Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9459945/11 Témák: 18983 Tagok: 112764 Legújabb tag: Albella123 Online: (80/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 8 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 189 üzenet

Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
3. Elküldve: 2024-02-23 00:14:05 [1.]

Jézus biztosra vehetően pontosan tisztában volt azzal, hogy a bűntelen születési adottságából adódóan a 33. életevében (Babiloni Talmud Szanhedrin 106. b.) éppen Peszách ünnepekor (lásd: Máté 26,2), i.sz. 25.04.01-én kialakuló, a Schemhamphoras tárgykörébe tartozó T-kereszt kialakulásakor neki a páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) szerepét kell betöltenie és kereszthalált halnia "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), ugyanis a "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Édesanyját, Máriát is éppen ebből a célból szemelték ki és készítette fel Zakariás pap 3 éves korától arra, hogy megadott időre (i.e. 8.02.10-re) világra hozza gyermekét (forrás: Jakab-féle apokrif evangélium), Izrael fiainak megváltása érdekében, ugyanis akkor álltak együtt a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait felépítő égitestek a zodiákusban. Ilyen ritka égi esemény korábban ∼272 évvel azelőtt fordult elő, nevezetesen i.e. 280.12.09-én, amihez Mithrász születését utalták, Jézus születése után pedig i.sz. 264.05.13-án, amikor Szt. György jött a világra, akinek a grúz vallásos népi hagyományok hasonló szerepet szántak a szentek hierarchiájában, mint Jézusnak.

A néphagyományok szerint Júdás a keresztre feszítés napján lett öngyilkos (Mt 27,3-5; Csel 1,17-18) egy április elsejei napon (forrás: 1, 2, 3, 4, 5). Mennyivel többet tudtak már a néphagyományok is Jézus kereszthalálának pontos dátumáról, mint az elmúlt évszázadok kutatói!...

A kabbala titkos ismereteit az ókori chásszideusok, majd az ezekből lett esszénusok is birtokolták. Az utóbbiak közül a leghíresebb Keresztelő János volt, ennek következtében joggal feltételezhető, hogy Keresztelő János azzal is tisztában kellett legyen, hogy Jézus megkeresztelésére a Jordán folyónál i.sz. 22.07.02. nap a legalkalmasabb, amikor a majdani keresztre feszítés napján kialakult kozmikus keresztet felépítő égitestek egy X-keresztet alkottak a zodiákusban. Az esszénusok két Messiás eljövetelében bíztak. Az első egy tanító Messiás (Mashiach ben Josef - Messiás, József fia) kellett legyen, a második viszont majd az "idők végén" fellépő Messiás-király (Mashiach ben David - Messiás, Dávid fia), aki i.sz. 1999.08.11-én látta meg a napvilágot. Annak érdekében, hogy a nép elfogadja Jézust Messiásnak, ahhoz a hagyományok értelmében egy égi jelre volt szükség, amit Keresztelő János prezentálni tudott Jézus megkeresztelése alkalmából.

A Magyar Zsidó Lexikon 439 - 440. oldalán olvashatjuk az alábbiakat:

"Mégis a titkos tanokkal való foglalkozás, melynek jegyében a Kabbala megszületett s amely az egész Tórának csak keveseknek érthető misztikus jelleget adott, már az ókori zsidóságnál, főképpen a chásszideusoknál meglehetett.
Josephus szerint az esszénusok őrizték a titkos tant (De bell. Jud. 2.8), de Philo (De Vita Contemplavita 3.), úgyszintén a modern K.-kutatók közül A. Jellinek, Plessner, Hilgenfeld, Eichhorn, Gaster és Kohler és még sok más tudós is, szintén őket tartják a K. megalapozóinak. Hogy a titkos tanokat azok őrzői titkolják, azt már Ezra is állítja (14.45-46, v. ö. Szóta 15.3)."


Akik kételkednek továbbra is abban, esetleg konokul negálják, vagy ne adja az ég, céltudatosan ignorálják azt a tényt, hogy Jézus i.e.8.02.10. napján jött volna a világra, azok Jézus bűntelen születését tagadják és azt, hogy a Jóisten (Ormuzd, etc.) inkarnációja lett volna...

Tehát 2025.04.01-én, vagy ha ragaszkodnánk a zsidó naptárhoz, abban az esetben 2025.04.12-én, azaz 5785 Niszán 14-én kell kegyelettel megemlékeznie minden kereszténynek Jézusról, a keresztre feszítésének 2000. évfordulóján. Remélhetőleg figyelembe fogják ezt venni az érintett egyházak vezetői is.


Téma: Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról? Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
2. Elküldve: 2024-02-21 20:18:25 [2.]

Vizsgáljuk meg alaposabban Jézus életét:

1, A jeruzsálemi Templom féltve őrzött titka a Schemhamphoras (forrás: Toledoth Jeshu), azaz Isten 72 szelleme (72 angyal) nem más, mint 72 fajta égi konstelláció szellemi hatása, aminek a kozmikus forrásai a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek konstelláció-variációi Nap-Hold konjunkció illetve oppozíció figyelembevétele mellett. Csak ez a 72-féle konstelláció alkalmas a vallások által dédelgetett jó (agathodémoni, ormuzdi, etc.) illetve gonosz (kakodémoni, ahrimáni, luciferi, etc.) szellemi hatások szemléletes prezeltálására.

2, Mária i.e. 23.12.18-án látta meg a napvilágot, a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának létrejötte alkalmából, ugyanis egyes magyarázatok szerint ekkor rászállt a Szentlélek.
A Jakab-féle apokrif evangélium (*Prof. Carl Friedrich Bornberg: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte. Stuttgart, 1840) szerint amikor Mária 1 éves lett, a beavatott papok már jelezték Annának és Joákimnak, hogy a leányuknak kell majdan megszülnie Izrael fiainak a Megváltóját, Jézust (*30. old.).

3, Mária 3 éves korától 12 éves koráig a Templomban nevelkedett, Zakariás pap felügyelete alatt, aki Máriát az alábbi szavakkal fogadta: "az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását" (*32/33. old. - saját fordítás). Máriát a Templomban töltött évek folyamán Zakariás felkészítette a Jézussal történő közelgő terhességére.

4, Mária áldott állapotának kezdete, azaz Jézus testi megfogamzása egybeesik Máriának a jeruzsálemi Templomban történt látogatásával, ahova elvitte az általa elkészített függönyt, amit az ottani főpap korábbi kérésére csinált a Templom számára. Ezt követően ment vendégségbe Erzsébethez (*36-39. old.), akinek a férje volt Zakariás. Ez i.e. 9.05.20-án történt, a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának kialakulásakor.

5, Mária és József Betlehembe mentek, mivel Augustus császár utasítására i.e. 8-ban Publius Sulpicius Quirinius a nem római polgárok részére is népszámlálást tartott. Jézus születése ez idő alatt következett be i.e. 8.02.10-én. Aznap a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak Betlehem felett.

6, Heródes király utasítására az összes fiúgyermeket 2 éves korig lemészárolták Betlehemben és annak környékén, ugyanis az említett együttállás minden alkalommal a Mars planéta periódusából adódán kétszer valósul meg 2 év eltéréssel. Jézus születése előtt 2 évvel, i.e. 10.02.03-án egy kevésbé egzakt konjunkció jött létre. Tehát azért döntött így Heródes, mivel nem lehetett biztos abban, hogy korábban nem született meg egy Jézushoz hasonló lelki adottságokkal felvértezett gyermek, aki esetleg szintén veszélyt jelenthetne majdan királyságára.

7, A Máté evangéliumában részletezett napkeleti bölcsek látogatásának története egy emberbőrbe bújtatott kozmikus misztérium exoterikus elbeszélése. A hagyományok szerint ugyanezek a bölcsek ugyanilyen ajándékokkal (arannyal, tömjéntnel és mirhával)kedveskedtek Mithrász születésekor is (források: 1, 2, 3, 4), aki szintén Isten fiaként bűntelenül született egy szűztől, akit Isten anyjának neveztek. A jászola mellett pásztorok és Ormuzd szent állatai (egy szamár és egy ökör) tartózkodtak. Nem véletlenül olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban az alábbi megjegyzés: "A Háromkirályokat a legrégebbi keresztény ábrázolások Mithrász tisztelőiként állítják elénk".
Annak ellenére, hogy Máté nem említette a bölcsek számát, az ókeresztény teológus, író és egyháztanító Órigenész azt nyilatkozta, hogy hárman voltak, amire logikus módon az ajándékok száma is utal.

A három napkeleti bölcs valójában a Mars, Szaturnusz és Uránusz planétákat szimbolizálták, testesítették meg és ezért érkeztek napkelet felől (Máté 2,1) majd távoztak más irányba (Máté 2,12), azaz napnyugati irányába az égi mechanika törvényszerűségéből adódóan. A betlehemi nyolcágú csillagról bővebben ITT.

8, Heródes i.e. 9.11.28-án máglyára küldött néhány lázadót egy teljes holdfogyatkozás alkalmából (forrás: Josephus Flavius), majd néhány hónap múlva a Peszách ünnep környékén a királyságának 37. évében eltávozott az élők sorából.

9, Jézus "mintegy harminc esztendős korában" (Lukács 3,23) kezdte el a működését, pontosabban még nem töltötte be a 30. életévét, amikor Keresztelő János megkeresztelte a Jordán folyónál i.sz. 22.07.02-én, majd ezt követően i.sz. 22.08.11-én megkísértette a pusztában az Ördög.

János az evangéliumában mindössze három Peszách ünnepről tesz említést Jézussal összefüggésben: Jézus megkeresztelését követően (2,13), amikor kiűzte a kufárokat és pénzváltókat a Templomból; a csodálatos kenyér- és halszaporitással (6,4) illetve elfogatásával (11,55-57) és megölésével (19,14-16) kapcsolatosan. Ez összhangban van azzal, hogy Jézus működése nem tartott három teljes évig.

10, Jézust a 33. életévében a Peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) i.sz. 25.04.01-én "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) feszíttették keresztre páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt, véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére, ugyanis "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Ezen a napon a születésekor együttállt égitestek egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit rádásul a Neptunusz és a Plútó egy szabályos keresztre egészített ki.
Az érdekesség kedvéért itt érdemes feltétlenül megemlíteni, hogy Jézus megkeresztelése alkalmával a születésekor együttállt égitestek egy X-keresztet alkottak a zodiákusban, melynek egyik ágához az előbb említett Neptunusz és Plútó is csatlakozott.
A Magyar Katolikus Lexikon és más források is arra hívják fel a figyelmet, hogy a Keresztelő János-féle keresztelés nem azonos az egyház által elfogadottal, ugyanis értékében illetve jelentőségében is lényegesen elmarad a Jézus keresztjére hivatkozva praktizált keresztelés mögött.

11, Hom, Zoroaster, Mithrasz, Jézus, Szt. György, Ámos, Sabbatai Cví, Jiddu Krishnamuri ugyanolyan konstelláció alatt született, mint Jézus.
Jiddu Krishnamuri 1897.11.24-én látta meg a napvilágot, majd 102 évre rá, i.sz. 1999.08.11-én ezen égitestek egy szabályos keresztet alkottak a zodiákusban, teljes napfogyatkozás kíséretében, aminek égisze alatt jött világra Immánuel, az Ószövetség Messiása, akinek a fellépése legkésőbb 2032.06.08-ra tehető. Izrael állam megalakulása 1897 és 1999 között félútot valósult meg. A Messiás fellépése előkészítésének alapfeltétele a Szanhedrin, ezért közel 1600 év elteltével ismét megalakult 2004 októberében.
Téma: Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról? Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
1. Elküldve: 2024-02-21 10:21:59 [3.]

Jézus születésének és kínhalálának időpontjára nézve az elmúlt évszázadok folyamán számtalan elmélet látott már napvilágot. Talán a legnagyobb figyelem a néhai berlini evangélikus teológus professzornak, Oswald Gerhardtnak a teóriájára irányult, amiről a Budapesten megjelent Függetlenség nevű napilap 1934 január 6-i, szombati kiadása is beszámolt egy terjedelmes cikkben. A lényege röviden az volt, hogy Gerhardt professzor szerint Jézus nem a nulladik évben született, hanem 7 évvel korábban áprilisban, és ebből adódóan 1934 helyett már 1941-et kellene írjanak. A keresztre feszítés "igazi dátuma" szerinte i.sz. 30.04.07-én kellett megtörténjen... Erre itt csak azért tértem ki kezdésnek, mivelhogy Pacelli pápai nuncius ezt a "korszakalkotó felfedezést" még XI. Pius pápa elé is felterjesztette, sőt 1931-ben még a Népszövetség is foglalkozott ezzel a valójában hibás hipotézissel...

A Schemhamphoras, azaz Isten 72 szelleme (72 angyal) az 72 fajta égi konstelláció szellemi hatásai. Ezeket a konstellációkat a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek konstelláció-variációi alkotját Nap-Hold konjunkció illetve oppozíció figyelembevétele mellett. Csak ez a 72-féle konstelláció alkalmas a vallások által dédelgetett jó (agathodémoni, ormuzdi, etc.) illetve gonosz (kakodémoni, ahrimáni, luciferi, etc.) szellemi hatások szemléletes prezeltálására. Ennek ismeretében Jézus születése kizárólagosan csak i.e. 8.02.10-én történhetett, amikor a már említett Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak Betlehem felett. Ennek köszönhette Jézus a bűntelenségét.

Jézusnak Niszán hónap 14-én, a peszách ünnep előkészületi napján i.sz. 25.04.01-én a 33. életévében kellett kereszthalált halnia "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt egy véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,1; Márk 14,1; 15,1; Lukács 22,2; 23,1; János 11,45-53; 18,14), ugyanis "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Ezen a napon a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek a születése óta első alkalommal egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit rádásul a Neptunusz és a Plútó egy szabályos keresztre egészített ki. Poncius Pilatus bűntelennek találta Jézust (Máté 27,24; Lukács 23,4; János 19,4) és jelképesen mosta a kezeit.


Téma: Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról? Fórum: Vallás, filozófia
(TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
23. Elküldve: 2024-02-10 13:00:37 [4.]

Az Újszövetségben hívők számára a mai nap ismét egy alkalom és lehetőség, hogy a Názáreti Jézus tényleges születésnapján, azaz február 10-én megemlékezzenek a 33. életévében keresztre feszíttetett Megváltójukról.

Mint ismeretes, a karácsonynak valójában nincsen köze Jézus világrajöveteléhez.

Téma: 2030 évvel ezelőtt született Jézus Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
5. Elküldve: 2024-01-06 23:19:54 [5.]

Az előző bejegyzésben megemlített Shlomo Yehudah Beeri rabbi nem lehet azonos az ószövetségi beavatottak által közel 2400 éve betervezett és várt Messiással, Immánuellel. Shlomo Yehudah Beeri rabbi ugyanis körülbelül 35 éves, ezzel szemben Immánuel 10 évvel fiatalabb, mivelhogy 1999.08.11-én kellett a világra jönnie.

Nem zárható ki, hogy Shlomo Yehudah Beeri rabbit azért részesítik mégis olyan megkülönböztetett tiszteletben (öreg rabbik is kezet csókolnak neki!), mert az 1999.08.11-ét megelőző olyan konstelláció szülöttjének számít, ami szintén a Schemhamphoras kozmikus forrása volt, nevezetesen:

1989.09.29. 23:47 UT +2.00 Jeruzsálem (5750. Tisri 1. - Ros Hásáná; a zsidó újév újholdja, ami már szombatnak számított)
"IC"-Nap-Hold-Mars konjunkció:6,7°Mérleg; -Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz quadrat:7,6°/1,5°/9,6°Bak; -Jupiter oppozíció:9,5°Rák (6,1°/8,1)

Emlékeztetnék arra, hogy másnap este közölte Dietrich Genscher nyugat-német külügyminiszter (FDP) a prágai nyugat-német nagykövetségen tartózkodó kelet-német menekültekkel, hogy kiutazhatnak az NSZK-ba.

Immánuel kiléte a fellépéséig feltételezhetően titokban lesz tartva, de már számtalan jele és utalás van az esemény közelségét illetően. Egyáltalán nem zárható ki, hogy a 2032.06.08-ra kalkulálható Messiássá történő felkenését megelőzően már meg fogják ismertetni a világgal, ugyanis egyes rabbinikus elképzelések szerint a jelenleg 74 éves Benjámín Netanjáhú miniszterelnöknek kellene átadnia a "kormánypálcát" Immánuel számára.

A tervek értelmében a Templom-hegyen rövid időn belül fel kellene épüljön a Templom a jelenlegi Sziklamecset helyén.

Téma: Új Jeruzsálem? De hol?... Fórum: Vallás, filozófia
[előzmény: (4) Klaus Matefi, 2023-12-24 00:33:49]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
22. Elküldve: 2023-12-24 00:45:31 [6.]

A Názáreti Jézus élete megkérdőjelezhetetlenül egy kozmikus misztériummal párosult, ugyanis születésekor, i.e. 8.02.10-én a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak a zodiákusban, aminek a "bűntelen" születési adottságát köszönhette éppúgy, mint a korábbiakban Hom, Zoroaster (Zarathustra) és Mithrász is. Mithrász születésekor szintén jelen voltak ugyanazok a "napkeleti bölcsek", melyek közel 270 év elteltével Jézus születésekor is "aszisztáltak". A betlehemi csillag és a "napkeleti bölcsek" mibenlétének egyetlen helyes és megcáfolhatatlan magyarázatát ITT lehet behatóbban megismerni és tanulmányozni.

Nem csak Jézus születése, hanem az i.sz. 25.04.01-én történt kereszthalála is a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) egyik kozmikus forrásának kialakulásával esett egybe a Szanhedrin jóvoltából.
Téma: 2030 évvel ezelőtt született Jézus Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
4. Elküldve: 2023-12-24 00:33:49 [7.]

Jelenleg 24 éves az ószövetségi Messiás, Immánuel aki már Izraelben él, és nagy valószínűség szerint Yanuka Rav Shlomo Yehuda (Videó 1, Videó 2, Videó 3, Videó 4, weboldal) személyével azonos, amennyiben ő 1999.08.11-én jött a világra. Viszont ha a születése nem esett egybe az itt megadott dátum napján létrejött teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt létrejöttével, abban az esetben nem az ószövetségi beavatottak által várt valódi Messiás a véleményem szerint.

Annyi még ismeretes, hogy az itt említett személy részleges felkenése 2021. év elején megtörtént a hírek szerint, ami joggal feltételezhetően 2021.01.28-ra tehető, amely napon a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait felépítő égitestek egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, mint ahogy másfél év múlva, azaz 2022.08.12-én ismét létrejött egy T-kereszt. Különösen figyelemreméltóak az 1999.08.11-ét követően 23 év elteltével rendezett ünnepi események a még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen "landolt" a "mennyei Jeruzsálem". Szinte biztosra vehető, hogy Immánuel részleges felkenésének egy következő stádiuma történt meg 2022.08.12-én, ami aztán a 2032.06.08-i Messiássá történő felkenésében éri el a tetőfokát. Ekkorra egyes elképzelések értelmében a betervezett Templomnak is fel kellene épülnie Jeruzsálemben a Templom-hegyen [1], [2], [3].
Téma: Új Jeruzsálem? De hol?... Fórum: Vallás, filozófia
[válaszok erre: #5]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
4. Elküldve: 2023-09-18 11:01:25 [8.]

MADÁCH IMRE - AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
(Hatodik szín)

Rómában. Nyílt csarnok, istenszobrokkal, díszedényekkel, melyekben illatok égnek, kilátással az Apenninek felé. - Középen terített asztal három lecticával *. Ádám mint Sergiolus, Lucifer mint Milo, Catulus, mind megannyi kéjenc. Éva mint Júlia, Hippia és Cluvia kéjhölgyek, ledéren öltözve dőzsölnek. Egy emelvényen gladiátorok harca foly, rabszolgák állnak parancsra készen, fuvolások zenélnek. Alkony, később éj

LUCIFER
Nehány őrültet most feszítenek fel,
Testvériségről, jogról álmodókat.
CATULUS
Úgy kell nekik, miért nem ültek otthon,
Élvezve és feledve a világot,
Miért vitatták mások dolgait?
LUCIFER
Koldús a dúst testvéreűl kivánja,
Cseréld meg őket, és ő von keresztre.
CATULUS
Hagyd hát kacagnunk a nyomort, hatalmat,
Dögvészt, mi a várost tizedeli,
Az isteneknek minden végzetét.
Új jajszó
.
.
.
.
LUCIFER
No majd hivok uj vendéget közénk,
Talán megifjúlt kedv is tér be véle.
Hej! hozzátok be, szolgák, ízibe.
Ki fáklyafénnyel erre útazik.
Csak megkináljuk egy pohár itallal. - -
A halottat nyílt koporsóban behozzák, s az asztalra helyezik. Kísérete a háttérben marad. Lucifer ráköszönt
Igyál pajtás, holnap nekem, ma néked!
HIPPIA
Talán inkább csókot kívánsz?
LUCIFER
Öleld meg
És lopd ki szájából az obulust.
HIPPIA
Ha tégedet csókollak, őt miért ne?
A halottat megcsókolja. Péter apostol a kíséret közül kilép
PÉTER APOSTOL
Megállj, a döghalált szivod magadba.
Mindnyájan visszaborzadva helyeiken felemelkednek
MIND
A döghalál - rettentő - félre innen!
PÉTER APOSTOL
Te nyomorú faj! - Gyáva nemzedék,
Míg a szerencse mosolyog feletted,
Mint napsugárban a légy, szemtelen.
Istent, erényt, gúnyolva taposó - -
De hogyha a vész ajtódon kopog,
Ha Istennek hatalmas újja érint,
Gyáván hunyász, rútúl kétségb'eső.
Nem érzed-é, hogy az ég büntetése
Nehezkedik rád? Nézz csak, nézz körűl,
A város pusztúl, durva idegen nép
Tiporja el arany vetésidet,
Szétbomlik a rend, senki sem parancsol,
S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás
Emelt fővel jár a békés lakok közt,
Utána a halvány gond, rémület,
S égből földről se' részvét, sem segély.
Nem bírod, úgy-e kéjek mámorával
Elandalítni azt a szózatot,
Mely a kebelnek mélyét felveri,
S jobb cél felé hiába ösztönöz?
Kielégítést, úgyebár, nem érzesz,
Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör,
S aggódva nézsz körűl, ajkad rebeg:
Hiába mind, a régi istenekben
Nincs már hited, kövekké dermedeztek.
Az istenszobrok szétporlanak
Elporlanak, s új istent nem találsz,
Mely a salakból újra fölemelne. -
Nézz csak körűl, mi pusztít városodban
Hatalmasabban mint a döghalál,
Ezren kelnek fel a lágy pamlagokról,
Hogy Thébaisznak puszta téreit
Vad anakhórétákkal * népesítsék,
Ottan keresve tompúlt érzetöknek,
Mi még izgassa, ami még emelje. -
El fogsz pusztúlni, korcsúlt nemzedék,
E nagy világ most tisztuló szinéről.
HIPPIA
az asztal előtt összeroskadva
Oh jaj nekem, mi szörnyű fájdalom.
Hideg veríték, orcusnak tüze ** -
A dögvész, oh a dögvész, - elveszek!
Nem gyámolít ki sem közűletek,
Kik annyi élvet osztátok velem?
LUCIFER
Ma néked, holnap nékem, édesem. -
HIPPIA
Hát öljetek meg, átkom ver különben.
PÉTER APOSTOL
hozzálépve
Ne átkozódjál, lányom, sőt bocsáss meg -
Majd gyámolítlak én és a nagy Isten,
A szent szeretet örök Istene.
Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel
Lelked kitisztúl menten a salaktól,
S hozzá siet. -
Megkereszteli az asztalról vett edényből
HIPPIA
Atyám - megkönnyülék.
Meghal
.
.
PÉTER APOSTOL
Az Úr meghallgatott. - Tekints körűl,
Az elkorcsúlt föld újra kezd születni.
E medvebőrös barbár harcfiak,
Kik üszköt vetnek fényes városokra,
Kiknek lova múlt századok vetését
Tiporja el, s istállót elhagyott
Templomfalak közt lél, új vért hozand
Az elsilányúlt, megfogyott erekbe.
S kik a cirkuszban himnuszt énekelnek,
Míg a bősz tigris keblöket kitépi,
Új eszmét hoznak, a testvériséget,
És az egyénnek felszabadulását,
Melyek meg fogják rázni a világot. -

(Tizenötödik szín)
ANGYALOK KARA
Szabadon bün és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsúl áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan is lesz,
Mert ne azt tekintse célúl,
Önbecsét csak, ki nagyot tesz,
Szégyenelve tenni másképp;
És e szégyen öntudatja
A hitványat földre szegzi,
A dicsőet felragadja. -
Ámde útad felségében
Ne vakítson el a képzet,
Hogy, amit téssz, azt az Isten
Dicsőségére te végzed,
És ő éppen rád szorúlna
Mint végzése eszközére:
Sőt, te nyertél tőle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette. -
.
.
AZ ÚR
Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!

Téma: Filozófiai eszmefuttatások Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
3. Elküldve: 2023-06-30 08:58:43 [9.]

Helyesbítés:

Az ország határos lenne a Fekete-tengerrel és a Azovi-tengerrel is.


Téma: Új Jeruzsálem? De hol?... Fórum: Vallás, filozófia
[előzmény: (2) Klaus Matefi, 2023-06-18 18:50:20]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
2. Elküldve: 2023-06-18 18:50:20 [10.]

Az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan négy elképzelést érdemes megvizsgálni:

1, Ahmed Yassin (1937 - 2004) palesztin sejk és Hassan Rahimpour Azghadi (1965 -) iráni politikus Izrael megsemmisítését jósolta 2022-re [1][2]. A Jeruzsálemben élő ultra-ortodox rabbi, Yosef Berger 2017 januárjában azt állította, hogy a Messiás elövetele 2022-ben fog bekövetkezni, ami egyben az apokalipszis kezdetét is jelenti majd [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12].

Mint tudjuk, ez eddig nem történt meg, viszont 2022.02.21-én elismerte az Oroszországi Föderáció elnöke, Vlagyimir Putyin (1952 -) a Donyecki és Luganszki Népköztársaságot, mint szuverén államokat, majd utasítására 24-én bevonultak az orosz csapatok Ukrajnába és megkezdődött a mai napig tartó véres háború, melyben Ukrajnát a NATO tagállamok hatalmas anyagi, hadi- és irányítástechnikai eszközökkel, információkkal támogatják az USA-val az élen. Egyes források szerint, az ukrán földek közel egyharmada amerikai nagyvállalatok (Cargill, DuPont, Monsanto) tulajdonába ment át Volodimir Zelenszkij (1978 -) eddigi elnöksége alatt.

2, 2008 június 22-én az USA-ban született jeruzsálemi lakos, Ronen Eidelman egy "Medinat Weimar" elnevezésű mozgalmat hívott életre abból a célból, hogy a németországi Türingia tartománya egy második Izraellé alakulhasson át, aminek a fővárosa, az Új Jeruzsálem pedig Weimar kellene legyen [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22].

3, Kievet, a mai Ukrajna fővárosát már az i.sz. 7. században Új Jeruzsálemként, illetve Második Jeruzsálemként emlegették [23][24].

4, 2017 januárjában Igor Berkut (Igor Gekko) vezetésével egy újabb ötlet látott napvilágot az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Az izraeli Haifaból érkezett 183 bevándorló Dél-Ukrajna területén lerakta az Új Izrael alapkövét, amit Dnyipro (korábban Dnyipropetrovszk, a jövőben pedig Új Jeruzsálem) , Zaporizzsja, Herszon, Mikolajiv és Odessza régiók alkotnának. Az ország határos lenne a Fekete-tengerrel és a Kaszpi-tengerrel is. 2022 végére már 6 millió bevándorlóra számítottak Izraelből, és 12 millió bevándorlóra pedig az USA-ból, az EU-ból és Oroszországból. Az elképzelésük szerint 12 vezetőből álló Jótevők Tanácsa kellene majdan vezesse az új államot. A miniszterelnök Benjámín Netanjáhú lenne; a pénzügyminiszter a Federal Reserve Kormányzótanácsának korábbi elnöke, Ben Shalom Bernanke; a hadügyminiszter Avigdor Lieberman; a külügyminiszter Avigdor Eskin; a belügyminiszter Natan Sharansky; ...; a Tanács elnöke pedig Jevgenyij Szatanovszkij kellene legyen, aki az Oroszországi Zsidó Kongresszus korábbi vezetője volt [25][26][27][28][29][30][31][32][33].


Téma: Új Jeruzsálem? De hol?... Fórum: Vallás, filozófia
[válaszok erre: #3]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
1. Elküldve: 2023-06-17 16:46:33 [11.]

A Jelenések könyvében az alábbit olvashatjuk:

„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (21,2-4)

II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be hogy:

„Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.” (Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata, 1998/4, 631. old.)

A fent említett „mennyei Jeruzsálem”/„Isten sátora” nem volt egyéb, mint az 1999.08.11-i, teljes napfogyatkozassal hatásfokozott kozmikus kereszt, amire már az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamus (1503 - 1566) is felhívta az utókor figyelmét:

„L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur,” (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)
„Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya.” (Centuriák X. 72.)

Erről a kozmikus sárkányról (a Föld köré tekeredett kozmikus kígyóról) és ennek szellemi hatásáról állítja a Jelenések könyve, hogy ez maga az Ördög, a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot (12,9). Erre a napra lett időzítve Postdamban az „Abraham Geiger Kolleg” alapkövének Dr. Walter Jacob (1930 -) főrabbi általi lerakása, amely a II. világháború óta Németországban az első felépített Rabbiképző Intézet. Rómában II. János Pál pápa egy helikopterben ülve követte figyelemmel a napfogyatkozás árnyékának elhaladását.

A teljes napfogyatkozás árnyékának centruma az európai szárazföldet a normandiai tengerparton fekvő Dozulé (é.sz.: 49°13´57˝, ny.h.: 0°02´31˝) nevű helyiségnél érte el. Egy 1984-ben német nyelven is megjelent francia kiadvány („Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes” - „Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes - A dicsőséges kereszt - Az Emberfiának a jele”) Dozulé-t tekintette ennek a kozmikus misztériumnak központjául:

„Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük.” (10. old.)
„Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen kell felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen.” (12. old.)

A napfogyatkozást követően több kisebb és nagyobb keresztet állítottak fel Dozulé-ben, ennek ellenére nem ez a helyiség játszott kiemelkedő szerepet, hanem sokkal inkább a Bakonyban található Kab-hegy (é.sz.: 47°2´51˝, ny.h.: 17°38´58˝) és annak környezete. A teljes napfogyatkozás árnyékának középvonala helyi idő szerint 6 másodperccel 12 óra után, délben érte el a hegyet:

10:49:30 UT = 11:49:30 CET/MEZ = 12:49:30 CEST/MESZ = 12:00:06 Helyi idő

Az árnyék haladási sebessége északnyugattól délkeleti irányba hozzávetőlegesen 710 m/s volt, ebből adódóan helyi idő szerint pont délben még körülbelül 4 kilométerre északnyugatabbra volt megfigyelhető, mégpedig a közel 2000 lélekszámú Úrkútnál. Itt ért földet „Úr kútjánál” az úgynevezett „mennyei Jeruzsálem”.

„Azon a napon - így szól az én Uram, az Úr - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal.” (Ámósz 8,9)

A Babiloni Talmud az Ószövetségben hívők megváltásának jövendőbeli megvalósulásával kapcsolatosan áv hónap 15. napját említi (forrás [17]). Mivel a XXI. század folyamán még létrejövő Schemhamphoras kozmikus forrásainak egyike se lesz kapcsolatban áv hónap 15-vel, ennek következtében csak a 2022.08.12-én (5782 áv 15-én), pénteken realizálódott „T” kereszt jöhetett volna erre vonatkozóan számításba. Aznap csak annyi történt a legjobb tudomásom szerint, hogy világszerte ünnepségeket tartottak az érdekeltek. Az ünnepségsorozat 11-én este kezdődött és 12-én délután 16:00-kor folytatódott. Különösen figyelemre méltóak voltak az 1999.08.11-ét követően 23 év elteltével rendezett ünnepi események a még romos állapotban lévő Kővágóőrsön található zsinagógában, ugyanis 1999.08.11-én közel azon a területen „landolt” a „mennyei Jeruzsálem”.Téma: Új Jeruzsálem? De hol?... Fórum: Vallás, filozófia
(TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
3. Elküldve: 2023-06-17 09:16:30 [12.]

A farkas és a bárány kapcsolata

Mint tudjuk, a farkasnak farkas kölykei, a báránynak pedig bárány kölykei lesznek a természeti adottságokból adódóan. Ezen se a farkas, se pedig a bárány nem tud változtatni. A farkas ragadozóként jön a világra, nem a dús füvű legelőkre fáj a foga, mint a báránynak, hanem a bárány húsára. Ezzel szemben, mivelhogy a bárány növényevőként születik, nem a farkasra fog vadászni, hanem füvet és más, javát szolgáló hasznos növényeket fog legelni egész életében. A farkas a bárányra úgy tekint, mint a számára adatott táplálékra, a bárány viszont a farkasban egy rá veszélyes ragadozót lát, aki a saját és utódai életére tör.

A természet egy étkezési láncolatra épül, melyben az élőlények kénytelenek egymást felfalni a túlélésük érdekében. Sokkal több a növényevő állat, mint a ragadozó, mert ha ez nem így lenne, akkor az ökológiai egyensúly felbomlana, és idővel a ragadozók egymást kellene felfalják...

A nyájba tartozó bárányok teljes mértékben ki vannak szolgáltatva pásztoruknak. Amennyiben jó a pásztor, a nyáj folyamatos szaporodást, testi gyarapodást fog mutatni, ellenkező esetben viszont permanens létszámcsökkenést és testi fogyatkozást.

A német Grimm testvérek jóvoltából jutott el hozzánk a „Piroska és a farkas” című igen tanúlságos mese, amiből csak az ide illő lényeget emelném ki. A farkas, miután megette Piroska nagymamáját, beöltözött annak ruhájába és befeküdt az ágyába és úgy várt Piroskára, akit meg tudott téveszteni majd ezt követően őt is felfalta. Ha nem lett volna egy vadász, aki erre rájöjjön és megmentse őket, akkor vége lett volna Piroskának és a nagymamának is...
Biztosan mindenki ismeri a „birkatürelmű” kifejezést, amit olyan személyekre alkalmaznak, akik a külső negatív behatásokat békésen és türelemmel képesek elviselni. A „báránybőrbe bújt farkas” szókapcsolatot viszont olyan valakire vonatkoztatják, aki egy szelíd, jóindulatú embernek tettei magát, álcázva gátlástalan gonoszságát és önző rosszindulatát, szándékosan megtévesztve ezzel embertársait.

Miért nem létezik vajon olyan kifejezés, hogy „farkasbőrbe bújt bárány”? Ezt gondolom azzal lehetne magyarázni, hogy a jónak mondható egyének képtelenek magukat gonoszként feltüntetni, de miért is tennék ezt egyáltalán? Ezzel szemben a gonosz ember csak úgy tud mások rovására előnyökre, haszonra szert tenni, hogy beférkőzik bizalmukba, álcázza magát, megtévesztve ezzel embertársait, környezetét.

A legnagyobb veszélyt nem a „farkas” jelenti a „bárányra” nézve, hanem a „báránybőrbe bújt farkas”, aki befurakodik a gyanútlan és védtelen „bárányok” közé, hogy „felfalhassa” őket.

Vajon milyen pásztornak lehet az olyat titulálni, aki megtűri nyáján belül a „báránybőrbe bújt farkast”, vagy akár ennek bentlétét proponálja és nem a nyájának betegségtől, vagy külső támadástól való megvédése, illetve nem azok szaporodásának és testi gyarapodásának biztosítása a célja?

A nagymama ruhájába öltözött rafinált farkas gyomrába került Piroska és annak nagymamája csak egy rátermett, okos és leleményes vadász segítségével szabadulhatott meg, a farkas bundája pedig felkerült végül a vadász egyik szobájának falára trófea gyanánt.

Hogy mi ebből a tanúlság? A „báránybőrbe bújt farkas” biztosan azt mondaná, hogy abszolúte semmi...Téma: Filozófiai eszmefuttatások Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
21. Elküldve: 2023-06-10 17:28:57 [13.]

Jézus és a kígyó

Hogy a cím két szereplőjének egymáshoz való viszonyát, elválaszthatatlan kapcsolatát megérthesse bárki, ahhoz elkerülhetetlen Jézus születése idejének korrekt meghatározása és magának a bibliai kígyó rejtett jelentésének az ismerete. Aki az utóbbiban egy földi hüllőt gyanít, az máris tévúton jár.
Azt hiszem, hogy Ferenc pápa (1936 -) a 2016.03.15-én tartott, „Jézus szeretetből megsemmisül és legyőzi a kígyót” szónoklatát feltétlenül érdemes gorcső alá venni:

„A kígyó a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is”
„Értünk bűnné lett, mint gyógyító kígyó mentett meg bennünket
„A kígyó a bűn jelképe, a kígyó öl. De a kígyó másfelől megment. És ez Krisztus titka. Pál, amikor erről a titokról beszél, azt mondja, hogy Krisztus kiüresítette önmagát, megalázta magát, semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket. De még ennél is erősebb ez a kifejezés: „Értünk bűnné lett”. Az előző képet használva, így lehetne mondani: értünk kígyóvá lett. Ez a prófétai üzenete a mai olvasmányoknak. Az Emberfia, mint kígyó, bűnné lett és felemeltetett, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket” – állapította meg a pápa.”

Nem kevesebbet állít itt Ferenc pápa, mint azt, hogy Jézus kígyóként bűnné változott és ez által mentett meg bennünket... Esetleg felmerülhetne bárkiben, hogy az akkor már 80. életévében járó katolikus egyházfő az előrehaladott korából adódóan nem tudta már, hogy mit beszél? Természetesen szó sincsen erről, sőt meggyőződéssel állíthatom, hogy a jezsuita rendi pápa teljes mértékig tisztában van hite kozmikus misztériumával, amit feltárni képtelenség az ősi asztrológia figyelmen kívül hagyása esetén. Akár azt is kijelenthetem, hogy azok, akik az asztrológia tudománytalan mivoltára hivatkozva utasítják el Jézus élete kozmikus misztériumának feltárását, azok hitvédelmi okokból teszik azt. Ennek kutatása nem tudománytalan, hanem mitológiakutatás.

Mint tudjuk, Jézus egy hús-vér halandó volt, aki a júdeai Betlehemben született (Máté 2,1) és a 33. életévében pedig Jeruzsálemben halt kínhalált az „első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért” (A zsidókhoz írt levél 9,15) a Peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt, véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,1; Márk 14,1; 15,1; Lukács 22,2; 23,1; János 11,45-53; 18,14), ugyanis „törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (A zsidókhoz írt levél 9,22). A közelgő keresztre feszítésével Jézus maga is tisztában volt:

„Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék.” (Máté 26,2)

Jézus a Máté evangéliuma szerint már előre közölte tanítványaival az Olajfák-hegyén, hogy keresztre fogják őt feszíteni a Peszách ünnep előkészületi napján, azaz másnap, mivelhogy Pászka ünnepe (Peszách) alkalmából a zsidók egy hibátlan páskabárányt (Mózes II. 12,1-14; Mózes III. 23,4-5; Mózes V. 16,1-7) kellett feláldozzanak Istenüknek, JHVH-nak évről évre, az Ezsdrás által i.e. 445-re megalkotott Tórában olvasható történelmi tényként feltüntetett exodusra (egyiptomi kivonulásra) emlékezve.

De milyen alapon lehetett Jézus ezzel már az elfogatása előtt tisztában?

Pál megadása szerint Jézus keresztre feszítésekor Krisztus (JHVH) egy „nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg” ami „nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való” volt és „a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal” kellett megtísztítsák a hagyományok szerint, mint az átlagos, mennyei dolgok nélküli Peszách ünnepek alkalmával:

„Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál - Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” (A zsidókhoz írt levél 9,11-12)
„Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.” (A zsidókhoz írt levél 9,15)
„A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.” (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

Az eddig leírtakból az alábbi következtetéseket tudjuk levonni:

- Jézus tudta, hogy keresztre lesz feszítve a Peszách ünnep előkészületi napján
- Ez a Peszách egy különleges, rendhagyó ünnep volt, mivelhogy Krisztus (JHVH) egy „nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való” volt
- Az előbb taglalt okok miatt nem egy hagyományos, bakok és bikák vérével bemutatott véresáldozatot akartak bemutatni az érdekeltek, hanem egy ezeknél különb áldozatot, egy emberáldozatot, aminek a szenvedő alanyául a Názáretben született Jézust szemelték ki.

Felmerül a jogos kérdés, hogy a Szanhedrinnek ez a döntése egy akkori ötlet volt-e vajon, vagy pedig erre az emberáldozat bemutatására már jóval korábban is készültek?

Erre csak akkor kaphatunk választ, amennyiben a kanonizált Újszövetségből szándékosan kihagyott Jakab-féle ősevangéliumot (protoevangéliumot ) tanulmányozzuk át tüzetesebben, amelyben Mária életével ismerkedhetünk meg. Itt most csak az ide elkerülhetetlenül fontos részekre térnék ki. Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

„Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván: „Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék.” - És az egész nép mondta: „Úgy legyen, úgy legyen, Amen!” - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: „Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást.”” (saját fordítás) [1]

Mária édesanyja, Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

„Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását.” (saját fordítás) [2]

Zakariás pap (Erzsébet férje) már ekkor jelezte, hogy Mária lesz Izrael megváltójának az édesanyja. A kislány három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

„Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve.” [3]

Ebből a három rövid idézetből jól kitűnik, hogy Máriát már kisgyermekként kijelölték valamilyen oknál fogva a jeruzsálemi Templom beavatott papjai arra, hogy Jézust majdan világrahozatalára. Ezt egyesek azzal magyarázzák, hogy a skolasztika alapítójaként, atyjaként tisztelt Canterburyi Szent Anzelm (1033 - 1109) állítása értelmében Máriára a születésekor rászállt a Szentlélek [4]. Máriát ezért tartották tehát alkalmasnak arra, hogy a bűntelen Jézust, a majdani hibátlan páskabárányt a világra hozza, csakhogy Jézusnak is egy bizonyos napon kellett ehhez megszületnie... Ennek a részleteibe itt nem szándékozom belemenni, akit viszont érdekel, az megtalálja a készülőben lévő négykötetes könyvem „Jézus születése és kereszthalála” fejezetében.

Most visszakanyarodnék a Ferenc pápa által kinyilatkoztatott sorokhoz. A Názáreti Jézus i.e. 8.02.10-én született, amikor a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait felépítő Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek együttálltak az „ég csúcsán” (MC - Medium Coeli) Betlehem felett. Az itt említett öt égitestet a Genézis kígyója (Mózes I. 3,1-24), az uroborosz szimbolizálja, amit farkába harapó kígyóként, vagy sárkányként ábrázolnak.

Jézus születésekor együttállt égitestek a Földről nézve az „erőtlen” kígyó szerepét töltötték be, ugyanis a negatív szellemi hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták a Nap mögött tartózkodva nem tudták hatásaikat a Földre nézve kifejteni. Ezt az „erőtlen” kígyót Károlyi Gáspár (1529 - 1592) a bibliafordításában a „kígyó magvának” illetve „gyökerenek” nevezi:

„Ne örvendezz te Filiszteusoknak egész országa, hogy annak veszszeje megromlott a` ki téged ver vala: mert a` kígyónak magvából basiliskus származik, és annak magva lészen tüzes szárnyas sárkány!” [5]

A Jézus születésekor jelenlévő „erőtlen” kígyó, ami által bűntelen lelki adottságokkal felruházva jöhetett úgymond a világra, közel 33 év elteltével, i.sz. 25.04.01-én egy „T” keresztté alakulva már negatív szellemi hatás forrásaként könyvelhető el az ősi asztrológia szabályainak értelmében. A kereszt többek közt a bűnnek és a halálnak a jelképe a keresztény hitvilágban, az ősi asztrológia szabályzói értelmében pedig negatív szellemi hatásúnak számít. Jézus keresztre feszítésekor a JÓ meghalt a kereszten, amit az alkímiai háttérrel bíró alkotások egy szabályos, vagy „T” keresztre feltekeredett, illetve felszögezett kígyóként ábrázoltak.

Jézus születésének és keresztre feszítésének konstellációja egyaránt a Schemhamphoras kozmikus forrásának számít a Babilonból származó kabbalah értelmében.
Amennyiben a szintén negatív szellemi hatásúnak tartott Neptunusz és Plútó planétákat is figyelembe vennénk, úgy tényleg elmondható lenne, hogy magára vette Jézus a világ összes bűnét kereszthalála alkalmából...

Jézus nem egy pénteki napon, hanem vasárnap halt kínhalált. Ehhez tudni kell azt, hogy akkoriban a zsidók számokkal jelölték a hét napjait. A 7. nap volt a pihenőnap, amit még nem neveztek Sábát-nak, viszont az újhold (ros chódes), telihold (járéách málé) napjára és ünnepnapokra alkalmazták a Sábát kifejezést.
A néphagyományok Iskarióti Júdás öngyilkosságát (Máté 27,3-5) szintén április elsejére, azaz az általam prezentált Jézus keresztre feszítésének napjára teszik [6][7].

Befejezés gyanánt megemlíteném, hogy az ókor embere hitt az asztrológiában, az uralkodók többsége asztrológus tanácsadókkal rendelkeztek, a Szanhedrin tagjai pedig kötelesek voltak mágiát, jövendőmondást, fizikát, matematikát, nyelveket és asztrológiát is tanulni.[8][9][10][11][12][13]

[1] Karl Friedrich Borberg (*Professor): Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte (Stuttgart, 1840), S. 30
[2] Karl Friedrich Borberg (*Professor): Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte (Stuttgart, 1840), S. 32-33
[3] KISBOLDOGASSZONY - MÁRIA SZÜLETÉSE
[4] Franz Joseph Schermer: Sämmtliche Werke des Antonio Bieira (aus der Gesellschaft Jesu), Siebenter Band (Regensburg, 1858), S. 100
[5] Károlyi Gáspár: Szent Biblia - Ésaiás XIV. rész 29 (Kőszeg, 1840)
[6] Újváry Zoltán: Népszokások és népköltészet - Válogatott tanulmányok (Debrecen, 1980) - (474. old.)
[7] Toeppen Max: Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte (Danzig, 1870) - (506-507. old.)
[8] Newton Brown: Newton: Encyclopedia of Religious Knowledge (Brattleboro, 1844) - (1048. old.)
[9] Emanuel Deutsch: Der Talmud (Berlin, 1869) - (27. old.)
[10] Encyclopaedia Britannica - Vol. XVIII. (Edinburgh, 1823) - (493. old.)
[11] George Robert Gleig: The History of the Bible - Vol. II. (New York, 1831) - (171. old.)
[12] John Lightfoot: The Whole Works of the Rev. John Lightfoot, D. D. - Volume IX.: The Temple-Service: and the Prospect of the Temple (London, 1823) - (338. old.)
[13] John Wilkes: Encyclopaedia Londinensis; or Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature XXII. (London, 1827) - (649. old.)

A feltüntetett forrásokhoz tartozó utalások ITT megtalálhatók.


Téma: 2030 évvel ezelőtt született Jézus Fórum: Vallás, filozófia
[előzmény: (20) Klaus Matefi, 2023-05-02 11:43:29]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
2. Elküldve: 2023-06-09 08:20:14 [14.]

Szellemi erőszakszervezetek

A maguk által létrehozott konvencionális gondolkodásmódtól való akár legkisebb eltérést is akadályozzák, elhallgatják és elhallgattatják, nevetségessé teszik, többek között tudománytalan jelzővel bélyegzik meg és akár szankcionálják is, ha már szükségesnek vélik. Az általuk kialakított, elvárt, sugallt gondolkodásmódhoz foggal körömmel ragaszkodnak, még ha az köszönőviszonyban sincsen sok esetben a valósággal, illetve a racionális gondolkodással. A velük valamilyen módon kapcsolatba lépőktől konzekvensen és kompromisszumkészségre semmi hajlandóságot nem mutatva elvárják, sőt megkövetelik az általuk felkínált és előírt szellemi sodorban történő mozgást. A karmaik közé került, többnyire gyanútlan egyénnek semmi esélyt nem adnak olyan saját gondolatok hangoztatására, melyeket ők nemkívánatosnak ítélnek meg, ezzel is igyekezve áldozataikat az általuk gondosan megtervezett és felépített szellemi akolba terelni és ha lehet, végérvényesen fogvatartani ott, szellemi rabszolgasorba süllyesztve ezáltal őket. Mivel az egyén szabad akarattal rendelkezik, ebből adódóan a szellemi rabszolgaságának időtartama kizárólagosan csak az áldozaton múlik. Amennyiben opportunista, abban az esetben a számára létrehozott, egyéni gondolatokat korlátozó, vagy akár tiltó szellemi akol állandó lakójának lehet tekinteni őt, ahol persze nincsen kizárva, hogy jól és biztonságban is érezheti magát...
Ha az ismeretek szerzése akadályozott, onnantól fogva nem beszélhetünk valódi ismeretterjesztésről sem. Már csak az a kérdés, hogy képes-e feladni önmagát, az itt felvázolt szellemi akol valamelyikébe bevonulni és alárandelni szellemiségét? Mindenkinek szabad akarata és döntési joga van ezzel kapcsolatosan, tehát nem az akolok üzemeltetőit kell hibáztassa majdan, amennyiben idővel esetleg rádöbben arra, hogy számára ez alkalmatlan volt...Téma: Filozófiai eszmefuttatások Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
1. Elküldve: 2023-06-09 08:18:51 [15.]

Feltétlenül érdemes behatóbban gorcső álá venni a hinni, elhinni és elhitetni igék jelentését és azok kapcsolatát. Hinni bármiben hihet az ember, hiszen azt a szabad akaratunk biztosítja számunkra. A hit feltétlenül ösztönzőleg hat az egyénre, ennek hiányában viszont képtelenség lenne a hétköznapok nehézségeivel megbirkóznunk. Az emberi hit saját belső indíttatásból ered. A valamibe vetett reményünk valóraválásának vágya például az egyéni hitünk, amire hatással lehet külső sugallat, befolyásolás, szuggeszció is. Ha ennek a vágyunknak nincsen semmilyen jellegű reális alapja, abban az esetben nem vonhatunk másokat azért kérdőre, vagy felelősségre, ha az soha nem teljesedik be, ugyanis saját magunkat áltattuk olyan hiú, alaptalan reménnyel, ami eleve arra volt ítélve, hogy ne válhasson valóra. Tehát a hitünk tárgya tömören kifejezve irreális volt. Érdemes-e vajon példának okáért abban hinnünk, hogy netán megfelelő lélegeztető segédeszközök nélkül kibirnánk a víz alatt mondjuk negyed órát? Ez egy irreális elképzelés és eleve kivitelezhetetlen. Amennyiben tehát bárki a megvalósíthatatlanban bízva hozná magát helyrehozhatatlan, vagy akár tragikus végkimenetelű helyzetbe, következményeiért egyedül és kizárólag őt terheli a felelősség.

A hitnek számtalan tárgya illetve formája lehetséges, ami egy szó mint száz, lehet reális, illetve irreális is. Hihet valaki pl. egy lottó főnyereményben, ami reálisnak mondható ugyan még akkor is, ha egészen minimális rá az esély, de mégis bekövetkezhet. Ezzel szemben lehet a hit tárgya abszolút irreális is, ami helyett célszerűbb reálisabbat választani magunk számára, merthogy lehetetlen, nonszensz dolgokban hinni értelmetlenség, sőt ostobaság... Ha pedig rájövünk hitünk tárgyának megvalósulhatatlanságára, akkor a továbbiakban az már eleve nem jelentheti számunkra a belső erő forrását.

A hit egy adottság, ami erőt kölcsönöz a tulajdonosának, függetlenül a hite tárgyától. Ebből adódóan lehet ennek tárgya tulajdonképpen bármi. A találékonyabb vallásalapítók nem véletlenül rejtik a hit köntösébe a politikai és világi céljaikat, mivel ez által lényegesen nagyobb sikerre számíthatnak annak megvalósítása terén, a hívő tömegeik által. Így lehet Istenre apellálva olyan vallásetikai követelményeket is hangoztatni és elfogadtatni, melyeket esetleg egy normális, jóérzésű egyén máskülönben értelemszerűen elutasítana. De ugye ha azt úgymond maga "Isten" (...) várja el és követeli meg tőlünk a tanítások szerint, akkor bizony kétely és habozás nélkül meg kellene cselekedjük, még ha az embertársunk életének kioltására, vagy tönkretételére vonatkozik is...

Elhitetni azt jelenti, hogy valakivel, vagy valakikkel elfogadtatni egy reményt, vagy bármit. A remény alapja, mint már jeleztem, lehet teljesíthetetlen (irreális) és teljesíthető (reális) is. Azért, mert egy valamire irányuló remény reálisnak tűnik, az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy meg is valósulhat, hiszen a külső tényezők hatása döntő lehet ezen a téren a végeredményre nézve. Ha egy teljesíthetetlen (irreális) reményt próbál valaki bárkivel teljesíthetőként elfogadtatni valamilyen indíttatásból, úgy tudva, vagy tudtán kívül, akarva, vagy akaratlanul dezinformál, és az esetleges következményekért (legyen az anyagi kár, személyi sérülés, vagy egyéb más) vállalnia kell a felelősséget. Erre szintén említenék egy extrém példát. Némely vallások a soha be nem váltható túlvilági ígéretek reményében olyan tettekre sarkallják vakon hívő lelkes követőiket, melyek helyrehozhatatlan következményekkel járnak magára a hívő személyre nézve is. Az iszlám például a férfiak számára 72 szüzet helyez kilátásba túlvilági jutalom gyanánt arra az esetre, amennyiben haláluk után a mennybe jutnak. Lehet-e vajon ennél nagyobb ösztönző jutalma egy egészséges, vagy esetleg túlfűtött nemi ösztönökkel felvértezett férfiúnak? Ennek legegyszerűbb megvalósulása az iszlám tanítások értelmében a mártírhalál által lehetséges, amit az ellenség ellen elkövetett öngyilkos akciókon keresztül is ki lehet érdemelni úgymond...

Mint láthatjuk, hatalmas eltérés mutatkozik a hinni és elhitetni igék jelentésében. Az elhinni ige az elhitetninek az esetleges következménye, nevezetesen a valaki, vagy valakik által elhitetésre szánt információt készpénznek, igaznak könyveli el az ember, következésképpen megméretés, kétkedés nélkül elhisszi, készpénznek veszi azt. Az elhitetésre szánt információ lehet megalapozott és megalapozatlan, valós és valótlan. Gondoljunk például napjaink politikai pártjainak választási programjaira... Naív választóként hiszünk ezekben a célkitűzésekben, ígéretekben, de amint hatalomra jut bármelyik, általában megfeledkeznek a tömegeknek tett fogadalmukról és szemrebbenés illetve jogi következmények nélkül folytatják tovább "áldásos tevékenységüket" (tisztelet a kivételnek)... A megalapozatlan és valótlan információ elhitetése, azaz dezinformálás történhet tudva, vagy tudatlanul, akarva, vagy akaratlanul.

Az eddig felsoroltakkal nem az emberi hitetlenséget szándékoztam ösztönözni, hanem sokkal inkább arra szerettem volna a kedves olvasó figyelmét felhívni, hogy az ember jól felfogott érdeke kell legyen, hogy ne higgyen el nyilvánvaló valótlanságokat, mert az által maga is hajlamossá válhat azok elhitetésére, azaz mások dezinformálására.


Téma: Filozófiai eszmefuttatások Fórum: Vallás, filozófia
(TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
13. Elküldve: 2023-06-03 18:40:26 [16.]

Dr. Kereszturi Endre és Dr. Kereszturi Valéria Svájcban élő asztrológusok Jézus élethosszát 41 évre taksálják...:

Asztromókus fórum (Már nem elérhető)
JÉZUS horoszkópok
Sulamit Szerd Jan 11, 2006 9:48 am
JÉZUS SZÜLETÉSE Kereszturiék szerint:
Betlehem (35E12; 31N42) Kr. e 7. (pogramban 6) december 12. 0 óra 10'
JÉZUS KERESZTHALÁLA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. március 30. 14 óra 37'
JÉZUS FELTÁMADÁSA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. április 1. 5 óra 27'Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
12. Elküldve: 2023-05-31 12:11:28 [17.]

Ponori Thewrewk Aurél (1921 - 2014) magyar csillagász, kronológus, szakíró, természettudós szerint Jézus i.sz. 30.04.07-ben halt kínhalált:

"Ez a nap (*Niszán 14-e) csak Kr. u. 30-ban és 33-ban esett péntekre. És ami a legérdekesebb, 33-ban - április 3-án - valóban volt (részleges) holdfogyatkozás!
Van azonban még egy adatunk Jézus halálának időpontjára nézve. Alexandriai Kelemen ui. megírja, hogy Jézus halála idejétől a jeruzsálemi templom lerombolásáig 40 év és 3 hónap telt el. Minthogy Titus katonái Kr. u. 70 nyarán foglalták el Jeruzsálem fellegvárát és a templomot, innen is kiadódik a 30. év tavasza.
Nagy valószínűséggel jelenthetjük ki tehát, hogy részben csillagászati meggondolások segítségével a bibliai adatokból kikövetkeztethető Jézus halálának napja."
(forrás: Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában (1993) - 295-296. old.)

Ponori Thewrewk Aurél szerint tehát Jézus keresztre feszítését az alábbi konstelláció előzhette meg...:
i.sz. 30.04.06. 21:42 UT +2.00 Jeruzsálem Csütörtök
Nap-Hold oppozíció:14,3°Kos/Mérleg; -Plútó quadrat:18,8°Bak

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

A keresztény felfogás szerint Jézus a kereszthalálakor magára vette a "rossz egész terhét" (forrás: [1505]), azaz a világ bűneit:

"Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (János 1,29)

A keresztény megváltás alapfeltétele Jézusnak a kereszten kiontott vére:

"Megváltásunkat vére árán nyertük el." (forrás: Krisztológia)
Számos templomban és képtárban is találkozhat az ember olyan képzőművészeti alkotással, melyen a keresztre felszögezett Jézus sebeiből kihulló vért angyalok fogják fel kelyhekben; más alkotásokon a kereszt egy kis "medence" közepén áll és a kifolyó vér a kereszt alatt gyűlik össze, amiből a kereszt körül állók isznak, vagy vérében megmártóznak:

strazd10.jpg
Straßdorf, Alte Kirche

szeged11.jpg
Szeged, Alsóvárosi templom

Kép
Jean Bellegambe (1470 - 1535): A lelkek misztikus fürdője Jézus vérében (1526)

Jézus kiömlő vérének tisztelete valójában a kereszt szellemi hatásának, "Isten ereje" kiáradásának, a kozmikus sárkány "vérének" a tisztelete, ami ószövetségi eredetű (Ezékiel 9,3-7). A mítikus sárkányok Kínában pozitív jelentéssel bírnak, ezzel szemben a keresztény mitológiában negatív szerepet képviselnek, a bűn és a halál kozmikus forrásainak tekintik őket, de a kozmikus Krisztus (JHVH) tőlük nyeri az erejét.

Pál a Krisztus keresztjének ellenségeire hívja fel a figyelmet, mintha azok gonosz emberek lennének:

"Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtamnektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei; az ő végük kárhozat, hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek." (A filippiekhez írt levél 3,18-19)

Jézus kereszthalála valódi dátumának (25.04.01) látszólagosan ellentmond a napjainkban még érvényben lévő és elfogadott kronológia által meghatározott Poncius Pilátus júdeai helytartóságának időtartama, ugyanis ezt tévesen i.sz 26 - 36-ig datálja. Mint Nagy Heródes esetében, úgy Poncius Pilátussal kapcsolatosan is korrekcióra szorulnak a nevéhez fűződő időpontok, azért legalább 4 évvel korábban kellett elfoglalnia a Júdea római provinciában a helytartói hivatalát, amiből az következik, hogy azt i.sz. 19/22 - 29/32-ig kellett betöltse (bővebben ITT).

Amennyiben kizárólagosan a Schemhamphoras kozmikus forrásait vennénk csak figyelembe Jézus kínhalála alkalmával kialakult kozmikus kereszttel kapcsolatosan, abban az esetben egy T-kereszttel lenne dolgunk, de valójában ezt a T-keresztet a Neptunusz és Plútó planéták egy szabályos keresztre egészítették ki. Hogy ismerhették-e akkoriban ezeket, azt igazolni nem lehet, de ennek ellenére mégis részt vettek akkor a konstelláció kialakításában. Szinte biztosra vehető Pál alábbi sorai alapján, hogy legalább a Neptunusz jelenlétével tisztában lehettek (Alan Leo és Ernst Tiede is utal erre a könyvében [23]):

"Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál
Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett."[/i] (A zsidókhoz írt levél 9,11-12)

"Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét." (A zsidókhoz írt levél 9,15)

"A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

Pál a zsidókhoz írt levél 9,11-ben azt írja, hogy "Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál - nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való" volt, tehát félremagyarázhatalanul az ószövetségi illetve az újszövetségi misztérium keresztjeit hasonlította itt össze, melyek nem voltak azonos felépítésűek.

A Názáreti Jézus az ezeket a kereszteket felépítő égitestek (kivéve a Neptunuszt és Plútót) együttállásakor látta meg a napvilágot i.e. 8.02.10-én, amikor a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait alkotó égitestek negatív hatásúnak számító Mars; Szaturnusz és Uránusz planétái a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek el a Földről nézve az ősi asztrológia szabályai értelmében.

Ez az egyetlen reális és korrekt megfejtése Jézus élete kozmikus misztériumának.Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
11. Elküldve: 2023-05-29 09:47:05 [18.]

Egy német nyelven publikált vallásos izraeli online újságban 2022.04.17-én, "Frieden zu Pessach" címmel megjelent cikk szerint a "Nagypéntek" (“Karfreitag”), azaz Jézus kereszthalála körülbelül az i.sz. 26. évre (etwa 26 n. Chr.) tehető...

Mindenesetre ez a megadott év az eddig említettekhez viszonyítva már nagyon megközelíti Jézus kínhalálának tényleges időpontját, azaz i.sz. 25.04.01-ét, amely napon a zsidó naptár szerinti Peszách ünnep előkészületi napja volt.


Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
10. Elküldve: 2023-05-28 12:41:35 [19.]

Dr. Michael R. Molnar amerikai fizikus, computerszakértő elképzelése szerint Jézus i.e. 6. április 17-én kellett szülessen. Aznap reggel (08:25 Bethlehem) a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók kb. 44°-on belül helyezkedtek el a zodiákusban, de Molnar elképzelése nem kifejezetten a hét égitest közelségére utalt.

Teóriája szerint a betlehemi csillag, ami a Messiás születését jelezte, egy égi jelenség volt a Kos jegyében (Júdea jelképe?). A Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók i.e. 6. április 17-én 44°-on belül tartózkodtak, egyidejűleg a növekvő Hold a Jupiter előtt elvonult. Szerinte ez a csillagjósok számára abban az időben utalás kellett legyen a Bibliában is előrejelzett Messiás születésére... Egy Antióchiában (antik Szíriában) forgalomban lévő régi római pénz egy kost ábrázolt a nyolcágú betlehemi csillaggal, és ő ezáltal bizonyítottnak véli a leírtakat...


Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
1. Elküldve: 2023-05-25 10:08:00 [20.]

Kezdésnek javasolnám az alábbi videót figyelmesen megtekinteni:

Utolsó idők? 3. rész


Téma: Próféciák avagy akcióprogramok? Fórum: Vallás, filozófia
(TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
9. Elküldve: 2023-05-22 14:56:46 [21.]

A hamis prófétaként elhíresült Harold Egbert Camping (1921 - 2013) néhai amerikai rádiós prédikátor Mahler Edéhez és Teres Ágostonhoz hasonlóan John Butler anglikán pap által kieszelt i.sz 33.04.03-i dátumot tartotta helyesnek Jézus kereszthalálára vonatkozóan.

Megpróbálkozott még saját ismereteire bazírozva a keresztény elképzelések által propagált "elragadtatás" illetve a "világvége" időpontjainak meghatározásával is. Az előbbit úgy gondolta, hogy 2011.05.21-én (1, 2), a zsidó naptár szerinti 5771 ijjár 17-én (az omerszámlálás 32. napján), az utóbbi pedig 2011.10.21-én, azaz 5771 tisrí 23-án (a Szimchát Torá napján) kellett volna bekövetkezzen...

Jézus kereszthalálával kapcsolatban favorizált és propagált i.sz. 33.04.03-i dátum annyira felel meg a valóságnak, mint a Camping úr által megadott két fenti időpont...Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
[előzmény: (8) Klaus Matefi, 2023-05-18 21:36:37]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
8. Elküldve: 2023-05-18 21:36:37 [22.]

Mahler Ede (1857 – 1945; apja: Mahler Salamon rabbi) orientalista, természettudós, régész, asztronómus nem egy önálló elmélettel lépett elő, hanem John Butler anglikán pap hibás elképzelését tette magáévá Jézus kereszthalálának időpontjára nézve, mivelhogy i.sz. 33.04.03-a egy pénteki napra esett és a zsidó naptár szerint ekkor niszán 14-e volt, a Peszách ünnep előkészületi napja...

Ezzel a dátummal a Vatikáni Csillagvizsgáló (Specola Vaticana) néhai tudományos munkatársa, Teres Ágoston (Gustav Teres, 1931 - 2007) jezsuita szerzetes is egyetértett a Biblia és asztronómia című könyvének 209/210. oldalán, sőt még Jézus Újszövetségben taglalt feltámadásának napját is tudni vélte megadni...:

"Az adatok összehasonlítása azt mutatja, hogy 33 húsvétja mind csillagászati, mind történelmi szempontból biztosabb és megfelelőbb, mint az előbbi. Ebben az évben a teljes újhold Adar 29-én észlelhető volt, és Adar 30-án már naplemente előtt megláthatták az új holdsarlót, amikor ez még 14° magasan állt a délnyugati horizont fölött. A megfigyelési viszonyok kedvezőek voltak Jeruzsálemben 750 méter magas hegyről és a templom délnyugati falának tetejéről. Akkor a mi naptárunk szerint március 20 szombat volt Niszán 1, és a 14. nap április 3. péntek, mert március 30 napos volt. Ezen a pénteki napon következett be a teljes holdtölte, éppen azokban az órákban, amikor a keresztrefeszítés és a temetést végezték.
Ezek szerint a mi naptárunkra átszámítva 33. április 5-én vasárnap hajnalban történt Jézus feltámadása."Téma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
[válaszok erre: #9] [előzmény: (6) Klaus Matefi, 2023-05-02 09:39:26]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
8. Elküldve: 2023-05-05 10:41:13 [23.]

Az USA és az egész VILÁG egyetlen lehetséges Megváltója, Messiása Robert Kennedy Jr., aki bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson.


Téma: Istenkeresők Globális Egyháza Fórum: Vallás, filozófia
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
7. Elküldve: 2023-05-03 19:47:12 [24.]

Konradin Ferrari d’Occhieppo (1907 - 2007) osztrák asztronómus elődeihez híven kellő ismeretek hiányában veselkedett neki Jézus születési időpontjának a feltárásához. Készpénznek vette Kepler által említett i.e. 7-ben történt Jupiter-Szaturnusz hármas konjunkciót Jézus születésével kapcsolatosan és állítása szerint ez kellett vezesse az újszülött Jézushoz a mágusokat..., viszont Jézus születését i.e. 7.01.17-re tette..., több mint 130 nappal az első Jupiter-Szaturnusz együttállást megelőzően...

Lássuk, hogy szerinte Jézus milyen csillagzat alatt jött a világra:

Nap - 25,5° Bak; Hold - 7,1° Oroszlán; Merkúr - 7,1° Vízöntő; Vénusz - 24,6° Bak; Mars -25° Szűz; Jupiter - 22,4° Vízöntő; Szaturnusz - 6,3°Halak; Uránusz - 29,9° Vízöntő; Neptunusz - 5° Skorpió; Plútó - 24,1° Mérleg

Ember legyen a talpán, aki ezekből az adatokból be tudná azt bizonyítani, hogy ez Jézus számára "bűntelen" lelki adottságot kölcsönzött, és ezekből már akkor következtetni lehetett volna arra, hogy Jézus egy páskabárány szerepét kell majdan betöltse (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) a tulajdonképpen véres áldozatnak szánt keresztre feszítése alkalmából, ami az "első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) történt a Peszách ünnep előkészületi napjára időzítve (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14), ugyanis ezen a napon a zsidó vallási szokások szerint évről évre egy hibátlan páskabárányt (Mózes II. 12,1-14; Mózes III. 23,4-5; Mózes V. 16,1-7) kellett feláldozzanak Istenüknek, JHVH-nak, az Ezsdrás által történelmi tényként feltüntetett Exodusra emlékezve.

Mivel a kínhalála valójában egy kozmikus kereszt égisze alatt zajlott le i.sz. 25.04.01-én, így már értelmezhetővé válik Pálnak az alábbi gondolata is:

A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

"A Legenda Aurea állítja, hogy a Háromkirályokat vezérlő csillagban a Kis Jézus kereszttel, fején töviskoronával tűnt föl, mintegy utalva az Ecce Homo eljövendő nagypénteki királyságára (Rogier van der Weyden képén: Berli, Áll. Múz. 15. sz.)." Magyar Katolikus Lexikon - Háromkirályok

jesus-10.jpg
József Jézussal (kezében kereszt), szentképTéma: Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan Fórum: Vallás, filozófia
[előzmény: (6) Klaus Matefi, 2023-05-02 09:39:26]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
20. Elküldve: 2023-05-02 11:43:29 [25.]

Két egymástól homlokegyenest eltérő vélemény az általam prezentált teóriával kapcsolatosan:


Lévai Júlia: A betlehemi csillag
Egy Magyarországon született, asztrológiában is jártas német mitológiakutató, Klaus Matefi egy másfajta elméletet állított fel. Szerinte ugyanis a betlehemi csillag nem egyetlen, elkülönülő és megfigyelhető jelenség volt, hanem ezt több bolygó különféle együttállásának képe határozta meg. A Názáreti Jézus születésekor e szerint együtt állt a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és az Uránusz. Ezeknek az akkori és a Zodiákusban (állatöv) észlelhető, korábbi együttállásai határoztak meg egy kiszerkeszthető nyolcágú csillagot, vagyis ha nyolc korábbi ilyen égitest-csoportosulás helyeit ismerjük, és ezeket időrendi sorrendben összekötjük, akkor ennek a végeredménye egy közel szabályos nyolcágú csillag lesz.
Meggyőződése szerint az újszövetségi Názáreti Jézus története egy kozmikus misztériumot rejt magában. Ez azonban meglehetősen messze áll a tudományosságtól.


Viola Zoltán: Léttudomány
Na már most Klaus Matefi magyarázata rendkívül valószínű, mindenesetre ez az a magyarázat, amit az eddig hallottak közül én egyelőre a leghihetőbbnek és leglogikusabbnak tartok. Jó lesz emlékeztetnem rá mindenkit ismételten, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő az asztrológiának csinálna reklámot, aminthogy én sem: ő ért az asztrológiához, de nem hisz benne! Ért hozzá, emiatt ki tudja számolni, hogy a régen élt emberek miben hittek. Az asztrológia nem tudomány, hanem áltudomány; az ellenben történelmi tény, hogy a régi emberek hittek az asztrológiában, márpedig a régi hiedelmek kutatását mitológiakutatásnak nevezik, és ez már igenis tudomány! Klaus Matefi elmélete tudományos módszerekkel ellenőrizhető, verifikálható és falszifikálható, emiatt teljes mértékben kiállja a tudományosság kritériumait. Mindezideig épp hogy ez a legtudományosabb elmélet, amivel találkoztam a betlehemi csillaggal kapcsolatban.Döntse el maga a kedves olvasó, hogy kinek lehet itt valójában igaza...Téma: 2030 évvel ezelőtt született Jézus Fórum: Vallás, filozófia
[válaszok erre: #21]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Találatok száma: 189
    / 8 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.037110805511475 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail