Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9381101/11 Témák: 18049 Tagok: 110734 Legújabb tag: Csigabiga5 Online: (71/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 159 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3966, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
91. Elküldve: 2006-11-22 22:46:30 [3876.]

Példabeszédek könyve 3. fejezet


3. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
4. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
7. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
8. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.
9. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
10. Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
90. Elküldve: 2006-11-21 14:23:08 [3877.]

Lukács evangéliuma 10. fejezet

...De ki az én embertársam?
30. Jézus erre válaszul ezt mondta: - Lement egy ember Jeruzsálemből Jerikóba, de rablók kezébe került, akik nemcsak kifosztották, hanem meg is verték, majd elmentek, és otthagyták félholtan.
31. Épp arrafelé járt azon az úton egy pap, de amikor meglátta ezt az embert, elment mellette.
32. Ugyancsak arra járt egy lévita is, de mikor meglátta, ő is elment mellette.
33. Aztán ugyanoda tartva arra vetődött egy szamariai is, aki mikor meglátta, megszánta,
34. majd odalépve hozzá bekötözte sebeit, olajat és bort öntve azokra, és saját jószágára felültetve elvitte a fogadóba, ahol gondoskodott róla.
35. Másnap elmenőben elővett két dénárt, és odaadta a fogadósnak ezekkel a szavakkal: "Viselj gondot rá, és ha valamit ezen felül ráköltenél, mikor visszajövök, megadom."
36. Mit gondolsz, a három közül ki volt az embertársa annak, aki a rablók kezébe került? -
37. Aki megkönyörült rajta! - válaszolta a törvénytudó. Jézus erre azt mondta neki: - Menj, és te is hasonlóképpen cselekedj!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
89. Elküldve: 2006-11-20 18:43:35 [3878.]

Máté Evangéliuma 11. fejezet

28. Gyertek hozzám mind, akik elfáradtatok, és meg vagytok terhelve, én megpihentetlek benneteket!
29. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, "s nyugalmat találtok majd a lelketeknek"!
30. Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
88. Elküldve: 2006-11-19 23:20:36 [3879.]

János evangéliuma 18. fejezet

36. Az én királyságom nem ebből a világból való - válaszolt Jézus. - Ha ebből a világból való lenne a királyságom, alattvalóim harcolnának, hogy ne kerüljek a júdeaiak kezébe. De láthatod: az én királyságom nem innen való. -
37. Tehát nem vagy király? - kérdezte erre tőle Pilátus. - Te mondod, hogy király vagyok - felelte Jézus. - Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallja a hangomat. -Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2006-11-20 18:43:03]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
87. Elküldve: 2006-11-18 10:46:45 [3880.]

Jeremiás siralmai 3. fejezet

22. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
23. Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
24. Az Úr az én örökségem mondja az én lelkem, azért benne bízom.
25. Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.
26. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
86. Elküldve: 2006-11-16 22:09:33 [3881.]

I. Timóteus levél 2. fejezet

1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6. A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
85. Elküldve: 2006-11-15 19:52:10 [3882.]

Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet

14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
84. Elküldve: 2006-11-14 05:45:29 [3883.]

Prédikátor könyve 4. fejezet

9. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.
10. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje.
11. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?
12. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
83. Elküldve: 2006-11-12 21:57:32 [3884.]

Jak 4,17. A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
82. Elküldve: 2006-11-09 03:37:47 [3885.]

Péld 18,21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
81. Elküldve: 2006-11-08 15:30:22 [3886.]

Róma levél 11.fejezet:

29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
80. Elküldve: 2006-11-07 07:56:11 [3887.]

Jeremiás könyve 33. fejezet

3. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
79. Elküldve: 2006-11-05 03:14:41 [3888.]

Jelenések könyve 21. fejezet

1. Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
2. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
3. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
4. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6. És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
78. Elküldve: 2006-11-02 17:46:25 [3889.]

Rómaiakhoz írt levél 10. fejezet

13. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
77. Elküldve: 2006-11-01 03:28:51 [3890.]

I. Thessalonika levél

13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
76. Elküldve: 2006-10-30 10:29:01 [3891.]

Ésaiás könyve 55. fejezet

6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
7. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
75. Elküldve: 2006-10-28 22:57:08 [3892.]

János Evangéliuma 10. fejezet

1. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek: aki nem a kapun át megy be a birkanyáj aklába, hanem másfelől mászik be, az tolvaj és rabló -
2. aki pedig a kapun át megy be, az a nyáj pásztora.
3. Őt beengedi a kapuőr, a nyáj az ő hangjára hallgat, a saját juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.
4. Amikor a sajátjait mind kivitte, előttük megy, és a juhok őt követik, mert ismerik a hangját -
5. idegent viszont semmiképp sem fognak követni, hanem elfutnak előle, mert az idegenek hangját nem ismerik.
6. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de nem értették, hogy miről beszél. -
7. Bizony úgy van - folytatta Jézus -, ahogy mondom nektek: én vagyok a nyáj kapuja.
8. Mindenki, aki előttem jött, tolvaj és rabló, de a juhok nem hallgattak rájuk.
9. Én vagyok a kapu: aki rajtam keresztül megy be, meg fog menekülni, ki- és bejár, és legelőt talál majd.
10. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson - én azért jöttem, hogy legyen életük, és túláradó bőségben legyenek.
11. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor odaadja a lelkét a juhokért;
12. a béres viszont, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ha látja jönni a farkast, otthagyja a juhokat, és elfut - a farkas pedig elragadja és szétszórja őket -,
13. mert béres, és nem szívügye a nyáj.
14. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,
15. mint ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát - és odaadom a lelkemet a juhokért.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
74. Elküldve: 2006-10-27 12:01:08 [3893.]

Jézus mondta:

23. Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: "Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!", és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki.
24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy amiért imádkoztok, s amit kértek, mindazt megkapjátok - és meglesz nektek!
25. Amikor pedig megálltok imádkozni, engedjétek el, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy Atyátok, aki a mennyekben van, szintén elengedje a ti vétkeiteket!
26. Ha pedig ti nem engeditek el, mennyei Atyátok sem engedi el a ti vétkeiteket.


Márk evangéliuma 11. fejezet


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
73. Elküldve: 2006-10-26 00:47:26 [3894.]

János evangéliuma

1. Jézus pedig felment az Olajfák hegyére.
2. De virradatkor már ismét a Templomban volt, és az egész nép folyamatosan érkezett hozzá, ő pedig leült, és tanította őket.
3. Az írástudók és a farizeusok odavezettek egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, odaállították középre,
4. és ezt mondták Jézusnak: - Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben.
5. A Törvényben Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Nos, te mit mondasz erről?
6. Ezt pedig azért kérdezték, hogy próbára tegyék, hogy majd legyen mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolt, és ujjával a földre írt.
7. De amint tovább kérdezgették, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: - Amelyikőtök nem bűnös, az dobja rá az első követ!
8. Majd ismét lehajolt, és tovább írt a földre.
9. Akik pedig hallották ezt, egyenként kimentek, mivel lelkiismeretük vádolta őket, a vénektől kezdve az utolsókig, végül egyedül ő maradt ott, meg a nő középen.
10. Jézus, amikor felegyenesedett, senkit sem látott, csak az aszszonyt. - Asszony, hol vannak a vádlóid? - kérdezte tőle. - Senki sem ítélt el? -
11. Senki, uram - válaszolta az. Erre Jézus így szólt hozzá: - Én sem ítéllek el. Menj, de mostantól fogva többé ne élj bűnben!


Máté evangéliuma 7. fejezet

1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
2. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
72. Elküldve: 2006-10-24 00:43:43 [3895.]

Jézus mondta:

Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.

Mát 7,2.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
71. Elküldve: 2006-10-22 21:47:52 [3896.]

Jézus mondta:

19. Még egyszer mondom: ha ketten közületek összhangban vannak minden dologgal kapcsolatban, amit csak kérnek, meglesz nekik mennyei Atyámtól.
20. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük!


Máté evangéliuma 18. fejezet

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
70. Elküldve: 2006-10-20 03:38:19 [3897.]

Jézus mondta:

24. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek: annak, aki az én szavaimat hallgatja, és hisz annak, aki küldött, örök élete van, és nem kerül ítélet alá, hanem már át is lépett a halálból az életbe.

Ján.5,24.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
69. Elküldve: 2006-10-17 23:03:18 [3898.]

Zsidókhoz írt levél 9. fejezet

27. És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
28. Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
68. Elküldve: 2006-10-13 11:36:38 [3899.]

145. Zsoltár

18. Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
19. Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10255
67. Elküldve: 2006-10-12 00:01:14 [3900.]

1. Korinthusi levél 12. fejezet


3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3966, Ima kérések)  
    / 159 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.029384851455688 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail