Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9458421/1 Témák: 18975 Tagok: 112727 Legújabb tag: Antoine Online: (179/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

EMBER VAGY - E,....?!

(üzenet: 9, Kultúra)
 

Topi-50Tagság: 2006-06-13 16:29:32
Tagszám: #31643
Hozzászólások: 5406
36. Elküldve: 2011-01-02 22:47:05,

EMBER VAGY - E,....?!

[1.]

A jujdejó keresztények + 18 felettieknek

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2011-01-02 22:54:29]
[válaszok erre: #37]
Kiváló dolgozó
Topi-50 adatlapja Privát üzenet küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Topi-50Tagság: 2006-06-13 16:29:32
Tagszám: #31643
Hozzászólások: 5406
35. Elküldve: 2010-12-16 16:02:01,

EMBER VAGY - E,....?!

[2.]

Ki volt Istenfia, Jézus urunk?

I1Mlvi999420-02.jpg


Sokakat foglalkoztatott már Jézus urunk kiléte. Többen anyai ágon kérdőjelezik meg Jézus zsidó voltát, mert Szűz Máriáról nincs erre utaló bejegyzés a bibliában. Szent József pedig csak nevelőapja volt. A Katolikus Egyház főpapjai emiatt, érthetően, méltatlankodnak. Legújabban a Heti Világgazdaság 2003. szeptember 27-i számában, a 97. oldalon Mi van a rovásunkon? címmel a következőkről számol be: „Jobboldali körökben egyre nagyobb teret nyernek az ősmagyarkodó, újpogány vallások, a Magyar Katolikus Egyház vezetői ezért pásztorlevélben készülnek felemelni szavukat a jelenség ellen.” Persze, azok részére, akik elfogadják Jézus szűzi születést, mindez nem lehet gond.

„Pápai Lajos győri megyés püspök kemény hangon bírálta azokat a jobboldali nyilvánosságban megjelenő nézeteket, amelyek szerint a kereszténység és az ősmagyar, pogány hitvilág elvei összeegyeztethetők, és amelyek Jézusról, anyján, Szűz Márián keresztül, mint a magyarokkal biológiai rokonságban álló „pártusról”, „hercegről” beszélnek.”

„Az ilyen keresztényellenes támadásoknak helyet adó, azt vállaló vagy támogató mozgalmakkal, sajtóval egy gyékényen nem árulhatunk.” - mondja Pápai püspök úr.

Sajnálatos, de tény, hogy az említett mozgalmakban előfordulnak a meggondolatlan túlzások, de ha belelapozunk a bibliába, és figyelmesen elolvassunk Máté apostol evangéliumát (1:18-21), akkor úgy tűnik, az Úr angyala nem azonosítja a születendő Jézus népét a zsidó József népével. Íme:
„Jézus Krisztus születése így történt:

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprenkedett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert Ő váltja meg népét bűneitől.

Ha Mária is zsidó volt, mint József, akkor az Úr angyalának nem ezt kellett volna mondania: Ő váltja meg népedet bűneitől? Persze, ezt lehet értelmezni az istenhit szemszögéből úgy is, hogy Jézus tanítását követőkre gondolt az Úr angyala, mikor azt mondta Józsefnek: „Ő váltja meg népét bűneitől.” – de lehet úgy is, hogy a születendő kisded nem lehet zsidó, mert anyja se volt az.

Nem is lenne gond, ha most abbahagynánk vizsgálódásunkat. Azonban, János apostol a következőképp írja le Pilátus és Jézus urunk szóváltását (18:33-36):

„Pilátus maga elé hivatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya?

Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?

Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak kezembe. Mit tettél?

Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.”

Ha Jézus zsidó volt, nem ezt kellett volna mondania?: ..., ne kerüljek ellenségeim kezére? Ha például egy magyart a magyar hatóság el akar fogatni, akkor nem azt mondja: menekülök, hogy ne kerüljek a magyarok kezére, hanem azt, hogy ne kerüljek a hatóság, vagy ellenségeim kezére. Jézus tehát nem azonosította magát a zsidókkal.

Máté apostol a 2:1-2. versben azt írja, hogy a kisded Jézust keletről „bölcsek” jöttek meglátogatni, akik a zsidók újszülött királyát keresték. Tudjuk, hogy ez nagy aggodalmat okozott Heródesnek, olyannyira, hogy megparancsolta a kémjeinek, hogy kövessék a bölcseket, és tudják meg, hol van az újszülött. A bölcsek is észrevették, hogy bajban vannak és sikerül elillanniuk a zsaruk szeme elől. Minden bizonnyal ők tanácsolták Szent Józsefnek és Szűz Máriának, hogy meneküljenek. Eredménye az lett, hogy Heródes legyilkoltatta a két éven aluli fiúgyermekeket. De vajon hová menekült Szt. József és Szűz Mária a kisdeddel? Feltehetőleg keletre, a bölcsek hazájába, ahol biztonságban érezhették magukat. Vajon milyen nevelést kaphatott ott a felcseperedő Istenfia? A következőkből talán némi fény derül az utóbbi kérdésre.

Kérdéses viszont az is, hogy valójában kik jöttek napkeletről az újszülöttet meglátogatni. Királyok, bölcsek vagy mágusok? Nem mindegy ugyanis. Az Oregon Katolikus Nyomda (Oregon Catholic Press) által kiadott Mai Misekönyv-ben (Today’s Missal, 1999. november - 2000. április. 52. oldal.) Máté apostol evangéliumában a „bölcsek” helyett „mágusokat” (magi) ír (2:1-2), mely a Hastings-féle Bibliai Értelmező Szótár (Hasting’ Dictionary of the Bible) szerint a „pap” szóval rokon értelmű. Valamint a Perzsiában élő médek főpapjai is mágusok, akik nem szemita és nem árja fajtájúak voltak. Talán turániak? Kr.e. 721-ben fellázadtak a perzsa uralkodó ellen, aki egy részüket Számáriába telepítette. Elképzelhető, hogy Szűz Mária e nép kései sarja volt? Számos jel arra mutat, hogy Isten fiának anyja nem volt zsidó. A talmud (Sanhedrin 106a) szerint pedig hercegnő volt. Tudjuk, hogy Jézus az Olajfák hegyére járt imádkozni, ahol egy templom állt. Szintén a talmud szerint e templomban Szűz Mária leány korában szent táncokat táncolt. Zsidó templomba a nők be se tehették lábukat. Milyen vallás temploma volt tehát az Olajfák hegyén, ahova Jézus imádkozni járt? A turáni mágusok az újszülött herceget jöttek meglátogatni a Pártos Birodalomból? Onnan, ahol a médek éltek félezer évvel korábban?

Elgondolkodtató az is, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kehelyben lévő bort vérével azonosította, melyből mindnyájan ittak az újszövetség szentesítésére. E cselekedet is a turáni népeknél szokásos vérszövetségre emlékeztet, mikor a kehelyben lévő borba néhány csepp vért is vegyítenek. Árpád népe is vérszövetséget kötött, mielőtt elfoglalta a Kárpát-medencét. A kereszténység felvétele előtt a magyaroknak is mágusai, magyarul táltosai voltak, és a turáni népek családjába tartozónak vallják magukat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy Jézus arámi nyelven beszélt, melynek bölcsője Mezopotámia volt. Vajon milyen nyelven beszélt az apostolokkal? Megannyi kérdés. Magyar Jézusról beszélni azonban – mai értelmezésben – túlfeszítettnek mutatkozik, de ha Jézust Szűz Mária révén fajtánk-bélinek, azaz turáni születésűnek mondjuk, akkor valószínű helyes úton járunk.

Az itt felsoroltakat még a következők is alátámasztani látszanak. Pilátus nem látta Jézus bűnösségét bizonyítottnak. Mosta kezeit, és tett egy utolsó kísérletet megmentésére. Megkérdezte az egybegyűlteket, hogy kit szeretnének szabadon bocsátani az ünnep alkalmából: Jézust vagy Barabást? A zsidó tömeg a zsidó Barabást választotta, és „feszítsd meg őt” rivallt Jézusra. A tanítványok, a majdani apostolok is keletre mentek téríteni. Talán saját fajtájuk körében jobb eredményt és biztonságot reméltek?

Karácsony és a karácsonyfa


A karácsonyfa Jézus urunk születésnapján a Megváltó eljövetelét, a fény diadalát jelképezi a sötétség felett. Ennek ellenére a karácsonyfa állítás mindössze félévezredre megy vissza, de széles körben csak az 1700-as években, Németországban kezdett elterjedni. Magyarországon először az 1800-as évek közepén állítottak karácsonyfát. Addig az „istenfával” – életfával – és termőágakkal díszítették a házat. Az 1900-as évek első felében még nagyon szerény volt a karácsonyfa feldíszítése, a maihoz viszonyítottan. Megelégedtek néhány almával, aranyos színre festett dióval, angyalhajjal, gyertyával és csillagszóróval. Az ajándékozás is szerény volt, mert a jelképiség, az eszmei és lelki tartalom volt a fontosabb.
A fenyő jelképezése az újkőkortól

BabilonigKarácsonynak az ősvallásba visszanyúló gyökerei vannak. Eredetileg az ünnepségek a téli napfordulóhoz, és nem Jézus születéséhez kötődtek. A nappalok ugyanis ekkor kezdenek hosszabbodni. Rómában Saturnalia és a perzsa eredetű Mithra istenségeknek rendeztek nagy ünnepséget mulatozással, jókedvvel, ajándékozással, mert ők is a fény, a megújulás istenségei voltak. De, ahogy a kereszténység erősödött, és eme „pogány” istenségekhez kötődő ünnepségek tömegvonzása a keresztények körében sem gyengült, ezért – egyes vélemények szerint – a 350-es évek elején I. Július pápa Jézus születésének ünnepét január 6-ról december 25-re tette át, azt remélve, hogy az ünnepi külsőségeket a meghitt és bensőséges lelkiség veszi át. A zöldágakkal való díszítés, számos műveltségben visszamegy legalább 4000 évre, az ilyen és ehhez hasonló ünnepségek alkalmával. Sőt, az örökzöld fenyőfa már az újkőkori régészeti leleteken is előfordul, valószínű, mint az örök élet jelképe. Mindenkor a fény győzelmét jelképezve a sötétség felett.

A fény és sötétség küzdelmének számos jelképisége van istenségek vonatkozásában is. Mezopotámiában például Dumuzi, vagy a babiloniaknál Marduk istenségnek újra és újra meg kellett halni, hogy újra és újra feltámadhassanak, mint ahogy a természet is újra és újra meghal, hogy újra feltámadhasson. Az is figyelemreméltó, hogy ezen meghaló/feltámadó istenségeket rendszerint az örökzöld fenyőfával jelképezték, mint az örök élet megtestesítőit, mert ők a győzedelmes fény. E két szó: fenyő és fény eszmei kapcsolata is nyilvánvalóvá válik, ha a fa nevét felbontjuk így: FÉNY Ő! Ami e fa és szó kapcsolatának ősi eredetére utal, és ezen ősiséget éppen a magyar nyelv őrizte meg a legtökéletesebben.

Maga a karácsony szavunk is ősi műveltségünkből származik. Hajdanában komoly mesterségnek számított a solymászat. Királyainknak is voltak solymászai. A sólyom a leggyorsabb reptü ragadozó madár, ezért a betanított sólymok kiválóan alkalmasak vadászatra. E ragadozók egyike a kerecsensólyom. A solymászok meglesték a fészkelő sólymokat, és kiszedték belőlük a fiókákat. Felnevelték, és betanították őket vadászatra. A fiatal sólymok első nagy próbatételére a téli napfordulón került sor, ünnepségek közepette. A fény újjászületése napján a táltos áldását adta rájuk és az ünneplőkre, miután a fiatal kerecsensólymokat a magasba röppentették. A kerecsen = karácsony szónk kapcsolata kézenfekvőnek mutatkozik. Mondabeli istenjelképünk, a Turulmadár is a kerecsensólyommal hozható kapcsolatban.

A nemzet naptára, "A MAGYAR TRIKOLOR TIZENKÉT HÓNAPJA"

http://www.magyartrikolor.com/

Január hónapnál "ismerős" fényképet láthattok.

Radics Géza

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
Kiváló dolgozó
Topi-50 adatlapja Privát üzenet küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
11. Elküldve: 2009-12-23 10:29:14,

EMBER VAGY - E,....?!

[3.]

A bûntettes képe
Milyen a te képed a bûnözôkrôl? - Egy rövid összefoglalás.

Voltak idôk
amikor úgy gondolták
a tesben van a hiba
s a testet kínozták
A testet tekintették, ahonnan ered a bûnözés oka. Ezért kell a testet büntetni és a gonoszságot onnan kiûzni. Ebben az idôben történtek a verések, kínzások stb. De ez nem sikerült.

Az idôk folyamán
amikor úgy gondolták
rosszul gondolkodik
s a cellába bezárták
Hogy mi mást tegyenek a bûnözôvel nem tudták, a verés ugyanis nem segítet. Reménykedtek tehát hogy meggondolja magát a magányában a zárkában. No meg olyan is volt hogy pl az angolok elvitték ôket örökre egy szigetre pl Ausztráliába.

De jöttek új idôk
amikor gondolták
a jobb körülmények
ôket megjobbítják
Ezek az idôk az 1800-as évek vége felé következtek be. Egy újdonság volt hogy nemcsak büntetni kell a bûnöst, hanem lehetôséget is adni neki a javuláshoz. Mivel a bûnözés okát ekkor a rossz szegény körülményekben keresték, tehát a jobb körülményektôl várták a javulásukat de ez sem következett be.

Más idôk jöttek
a bûnözés okát
a származásban
most keresték
Hogy kinek van joga az élethez az a származástól függöt. Ekkor voltak a zsidóüldözések és sok nemkívánatos csoportok kiirtása. A bûnözés eltávolításának egy radikális fajtája. - Ekkor volt az erôsnek igaza, aki gyenge az bûnös.

Az újabb idôkben
az egész világ bûnös
bûnösöket termel
s jött a kommunizmus
Egy idöre ekkor minden megváltozott. A bûnözôk sora kitágult, az igazságteremtés leple alatt. A vallás mint az ópium lett a népnek, és lett a minden szegénység/baj oka. A bûnözés oka gazdasági. Az egész társadalmat meg kell megváltoztatni?! Nem! Itt újat kell teremteni, ahol nem lesz bûnözés.

De újabb idôk jöttek
s új módszerek születtek
a bûnöst sajnáljuk
aztán rehabilitáljuk
A pszihológia terjedésének az idôszaka. Azt hiszik hogy a bûnözôk ezen módszerek segíségével javíthatók és jöttek ehhez új gyógyszerek is. A tudományban való hit idôszaka. A börtönöket is le lehet rombolni mert csak rossz hatással vannak a bûnözôkre.

Modern idôk
nincsenek eredmények
biztonságot követelnek
most már végre a népek
A szökések/rablások miatt stb, amelyek megriasztották a népet megmutatta hogy ez az út sem járható. A kis börtönöket felszámolják és nagyobbakat biztonságosabbakat építenek. - Nincs eredményes módszer a társadalomba való beillesztésekre. Tehetettlenség.

S ma már teljesen új a kép
ügynököknek tekintik ôket
az életvitelüket válasszák
a mások költségére élnek
A korábbi próbálkozások sikertelenek voltak. A bûnözôk nem javultak meg. Az életvitelüket maguk válasszák és egy tudatos élôsködô életmódot követnek.

És most növekvôben van
egy újabb kép léte
nem áldozat már a tettes
hanem egy psykopát képe
Ma már a sok fehérgallérosok is ide sorolhatók. Nem a szegénység vezérli ôket hanem a pénzvágy. Jellegzetes számukra az empátia hiánya. A terroristák.

netkobzos
[válaszok erre: #12]
Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
9. Elküldve: 2009-11-06 10:27:36,

EMBER VAGY - E,....?!

[4.]

Idióta-hatékony voltHogyan lett hatékonyabb az Eleonora?Csinálj többet
de dolgozz kevesebbet!
ki hallott még ilyen
bolondos ötletet?

a sok munka ellenére
ha nem leszel készen
akkor idióta-hatékony vagy
mint ô volt régen

mindent akartam egyszerre
nem volt prioritásom
mondja Eleonora
otthon sem nyugvásom

nálam volt a hiba
most három... van leírva
három a legfontosabbak
lett a munkám célja

ezt teljesíteni is tudom
és erre jól alszom
s a munkámat érzem
is jól végzeni tudom

netkobzos

Irodalom: Klas Hallberg: YCDBRALAI You can´t du business like an idiot!
[válaszok erre: #10]
Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
6. Elküldve: 2009-07-09 19:13:13,

EMBER VAGY - E,....?!

[5.]

A friss hírek diktatúrája

Mit tesz veled az ami aktuális?


A szemem elé
tartják a reklámot
éppen ezért
oda fokuszálok

felbosszant megint
vagy fogva tart
ezt azt megvenni
fontos a rajt!

A probléma csak az – a hasonló aktuális dolgok esetében is, amelyek a szemem elé kerülnek - hogy a lassú üzenetek jelentenek a legtöbbet. Ezek a lassú üzenetek nem a napi újságok hanem hetekre, hónapokra ja, évekre nyúlhatnak vissza amelyekre most már csak legyintek. Nem érek rá foglalkozni velük. - Nincs idöm arra!

Ha egy választás előtt állok akkor ahhoz is idô kell hogy megfontoljam. Az aktuális információ ilyenkor egy zavaró közeg amelyek ki kellene zárni, mert azért versenyzik hogy azt vegyem mindég észre. Úgy is mondhatnám hogy az ami aktuális dominál, és elfojtja azt, és amire éppen szükségem lett volna végre hogy megfontoljam, elmarad.

Az ami aktuális – fel kell ismerni – hogy egy újfajta diktatúrát terjeszt/jelent. A bennünk lévö hátár ellenörzése/védése, tehát mindennapi folyamat, ha akarjuk hogy ne sodorjon el az áradat.

Nem úgy van mondod, persze ebben nem hiszel. A szabadságodat érzed/élvezed – furcsa diktatúra ez - és nem a jelenlévö diktatúrát. - Ébredj fel tehát!

Tegyünk egy kisérletet! Kapcsoljuk ki a TV-t – vagy ne olvassunk újságot - egy hétre és számoljunk be hogy mi történik velünk ezen idö alatt. - Észlelni tudod/fogod a diktatúrát?

netkobzos
Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
5. Elküldve: 2009-06-26 09:13:19,

EMBER VAGY - E,....?!

[6.]

Felfedezettlen források

Több is van amelyek a felfedezésre várnak. Az egyik a földforrás. Mennyit jelent egy jól megmûvelt kert a tulajdonosának?

Ma már sokan
a forrásokat
keresik
a munknélküliek
a szociálist
nélkülözik

a pénz minden
a szociális
juttatások...
a pénz kevés
így kiapadnak
a források

források
vannak!
de nem látják
a föld a kincs
ha mûveled
darabkáját

élelem terem
kis területen
… környezeted
a kerted a forrásod
csak látni kell
ha mûveled


netkobzos
Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
4. Elküldve: 2009-06-20 19:22:44,

EMBER VAGY - E,....?!

[7.]

A mûvészet a nagy kihívások előtt

De gyenge az akarat

Azt hiszem hogy csak egyszer voltam az operában és azt itt Svédben. Ezért/emiatt azt halottam hogy mûveletlen vagyok. De ha már itt tartunk akkor úgy látom növekszik a mûveletlenek tábora. A magas mûvészi szinten csak mint „csürhének” tartanak nyilván bennünket – lenéznek..., becéznek... , mindegy!

- A templomba járni? - Minek? Egyre kevesebben járnak oda is. A felelet egy sajnálkozás mert hát nem értjük hogy milyen fontos dolog volna az. Hogy miért fontos a megismétlôdô program, magyarázatát sohase hallom pl a TV-ben – végül csak mint egy unalmas színház az is.
- Igazán mondod, hogy nem érdekel a mûvészet...? Az eredmény/válasz, megint egy sajnálkozás mintha egy barom volnék. De miért menjek többször is az operába?

A befektetés röviden a következô: jegyet váltani, betervezni, felkészülni, öltözködni, idôbe érkezni, több óráig hallgatni, ülni, az elvárásokra válaszolni (taps, vastaps) stb. Másnap elmondja az ember fitogtatva, hogy bizony az operába voltunk. A tekintélyünk növekedett egy arasznyit – ez lett a haszna. - Na milyen volt? - Jó volt, igazán megérte!? Ha belém nézek akkor akkor nem maradt bennem semmi, csak az hogy végigunatkoztam a dolgot de azt – az igazat - nem merem kimondani. Szégyenlem hogy bunkó vagyok és mûveletlen, nem vagyok képes értékelni a dolgot – olyan magas ez nekem. A mûvészet is azt akarja hogy büszke legyek hogy az operában voltam és a mûveltek sorába/közé számíthatssam magam. Micsoda farizeizmus?

Erre a diplomatikusok úgy válaszolnak hogy én bizony még nem vagyok operakedvelô és ez is renben van. Mások pedig azok, azaz operakedvelôk, na és? - Sajnálatos vagyok ugyan de a dolog ezzel el van intézve. - A sors kérdése lenne hogy mûveletlen vagyok?

De hát nincs elintézve a dolog és én azt sem akarom hogy itt/így elintézve legyen. Mert csodálatos hogy mit tudnak produkálni a saját hangukkal ezek az operaénekesek stb, no meg az operazene sem rossz itt ott még élvezetes is – vannak áriák amelyeket magam is dúdolgatok. Kiváló teljesítmények elismerem. De éppen ez itt a baj! Mert mi az én részem ebbôl – alulmaradtam!? Csak az élmény s az utána elismerô taps és a mûvészi teljesítmény csodálata? De én többre vágyok! Ès ezt miért nem szabad, miért vonják el tôlem?

Engem mint egy mûveletlen bunkó parasztot a teljesítményeken kívül több érdekel. Honnan kapták(?) ezeket a teljesítményeket a kérdésem? Hiszen nem istenek ezek a mûvészek hogy ezzel a kapacitásukkal/tehetségükkel születtek volna. Tehát engem az az út amely a teljesítményekhez vezetett is érdekel ha már csodálni tudom a teljesítményüket. Hiszen nagyszerûek ezek a teljesítmények de mi a titka annak hogy egy szinész/énekes elérhette ezeket? Meghallgatni az énekeket s a zenét egy élményt jelent ugyan de az élményekbôl már elegem van. A színházon kívül a valóságban is rengeteg az élmény ha az ember annyi idôt tudna szánni rájuk – ami körülöttünk történik - mint a színházban. Sôt ingyen kaphatod ôket. Engem tehát az út is, amely az ilyen kimagasló eredményekhez vezet érdekel.

Már kiskoromban összeszedtem magam körül a roncsos lapátokat, villát és amit találtam az istálló körül, és felálltam egy jukas vödörre ahonnan vezényeltem mint egy karmester az elképzelt zenekaromat, néha játszottam is egyben az „ütôhangszereken”. A Cifra tehenünk volt az egyetlen nézôm amely elismerôen bólogatott és a taps helyett hangot is szolgáltatott az elôadásom közben.
- Nem tudom hogy honnan kaptam az ötletet de nagyon szerettem volna azóta is karmester lenni!
- Csak gyerekes álmodozások ezek, mondod. - Úgy van, de hogyan fejlôdött ki egy valódi karmester pályája? Miért titok ez a számomra még ma is. Az ujjamból szopjam hogy hogyan lehetek karmester ha azzá akarnék lenni?

A mûvészek/karmesterek hallgatnak, de képesek pl arra hogy belém öntsék azt a mesét hogy a gólya hozott. Mert azt is valahol tanítják az elôadásokon persze egy mûvészi módon. Honnan vették volna a szüleim? A kiskoromban ugyanis valójában azt hittem hogy a gólya hozott. De a pap/mûvész tudta hogy ez nem igaz de tekintélyükkel alátámasztva elhittem. Ha egy butaságot ennyire képesek voltak elhitetni velem, akkor miért nem tudnának megtanítani valami hasznosat is?

Mondjuk egy falfirkáló vagyok Pécsen. A Pécs a kultúra fôvárosa(?) akar lenni. De mit tesz a mûvészet a falfirkálók érdekében. Megérteném az egész programot ha pl mûvészeti erôkkel/eszközökkel ugyanakkor megtudnák nyerni a falfirkálókat hogy ne tegyenek ilyesmit, sôt ezekután a város tisztaságának az ôrzôi legyenek. Ez egy igazán kitünô mûvészi eredmény lehetne – gondold csak el; egy falfirka nélküli város; a Pécset a mûvészek példát mutatva az Európának. Micsoda visszhangja lehetne ennek az egész világon. Vagy mondjak más projektet is, pl a mûvészek a jó közlekedésért való mozgalom eredményei?! Nem hiszem hogy több is kell. Itt nem az ötletekben van a hiány hanem az akaratban és a mûvészet gyengeségében. Hasznos értékeket termelni a mûvészet nem tud – nem meri magára vállalni! Saját maga akarja megválasztani a könnyü játékait!

Amikor a mûvészek képességeire gondolok akkor az jut az eszembe hogy náluk van az a titok, hogy hogyan lehet nevelni a közönséget. - Magukat magasra képesek képezni, de mi lesz velem? Itt új môvészetek kellenek, amelyek megfelelnek az új kihívásoknak.

netkobzos


Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


netkobzosTagság: 2009-04-29 11:09:51
Tagszám: #73373
Hozzászólások: 73
3. Elküldve: 2009-06-16 09:18:46,

EMBER VAGY - E,....?!

[8.]

Veszekedés verekedés

--------------------------------------------------------------------------------

Ezt sehol sem tanítják – nincs köze a kultúrához.

Társkapcsolatok. Ha veszekedsz akkor gondolj arra...

Legalább mentsd meg a gyermekedet!

Az elsô szabály: A gyermek előtt ne veszekedj! A társkapcsolatokat nem lehet gyógyítani hanem csak kezelni tudni. Sajnos ezt sehol sem tanítják! Ezért...

Ha van privát ügy
a veszekedésed
legyen az;
a számláját is
tarts meg
magadnak

ha veszekedsz és...
nem látod a
képzett sebet;
mégis ott van
mert megkínoztad
már a gyermeket

A veszekedés olykor gyermekkínzásnak is minôsíthetô!

Ezért kell kontrolt gyakorolnod amíg megnyugszol és a veszekedô társad is amíg nyugodtan kettesben kibeszélitek a dolgaitokat és megegyeztek. Ez azért is fontos mert a gyermek előtt való veszekedés a gyermek személyiségét is érinti sôt ha tartós a... néha meghatározza.

Te is voltál gyermek de már elfelejtetted, ha olyan szüleid voltak akik biztonságot tudtak teremteni a környékükben a családban, micsoda nagy haszont jelentett az a számodra. A gyermek is azt keresi a szüleinél: biztonságot, jóérzést. Ha ebbôl a miljôbôl kiszakítják – márpedig azt teszik ha veszekedést hall – mert akkor elveszti/úgy érzi, a létezésének a talaját. Az a félelem fogja úrrá, azért fél hogy a család szétesik majd és a feszült légkörben ezáltal elveszti létének a biztonságát.
Sôt magát okolja majd a történtekért, ha nem is a gyerek miatt történt a veszekedés. Persze még jobban ha róluk van szó a heves értelmetlen vitában. Ilyenkor magukra venni képesek a mindkét veszekedô fél együttes kínjait – micsoda megterhelés!
Ha ezekután mégis megtörténne a megegyezés/kibékülés azaz a veszekedés után akkor a gyermek gyakran nincsen jelen. Talán azért mert egy intim vagy más ismeretlen módon történik a dolog, ekkor azt hiszik/hihetik a gyermekek, hogy a konfliktus álandósult.
Tehát gyakran átélik magukat a konfliktusokat de azt, hogy hogyan történt és mikor, a megbékélés kimarad az életükbôl, mert ez talán titokban pl egy szexuális aktusban is történhet.
A veszekedés így alapjaiban gyengíti/megrendítheti az önérzetüket és a bizalmukat a szociális életükben a jövôben, mert akkor lesz jól megfigyelhetô/nyilvánvaló. Még attól is félhetnek hogy az otthonukba kérjék eljönni a társaikat attól félve hogy ôket is érinteni fogja a szomorú/kínos/feszült otthoni atmoszféra.

Végül tehát ha összevesztek néha, mert biztos hogy megtörténik majd; akkor gondoljatok arra hogy ne a gyermekeitekre sózzátok a konfliktus számláját.

netkobzos
Kezdő
netkobzos adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

PLATagság: 2006-07-10 01:38:38
Tagszám: #32529
Hozzászólások: 2
1. Elküldve: 2006-07-10 01:51:49,

EMBER VAGY - E,....?!

[9.]

======================================
-------------------- EMBER VAGY - E ?! ---------------------
--------------- {{ JELENÉSEK K. 11 : 18 }} ---------------

Ember vagy - e ,
Vagy csak nevedben van a szó ?
Ember vagy - e ,
Hogy a jajjgatást hallgatod ?
Talán nem érdekel ,
De melletted élnek szegények .
Közöttük vagy , legalábbis ott élsz....
Érzésed van - e még ?!

Megérted - e ,
Hogy ott emberek éheznek ?
Megérted - e ,
Hogy ott gyermekek halnak meg ?
Talán nem hiszed el ,
De testvéred mind és félnek .
Közöttük vagy , legalábbis ott élsz....
Érzésed van - e még ?!

SEGÍTSÉL !....HA VAN MÉG SZÍVED ,
ENNYIT KÉRNEK TŐLED....ŐK ÉHEZNEK MÉG .
SEGÍTSÉL !....HA VAN MÉG LELKED ,
ENNYIT KÉRNEK TŐLED....ŐK SZENVEDNEK MÉG .

Meghallod - e ,
Vagy a hallásod nem túl jó ?
Meghallod - e ,
Vagy csak azt , ami neked jó ?
Talán nem érdekel ,
De te rombolod le a Földet .
Közöttünk vagy , legalábbis itt élsz....
Holnapod lesz - e még ?!

Meglátod - e ,
Vagy a látásod nem túl jó ?
Meglátod - e ,
Vagy csak azt , ami neked jó ?
Talán nem hiszed el ,
De te pusztítod most a Földet .
Közöttünk vagy , legalábbis itt élsz....
Holnapod lesz - e még ?!

NE PUSZTÍTS !....HA VAN MÉG SZÍVED ,
ENNYIT KÉRÜNK TŐLED....HOGY HOLNAP IS ÉLJ .
NE PUSZTÍTS !....HA VAN MÉG LELKED ,
ENNYIT KÉRÜNK TŐLED....HOGY NYUGODTAN ÉLJ .

(( JELENÉSEK K. 6 : 15 - 17 és ÉSAIÁS K. 2 : 19 - 21 ))

==========================================
(TÉMANYITÓ)
Zöldfülű
PLA adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

EMBER VAGY - E,....?!

(üzenet: 9, Kultúra)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.0094587802886963 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail