Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9436345/2 Témák: 18820 Tagok: 112112 Legújabb tag: koko9591 Online: (55/2
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Jézus vs. Immánuel (üzenet: 9, Vallás, filozófia)
 
 9. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-25 11:36:13 [1.] 
Helyesbítés:


A Nostradamus által említett "rettegés nagy királya" az 1999.08.11-én realizálódott, teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt szellemi hatása, a mitológia "fényhozója" Lucifer volt, akinek inkarnációjaként látta meg a napvilágot az ószövetségi messianisztikus elképzelések és várakozások Messiása, Immánuel.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (8) Klaus Matefi, 2022-02-25 11:34:50]
 8. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-25 11:34:50 [2.] 
Az elmúlt 2000 év során több személy lépett fel a zsidók Messiásának titulálva magát. A legismertebb ezek között Sabbatáj Cví (1624 - 1676) volt, akinek messiási mivoltát soha nem ismerték el az ószövetségi beavatottak az alábbi okokból adódóan:

1. Sabbatáj Cví 1624.08.14-én született Jézushoz hasonlóan "bűntelenül" a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égítestek együttállásakor, azaz a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) égisze alatt.

2. Az ószövetségi messianisztikus megváltás alapfeltétele akkor még nem volt realizálva.

3. Az ószövetségi beavatottak a tényleges megváltásukat a betervezett eszkatológikus Messiásuktól, "Messiás Dávid fiától" (Messias ben David) várták, akinek pontos születési dátumát elsőként az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamus (1503 - 1566) hozta nyilvánosságra:

"L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur," (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)
"Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya." (Centuriák X. 72.)

A Nostradamus által említett "rettegés nagy királya" az 1999.08.11-én realizálódott, teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt szellemi hatása, a mitológia "fényhozója" Lucifer[/ur] volt, akinek inkarnációjaként látta meg a napvilágot az ószövetségi messianisztikus elképzelések és várakozások Messiása, [url=https://www.klausmatefi.lima-city.de/5.html]Immánuel.

Jézus és Immánuel születését szignáló konstellációk merőben ellentétes szellemi hatásúnak számítanak az ősi asztrológia hagyományai szerint. Mint ahogy már említettem, Jézus a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égítestek együttállásakor, azaz a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) égisze alatt jött a világra úgymond "bűntelen" lelki adottságokkal felvértezve. Ezzel szemben Immánuel a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égítestek által alkotott kozmikus kereszt (kozmikus sárkány) létrejöttekor:

"Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;" (Jelenések könyve 12,13)

Az itt tárgyalt kozmikus kereszt esetében az azt felépítő negatív hatásúnak tartott égitestek (Mars, Szaturnusz és Uránusz) és a Nap-Hold együttállás (ami akkor teljes napfogyatkozást eredményezett) 90 illetve 180 fokot zártak be egymással a zodiákusban, aminek eredményeképpen maximálisan ki tudták fejteni a Földre nézve a negatív szellemi hatásukat az ősi asztrológia szabályai értelmében.A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #9]
 7. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-25 10:12:12 [3.] 
Jézussal kapcsolatosan bővebben itt: Jézus születése és kereszthalála

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (6) Klaus Matefi, 2022-02-25 09:57:19]
 6. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-25 09:57:19 [4.] 
Jézus keresztre feszítését az alkímiai háttérrel bíró alkotások egy szabályos, vagy T-keresztre feltekeredett, illetve felszögezett kígyóval ábrázolják, ami abból ered, hogy a születését szignáló kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) kínhalálakor egy T-keresztet alkotott a zodiákusban.

Jézus maga is tisztában volt azzal, hogy nem kerülheti el a sorsát (Máté 26,1-2; Lukács 22,15; János 13,1), azaz a keresztre feszíttetését, amit a Szanhedrin már jóval születése előtt tervbe vett. Júda római helytartója Poncius Pilatus bűntelennek találta Jézust (Máté 27,24; Lukács 23,4; János 19,4) és jelképesen mosta kezeit, de végül kénytelen volt a Szanhedrin által felbíztatott tömegek követelésének (Máté 27,15-25; Márk 15,6-15; Lukács 23,18-25; János 18,38-40; 19,4-16) eleget tenni és keresztre feszíttette Jézust életének 33. évében a Peszách ünnep előkészületi napján i.sz 25.04.01-én. Jézus 33 éves koráról és megöléséről a Babiloni Talmud is beszámol [67].

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #7] [előzmény: (5) Klaus Matefi, 2022-02-11 15:57:14]
 5. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-11 15:57:14 [5.] 
Folytatva és összefoglalva az előző bejegyzést, Máriát abból adódóan szemelte ki a Szanhedrin "Messiás József fia" világrahozatalára, mivel személyes világrajövetele is a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának égisze alatt valósult meg és ennek apropóján találtak őt alkalmasnak arra, hogy világra hozza a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz) i.e. 8.02.10-én létrejövő együttállásakor "bűntelen" lelki adottságokkal felvértezett gyermekét, Jézust. Ez a "bűntelenség" abból adódott úgymond, hogy a negatív szellemi hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek a Nap mögé kerülve erős hatáscsökkenést "szenvedtek" el a Földről nézve, tehát a születő gyermek lelki adottságainak leképezésében nem játszhattak szerepet az ősi asztrológia szabályzói szerinti negatív hatású planéták.

Hogy i.e. 8.02.10-én megszülethessen a kiszemelt "Messiás József fia", - - aki majdan 33 éves korában az "első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) lesz kénytelen kínhalált szenvedni egy JHVH-nak bemutatott véresáldozat keretén belül a zsidó nép megváltása céljából (Máté I,21), páskabárány szerepét (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) betöltve a Peszách ünnep előkészületi napján, mivelhogy "az első szövetség sem léphetett életbe vér nélkül" (A zsidókhoz írt levél 9,18) - - ahhoz Máriának ∼266 nappal korábban, 13 és fél évesen áldott állapotba kellett kerülnie. Ez éppen arra a napra esett (i.e. 9.05.20.), amikor Mária elvitte a jeruzsálemi Templomba az általa elkészített függönyt, amit Zakariás főpap kérésére készített el a Templom számára és amely napon rokonának, Erzsébetnek (Zakariás főpap feleségének) házába érkezett. Ekkor is a Schemhamphoras egyik kozmikus forrása volt megtekinthető a zodiákusban, amivel minden bizonnyal kapcsolatba hozható Lukács evangéliumának alábbi mondata:

"Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel." (1,41)


Kővágószöllős, középkori rk. templom - Mária találkozása Erzsébettel (Visitatio Beatae Mariae Virginis)

A kővágószöllősi templom főoltárát díszítő festményen a "Szentlelket" ábrázoló galambon kívül egy sárkányszerű mennyei lény is látható, ami egyértelműen az aznap kialakult kozmkus T-keresztre hivatott a meglátásom szerint utalni.

A hús-vér Jézusnak természetesen kellett legyen és volt is biológiai apja, ellentétben a keresztény magyarázatokkal szemben. Mária jegyese József, az idős áccs nem jöhet szóba biológiai apaként (Máté I, 19), amit a a Jakab-féle ősevangélium úgyszintén taglal:

""Ez volt a hatodik hónap: József hazajött a házépítkezésből, és belépett a házába, és rátalált Mária áldott testére: és a saját arcába vágott, levetette magát a földre, és sírt, és mondta: "Milyen arccal tekinthetek fel az Úrhoz, Istenem? Mit kell erről a lányról mondjak? Szűzként kaptam meg az Úr Templomából, és nem óvtam meg! Ki az aki becsapott engem? Ki az aki ezt a gaztettet elkövette a házamban? Ki csábította el tőlem a szüzet és gyalázta meg őt?"" (saját fordítás) [31]

Az eddigiek alapján nagy biztonsággal állítható, hogy Jézust a Szanhedrin által kiszemelt személy, esetleg maga Zakariás főpap nemzette i.e. 9.05.20-án abból a célból, hogy a ∼266 nappal később, i.e. 8.02.10-én "bűntelen" lelki adottságokkal született Jézust i.sz. 25.04.01-én, Peszách ünnep előkészületi napján véresáldozatként keresztre feszítsék, ugyanis aznap a születésekor együttálló égitestek egy szabályos T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit a negatív szellemi hatásúnak tartott Neptunusz és a Plútó (az utóbbit akkor még nem ismerték, de egyes forrás szerint a Neptunuszt már igen [23]) egy szabályos keresztre egészített ki:
Jézussal kapcsolatosan bővebben: Jézus születése és kereszthalálaA titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #6] [előzmény: (3) Klaus Matefi, 2022-02-10 17:44:05]
 4. Topi-50  |   Válasz erre2022-02-10 21:01:52 [6.] 
Ami most jön, az felülmúlja minden képzeletünket! - Varga Csaba, Horányi Ágnes

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 3. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-10 17:44:05 [7.] 
A héber vallási elképzelések és hagyományok kétféle Messiásnak a fellépését helyezték kilátásba. Az első "Messiás József fia" (Messias ben Joseph), a második pedig az i.e. 445-ben Ezsdrás által megalkotott monoteista JHVH-kultuszban hívők eszkatológikus Messiása "Messiás Dávid fia" (Messias ben David), aki számukra a megváltásukat kellene hogy realizálja.

"Messiás József fia" szerepét az i.e. I. század vége felé a Szanhedrin egy olyan születendő gyermeknek szánta, aki az általuk Babilonban elsajátított ismeretekre bazírozó Schemhamphoras ("Isten 72 szelleme") egyik kozmikus forrása által "garantált" "bűntelen" lelki tulajdonságokkal látja majdan meg a napvilágot.

A kanonizált újszövetségi könyvek egyáltalán nem tesznek említést Máriának a Jézus megfogamzása előtti életéről. Ezzel szemben a Jakab-féle apokrif ősevangéliumban erről is olvashatunk. Feltétlenül szükséges itt kitérni Mária életére, hogy megértse az ember Jézus születésének körülményeit.

Mária édesanyja Anna, és édesapja Joákim idős emberek voltak. Annának angyali jelenésben volt egy alkalommal része, aki tudtul adta számára, hogy leánygyermekük fog születni, akit az egész világ ünnepelni fog majdan:

"És íme, az Úr egyik angyala hozzálépett és így szólt: "Anna, Anna, Isten az Úr meghallgatta könyörgéseidet, te megfogansz és szülni fogsz majd, és áldott kell legyen ivadékod az egész földkerekségen." (saját fordítás) [17]

Ez az idézet már szinte garancia kell arra legyen, hogy Mária is a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának égisze alatt kellett a világra jöjjön. Egyes elképzelések szerint Máriára születésekor rászállt a Szentlélek [18], amely eseménnyel kapcsolatosan az alábbi időpont jöhet szóba:

-22.12.18. 15:47 UT +2.00 Jeruzsálem (szombat)

Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

"Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván:
"Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék." - És az egész nép mondta: "Úgy legyen, úgy legyen, Amen!'" - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: "Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást.""
(saját fordítás) [19]

Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap (Keresztelő János édesapja) az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

"Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását." (saját fordítás) [20]

Zakariás pap (Erzsébet férje) már ekkor jelezte, hogy Mária lesz Izrael megváltójának az édesanyja. A kislány három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

"Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve." [21]

Mária kilenc évet töltött a Templomban a papok és Isten szolgálatában. 12 éves korában a papok szerint eljött az ideje annak, hogy eljegyezzék egy kiválasztott férfivel annak érdekében, hogy a Megváltó jövendőbeli anyja ne válhasson időközben érdemtelenné erre az elhivatottságára. A vőlegény kijelölését a főpap Zakariásra bízta, akinek a választása a galileai Názáretben élő idős és özvegy Józsefre esett. A főpap arra kérte Máriát és másik hat szüzet, hogy az "istenháza" számára készítsenek függönyt, amit több mint valószínű, hogy egy megadott időpontra kellett Máriának eljuttatnia Názáretből Jeruzsálembe. József ács volt, és mivel foglalkozása következtében hosszab időre távol tartózkodott otthonától, ezért a fiatal menyasszonyát fiaira bízta. Ez idő alatt Mária elkészült a főpaptól kapott feladattal és Jeruzsálembe utazott, hogy átadja ott a kész anyagot. Miután a Templomból távozott, azonnal rokonához, Erzsébethez ment látogatóba.

A Jakab-féle ősevangélium az alábbi módon írja le Mária találkozását Erzsébettel:

"A köszöntést követően elment innen a rokonához, Erzsébethez, és kopogott az ajtaján. És amikor Erzsébet meghallotta, eldobta azt ami a kezében volt, és futva kinyitotta neki az ajtót; megáldotta és mondta: "Áldott vagy te a nők között, és áldott a te testednek gyömölcse. És hogy jutok én ahhoz, hogy az én Uramnak anyja látogat meg engemet? Lásd hát, megmozdult bennem a gyermek, és üdvözölt tégedet." - Azonban Mária nem értette a titkokat, melyekről neki Gábriel (*arkangyal) beszélt; és felpillantva az égre mondta: "De ki vagyok én, hogy a Föld minden nemzedéke engemet kell áldjon?" - Három hónapot töltött el Erzsébetnél, aztán visszament a házukba. Azonban napról napra teltebb lett a teste, és elrejtőzött Izrael fiai elől. Tizenöt (*a latin szöveg szerint tizenhat) éves volt, amikor ezek a titok történtek." (saját fordítás) [22]

Erzsébet úgy köszöntötte Máriát, mint aki már a méhében viselte Izrael jövendő Megváltóját. Szilvester János (1504 - 1551 után) bibliafordítása nyújtja szerintem az alábbi mondatával a leglogikusabb magyarázatot:

"Aldot vagi te asszonioknak közötte mert aldott az te mihednek giümölcze." (Lvkacz evangelium I. rész 42) [23]

Az eddigiek alapján joggal feltételezhető, sőt állítható, hogy Jézus megfogamzásához köze kellett legyen esetleg a Szanhedrinnek, illetve közvetlenül Zakariásnak.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #5]
 2. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-10 11:21:14 [8.] 
Helyesbítés:

egyházi átokkal sújtotta a vatikáni Ferenc pápát és kiközösítette a Katolikus Egyházból

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (1) Klaus Matefi, 2022-02-10 11:16:39]
 1. Klaus Matefi  |   Válasz erre2022-02-10 11:16:39 [9.] 
Jézus születésének (-7.02.10.) 2029. évfordulóján - amikor a társadalmak túlnyomó többsége evidens módon külső behatásra minden szempontból pusztulásra ítéltettek - feltétlenül aktuális és ajánlatos az emberiség történelmét is befolyásoló mitológiai jónak és rossznak a kozmikus eredetét behatóbban gorcső alá venni.

És hogy mennyire zavaros időket élünk azt az is szemléletesen nyugtázza, hogy a Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP) vezetője, Illés pátriárka egyházi átokkal súlytotta a vatikáni Ferenc pápát és kiközösítette a Katolikus Egyházból 2022.01.08-án.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #2] (TÉMANYITÓ)
 Jézus vs. Immánuel (üzenet: 9, Vallás, filozófia)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.0077049732208252 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail