2063) oregbeatsuhanc, 2011-11-30 17:51:03]
 236. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-10-22 07:48:55 [11.] 
Tegnap délután a Terminál jópár mozgólépcsője leállt pár órára, ott őrizgették a biztonságiak, nehogy azokon sétáljon a nép; mehetett mindenki a tűzlépcsőkön


Téma: Köki átépítése Fórum: M3
[előzmény: (235) Kingweb, 2011-10-17 14:18:25]
 214. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-09-16 06:55:49 [12.] 
S a legszebb, hogy mindezt a 200E buszról leszállók is megszemlélhetik
/valakinek lehetett volna annyi esze, hogy legalább ezt a járatot valamelyik "belsőbb" metróállomáshoz járatta volna inkább.../


Téma: Köki átépítése Fórum: M3
[válaszok erre: #216] [előzmény: (213) dulifuli, 2011-09-16 00:53:35]
 605. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-09-02 21:59:50 [13.] 
- Drágám, elromlott a mosógép.
- Mi vagyok én, mosógép szerelő?
- Édesem, nem jó a vasaló?
- Mi vagyok én, vasaló szerelő?
- Szívem, folyik a csap.
...- Mi vagyok én...

Másnap jön haza férj.. minden működik.
- Kincsem, hívtál szerelőt?
- Nem, a szomszéd fiú megjavított mindent. Azt mondta cserébe sütit sütök vagy lefekszem vele.
- És mit sütöttél?
- Mi vagyok én, cukrász?


Téma: Viccek Fórum: M3
 195. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-09-02 11:03:35 [14.] 
http://bkk.hu/2011/09/koki_110901/


Téma: Köki átépítése Fórum: M3
[válaszok erre: #196] [előzmény: (194) dulifuli, 2011-09-02 00:50:58]
 2041. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-08-11 08:26:53 [15.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (2040) médmfsz, 2011-08-10 15:17:02]
 603. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-08-08 23:26:03 [16.] 
A mi Viktorunk Brüsszelben dolgozik, keményen, míg végre eljön az ebéd ideje.
Természetesen elit helyre viszik, ahol jól körülnéz.
- Ez a porcelán, gyönyörű. Magyar, ugye? Herendi?
- Nem uram, ez stájerországi porcelán.
- És a csipke! Pazar. Ez magyar, ugye?
- Nem, uram, ez brüsszeli csipke.
Viktorka körbenéz, felcsillan a szeme:
- De ott szemben, az a cigány, az csak magyar, ugye?
- Nem uram, az velencei. És tükör!


Téma: Viccek Fórum: M3
 156. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-08-05 07:32:09 [17.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #157]
 153. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-08-03 10:35:31 [18.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #155] [előzmény: (152) Kingweb, 2011-08-02 23:49:52]
 602. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-08-01 22:12:24 [19.] 
A lakodalomban a menyasszony feje hirtelen megfájdul, és a vőlegény kikíséri. Mikor visszajön a barátja megkérdezi tőle:
- Minden rendben van?
- Persze. Adtam neki egy kis nyugtatót, és most alszik.
- Rendben van, de ne felejtsd el behúzni a patika cipzárját, mert kilátszik az adagoló...


Téma: Viccek Fórum: M3
 1913. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-06-02 22:28:04 [20.] 
Az én véleményem/hitvallásom pedig az, hogy:

Mindenkinek joga van megfosztania magát az életétől; feltéve ha eme cselekedetével másban/másokban (ember, élőlény, tárgy) nem okoz kárt (anyagi, vagyoni, testi, lelki... stb.)

Egyebekben meg igaza van olahg kollégának; az első gázolásom után én sem fogok sajnálkozni...


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[válaszok erre: #1914 #1917] [előzmény: (1909) retrometro, 2011-06-02 20:49:35]
 1879. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-05-23 06:27:47 [21.] 
Én úgy tudom hogy az ÜVK-k nem lettek kiszerelve; csak az ellenőrzött üzem nem megy most rajta, de CML-t és N-t ugyanúgy lehet és kell kapcsolni rajta...


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[válaszok erre: #1880] [előzmény: (1878) metrovezeto, 2011-05-23 01:42:55]
 176. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-05-22 22:25:38 [22.] 
"Nyitott égbolt"

http://img.index.hu/imgfrm/8/5/8/4/IMG_0008998584.jpg


Téma: Köki átépítése Fórum: M3
 1843. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-05-15 22:23:34 [23.] 
Első cikkhez: vajh miből fogják azt megkapni? A "csak az államadósság csökkentésére" einstandolt magánnyugdíjból?


Téma: Sajtószemle Fórum: M3
[előzmény: (1841) itamas80, 2011-05-15 14:49:29]
 138. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-05-15 11:48:48 [24.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #139] [előzmény: (137) Kingweb, 2011-05-15 11:26:18]
 422. LoviGabi  |   Válasz erre 2011-05-08 10:33:44 [25.] 

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #424] [előzmény: (418) itamas80, 2011-05-07 12:37:43]
 Találatok száma: 669
    / 27 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.015732049942017 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail