Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9442974/0 Témák: 18880 Tagok: 112330 Legújabb tag: connor021 Online: (64/2
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?

Ha ide klikkelsz, a fórumunk felhasználási feltételeit olvashatod. Az el nem olvasása nem mentesít a betartása alól!
Ez egy független, politika és kutya-politika mentes fórum, aki ide téved ezt ne feledje el !
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

Vizsgaszabályzatok

(üzenet: 14, Steinhart kennel fóruma)
 

EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
15. Elküldve: 2007-05-15 14:14:54,

Vizsgaszabályzatok

[1.]

Részvétel a versenyeken


A résztvevőknek be kell tartaniuk a nevezési határidőt. A nevezés leadásával a résztvevő kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére. Ha valamely résztvevőt bármely ok akadályozza a megjelenésben, azt írásban haladéktalanul közölni kell a versenyigazgatóval. A résztvevőknek be kell tartaniuk a rendező ország állategészségügyi és állatvédelmi előírásait és követniük kell a TB és a versenyigazgató utasításait. A verseny résztvevői kötelesek kutyáikat sportszerűen felvezetni és minden eredménytől függetlenül a vizsgaszint minden ágazatában be kell mutatnia munkáját. A verseny a vizsgaeredmények kihírdetése és a teljesítményfüzetek átadása után tekinthető lezártnak.

A bírónak jogában áll a kutyavezető (a továbbiakban: KV) szándéka ellenére kizárni a versenyből a sérült vagy teljesítményében korlátozott kutyát. Ha a KV visszalépteti a kutyáját a versenyből, "félbeszakítás miatt hiányos" minősítés kerül a teljesítményfüzetbe. Ha ugyenezt a kutya nyílvánvaló sérülése miatt teszi vagy megfelelő állatorvosi véleményt mutatnak be, akkor a teljesítményfüzetbe "betegség miatt megszakítva" értékelést jegyeznek. A TB rendelkezhet a kutya kizárásáról sportszerűtlen viselkedés, motivációs tárgy használata, a vizsgarend, az állattegészségügyi előírások és az illendőség szabályainak megsértése esetén. A munka idő előtti befejezésének okát minden esetben fel kell jegyezni a teljesítményfüzetbe. Kizárás esetén minden addigi, az adott versenyen elért pontszám törlendő.

A KVnek a verseny teljes időtartama alatt pórázt kell magával vinnie, a kutyának ennek megfelelően olyan, lazán ülő, egysoros nyakörvet kell végig viselnie, mely nincs fojtóra állítva. Más, pótlólagosan használt nyakőrv, mint pl. bőrnyakőrv, bolhanyakőrv, használata nem megengedett a versenyen. A pórázt a kutya számára nem látható módon vagy a testen, a bal vállról jobb oldalon lelógatva hordhatja.

A vezényszavak egyszavas, rövid, hétköznapi módon kiejtett utasítások. Nyelvenként különbözhetnek, de ugyanarra a cselekvésre csak ugyanaz a vezényszó utalhat.

Ha egy vizsgaszinten több munkavizsgára kerül sor, a munkák sorrendjéről sorsolás dönt.

A részvétel engedélyezésének feltételei


A vizsga napján a kutyának be kell töltenie az előírt életévet.


IPO I 18 hónap
IPO II 19 hónap
IPO III 20 hónap
IPO-FH 20 hónap

Munkavizsgákon minden kutya, tekintet nélkül a testméretre, fajtára vagy származási igazolásra, részt vehet. Egy KV egy napon csak egy vizsgán vehet részt, egy rendezvényen pedig csak legfeljebb két kutyát vezethet fel. Az országos szervezetnek jogában áll a résztvevők minimális létszámának meghatározása.

Minden vizsgszinten tetszőleges alkalommal lehet indulni. A különböző vizsgaszinteken folyó vizsgákat a szintek sorrendjében (I-es, II-es, III-as szint) lehet teljesíteni. Magasabb vizsgaszintre csak alacsonyabb szintet már korábban teljesítő kutya jelentkezhet. Ügyelni kell a korhatárra. A kutyát a legmagasabb teljesített szinten kell felvezetni, kivéve ha a versenyen nincs besorolás vagy előselejtező.

Tüzelő szukákat el lehet indítani minden versenyen, de a többi kutyától elkülönítve kell tartani. Az A fazisban a rendes időbeosztás szerint következnek, a másik két ágazatban utolsóként, a rendezvény lezárása előtt. Vemhes és szoptató szukákat nem lehet indítani.

Beteg és fertőzöttnek tűnő kutyák nem vehetnek részt a versenyen.


Wesen-teszt


A vizsga napján a kutyának be kell töltenie az előírt életévet.


IPO I 18 hónap
IPO II 19 hónap
IPO III 20 hónap
IPO-FH 20 hónap

Minden vizsga előtt, az első bemutatandó munkát megelőzően, a versenybíró wesen-tesztnek vet alá minden kutyát. Ennek része a kutya beazonosítása (pl. a tetoválási szám, a chip stb. ellenőrzése). Azok a kutyák, amelyek ezen a teszten nem mennek át, nem vehetnek részt a vizsgán ill. ki kell zárni őket. A csippel felszerelt kutyák tulajdonosainak biztosítaniuk kell az azonosítás lehetőségét.

Ezen túlmenően a TB a verseny egésze alatt figyeli a kutya wesenét. A TBnak kötelessége elrendelni a kizárást wesenhiba felismerése esetén. Ezt be kell jegyezni a teljesítményfüzetbe a wesenhiba megjelölésével. A wesenhiba miatt kizárt kutyákról írásos jelentést kell küldeni az adott országos szervezetnek.

A wesen-teszt lebonyolítása:
1. A wesen-tesztet a kutya szempontjából semleges, normális környezeti ingerek mellett kell tartani.
2. Minden induló kutyát egyenként be kell mutatni a TBnak.
3. A kutyát hagyományos pórázon kell vezetni, amely lazán lóg.
4. A TB minden befolyásoló ingert megtilt és nem foghatja meg a kutyát.

Bírálat:
a. a kutya pozitív viselkedése: a kutya a teszt alatt semleges, magabiztos, határozott, figyelmes, temperamentumos és közömbös benyomást kelt.
b. még megfelelő "határeset": a kutya kissé nyugtalan, enyhén ideges és kissé bizonytalan. Az ilyen kutyák részvétele engedélyezhető, de a vizsga alatt fokozott figyelmet kell fordítani rájuk.
c. a kutya negatív magatartása, wesenhiba: a kutya félénk, bizonytalan, rémült, lövésfélő, kezelhetetlen, harapós és agresszív (kizárás).

Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
14. Elküldve: 2007-05-15 14:08:07,

Vizsgaszabályzatok

[2.]

Egyéb rendelkezések az IPO vizsgákkal kapcsolatban

Értékelés:
ertekeles_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Kiértékelés
kiertekeles_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Kizárás

Ha a kutya a vizsga alatt elhagyja a KVt vagy a pályát és háromszori hívás után sem jön vissza, kizárják a vizsgából.
Kizárás esetén minden addig elért pontszámot törölnek. A teljesítményfüzetbe sem osztályzatot, sem pontszámokat nem írnak.

"TSB"-értékelés

(ÖMT) TSB-értékelés: (minden vizsgaszintre érvényes, a rövidítés az ösztönös adottságok, a magabiztosság és a terhelhetőség kifejezések német megfelelőinek kezdőbetűiből áll - a fordító megj.)

A TSB-értékelés a kutya wesenét írja le tenyésztési szempontból. A vizsgaeredményre vagy osztályozásra nincs befolyása. A TSB-értékeléshez legalább egy őrző-védő gyakorlat végrehajtása szükséges.
A kifejezett (k), megfelelő (m), nem megfelelő (nm) minősítésekkel a következő tulajdonságokat értékelik: ösztönös adottságok, magabiztosság és terhelhetőség.

A "kifejezett TSB" minősítés feltételei:
Jó munkakészség, egyértelmű hajtóerő, a gyakorlatok céltudatos végrehajtása, magabiztos fellépés, határtalan figyelem és szokatlanul nagy teherbíró képesség.

A "megfelelő TSB" minősítés feltételei:
Korlátozott munkakészség, nem egyértelmű hajtőerő, némi bizonytalanság, korlátolt figyelem és terhelhetőség.

A "nem elégséges TSB" minősítés feltételei:
Hiányos munkakészség, hiányos hajtóösztön, a magabiztosság hiánya és elégtelen terhelhetőség.

Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
13. Elküldve: 2007-03-26 08:21:49,

Vizsgaszabályzatok

[3.]

Nyomkövető Vizsga IPO-FH

Két, egyenként 1800 lépés hosszú, 8 szárból, 7 törésből álló idegen nyom, 7 tárggyal és 1 azonosító tárggyal (semleges). A nyom 180 perces, zavaró nyomot helyeznek el, 45 perces kidolgozási idő.
nyomvonal_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Pontrendszer:

pontok1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Általános rendelkezések:


A TB vagy a nyomfelelős a terepviszonyoknak megfelelően határozza meg a nyomvonalat. A nyomokat két napon, különbözőképpen fektetik. Nem fordulhat elő pl., hogy minden nyomon egyenlő távolságra vannak a törések és a tárgyak.


Az egy résztvevőre szánt két idegen nyomot két egymást követő napon, különböző helyen, más-más nyomfektető fekteti.


A résztvevők sorrendjét a nyomok fektetése után a TB még egyszer kisorsolja.


A nyomfektető a nyomfektetés előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek megmutatja a tárgyakat. A tárgyakat legalább 30 percig előzetesen magánál kell tartania. A helyszín (vagy nyomfelvételi terület) egy 20x20 méteres képzelt négyzet. Ennek alapvonalát két leszúrt bottal jelzik. A nyomfektető az egyik oldalvonal közepénél lép a négyzetbe, elhelyezi az azonosító tárgyat, amely lényegében a nyomvonal kezdőpontja is. Anyagát és alakját tekintve az azonosító tárgy nem különbözik a többi tárgytól. Kis várakozás után a nyomfektető rendes lépésben a megadott irányba indul, ennek során keresztülhalad a szemben levő alapvonalon. A szárakat a terepviszonyoknak megfelelően kell kidolgozni. Az egyik szárnak félkörívben kell haladnia, melynek sugara 30 (3 nyomozópóráz hossza) méter. A félkör derékszögben kezdődik és végződik. A 7 törést rendes járással, a terepviszonyoknak megfelelően kell fektetni, legalább 2 közülük 30 és 60 fok közé eső hegyes szög. A különböző tárgyakat (anyagaik: textil, fa, bőr) a szárakon tetszőlegesen lehet elhelyezni, de az utolsót a nyom végére kell tenni. A tárgyakat mozgás közben kell a földre tenni. Az utolsó tárgy elhelyezése után a nyomfektetőnek még tovább kell haladnia néhány lépést egyenes irányba. A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm legyen és feltűnően nem térhetnek el a terep színétől. Minden tárgyon fel kell tüntetni a megfelelő nyomvonal számát. A nyomfektetést a kutya és KV nem láthatja. A nyomkövetés megkezdése előtt fél órával egy másik nyomfektető zavarónyomot fektet, amely az eredeti nyom két szárát 60 foknál nem kisebb szögben keresztezi. A zavarónyom nem metszheti az első és az utolsó szárat és nem metszheti ugyanazt a szárat kétszer.


A TB, a nyomfektető és a kísérők a kutya munkája alatt nem tartózkodhatnak a keresés területén.


a. Vezényszó: a keresésre


A keresésre vezényszó engedélyezett a nyom elején és a tárgyak után. Engedélyezett az alkalmankénti dicséret és vezényszó is (kivéve a töréseken és a tárgyak környékén).


b. Végrehajtás:


A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakörvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellhám és a "Böttger-hám" engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A TB közli, hogy melyik irányból lépjen az "nyomfelvételi területre". A nyomozás előtt, alatt és felkészüléskor tilos a kutya mindennemű kényszerítése. Utasításra a kutyát lassan és nyugodtan az alapvonalhoz vezetik. A KV az "nyomfelvételi területre" csak a 10 méteres póráz végén léphet.

A nyom felvételének maximális ideje az azonosító tárgyig 3 perc. Ettől a tárgytól elindulva a kutyának nyugodtan, mélyen tartott orral kell követnie a nyomvonalat. A KV a 10 méteres póráz végén halad utána, póráz nélküli nyomozás esetén is meg kell őrizni ezt a távolságot. A póráz belóghat, ha a KV nem engedi el. A kutyának biztosan kell követnie a törést és utána változatlan tempóval kell továbbhaladnia. Amint megtalálta a tárgyat, a KV befolyásolása nélkül fel kell vennie vagy határozattan jeleznie kell. Felvételkor állva maradhat, leülhet vagy a KV-höz mehet. A tárggyal való továbbhaladás vagy a fekvés közbeni felvétel hiba. A jelzés fekvéssel, üléssel vagy állással (váltakozva is) történhet. Amint a kutya felvette/bejelezte a tárgyat, a KV odamegy hozzá, és a tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta a tárgyat. Ezután a KV kutyájával folytatja a keresést. A nyomozás befejezése után a tárgyakat meg kell mutatni a bírónak. Nyomozás alatt a kutya nem kaphat élelmet. A KV-nek, a TB-vel történő megegyezés alapján jogában áll a nyomozás rövid megszakítását kérni, ha úgy gondolja, hogy saját vagy kutyája fizikai állapota okán (pl. hőség) vagy az időjárási viszonyok miatt szükség van egy rövid szünetre. A szünet ideje beszámít a teljes nyomozati időbe. A KV a tárgyak megtalálásakor megtisztíthatja kutyája fejét, szemét és orrát. E célból magánál tarthat egy nedves kendőt vagy szivacsot. Ezeket a segédeszközöket a nyomozás előtt be kell mutatnia TB-nak. Más segédeszközök használata tilos.


c. Értékelés:


A kiképzési bizonyítvány megszerzéséhez mindkét nyomon legalább 70 pontot kell szerezni. Értékeléskor nem veszik figyelembe az azonosító tárgy keresését és felvételét. Az értékelés a nyom felvételével kezdődik.


A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást vonja maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 45 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig végzett munkát értékelik.


Ha a kutya a tárgynál mind a tárgy felvételére, mind annak jelzésére késznek mutatkozik, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. Nem jelzett vagy felvett tárgyakért nem jár pont. Az észre nem vett tárgyakat nem kell felmutatni.


A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.

Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-26 08:33:19]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
12. Elküldve: 2007-03-25 01:35:25,

Vizsgaszabályzatok

[4.]

A ágazatra 100 pont

B ágazatra 100 pont

C ágazatra 100 pont

tagolódik.

Össz.: 300 pont


IPO III A ágazat


Idegen nyom, leglább 600 lépés, 5 szár, 4 törés (kb. 90 fok), 3 idegen tárgy, a nyom legalább 60 perces, kidolgozási ideje 20 perc.
nyomvonalipoe3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A nyom tartása: 80 pont

Tárgyak megtalálása: (7+7+6) 20 pont

Összesen: 100 pontÁltalános rendelkezések:


A nyomfektető TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések és a tárgyak közti távolságok egyenlőek legyenek. A nyom kezdőpontját a szimatkatlantól közvetlenül balra leszúrt táblával kell jelezni.


A versenyzők sorrendjét a nyomkövetés megkezdése előtt a TB ismét kisorsolja.


A nyomfektetőnek a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A nyomfektető rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fekteti. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a 2. vagy 3. száron, a harmadikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. Az utolsó tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy gyomon különböző tárgyakat kell használni (Anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A tárgyakat úgy kell megszámozni, hogy a nyom számozásával egyezzenek. A fektetést a kutya és a KV nem láthatja.


A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.


a.

Egy vezényszó a keresésre


Ez a vezénysző a nyom elején, az első és a második tárgy után megengedett.


b. Végrehajtás:


A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakőrvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a "Böttger-hám" engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell követni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.


c.Értékelés:


A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 20 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig végzett munkát értékelik.


Ha a kutya jelzi és fel is veszi a tárgyat, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. Nem jelzett vagy felvett tárgyakért nem jár pont.


A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.

Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-26 08:12:17]
[előzmény: (11) Eromi, 2007-03-25 01:34:14]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
11. Elküldve: 2007-03-25 01:34:14,

Vizsgaszabályzatok

[5.]

IPO III B ágazat


1. gyakorlat: szabadon követés 10 pont

2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont

3. gyakorlat: futás közben fektetés behívással 10 pont

4. gyakorlat: futás közben állítás behívással 10 pont

5. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont

6. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont

7. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont

8. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont

9. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont

Összesen: 100 pont

Általános rendelkezések:


A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.


A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.


Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.


Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutya elhozásakor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.


A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.

A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.


Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm.
akad_ly1m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.
ferdepalank_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük sík talajon bemutatott apportozásnál 2000 g, egyébként 650 g).
apportfa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Minden részvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.


Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.


1. Szabadon követés (10 pont)

szabadonk_vet_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

a.

Egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz


Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata..


b. Végrehajtás:


A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsra a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc után és további 10-15 lépésben a KV-nek a futólépésben és a lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben egy jobbrafordulást, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.


c. Értékelés:

Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.


2. Menet közben ültetés (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz és az ültetéshez


b. Végrehajtás:


A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.


c. Értékelés:

Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.


3. Futás közben fektetés behívással (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, fektetésre, behívásra, majd ismét lábhoz hívásrab. Végrehajtás:


A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után szintén 10-15 futólépés következik, ezután a fektetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a lábhoz hívás vezényszóval vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.


c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsra ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.


4. Futás közben állítás behívással (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható láb mellé hívásra, állításra, behívásra és láb mellé hívásra


b. Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad futólépésben az őt szabadon követő kutyával. 10-15 futólépés után az állítás vezényszóra a kutyának azonnal meg kell állnia menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan álló kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával, vagy nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyorsan és a legrövisebb úton a KV-höz kell érkeznie és szorosan, egyenesen elé kell ülnie. A láb mellé hívás vezényszóra a kutyának gyorsan és egyenesen le kell ülnie a KV bal oldalára, úgy, hogy válla a térd vonalában van.


c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, a KV után lépésért, nyugtalan viselkedésért, lassú beérkezésért, a KV terpeszállásáért ill. a szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya az állítás parancsra ül vagy fekszik, 5 pontot kell levonni.


5. Apportozás sík talajon (10 Pont)

a.

Egy-egy vezényszó: elhozásra, eresztésre, majd lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (2000 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozás parancsára csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.6. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont


a.

Egy-egy vezényszó használható az ugrásra, az elhozásra, az eresztésre és lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavára (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az kadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


a. Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.


Az adható pontszámok felosztása ennél gyakorlatnál:


Előre ugrás 5 pont

Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pont


Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előreugrás vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont

Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont


Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


7. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont


a.

Egy-egy vezényszó hsználható mászásra, elhozásra, eresztésre és láb mellé hívásra


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A mászásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya a mászásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi és visszamászva a palánkon az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.


Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:


Előre ugrás 5 pont
Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pontRészértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előremászást vagy a visszamászást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont

Előre- és visszamászás tökéletes, de nem apportoz 10 pontHa az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


8. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)

a.

Egy-egy vezényszó használható az előrefutáshoz, a fektetéshez és a felültetéshez


b. Végrehajtás:


Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előrefutás parancsát és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV odamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának a felültetés vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.


c. Értékelés:

hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.


9. Kifektetés zavarással (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható a kifektetésre és a felültetésre


b. Végrehajtás:


Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára nem látható helyre megy. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva az ültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.


c. Értékelés:


Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése után a kijelölt helyet elhagyja, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-26 08:18:52]
[válaszok erre: #12] [előzmény: (10) Eromi, 2007-03-24 21:47:06]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
10. Elküldve: 2007-03-24 21:47:06,

Vizsgaszabályzatok

[6.]

IPO 3 C ágazat


1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 10 pont

2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont

3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 10 pont

4. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont

5. gyakorlat: Kísérés 5 pont

6. gyakorlat: Visszatámadás kíséréskor 15 pont

7. gyakorlat: Bátorságpróba 10 pont

8. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont

Összesen: 100 pontÁltalános rendelkezések:

__-_V_p_lya_beoszt_sa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.


Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amelyek sikertelenül végezték az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.


Az eresztés vezényszavának kiadása minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:


Nehéz, lassú eresztés 0.5-3,0
Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés 3,0
Vezényszó első ismétlése, majd nehéz, lassú eresztés 3,5-6,0
Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés 6,0
Vezénysző második ismétlése, majd nehéz, lassú eresztés 6,5-9,0
Harmadik vezényszó után sem ereszt, ill bevatkozás szükséges Kizárás


1. Fürkészés segéd után (10 pont)


a.

Irányonként egy-egy vezényszó használható fürkészésre és visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.


b. Végrehajtás:


A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával az 1. búvóhely előtt úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a hat búvóhely felé a fürkészést. A TB utasítására kezdődik a C ágazat.A rövid fürkészésre kiadott parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a következő, megkerülendő búvóhely irányát és kiadja a további fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót.


c. Értékelés:

A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.


2. Őrzés és felugatás (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható az elhívásra ás a lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.


c. Értékelés:


Arányos pontlevonás jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatásért, a határozatlan őrzésért a vezényszóig, miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de az "Őrzés és felugatás"-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.


3. Szökés megakadályozása (10 pont)

a.

Egy-egy vezényszó használható lábhoz híváshoz, fektetéshez és az eleresztéshez


b. Végrehajtás:

A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az ersztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a TB a C ágazatot félbeszakítja.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.


4. Visszatámadás (20 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható az eresztéshez és lábhoz híváshoz


b. Végrehajtás:


Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az ereztésre vonatkozó vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két "eresztésre" vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


5. Kísérés (5 pont)


a.

Egy vezényszó használható a láb mellett haladásra


b. Végrehajtás:


A 4. gyakorlat után következik a segéd 30 lépésen keresztül tartó kísérése hátulról. A kísérés menetét a TB határozza meg. A KV felszólítja a segédet, hogy menjen előre és a póráz nélkül, láb mellett menő, a segédet figyelő kutyával, 5 lépésről kíséri őt. Az 5 lépés távolságot a kísérés alatt végig be kell tartani.


c. Értékelés:

Az alábbi kritériumokban látható hiányosságok megfelelő pontlevonásokkal járnak:a segéd figyelése, szorosan láb mellett haladás, az 5 lépés távolság betartása.


6. Visszatámadás kíséréskor (15 pont)


a.
Egy-egy vezényszó az eleresztésre és a lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


Kísérésből a bíró utasítására megállás nélkül elindul egy támadás a kutya ellen. A kutyának a KV jelzése nélkül, azonnal energikus és erőteljes fogással hárítania kell a támadást. A kutya a csak a védőkart foghatja meg. A fogás pillanatában a KV mozdulatlan marad, a TB utasítására a segéd megál, amire a kutyának eresztenie kell. Megfelelő időben a KV utasítás nélkül is kiadhatja az eleresztésre a parancsot.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztésre vonatkozó parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől.


Ezt követően 20 lépésen keresztül a kutya a segédet oldalról kíséri. A láb mellett haladásra a vezényszót ki lehet adni. A kutya a segéd jobb oldalán halad, a segéd és a KV között. A kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a segédre, de nem léphet fel támadólag, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja a TB-nak a botot és jelenti a C ágazat befejezését.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


7. Bátorságpróba (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható az ültetésre, a fogásra, az eleresztésre


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával a pálya középvonalán megjelölt helyre megy. A kutyát a KV a nyakörvön fogva visszatarthatja, de nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és futólépésben a középvonalig megy. A kutyavezető figyelmeztetése ellenére továbbfutva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 60 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszavára, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes harapással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad., Ha kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a tovább őrizze a segédet, TB megszakítja a C ágazatot.


8. Visszatámadás (20 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható az eleresztésre és a lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztésre utaló vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az „ersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől.


Ezután a segéd 20 lépésen keresztül tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad.

Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-26 07:35:42]
[válaszok erre: #11]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
9. Elküldve: 2007-03-20 10:07:04,

Vizsgaszabályzatok

[7.]

Az IPO II

A ágazatra 100 pont

B ágazatra 100 pont

C ágazatra 100 pont

tagolódik.


Össz.: 300 pont


IPO-II A ágazat


Idegen nyom, leglább 400 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 idegen tárgy, a nyom legalább 30 perces, kidolgozási ideje 15 perc.
nyomvonalipo1-2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A nyom tartása: 80 pont

Tárgyak megtalálása: (10+10) 20 pont

Összesen: 100 pont


Általános rendelkezések:


A nyomfektető TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok egyenlőek legyenek. A nyom kezdőpontját a szimatkatlanttól közvetlenül balra leszúrt táblával kell jelezni.


A versenyzők sorrendjét a nyomkővetés megkezdése előtt, a TB jelenlétében sorsolással döntik el.


A nyomfektetőnek a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A nyomfektető rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fekteti. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (Anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A tárgyakat úgy kell megszámozni, hogy a startszámokkal egyezzenek. A nyomfektetést a kutya és a KV nem láthatja.


A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.


a.

Egy vezényszó a keresésre

Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.


b. Végrehajtás:

A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomkövető pórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakőrvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellhám és a "Böttger-hám" engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell követni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.


c. Értékelés:


A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körbenjárása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig mutatott munkát értékelik.


Ha a kutya a tárgyat fel is veszi és jelzi is, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. A nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont.


Az egyes szárakon végzett munkákat külön pontokkal és minősítéssel értékelik. A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.

Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-20 11:14:49]
[előzmény: (8) Eromi, 2007-03-20 10:04:53]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
8. Elküldve: 2007-03-20 10:04:53,

Vizsgaszabályzatok

[8.]

IPO II B ágazat


1. gyakorlat: szabadon követés 10 pont

2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont

3. gyakorlat: menet közben fektetés behívással 10 pont

4. gyakorlat: menet közben állítás 10 pont

5. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont

6. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont

7. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont

8. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont

9. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont

Összesen: 100 pont


Általános rendelkezések:


A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.


A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.


Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.


Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutya elhozásakor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.

A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.

A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.

Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm.
akad_ly1m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.
ferdepalank_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük sík talajon történő apportírozásnál 1000 g,, az akadályon és a palánkon 650 g).
apportfa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorltok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.


Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.


1. Szabadon követés (10 pont)

szabadonk_vet_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

a.

Egy vezényszó a láb mellett haladásra

Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.

b. Végrehajtás:

A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.


Értékelés:

Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.


2. Menet közben ültetés (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz és ültetéshez


b. Végrehajtás:


A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.


c. Értékelés:

Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.


3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, fektetésre, behívásra, majd ismét lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszóval vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A lábhoz hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.


c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.


4. Menet közben állítás (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó: lábhoz hívás és az állításhoz és a leültetéshez.


b. Végrehajtás

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az állítás vezényszavára a kutyának azonnal meg kell állnia menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan álló kutya felé fordul. A TB utasítására a KV kutyájához megy és annak jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a kutyának az ültetés vezényszavára gyorsan és egyenesen le kell ülnie.


c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, a KV után lépésért, nyugtalan viselkedésért a gazda visszaérkezésekor és lassú leülés a gyakorlat befejezésekor. Ha a kutya az állítás parancsra ül vagy fekszik, 5 pontot kell levonni.


5. Apportozás sík talajon (10 Pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható elhozásra, eresztésre, majd a láb mellé hívásra


b. Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (1000 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozás parancsát csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c. Értékelés:


Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.


6. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont


a.

Egy-egy vezényszó használható ugrásra, elhozásra, eresztésre és lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja az 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és a elhozás vezényszavára (az elhozás vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c.Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 2.


Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:


Előre ugrás 5 pont
Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pont


Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


7. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont


a.

Egy-egy vezényszó használható használható ugrásra, elhozásra, eresztésre és lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A mászás vezényszavát csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya a mászás és az elhozás vezényszavakra (az elhozás vezényszót a mászás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.


Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:


Előre ugrás 5 pont
Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pont


Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont

Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontlevonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


8. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)

a.

Egy-egy vezényszó használható előrefutásra, fektetésre és felültetésre


b. Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja a parancsot az előrefutásra és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetés vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.

c. Értékelés:

hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

1. Kifektetés zavarással (10 pont)

a.

Egy-egy vezényszó használható a fektetésre és felültetésre


b. Végrehajtás:


Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre megy. Alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal foglal helyet. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a kutya a kiadott felültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.


c. Értékelés:


Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-26 08:16:59]
[válaszok erre: #9] [előzmény: (7) Eromi, 2007-03-20 10:02:20]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
7. Elküldve: 2007-03-20 10:02:20,

Vizsgaszabályzatok

[9.]

IPO II C ágazat


1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 5 pont

2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont

3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 10 pont

4. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont

5. gyakorlat: Kísérés 5 pont

6. gyakorlat: Visszatámadás kíséréskor 30
pont

7. gyakorlat: Bátorságpróba 20 pont

Összesen: 100 pont


Általános rendelkezések:

__-_V_p_lya_beoszt_sa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.


A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).


Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.


Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.


Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.


Az "ereszd" vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:


Lassú, nehéz eresztés 0.5-3,0
Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés 3,0
Vezényszó első ismétlése, majd lassú, nehéz eresztés 3,5-6,0
Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés 6,0
Vezénysző második ismétlése, majd lassú, nehéz eresztés 6,5-9,0
Harmadik vezényszó után sem ereszt, ill beavatkozás szükséges Kizárás


1. Fürkészés segéd után (5 pont)


a.

Irányonként egy-egy vezényszó használható fürkészéshez és visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.


b. Végrehajtás:

A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 2. és a 3. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a négy búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat. A fürkészés vezényszavára, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a behívás vezényszóval magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a következő, megkerülendő búvóhely irányát és kiadja az újabb fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót.


c. Értékelés:

A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.


2. Őrzés és felugatás (10 pont)

a.
Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz


b.Végrehajtás:

A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.


c.Értékelés:

Arányos pontlevonás jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatásért, a határozatlan őrzésért a vezényszóig, miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a "őrzés és felugatás"-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.


3. Szökés megakadályozása (10 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, a fektetésre és az eleresztésre


b. Végrehajtás:

A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre vonatkozó vezényszót, utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.


c. Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.


4. Visszatámadás (20 pont)

a.

Egy-egy vezényszó használható az eresztésre és a lábhoz hívásra

b. Végrehajtás:

Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két, az eresztésre vonatkozó vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszavára alapállásba állnak. A botot nem veszi el a segédtől.


c. Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


5. Kísérés (5 pont)


a.

Egy vezényszó használható láb mellett haladásra.


b. Végrehajtás:

A 4. gyakorlat után következik a segéd 30 lépésen keresztül tartó kísérése hátulról. A kísérés menetét a TB határozza meg. A KV felszólítja a segédet, hogy menjen előre és a póráz nálkül, láb mellett menő, a segédet figyelő kutyával, 5 lépésről kíséri őt. Az 5 lépés távolságot a kísérés alatt végig be kell tartani.


c. Értékelés:

Az alábbi kritériumokban látható hiányosságok megfelelő pontlevonásokkal járnak:a segéd figyelése, szorosan láb mellett haladás, az 5 lépés távolság betartása.


6. Visszatámadás kíséréskor (30 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz


b. Végrehajtás:

Kísérésből a bíró utasítására megállás nélkül elindul egy támadás a kutya ellen. A kutyának a KV jelzése nélkül, azonnal energikus és erőteljes fogással hárítania kell a támadást. A kutya a csak a védőkart foghatja meg. A fogás pillanatában a KV mozdulatlan marad, a TB utasítására a segéd megáll, amire a kutyának eresztenie kell. Megfelelő időben a KV utasítás nélkül is kiadhatja az eresztésre vonatkozó parancsot.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot elveszik a segédtől.


Ezt követően 20 lépésen keresztül a kutya a segédet oldalról kíséri. A láb mellett haladás vezényszavát ki lehet adni. A kutya a segéd jobb oldalán halad, a segéd és a KV között. A kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a segédre, de nem léphet fel támadólag, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja a TB-nak a botot és jelenti a C ágazat befejezését


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


7. Bátorságpróba (20 pont)


a.

Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és lábhoz hívásra


b. Végrehajtás:

A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát a KV nyakörvnél fogva visszatarthatja, de nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és futólépésben a középvonalig megy. A kutyavezető figyelmeztetése ellenére továbbfutva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 40-50 lépésre megközelítette őket, a KV a fogásra kiadott vezényszó mellett, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes harapással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eresztésre. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől.


Ezután a segéd 20 lépésen keresztül tartó bekísérése következik. A láb mellé hívás vezényszó engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a arányos mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-20 10:32:14]
[válaszok erre: #8]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
6. Elküldve: 2007-03-05 13:03:40,

Vizsgaszabályzatok

[10.]

IPO I.

A ágazatra 100 pont

B ágazatra 100 pont

C ágazatra 100 ponttagolódik.Össz.: 300 pontIPO I A ágazat


Saját nyom, leglább 300 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 db saját tárgy, a nyom legalább 20 perces, kidolgozási ideje 15 perc.

nyomvonalipo1-2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A nyom tartása: 80 pont

Tárgyak megtalálása: (10+10) 20 pont

Összesen: 100 pont


Általános rendelkezések:


A TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok vagy a tárgyak távolsága egyenlő legyen. A nyom kezdőpontját a szimatkatlanttól közvetlenül balra, leszúrt táblával kell jelezni.


A versenyzők sorrendjét a TB sorsolással dönti el.


A KVnek (aki egyben a nyomfektető is) a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A KV rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fektetik. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (anyaguk: pl. textil, bőr, fa.).
A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan.
A fektetést a kutya nem láthatja.


A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.


a. Egy vezényszó a "keresésre"

Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.

b. Végrehajtás:

A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakőrvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a "Böttger-hám" engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell kidolgozni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal továbbmegy vagy fekve veszi fel azt. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.

c. Értékelés:

A nyomkövetés tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig bemutatott munkát értékelik.


Ha a kutya fel is veszi a tárgyat, ill. jelzi is azt, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél.

Nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont

A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.

Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-09 14:14:57]
[előzmény: (5) Eromi, 2007-03-05 12:58:31]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
5. Elküldve: 2007-03-05 12:58:31,

Vizsgaszabályzatok

[11.]

IPO I B ágazat


1. gyakorlat: szabadon követés 20 pont

2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont

3. gyakorlat: menet közben fektetés behívással 10 pont

4. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont

5. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont

6. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont

7. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont

8. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont

Összesen: 100 pont

Általános rendelkezések:

A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.


A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a "hozzám" parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.


Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.


Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezéyszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutyához való kimenetelkor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.


A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.

A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.


Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm.
akad_ly1m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.
ferdepalank_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük 650 g).
apportfa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.


1. Szabadon követés

szabadonk_vet_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


a. Egyféle vezényszó használható a lábhoz híváshoz (20 pont)

Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.


b. Végrehajtás:A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.


Értékelés:

Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.


2. Menet közben ültetés (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellett haladáshoz és ültetéshez


b. Végrehajtás:A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.


c. Értékelés:

Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.


3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható láb mellett haladáshoz, fektetéshez, behíváshoz, majd láb mellé híváshoz


b. Végrehajtás:


A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.


c. Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.


4. Apportozás sík talajon (10 Pont)


a. Egy-egy vezényszó használható elhozáshoz és elereszetéshez, majd láb mellé híváshoz


b. Végrehajtás:


Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (650 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozásra vonatkozó parancsot csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.


5. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont


a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 2.


Az adható pontszámok felosztása ennél gyakorlatnál:


Előre ugrás 5 pont
Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pont


Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont

Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont


Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor saját kérésére, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


6. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont


a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.b. Végrehajtás:


A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz vívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.


c. Értékelés:


Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.


Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:Előre ugrás 5 pont
Apportozás 5 pont
Visszaugrás 5 pont


Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.


Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont

Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az

apportozást igen 10 pont

Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont


Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.


Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.


7. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)


a. Egy-egy vezényszó az előrefutásra, fektetésre és felültetésre


b. Végrehajtás:


Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előreküldésre vonatkozó parancsot és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie.

A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetésre vonatkozó vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.


c. Értékelés:

Hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.


2. Kifektetés zavarással (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a fektetéshez és a felültetéshez


b. Végrehajtás:


Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal áll meg. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-6. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a felültetésre parancsára gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.


c. Értékelés:


Arányos pontlevonás jár a következőkért: A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy állás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-09 12:59:34]
[válaszok erre: #6] [előzmény: (1) Eromi, 2007-02-24 13:09:45]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
4. Elküldve: 2007-03-05 12:47:54,

Vizsgaszabályzatok

[12.]

IPO 1 C ágazat

1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 5 pont

2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont

3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 20 pont

4. gyakorlat: Visszatámadás 35 pont

5. gyakorlat: Bátorságpróba 30 pont

Összesen: 100 pontÁltalános rendelkezések:

__-_V_p_lya_beoszt_sa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.


A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).


Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.


Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.


Az "ereszd" vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:


Lassú vagy nehéz eresztés 0.5-3,0


Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés 3,0Vezényszó első ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés 3,5-6,0


Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés 6,0Vezénysző második ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés 6,5-9,0Harmadik vezényszó után sem ereszt ill. beavatkozás szükséges Kizárás


1. Fürkészés a segéd után (5 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a fürkészésekre és a visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.

b. Végrehajtás:

A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 4. és a 5. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a két búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat.A rövid fürkészés parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a segéd által elfoglalt búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót és nem adhat bármely más, látható jelzést sem.

c. Értékelés:


A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.


2. Őrzés és felugatás (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz

b. Végrehajtás:


A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.

c. Értékelés:

Arányos pontlevonással jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatás, a határozatlan őrzés a vezényszóig miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a "őrzés és felugatás"-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot.Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (20 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellé híváshoz, a fektetéshez és az eleresztéshez


b. Végrehajtás:


A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.


4. Visszatámadás (35 pont)


a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz

b. Végrehajtás:


Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja a vezényszót az eleresztésre, erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eleresztéshez. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az elersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.


Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


5. Bátorságpróba (30 pont)


a. Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és a láb mellé híváshoz


b. Végrehajtás:


A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát nyakörvön vissza lehet fogni, de a KV a kutyát ezen keresztül nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és normál lépésben a középvonalig megy. A KV figyelmeztetése ellenére futva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszó kíséretében, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes fogással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. Megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszavát erre vonatkozó utasítás nélkül is.


Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől.


Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.


c. Értékelés:


Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-09 13:59:16]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
3. Elküldve: 2007-02-24 14:39:26,

Vizsgaszabályzatok

[13.]

AD vizsga - Kitartáspróba

A) Általános rendelkezések

1. Cél: A kitartáspróbának arra kell bizonyítékul szol­gálnia, hogy a kutya képes bizonyos fokú megterhelést kiállni anélkül, hogy rajta a fáradtság különösebb jelei jelentkeznének. A kutya testalkatából adódóan a kívánt megterhelés csak futással érhető el, amiről tudjuk, hogy a belső szervek fokozott igénybevételét jelenti, különösen a szív, a tüdő és a mozgásszervek tekintetében, miközben más tulajdonságok, úgymint vérmérséklet és keménység is felszínre kerülnek. A feladat könnyűszerrel való teljesítését az egészség és az általuk kívánt tulajdonságok meglétének bizonyítékául kell tekintenünk.

2.Nevezés: A kitartáspróbát csoportok rendezik a hét bármely napján. A vizsga időpontját a fajtaklub minimum 1 hónappal korábban nyilvánosságra hozza, megnevezve a vizsga vezetőjét és a bírót. Az AD-t akár teljesítménybíró, akár tenyészbíró bírálhatja. A nyári hónapok alatt (június 15. - szeptember 30.) a kitartáspróba csak a kora délelőtti vagy a késődélutáni órákban rendezhető. A külső hőmérséklet lehetőleg ne legyen 22 °C fölött. A nevezésnél le kell adni: a kutya törzskönyvi nevét, törzskönyvi vagy nyilvántartási számát, esetleges munka­ eredményeit, ivarát, születési időpontját, a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét.
A kitartáspróbán való részvétel önkéntes. Ha egy kitartáspróba alatt akár egy felvezető, akár az egyik kutya megsérül azért sem klubot sem a rendezőt nem terheli felelősség.

3. Nevezési feltételek: Az alsó korhatár 16 hónap, a felső 6 év. Egy bírónál egy alkalommal legfeljebb 20 kutya
vizsgázhat, több kutya esetén egy második bírót is be kell vonni. A kutyáknak egészségesnek és jól edzettnek kell lenniük. Beteg, nem elég erős kutyák, tüzelő, vemhes vagy szoptató szukák részvétele nem engedélyezhető. A vizsga elkezdésekor a résztvevőknek szólítás után alapállásban jelentkezniük kell a hivatalos bírónál saját maguk és a kutya megnevezésével. A törzskönyvi lapot ill. nyilván­tartási lapot be kell mutatni. A bírónak és a rendező szervezet vezetőjének meg kell győződnie arról, hogy a kutya jó állapotban van. A fáradt vagy kedvetlen benyomást keltő kutyákat ki kell zárni a vizsgából. A felve­zetőnek a vizsga alatt sportszerűen kell viselkednie. A ren­dezésnek rossz szándékkal való megsértése a vizsgából történő kizáráshoz vezethet. A döntés minden esetben a bírót illeti, nem támadható meg.

4. Az értékelés: Pontokat vagy érdemjegyeket nem adnak, csak "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítést.
Ha "Megfelelt", akkor odaítélik az AD megjelölést.

5. Terep: A vizsgát lehetőleg különböző minőségű utakon kell tartani. Szóba jöhet: aszfalt, kikövezett vagy földút.

B) A kitartáspróba kivitelezése

20 km-es szakaszt kell teljesíteni 12-15 km/h sebességgel.

1. Futás: A kutyának pórázon, normál ügetésben kell futnia a felvezető jobb oldalán a kerékpár mellett. El kell kerülni a túl gyors futást. A pórázt megfelelően hosszúra kell hagyni, hogy a kutyának lehetősége legyen a min­denkori tempóhoz igazodni. A póráz enyhe feszülése nem hiba (ha a kutya előretör) azonban a kutya állandó lemaradása az.
8 km megtétele után 15 perc szünetet kell tartani. Ez idő alatt a bírónak meg kell figyelnie a kutyákat tekintettel a fáradtság esetleges jeleire. A túlságosan fáradt kutyákat a vizsga további részéből ki kell zárni. A szünet után további 7 km-t kell megtenni, majd 20 perc szünetet kell tartani. E szünet alatt a kutyának lehetőséget kell adni a szabad mozgásra. A további futás előtt a bírónak meg kell vizsgálnia a kutyákat a fáradtság jeleire való tekintettel, illetve a lábaikat, hogy nem sebes-e. Erősen kifáradt kutyákat, melyeknek a lába sebes ki kell zárni a vizsga további részéből. A futás befejezését követően 15 perc szünetet kell tartani. A szünet alatt a kutyának lehetőséget kell adni a szabad mozgásra. A bírónak ezt követően meg kell állapítania, hogy a kutya mutatja-e jelét fáradtságnak ill. sebesek-e a lábai. A bíró és a vizsga vezetője lehetőleg kerékpáron kísérje vagy gépkocsival kövesse a kutyákat. A kutyákra vonatkozó megállapításokat fel kell jegyezni. Kívánatos, hogy gépjárművel kísérjék a vizsgázókat, hogy azokat a kutyákat, amelyek láthatóan nem bírják a megerőltetést, a gépjárművel lehessen tovább szállítani. Nem felel meg a vizsgán a kutya, ha nem rendelkezik kellő vérmérséklettel és keménységgel, különösen elfárad és a 12 km/h sebességet nem tudja tartani.

2. Fegyelmező rész: A futás befejeztével a bíró utasítására a felvezetőknek a lábnál lévő kutyáikkal kell elhelyezkedniük. Minden résztvevőnek felszólításra be kell mutatnia szabadon követési gyakorlatot (IPO I. cso­port nélkül). A gyakorlatokat laza pórázzal is be lehet mutatni.
Figyelem!
A vizsga vezetőjének úgy kell kijelölnie a találkozóhe­lyet (indulás helyét), hogy lehetőleg minden résztvevőnek ugyanolyan távolságot kelljen megtennie. Ezáltal el kell kerülni, hogy a távolabbról jövő kutyák plusz megeről­tetésnek legyenek kitéve. A felvezetőknek lehetőséget kell adniuk a kutyáiknak, hogy a találkozóhelyhez vezető úton elvégezzék a dolgukat. Szigorúan tilos a vizsga alatt alko­hol fogyasztásával egybekötött uzsonnaszünetet tartani.

[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-09 11:45:06]
[előzmény: (2) waterdrag, 2007-02-24 14:01:01]
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EromiTagság: 2006-03-13 14:16:23
Tagszám: #28354
Hozzászólások: 15004
1. Elküldve: 2007-02-24 13:09:45,

Vizsgaszabályzatok

[14.]

BH - Kísérőkutyák vizsgarendje


Általános feltételek

Minden fajtájú, illetve méretű kutya részt vehet a vizsgán. A részvétel alsó korhatára: 12 hónap.

A vizsga végén a bíró nem közli az elért pontszámot, csak a "megfelelt", illetve a "nem felelt meg" döntést. A vizsga akkor sikeres, ha az "A" részben a vizsgázó az elérhető pontszám 70%-át megszerezte, a "B" részben pedig a teljesítménybíró "kielégítő" minősítést adott. A kísérőkutya-vizsga letételéről szóló igazolás nem tekinthető munkavizsgának a tenyésztési, tenyészszemle-, körung- és kiállításrend értelmében. Az esetleges ismétlővizsga nincs határidőhöz kötve.

A) Kísérőkutya-vizsga gyakorlótéren vagy a szabadban (elérhető pontok száma: 60)

szabadonk_vet_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

1. Pórázon vezethetőség és közömbösség (15 pont). Vezényszó: "lábhoz"

A laza pórázon lévő, egysoros, nem fojtóra állított láncnyakörvet viselő kutyának "lábhoz" vezényszóra alapállásból készségesen követnie kell a vezetőt.

A gyakorlat kezdetén a vezető a kutyával mintegy 40 lépést tesz egyenesen előre, majd vissza, miközben nem torpanhat meg. A kutya vállának mindvégig a vezető bal térde mellett kell lennie, előretartás, lemaradás vagy oldalra való eltávolodás nem megengedett.

A gyakorlat során be kell mutatni a normál és lassú lépést, valamint a futólépést. Normál lépésben végre kell hajtani legalább egy "jobbra át"-ot és egy "balra át"-ot. A "hátra arc" közben a vezető balra kezdve teszi meg a fordulatot.

A "lábhoz" vezényszót csak induláskor, valamint a járástempó változtatásakor szabad használni. Ha a vezető megállt, a kutyának minden ráhatás nélkül gyorsan le kell ülnie. Eközben a vezető nem változtathatja meg eredeti helyzetét, és különösen tilos odalépnie az esetleg oldalt, távolabb ülő kutyához. A vezetés során a pórázt bal kézzel, lazán kell tartani. A vizsgabíró jeladására a vezető - kutyájával együtt - áthalad egy, legalább négy személyből álló csoporton. A csoportban a vezetőnek legalább egyszer meg kell állnia. A csoport tagjai mozgásban vannak.

A kutya lemaradása, előrehaladása, oldalirányú eltávolodása, valamint a vezető habozó magatartása a fordulóknál hibának minősül.

2. Szabadon követés (15 pont). Vezényszó: "lábhoz"

A bíró utasítására a kutyáról leveszik a pórázt. A vezető a pórázt a vállára akasztja vagy zsebreteszi, majd újra a csoporthoz megy, és az emberek között legalább egyszer megáll.

A csoport elhagyása után a vezető rövid időre alapállást vesz fel, majd pedig szabadon követésben végrehajtja az 1. pontban leírt gyakorlatokat.

3. Ültetés, ülés (10 pont)
Alapállásból a vezető a mellette szabadon (póráz nélkül) ülő kutyával együtt "lábhoz" vezényszóra elindul. 10-12 lépés után a kutya "ül" vezényszóra gyorsan leül. A parancs kiadását követően a vezető nyugodt menetben, mintegy 20 lépésnyire eltávolodik a kutyától. A bíró jelére a vezető visszamegy a kutyájához, és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. A vezető visszatértéig a kutyának - amint a gyakorlat kezdetén is - nyugodt ülő pozícióban kell várnia.

A lefekvés, felállás és a vezető követése hibának minősül.

4. Fektetés, behívással összekötve (10 pont)

Alapállásból kiindulva a vezető a mellette szabadon (póráz nélkül) ülő kutyával együtt "lábhoz" vezényszóra elindul. Kb. 10-12 lépés megtétele után a kutyának "fekszik" vezényszóra gyorsan le kell feküdnie. A kutyára történő további ráhatás nélkül, illetve anélkül, hogy körülnézne, a vezető kb. 20 lépést tesz egyenes irányban tovább, megfordul a kutya felé és megáll. A bíró jelzésére a vezető behívja a kutyát. Ekkor a kutyának készségesen és gyorsan közelednie kell vezetőjéhez, majd pedig közvetlenül előtte le kell ülnie. "Lábhoz" vezényszóra aztán a kutyának a vezető mellett kell helyet foglalnia.

Ha a kutya az eddigi gyakorlatokban nem szerez legalább 35 pontot, úgy kizárják a további vizsgáztatásból.

5. Fektetés figyelemeltereléssel. Vezényszó: "fekszik", "ül" (10pont)


Egy soron következő kutya engedelmességi vizsgájának kezdete előtt a vezető a pálya szélén, a bíró által kijelölt helyen lefekteti a kutyát, miközben nem hagyhat mellette sem pórázt, sem akármilyen más tárgyat. A kutya látómezejében maradva a vezető kb. 40 lépésnyire eltávolodik tőle anélkül, hogy körülpillantana, és a kutyának háttal nyugodtan megáll.

A kutyának - a vezető bárminemű ráhatása nélkül -mindaddig fekve kell maradnia, amíg az éppen felvezetett kutya el nem végezte az 1-4. számú gyakorlatokat. A 4. gyakorlat után a vezető a lefektetett kutyáért megy.

A végrehajtás szabályai

A vezetőnek a vizsgáztatás területén belül a bíró által kijelölt helyen addig kell a kutyának háttal, nyugodtan állnia, amíg a bíró fel nem szólítja, hogy menjen be a kutyához.

A vezető nyugtalan viselkedése, egyéb rejtett segítségnyújtás, valamint - a vezető közeledtére - a kutya idő előtti felállása hibának minősül.

Ha a kutya ezeknél a gyakorlatoknál nem ér el legalább 70%-ot (42 pontot), akkor a további vizsgáztatásból ki kell zárni.

Ha a kutya felül, avagy feláll, de a lefektetés helyén marad, ezt részeredményként kell értékelni.

Ha a kutya a másik felvezetett kutya 2. gyakorlatának befejezése előtt több mint 3 méternyire eltávolodik a lefektetés helyétől, a gyakorlatot 0 pontszámmal kell értékelni. Ha a kutya a második gyakorlat után hagyta el a helyét, ezt végleges eredményként kell értékelni. Ha a kutya a vezető közeledtekor vele szemben megindul, maximum 3 pont levonandó.

B) Közlekedésbiztonsági vizsga, a gyakorlatban végrehajtva

Általános feltételek

A gyakorlatot mérsékelt forgalmú közterületen (utcán, úton, téren) kell végrehajtani. A forgalmat nem szabad zavarni.

Csak a vizsgázó kutya, annak vezetője, a vizsgabíró és esetleg a vizsga vezetője vesznek részt a gyakorlatokban. A vizsga többi résztvevője a kutyákkal együtt egy arra kijelölt alkalmas helyen (a szövetség központjában, a gyakorlótéren, egyéb más találkozóhelyen) szólításra készen várakoznak. A vizsga eme részének végrehajtása - a vizsga jellegénél fogva jelentős időráfordítást feltételez.

A teljesítményre vonatkozó követelményeket nem szabad károsan befolyásolni azzal, hogy felületes módon túl sok kutyát vizsgáztatnak.

Egy vizsganapon legfeljebb 12 kutyát lehet vizsgáztatni. A "B" rész egyes gyakorlataiért nem adnak pontokat, hanem a vizsga e részének sikerességét a forgalomban közlekedő kutyáról alkotott összbenyomás dönti el.

A vizsga lefolyása

1. Vezethetőség és viselkedés utcai forgalomban

A vizsgabíró jelzésére a vezető – pórázon vezetett kutyájával együtt - megtesz egy kijelölt útszakaszt a járdán. A vizsgabíró a vezetőhöz alkalmazkodva, állandó távolságról követi őket.

A kutyának a vezető bal oldalán, laza pórázon, vállal a vezető térdmagasságában, készségesen kell követnie a vezetőt.

A gyalogos- és járműforgalommal szemben a kutyának közömbös magatartást kell tanúsítania.

A vezető útját haladás közben keresztezi egy másik gyalogos (előre kijelölt személy).

Nem sokkal ezután a vezetőt megelőzi egy, a kerékpárúton vagy az úttesten hátulról szorosan mellette elhaladó kerékpáros (előre kijelölt személy). Az előzés közben a kutya a vezető és a kerékpáros között helyezkedik el. Előzés közben a kerékpáros csenget. Ezután a vezető sarkon fordul, odamegy az őt követő bíróhoz, megáll mellette, kézfogással üdvözli és beszélget vele. A kutya eközben állhat, fekhet, ülhet, de nyugodtan kell viselkednie.

2. A kutya viselkedése nehéz közlekedési viszonyok között

A vizsgabíró jelzésére a vezető – pórázon vezetett kutyájával együtt - erősebb forgalomban közlekedik.

A vezetőnek eközben 2 alkalommal meg kell állnia. Az első esetben a kutyának vezényszóra ülnie kell, míg a második esetben a "fekszik" vezényszóra gyorsan le kell feküdnie és fekve maradnia.

E gyakorlatba be kell építeni egy rövid tartózkodást olyan helyen, ahol szokatlan zajok vannak (elhaladó vonatok zaja, áthaladás vasúti alul- vagy felüljárón, villamos stb.).

A kutyának az erős forgalomban és a háttérzajoknál a vezetőt figyelmesen, nyugodtan, közömbösen kell követnie. (E gyakorlat számára alkalmas helyszínek: mozgalmas közterek, pályaudvari csarnokok, autóbusz­-pályaudvarok, stb).

3. A forgalomban rövid időre magára hagyott kutya viselkedése, viselkedés állatokkal szemben

A bíró jeladására a vezető, pórázon vezetett kutyájával, egy mérsékelten forgalmas utca járdájára megy. Egy rövid szakasz megtétele után a vizsgabíró jelzésére a vezető megáll és a pórázt kiköti egy kerítéshez, falba épített karikához vagy más hasonló tárgyhoz.

Ezután a vezető 2 perc időtartamra eltűnik a kutya látómezejéből, bemegy egy boltba vagy egy kapualjba. A kutya állhat, ülhet vagy fekhet. A vezető távollétében egy járókelő (előre kijelölt személy) mintegy 5 lépésnyi oldaltávolságban egy pórázon vezetett kutyával együtt elhalad a vizsgázó kutya mellett.

A magára hagyott kutyának a vezető távollétében nyugodtan kell viselkednie. A mellette elvezetett kutyát (amely ne legyen verekedős!) támadó cselekmény (a póráz erős rángatása, tartós ugatás) nélkül hagynia kell elhaladni.

4. Engedelmességi vizsga a forgalomban

Egy alkalmas helyen (mellékutcában, téren, ahol a póráz levétele lehetséges és engedélyezett) a vezető a vizsgabíró jeladására lecsatolja a pórázt kutyájáról és szabadon, további befolyásolás nélkül hagyja szaladgálni.

A vizsgabíró jeladására ezután a vezető a kutyát nevével és a "hozzám" vezényszóval behívja és pórázra veszi.

A kutyának gyorsan vissza kell térnie a vezetőhöz, és engedelmesen hagynia kell, hogy pórázra vegyék. A behívási vezényszó 2-3 alkalommal hangozhat el.

A vezetőre van bízva, hogy a behívás után a kutya a pórázra vétel alatt ül-e vagy áll.

Megjegyzés

A vizsgáztatást végző bíró dönti el, hogy az egyes gyakorlatokat minden egyes kutyával sorban elvégezteti és végigjárja a gyakorlatokra kijelölt helyszíneket, vagy pedig egy adott gyakorlatot elvégeztet minden vizsgázóval, és utána keresi fel a következő vizsgahelyszínt.


[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-03-09 14:17:31]
[válaszok erre: #5] (TÉMANYITÓ)
Kiváló dolgozó
Eromi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

Vizsgaszabályzatok

(üzenet: 14, Steinhart kennel fóruma)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.022638082504272 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail