Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9459570/37 Témák: 18980 Tagok: 112750 Legújabb tag: seekhappydoll Online: (174/0
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 19 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Találatok száma: 474 üzenet

Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
42. Elküldve: 2013-03-11 20:59:45 [1.]

Magyarra fordítva: Nem kell vállalkozói igazolvány, de kell adószám, önálló tevékenységként adózhat a tenyésztő. Az adott évi bevételeiből levonhatja a költségeit, de csak ha van a nevére szóló számla! Állatorvos, táp, szállítmányozó, törzskönyv intézés és egyéb, kiállítási díj, stb.
Fontos a számla. Nincs családi adózás, mindenki a saját nevére szóló számlát vonhatja le. Nem vidám téma, de jobb megelőzni a bajt.
Jó kuvaszozást!


Téma: Egy kis jogi ez meg az, a fórumozás etikai kérdései stb... Fórum: Nemzeti örökségünk a KUVASZ
[előzmény: (41) Lavinia, 2013-03-11 20:54:21]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
41. Elküldve: 2013-03-11 20:54:21 [2.]

Más téma, adózás. Most kaptam a MEOE-től én is , hogy aki kutyát értékesít, váltson ki adószámot. Ehhez egy NAV állásfoglalás:
Hivatalunkhoz címzett e-mailben feltett kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.

A Szja tv. 3. § 46. pontja alapján gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszeru, illetoleg tartós vagy rendszeres jelleggel történo folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A gazdasági tevékenység fogalmát az Szja tv. három ismérv alapján állapítja meg:
? üzletszeruség, illetoleg tartósság vagy rendszeresség
? ellenérték elérésére irányultság
? független formában történo végzés.

Az elso - amire az Ön kérdése is irányult - az üzletszeruség, illetoleg tartósság vagy rendszeresség, amelynél fontos kiemelni, hogy e feltételeknek nem együttesen kell fennállnia. Ez azt jelenti, hogy az ellenérték fejében végzett tevékenység abban az esetben is lehet üzletszeru, ha egyszeri. Másrészt, ha az ellenérték fejében végzett tevékenység nem üzletszeru ugyan, de tartós vagy rendszeres, akkor az Szja tv. szempontjából szintén gazdasági tevékenységnek minosül, feltéve, hogy a gazdasági tevékenység egyéb feltételei is fennállnak.

Az adótörvények nem tartalmaznak definíciót a gazdasági tevékenység fogalmi elemeire, ezért a szavak köznapi értelemben vett jelentésébol kell kiindiulni. Üzletszerunek tekinthetjük a tevékenységet például akkor, ha az abból realizált ellenérték általában véve, vagy a tevékenységet végzo személyes körülményeihez képest szokatlan nagyságrendet képvisel. Üzletszerunek minosül a tevékenység akkor is, ha azt egy, kifejezetten gazdálkodásra létrehozott személy, szervezet végzi ellenérték fejében.

Amikor egy tevékenység nem üzletszeru ugyan, de tartós, vagy rendszeres, akkor szintén gazdasági tevékenységnek minosül. A tartósság vagy rendszeresség definiálása még nehezebb, ugyanis az adott tevékenység jellege is befolyásolhatja ezen kategóriákat. Éppen ezért konkrét meghatározás egyik fogalmi elemre sem adható, mindig az eset összes körülményét figyelembe véve döntheto el a tevékenységrol, hogy gazdasági tevékenységnek minosül-e vagy sem. Megjegyzendo, hogy a tartósság és a rendszeresség egymásnak megfeleltetheto fogalmak, hiszen a gazdasági tevékenység definíciója szempontjából jelentésük ugyanaz, csupán arról van szó, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeknél fogalmilag a rendszeresség kizárt, csak tartósságról beszélhetünk ? ilyen például egy folyamatos jellegu tevékenység, mint a bérbeadás ?, illetve más tevékenységeknél csak rendszerességet lehet megállapítani, tartósságot nem. Ilyen például, amikor egy adóalany arra vállal kötelezettséget, hogy évente egyszer karbantartási céllal átvizsgálja a megrendelo futési rendszerét.

A gazdasági tevékenységnek további fogalmi eleme, hogy ellenérték elérésére irányuljon, vagy azt eredményezzen. Fontos tehát, hogy gazdasági tevékenység ? az egyéb feltételek fennállása esetén ? az is, ha ugyan az adóalany egyelore nem realizál ténylegesen ellenértéket a tevékenységbol (ügyletbol), de szándéka szerint ellenértéket kíván szerezni a végzett tevékenység során. Továbbá az is gazdasági tevékenységnek tekintendo, ha az eredeti szándék ugyan nem volt az ellenérték elérése, de a valóságban a tevékenység (ügylet) mégis azt eredményezett.

A gazdasági tevékenység definíciójának harmadik fogalmi eleme, hogy bármely tevékenység üzletszeruség és/vagy rendszeresség/tartósság, valamint ellenértékre irányultság esetén is csak abban az esetben minosül az Szja tv. szerinti gazdasági tevékenységnek, ha annak végzése független formában történik. A független formában végzett tevékenység gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy tevékenység gazdasági tevékenységnek minosüljön, azt a jogalanynak saját nevében kell végeznie, azaz amennyiben a jogalany más nevében vagy képviseletében jár el egy harmadik személlyel szemben, úgy ez a tevékenysége nem minosül gazdasági tevékenységnek, és az semmiképpen sem keletkeztet részére adóalanyiságot. Például, ha egy kertészeti munkákkal foglalkozó cég alkalmazottja/megbízottja/stb., a cég nevében megy ki valamely munkát elvégezni a megrendelohöz a cég utasítása alapján, úgy az alkalmazott nem saját nevében jár el. Függetlenül attól, hogy a megrendelo csak az alkalmazottal kerül kapcsolatba, a polgárjog szabályai szerint a megrendelo a szolgáltatás teljesítését nem az alkalmazottól, hanem a cégtol követelheti, az esetleges hiányosságok kiküszöbölését is a cégtol várhatja, sot az alkalmazott a szolgáltatásért fizetett ellenértéket sem a saját nevében, hanem a cég nevében veszi át. Ebben az esetben a harmadik személlyel szemben végzett tevékenység nem az alkalmazott/megbízott/stb. hanem a munkáltatója/megbízója/stb. gazdasági tevékenységének minosül és kizárólag a munkáltató/megbízó/stb. adóalanyiságát alapozhatja meg.

Amennyiben a levelében említett tevékenység ? hobbiállat tenyésztés ? az elozoekre figyelemmel ellenérték elérésére irányul, a végzése pedig tartós vagy rendszeres jelleggel és/vagy üzletszeruen, továbbá független formában történik, akkor gazdasági tevékenységnek minosül.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 16. § (1) bekezdése szerint önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység (pl. munkaviszony) körébe.
A fentiek alapján a kutyakölykök eladásából a Szja tv 16. §-a szerinti önálló tevékenységbol származó jövedelme keletkezik, függetlenül az eladott kutyakölykök számától, vagy attól, hogy évente egy vagy több alomnyit értékesít.

Az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkezo adózó folytathat. A (2) bekezdés értelmében az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami adóhatósághoz bejelentkezni.

Az adójogszabályok nem tartalmaznak konkrét eloírást arra vonatkozóan, hogy mely tevékenységek végezhetok adószámos magánszemélyként, illetve mely tevékenységek végzése esetén kötelezo az egyéni vállalkozói minoség.
Az a körülmény, hogy a gazdasági tevékenységet melyik elobb említett formában végzi, egyrészt a magánszemély döntése, másrészt jogszabályi eloírások függvénye. Amennyiben a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó jogszabály nem teszi kötelezové az egyéni vállalkozói minoséget, akkor a tevékenység adószámos magánszemélyként is végezheto.
Például az Szja tv. 3 § 17. d) pontja kifejezetten rendelkezik arról, hogy az egyéni szabadalmi ügyvivoi tevékenység egyéni vállalkozói tevékenységnek minosül.

Annak eldöntése, hogy a levelében körvonalazott tevékenység kizárólag egyéni vállalkozóként végezheto-e, nem az állami adóhatóság feladatkörébe tartozik. Az egyéni vállalkozói engedély kiadása a települési önkormányzatok okmányirodáinak a hatáskörébe tartozik, ezért az állandó lakcíme szerinti okmányirodánál szíveskedjen ebben a témában érdeklodni.
Amennyiben a hobbiállat tenyésztoi tevékenységet egyéni vállalkozóként kell végeznie, mert jogszabály erre kötelezi, akkor a szükséges adószámot az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésével igényli. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a www.nyilvantarto.hu internetes oldalról töltheto le.
Ha adószámos magánszemélyként végezheto a tevékenység, akkor a 12T101 jelu adatlapon szükséges adószámot igényelnie az adóhatóságtól.


Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minosülnek, kötelezo jogi erovel nem bírnak.

Tájékoztatjuk, hogy konkrét ügyben felmerült kérdése esetén a 06-40-20-21-22-es kék számon érdeklodhet. A telefonon történo ügyintézés feltétele, hogy rendelkezzen egy 8 jegyu ügyfél azonosító számmal (pin-kóddal), melyet kérelmére a 12UK30-as nyomtatvány kitöltésével az adóhivatal képez meg.Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-dunántúli Regionális Adó Foigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Foosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály
Téma: Egy kis jogi ez meg az, a fórumozás etikai kérdései stb... Fórum: Nemzeti örökségünk a KUVASZ
[válaszok erre: #42] [előzmény: (40) exmunkamanias, 2013-03-11 09:48:51]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
12475. Elküldve: 2012-05-06 21:31:38 [3.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #12476] [előzmény: (12455) Jeles, 2012-05-02 18:48:16]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2568. Elküldve: 2011-11-24 10:29:42 [4.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2569] [előzmény: (2567) Lóri_69, 2011-11-20 11:37:32]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
3540. Elküldve: 2011-11-02 11:44:47 [5.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (3534) Kisbán, 2011-10-28 16:11:30]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
24. Elküldve: 2011-06-21 08:58:01 [6.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (23) nagykutya76, 2011-06-21 08:12:50]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
6882. Elküldve: 2011-01-28 09:47:53 [7.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #6884] [előzmény: (6862) Berinok Kán, 2011-01-27 15:40:53]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
6843. Elküldve: 2011-01-27 09:51:32 [8.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #6847 #6862] [előzmény: (6811) Berinok Kán, 2011-01-26 14:21:15]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2226. Elküldve: 2011-01-04 10:06:42 [9.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (2225) Jeles, 2011-01-04 08:20:07]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2089. Elküldve: 2010-08-30 15:59:37 [10.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (2088) Eromi, 2010-08-30 12:22:22]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1970. Elküldve: 2010-07-07 09:56:22 [11.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #1971] [előzmény: (1969) Vitko, 2010-07-02 06:24:16]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1940. Elküldve: 2010-06-24 14:36:23 [12.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #1941] [előzmény: (1938) Vitko, 2010-06-23 16:56:59]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
725. Elküldve: 2010-05-05 19:26:47 [13.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (724) Aquaman, 2010-05-03 23:34:13]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1989. Elküldve: 2010-05-04 16:00:05 [14.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (1986) Aquaman, 2010-05-04 09:04:11]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
27096. Elküldve: 2010-03-04 11:50:48 [15.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (27013) Lavinia, 2010-02-17 15:11:39]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
27013. Elküldve: 2010-02-17 15:11:39 [16.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #27048 #27096] [előzmény: (27011) Lavinia, 2010-02-17 14:57:34]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
27011. Elküldve: 2010-02-17 14:57:34 [17.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #27012 #27013] [előzmény: (27010) zazholm, 2010-02-17 14:33:57]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2631. Elküldve: 2010-02-17 09:24:20 [18.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2636] [előzmény: (2630) Lavinia, 2010-02-17 09:20:28]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2630. Elküldve: 2010-02-17 09:20:28 [19.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2631 #2632] [előzmény: (2629) Vitko, 2010-02-17 09:06:33]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2628. Elküldve: 2010-02-17 09:01:41 [20.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2629] [előzmény: (2626) Vitko, 2010-02-17 08:57:44]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2625. Elküldve: 2010-02-17 08:53:22 [21.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2627] [előzmény: (2620) Kisbán, 2010-02-16 20:51:56]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
2608. Elküldve: 2010-02-15 19:42:29 [22.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #2609] [előzmény: (2607) Kisbán, 2010-02-15 18:48:45]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1823. Elküldve: 2010-02-02 17:58:56 [23.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #1825] [előzmény: (1815) madboti, 2010-02-02 17:32:25]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1821. Elküldve: 2010-02-02 17:55:46 [24.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[előzmény: (1817) madboti, 2010-02-02 17:44:45]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Lavinia


Tagság: 2007-09-17 12:56:19
Tagszám: #49353
Hozzászólások: 474
1820. Elküldve: 2010-02-02 17:54:20 [25.]

Nincs jogosultsága a hozzászólás megtekintésére!

[válaszok erre: #1822] [előzmény: (1817) madboti, 2010-02-02 17:44:45]
Törzstag
Lavinia adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Találatok száma: 474
    / 19 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
Az oldal 0.028507947921753 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail