Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9407974/1 Témák: 18331 Tagok: 111377 Legújabb tag: dominic1991 Online: (115/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 11 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 TÖRTÉNELEM (üzenet: 252, Hadsereg)
 
 308. Topi-50  |   Válasz erre2021-08-06 16:18:48 [26.] 


Hirosima akkor… 76 évvel ezelőtt robbant fel az első atombomba

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 307. Topi-50  |   Válasz erre2021-07-22 14:10:11 [27.] 

SZILÁRD KŐSZIKLÁRA - A Tihanyi Királykripta régészeti feltárása - 1. rész


Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 306. Topi-50  |   Válasz erre2021-07-18 20:11:00 [28.] 
Nem holokauszt, Ligetfalu: krematóriumot is idéznek ma a mécsesek

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 305. Topi-50  |   Válasz erre2021-07-15 12:19:23 [29.] 
Elhurcolt erdélyi magyar és nemet civilek a szovjet gulágon

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 304. Topi-50  |   Válasz erre2021-07-07 09:12:05 [30.] 
Az utolsó hazatérés (2019)

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 303. Topi-50  |   Válasz erre2021-07-07 08:07:39 [31.] 


Zetényi-Csukás Ferenc: AZ EMLÉKNAPON -1944. július 6.

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 302. Topi-50  |   Válasz erre2021-06-25 15:12:15 [32.] 


Vitéz nagybányai Horthy Miklósról készült legelső szobor

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 301. Topi-50  |   Válasz erre2021-06-09 16:19:46 [33.] 
Egy vármegyés lány beszéde a huszadik Trianon Felvonuláson a becsületről

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 300. Topi-50  |   Válasz erre2021-06-05 17:20:40 [34.] 
Ulicska Tamás:TRIANON

Becsapott tömegek ármánnyal, ölre s vérre mentek.

Vigyorral hatalmasságok, háttérből jót nevettek.

Az ember esendő s gyarló, de nem bűntől való.

Kit Isten teremtett többnek, önnön maga magából.Kedves néki, ki magyar, hisz legszebb hazát adta,

Európa gyémántja, fényben úszó Kárpát Haza.

Mit körös-körül világ, féltékenyen nézi,

Hazánkba furakodva, irigy férgekkel teli.Megveszekedett állat, fogát s karmát vájta,

Szent Hazánk testébe, immáron sokadjára.

S hozott el magyarnak, milliónyi csillagnak,

Hontalan szenvedést, mi sok éltig eltarthat.Van e elég ki magyar, kis határon kívül,

Kit az idő kereke, nem morzsolt le végül.

Add életed szent kezébe, véled Isten eggyé lett.

Tudd. A magyar ősi, örök küzdő, életre termett.Örökül hagy ősi Isten, most is sokadjára,

Nemzedéknyi szenvedéssel, ám erőssé tesz mára.

Szíved az mi vezéred, s pajzsod az igazság,

Új napot hoz nékünk, mert erős ez igazság.Ne légy rest s szemed, mindég legyen nyitva,

Háttér hatalmasság, szája most is tátva.

Nem szent néki gyermek, s nem is az élet,

Rajta múlna, s hagynánk, világ el is veszhet.Legyen szíved tiszta, s lelked erős újra,

Magyarságban ébredj, s égre kúszik napja.

A percnek, mi örök, időn túli s tiszta,

Igazságunk eljő, Isten nékünk adja.Van is mire emelni büszkén a fejünk,

Hisz hősök egész sora járt már előttünk.

Vérükkel védték, s őrizték a hazát,

Rajtunk ősök szeme, de hol az igazság?Jön még télre tavasz, s Nagypéntekre Húsvét,

Magyarország élő, s nem egy dicső emlék.Agabe

Katafa, 2021.06.04. 17:21


"Isten ujja megérintett, jó lesz magyarnak lenni."

Trianon megemlékezés 2021.06.04.

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 299. Topi-50  |   Válasz erre2021-05-19 09:46:45 [35.] 


A magyar film fontossága -Te, hogyan látod?

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 298. Topi-50  |   Válasz erre2021-05-18 18:36:22 [36.] 

Felfigyeltem a hazai régészek 1970-es években kiadott könyveikben tett
megállapításokra, melyek alapján 1988-ban megírtam az Eredetünk és
őshazánk című dolgozatomat, mely arról szól, hogy a magyarság őshonos
a Kárpát-medencében. A gyökerek visszanyúlnak az újkőkorba, azaz
7000-8000 évre visszamenően. Nos, amit a régészek észrevettek, azt ma
a genetika alátámasztani látszik. Köszönöm Püski Sándor bátyánknak,
hogy az említett könyveket beszerezhettem.

Akiket érdekel a magyar múlt, azok okvetlen hallgassák meg a genetikusok
beszélgetését.

Radics Géza


https://www.youtube.com/watch?v=Jwif_nU-rKE&t=1803s

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 297. Topi-50  |   Válasz erre2021-05-06 09:09:18 [37.] 
A száz éve történt komáromi áttörésre és annak hőseire emlékeztek

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 296. Tamal32  |   Válasz erre2021-04-26 21:37:14 [38.] 
Digital Marketing SEO expert
 295. Topi-50  |   Válasz erre2021-04-19 08:51:59 [39.] 
A Rongyos Gárda 1919 ápr. 18-án alakult a kecskeméti tanyavilágban.
Alapító vezetőjük Héjjas Iván, kecskeméti születésű, az I. világháborút megjárt repülős főhadnagy volt. Tagjai kezdetben az I. háborút túlélő, hazatért katonák, tisztek és a környező tanyavilág magyarjai voltak.
A zavaros háborús és a belső forradalmi zavargások közepette szükségesnek tartottak egy rendfenntartó erő létrehozását.
Más céljaik: az országunkra törő, idegen hadak megállítása és a tanácsköztársaság-i terroristák megfékezése voltak.
Héjjas Iván főparancsnok vezetésével az alig száz fős kis csoport ezres létszámúvá nőtte ki magát. Csatlakozott a Szegeden Horthy Miklós által megalakított Magyar Nemzeti Hadsereghez.
Amikor hírét vették, hogy az Őrvidéken is baj van, kis létszámú csapattal titkosan, álcázva elindultak Sopron megmentésére.
Meg kellett akadályozni, hogy Sopront és a határ menti falvakat Ausztriához csatolják.
Ehhez a kicsi, de ütőképes sereghez csatlakozott Prónay Pál huszár alezredes, akinek döntő szerepe lett a soproni felkelés elindításában.
Erről a 2020 szeptember 3. bejegyzésünkben olvashatunk.
A Rongyos Gárda megalakulása és harcai a magyar történelem dicső fejezetei közé tartoznak. Fegyvert fogtak Trianon ellen !
Nekik köszönhetjük a békeparancs módosításait, miszerint Sopron és 18 határ menti falu megmaradhatott magyarnak.
Hálás köszönet, tiszteletünk a felkelés áldozatainak és hőseinek !
Rongyos Gárda Induló
Isten velünk, ki ellenünk?
Ha kell egy szálig elveszünk,
a zászlót mégsem hagyjuk el!
Turul madár ne szállj tova,
nem szállhat el, el nem soha.
E földön élni, halni kell.
Ha magyar vagy nem hagyod magad,
és az ellen mind a porba hull.
Ez a szent föld a miénk marad,
nem lehet más földünkön az úr.
Mert nem magyar vér, aki gyáva,
és aki gyáva nincs hazája.
Míg a földön ellenség akad,
ha Magyar vagy nem hagyod magad !”
(Polgár István, 1919).

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 294. Topi-50  |   Válasz erre2021-03-19 21:59:10 [40.] 
MÁRCZIUS 15-ÉN

(Kósa Barnától)

Élőtavasz fényes napja
Mosolyog a táj felett,
A megcsúfolt magyar zászló
Újra büszkén fönnlebeg.
Föld megdobban örömében,
Rét virága kifakad,
Erdő fája ujjra zöldül,
Zengenek a madarak.

Föltámadás évszakában
Támadtál föl nemzetem;
Márcziusnak szent Idusát
Ne feledd el sohasem!
Mert ha azt a nagy napot te
Valaha elfeleded:
Sírj szellő fuvalmára
Elvész híred és neved!

A költőnek lángszózata
Felriasztva a hazát:
"Talpra magyar - hí a haza!"
Bércz és völgy visszahangozzák:
Széttördelé bilincseit
S szabaddá lett nemzetünk,
Milliók így esküvének:
"Rabok tovább nem leszünk!"

Jött az ármány ... a szabadság
Istennője könnyezett ...
Óriási lelkesülés
Szállta meg a nemzetet:
Mindenki a harcba ment el,
A ki fegyvert foghatott,
Tehetetlen béna volt csak
A ki otthon maradott!

Hőssé vált a gyermek ifjú,
Erőssé a gyenge agg ...
Vitézségök híre, fénye
Mindörökké fennmarad:
Kardcsattogás, ágyúdörgés
Zúgó zaja közepette,
Háromszínű szent lobogónk
Diadallal lebegett.

De Világos róna terén
Besötétült gyászegünk.
A vad ellen elszedte és
Összetörte fegyverünk:
Hontalanná vált a magyar,
Büszke zászlónk szétszakadt ...
Elhúnytanak legjobbjaink ...
Zsarnok hóhér kéz alatt!

Néma sírban nyugvó hősök
Aludjatok csendesen!
Sírotokra szép virágot
Teszünk mi ez ünnepen;
Hervadás ne érjen téged
Emlékezet virága ... !
Ápoljuk azt, s mondjunk áldást
Nyugvó hősök porára!
És ha jönne olyan idő,
A midőn a szabadság
Szent zászlaját zsarnok kezek
Ujra összeszaggatnák:
Küzdünk mi is úgy, miként ők,
Zúzzuk össze ellenünk!
Megmutatva a világnak:
Hogy mi rabok nem leszünk!!
----------------------------------------------
Megjelent a Kassai Szemle 1886. évi márczius 14.-i számában, melyet Kósa Barna egy kebelbarátja a következő sorokkal küldött be az újsághoz:
"Azt hiszem, kedves barátom emlékének adózom az által, midőn felkérem költeményének becses lapjában való közlésére. Jelen költemény 1882. évi márczius 15. ünnepélyen hangzott először el az eperjesi ev. ág. collegium disztermében - de feledésbe ment. Szerzője hasonlókép, mert tevékeny elméjét lelki sötétség fogta el. Most pedig senki sem tudja, él-e, vagy meghalt-e? Csak néha-néha baráti körben történik róla emlékezés."

Együtt érzünk e baráti szeretet által sugallt sorokkal. Mi is ismertük e jobb sorsra érdemes derék fiatal embert, mi is nagyra becsültük jeles tehetségét, nemes jellemét. Maradandó emléket őrizünk meg számára, visszaidézve lelkesültség és hazafiui ihlettől áthatott két beszédét, melyek nehány év előtt a lengyel ifjak Kassán léte alkalmával a Schalkház szálló termében hangzottak le ajkáról.

tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 293. Topi-50  |   Válasz erre2021-03-15 23:05:34 [41.] 
furl=https://azonnali.hu/cikk/20210315_nem-a-kolera-maradt-meg-1848-bol-a-tortenelem-szamara]https://azonnali.hu/cikk/20210315_nem-a-kolera-maradt-meg-1848-bol-a-tortenelem-szamara[/url]

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 292. Topi-50  |   Válasz erre2021-02-17 21:53:09 [42.] 
szikambria kutatás kre 1100 tól, kru 2021 ig, és a 3 hazug disznó!

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 291. Topi-50  |   Válasz erre2021-02-11 18:27:18 [43.] 
Hagyaték Állva meghalni Budapest ostroma és a kitörés

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 290. Topi-50  |   Válasz erre2021-02-08 16:12:10 [44.] 
64 évvel ezelőtt -1957. február 9-én-, hunyt el Horthy Miklós kormányzó úr

Tovább >>

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 289. Topi-50  |   Válasz erre2021-01-22 20:46:20 [45.] 
1945. február 13.: Drezdában menekült civilek százezreit égetik halálra a nyugati szövetségesek

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 288. Topi-50  |   Válasz erre2021-01-06 07:59:43 [46.] 

What do you know about Hungarian history?
-
Vajon miért zavarja a liberális "világpolgárokat" a hun-magyar rokonság és Attila öröksége?
https://kuruc.info/r/7/222828/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 287. Topi-50  |   Válasz erre2021-01-04 19:14:29 [47.] 
https://huntv.info/pozsonyi-csata-film-margojara/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 286. Topi-50  |   Válasz erre2020-12-31 10:33:10 [48.] 
Pozsonyi csata 907

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 285. Topi-50  |   Válasz erre2020-12-30 17:45:09 [49.] 
https://pestisracok.hu/szakacs-arpad-irasa-a-ps-nek-pozsonyi-csata-907-ben-es-2022-ben/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 284. Topi-50  |   Válasz erre2020-12-28 13:31:56 [50.] 
https://mandiner.hu/cikk/20201209_mi_a_baj_velunk_mi_a_baj_veletek

Western intelligentsia, it is time for you to give up the unprovable superior behavior that evokes the world of inquisitors and censors more and more terribly. In the name of the old European values ​​that we faithfully preserve and respect, I promise: if that is the case, we will take you back to the real Europe.

I see that you, Western European and North American intellectuals intertwined with you, have more and more trouble with Hungary and Poland, but with almost all of Central Europe. I would like to point out at the outset: the feeling is mutual, we have more and more trouble with you too.

1.) Many of us here see that guilt is one of the defining features of the Western intelligentsia. Guilt for nationalism, Nazism, guilt for colonialism, slavery, sins committed by white man, and more. Whether anything - freedom of expression and the press, the human rights situation or whatever - this guilt seems to be working behind all your manifestations. In the last half century, you have made this the ultimate "European value". But it is difficult and inconvenient to live with this, so you are happy to share, transfer more and more of the responsibility to others, those who had little to do with it all. That is why it is so good for you to keep looking for scapegoats. That is why you accuse the Hungarians, the Poles or others of oppressing Jews and Gypsies, and that is why you immediately declare to be chauvinists those who dare to defend their own interests. Of course, you are not in the least interested in the fact that the situation of gypsies is the best in Hungary in the whole of Europe; the gypsies in france would dance in joy if they had a tenth of their rights and state benefits as individual subjects than their Hungarian counterparts. If a local government in Hungary had dared to afford only a tenth of what a French or Italian company could do without further ado, we would have been excluded from the EU a long time ago.

You are paying a heavy price for your spoiled policies. ”

2.) Guilt and universal responsibility as a European value are also good for expecting atonement and compensation from those who have nothing but nothing to do with these sins. The best example of this is the migrant crisis. You are loudly and increasingly furiously demanding the admission of poor “refugees”, the introduction of quotas, and you are talking about sharing the burden from morning to night. That would be fine in principle, but you have forgotten something important: perhaps we should first account for the real responsibility for the terrible situation. Who started the war in Afghanistan and why? Who started the war in Iraq and why? Who and why started the crazy game that caused the destruction of Syria? Who politicized so that the Islamic State could have been established? Who and why broke Libya so that the last dam would also disappear from the path of a flood of people ready to travel in Africa? Why, in whose interest should Ukraine be turned into a war zone? The answer is not simple, but one thing is for sure: it is not we, the newly acceded countries, who have done it, we have not decided on the 'armed export of democracy', this latest and most troubling variety of Orientalism. We have only been forced into these adventures, which are already costing us too much. I therefore recommend that you demand solidarity from us after the United States, France, England and others have first reported on the causes of these armed conflicts and apologized, at least, for the global chaos that has developed. With a military presence in Afghanistan, Iraq, Bosnia, and the obligatory support of horrible Ukrainians, much worse than the Russians, we are constantly paying the price for Western ballots we had nothing to do with. You wage war on another account without asking the other, and then angrily demand financial contribution from him. And if we growl here in Central Europe because of this, you are briefly beating us the stamp of populism, nationalism and anti-solidarity.

3.) You lived in constant guilt over colonization, but you have no guilt at all for totally running down after 1990 and making us sort of a colony. We who, after fifty years of communism, which we owe to you - see good old Churchill's dirty deal with Stalin in Moscow in 1944 and our failure in 1956 - have lost our natural and pre-existing defensive reflexes. At the time of the fall of the Communists, at the time of so-called regime changes, at first we did not understand why our stripped-down comedies immediately became your favorites. Today we understand better: they always aligned and were happy to change owners (formerly to Moscow, now they are coming to you) because they never really understood the word with their own people. That is why they have sold our countries to you, your multis, taking advantage of their continuing economic and power positions, for almost pennies, leaving us here toolless, the “free market” iron

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
 TÖRTÉNELEM (üzenet: 252, Hadsereg)
 
    / 11 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.012562036514282 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail