Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9402748/2 Témák: 18260 Tagok: 111203 Legújabb tag: redcurran Online: (39/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 90 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Közéleti kérdések (üzenet: 2227, Politika)
 
 2251. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-09 13:35:06 [1.] 
Ukrajna leállította az EU-ba irányuló olajszállításokat


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2250. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-09 11:19:59 [2.] 


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2249. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-09 07:37:17 [3.] 


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2248. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-08 23:50:39 [4.] 
Kezdeményezés a hazai elsivatagosodás visszafordítására

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2247. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-08 22:31:50 [5.] 
A messiásra hiába vársz. A filmet is hiába nézed.

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2246. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-08 16:21:41 [6.] 
A FÖLDÖN ÉLŐSKÖDŐ JÚDÁS-PARAZITÁK TERVE

A 71 tagú SZANHEDRIN parancsa a mindenkori magyar kormányoknak
Ne feledd! A parazita, ha vesztét érzi, akkor is öl, ha tudja, hogy a gazdaállattal maga is elpusztul.
…………………………………………………………..
1. Már négyezer éve próbáljuk kipusztítani az isteni mag népét, eddig sikertelenül. Ezért most, vagyis 1903-ban új tervet kell készítenünk. Első lépésként létre kell hoznunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem szabad felismerniük, hogy a mindenkori jelölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.
2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amelyek nem a mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben, elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket.
3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni.
4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, még pedig úgy, hogy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye. Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá. Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a magyarok, az ősi isteni mag hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben kell topogásra kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy nem mi általunk vezérelt csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, még pedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműveinket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő média-támogatással jogerősen elítél.
5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közülünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk, mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről.
6. A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül minden gazdasági és stratégiai pozícióba saját, jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak.
7. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét.
8. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányódjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány, bűnös nemzet érzetét kell beléjük nevelni. A szakrális hungagu és hungary királyságok tényét tagadni kell. Nem szabad egyesülniük a 24 törzsnek, vagyis a hungaguknak és hungaryknak. A királyok zsarnokságaira és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény vágyáig.
9. A közhivatalokba elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön, ami nem a mi fajtánk érdeke.
10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túllátni egy-egy problémakörön, és nem fognak annak analizálásába.
11. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától, szinte észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkre tettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok, nyugdíjak kifizetését meg kell tagadni, amikor sikeresen elhitettük, hogy világjárvány és háború tombol. A vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltatóipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zsidó származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott, mert ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk.
12. Az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell.
13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a zsidó nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani. Legkésőbb egy-két éven belül, vagyis 1905-ig be kell épülnünk a magyarok közé, mint a legigazabb magyarok, hogy irányítsuk őket. A mindenkori vezéreik csakis közülünk valók lehetnek.
14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartandó. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek, a közmű hálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódása nem megengedhető.
15. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások kiküszöbölésére megvásároltatott újabb, és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt és a megfelelő hasznot. Ki kell fejlesztetni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát.
16. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. „Porból lettünk, porrá leszünk.” - ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra.
17. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell megfelelő besúgó, és fizetett hálózattal építeni.
18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek, bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő testvéreink számára.
19. A politikusokat ragyogóan fel lehet használni a magyarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek terheit rakd a magyarok vállára. A nációk között felmerülő vitás jogi kérdésekben minden esetben a cigányt részesítsd előnyben.
20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedüllétet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét.
21. Termőföldjeik tulajdonjogát meg kell mindenáron szerezni. Nem baj, ha nem művelteted. A lényeg, hogy a magyar se tehesse. Az utolsó lehetősége lenne az életbe maradásukra. Nem engedheted!
22. Amikor kitör a világjárvány, a föld parazitáinak kipusztításának ideje 120 év múlva, akkor vedd el fokozatosan a nyugdíjat és az energiát, hogy éhen haljanak, meghaljanak betegségekben.
....
Ha megosztja és itt TÖRLIK, mindenhol törlődik.
Ha kimásolja és dokumentumba menti, EL TUDJA RAKTÁROZNI egy mappában.

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2245. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-08 14:22:45 [7.] 
Világvégünk: 2050

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2244. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-07 22:59:34 [8.] 
Ha valaki még ezek után sem ébredt fel, akkor ott már nincs segítség

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2243. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-07 22:37:19 [9.] 
Veszekedésbe fulladt az ellenzék szombati vergődése - az alkoholista influenszert elzavarták a helyszínről

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2242. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-07 21:27:28 [10.] 


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2241. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-07 12:45:26 [11.] 


Nem lehet a magyar embereket a végtelenségig megalázni, kifosztani, becsapni és hazugságban tartani!!

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2240. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-06 20:59:23 [12.] 


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2239. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-05 22:41:00 [13.] 


Megtalálod a különbségeket a két képen? Pedig nem nehéz... Az egyik teremben szürkék a székek, a másikban pirosak. Az egyikben nem lóg le a mennyezetről egy óriási, kör alakú installáció, a másikban igen. Az egyikben fel vannak kapcsolva az ipari lámpák, a másikban megkomponált atmoszféra-világítás van. Az egyikben kivetítőn keresztül nézik Orbán Viktor beszédét, a másikban tényleg ott van ő maga.
A teljes fake news gyár úgy osztja az alsó képet, mintha nem lenne holnap. Újhülye Pistitől kezdve Lattmann Tamáson át, még a magyar oktatásban és szellemiségben felbecsülhetetlen károkat okozó igazi szardarab, Magyar Bálint is bekapcsolódott. Az összes ellenzéki politikus, muciológus, perc- és másodpercember mind-mind nagy pofával röhög, hogy milyen kevesen voltak kíváncsiak a magyar miniszterelnök beszédére a CPAC-en, az amerikai konzervatívok legnagyobb rendezvényén.
És a kretén barmok tényleg nem veszik észre, hogy a kép egy másik teremben készült. Ahonnan nyilván szintén követhető volt a beszéd, kivetítőn keresztül.
A felső képen pedig látszik, hogy - talán néhány széket leszámítva - abszolút tele volt az a terem, ahol Orbán a beszédét tartotta.
Igazi, szánalmas bohócok, nem csoda, hogy kétharmaddal zakóznak újra és újra.
/Jeszenszky Zsolt/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2238. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-05 08:01:25 [14.] 

Bertalan Attila 2022.08.04


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2237. adrianobie4254  |   Válasz erre2022-08-04 23:30:49 [15.] 
We see it although in a different angle.

essouchage
 2236. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-04 23:12:20 [16.] 


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2235. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-03 23:03:35 [17.] 


A sivatag, ahol élni fogunk – lidérces drónvideó a magyar vízhiány következményeiről

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2234. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-03 14:09:17 [18.] 
Csökkent a rezsicsökkentés avagy a rezsicsökkentés csökkentése mantra nem azt jelenti hogy árat emeltetek hanem azt hablaty hablaty.
Igazi varázsmondás nem?


Másik az "adókönnyítés" szóhasználat.
Mert ugye nem adócsökkentésről beszélünk, hanem adókönnyítésről (vállalkozók euróban is befizethetik az adót, nem csak forintban).

Miután a külföldi vállalatok nem lesznek motiváltak arra, hogy forintra váltsák az eurójukat, a forint iránti kereslet csökken, további elértéktelenedés várható ezáltal, amivel párhuzamosan a kormány értékes, euró formátumban kapja a pénzt a későbbiekben.


68. Ft/KW
figyelemre méltó írások:
példaképünk..
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2022-08-03 14:17:23]
 2233. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-03 10:16:16 [19.] 
]


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2232. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-02 22:06:49 [20.] 
Magyarország külföldi tulajdonban van – a sztárközgazdász kimondja az igazságot

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2231. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-02 10:32:58 [21.] 


Haza csak addig van, amíg van, aki megvédje!

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2230. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-02 08:24:15 [22.] 
A 2030-as évekre várható a világ teljes összeomlása? - Stumpf-Bíró Balázs

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2229. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-01 23:55:47 [23.] 
El kell olvasni a cion bölcseinek jegyzőkönyveit s már nem is fogunk csodálkozni, ezeken a dolgokon!

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2228. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-01 16:11:29 [24.] 


Ezek vagytok!

Ti úgy gondoljátok, hogy megtehettek bármit, részegen, bedrogozva hempereghettek az út porában,(amit mi nem irigylünk tőletek, ez legyen a ti privilégiumotok) alpári, mocskolódó szavakat skandálhattok, kiélhetitek a születésetek óta kínzó frusztráltságotokat, vágy vezérelt álmaitokban felakaszthattok bennünket, jobboldaliakat, (sokan a valóságban is megtennétek). Külföldi diákokat fizettek le, hogy veletek együtt tomboljanak, igaz, fogalmuk sincs semmiről, de ugye a pénz beszél, a szegény diák meg kapva kap rajta.
És mindezt miért? Ti magatok sem tudjátok, semmi sem jó nektek, sem pro, sem kontra. Nem érdekel benneteket, hogy mi lesz a hazánk sorsa, a lényeg az, hogy bukjon ez a kormány. Az sem érdekel benneteket, hogy ebbe belerokkanunk, csak takarodjon a Fidesz, de főleg Orbán Viktor. Hogy ti is velünk együtt kerültök a szemétdombra, az sem zavar benneteket.
Bármit tegyen, adjon ez a kormány semmi sem jó, ha kaptok, azt kapzsi módon elfogadjátok, sőt, úgy gondoljátok, hogy az nektek jár, pedig egy nagy frászt jár. Még valahol a fiatalokat meg is értem, mert ők ebben nőttek fel, de az idősebb korosztálynak kellene, hogy emlékezzen milyen is az igazi megszorítás. Az sem érdekel benneteket, hogy a vezetőitek napi szinten árulják el hazánkat, azon dolgozva, hogy minél rosszabb legyen Magyarországnak. Drukkoltok az EU-nak, hogy minél jobban kibabráljon velünk, magyarokkal. Mint a koncra leső hiénák, úgy várjátok, hogy mivel akarják tönkre tenni hazánkat, és tapsoltok hozzá. Rábíznátok a hazánkat alkoholistákra, politikai szédelgőkre, külföldről finanszírozott, és irányított árulókra.
Tudjátok, megérdemelnétek, hogy olyan világban éljetek, amit dőre módon most követeltek magatoknak. Megérdemelnétek a fizetős egészségügyet, minden területen a fizetős oktatást. Megérdemelnétek, hogy más háborúját vívjátok és haljatok érte, megérdemelnétek, hogy a telet még összebújva se bírjátok ki fagyás nélkül.
Megérdemelnétek, hogy este már az utcára se merjetek kimenni, napközben is csak cidrizve a félelemtől, örökös aggódásba legyetek a gyermekeitekért.
Na, nem azért, mert mi ilyen rosszindulatúak vagyunk veletek szemben, hanem azért, mert aki képes lenne közületek gondolkodni, az sem teszi, hanem balga módon sodródik az árral és mantrázza az ellenzéki süketelést.
Olyan nagy az Orbán és kormánya iránti fóbiátok, hogy a sötét lelketeket, a tudatlanságotokat felülírja a „józan” gondolkodásotokat.
Már rég kihalt belőletek a hazaszeretet, (vagy talán nem is volt), nincs bennetek a haza iránti tisztelet, a magyarságtudatot pedig még hírből sem ismeritek.
Ez bizony szomorú! Nagyon-nagyon szomorú!

/Sándor Kinga
Gödöllő 2022-08-01/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 2227. Topi-50  |   Válasz erre2022-08-01 15:42:44 [25.] 

Aszály a közösség szemével - vízgazdálkodás


figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 Közéleti kérdések (üzenet: 2227, Politika)
 
    / 90 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.012543201446533 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail