Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9446497/0 Témák: 18902 Tagok: 112419 Legújabb tag: UtherSmit Online: (64/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

(üzenet: 13, Vallás, filozófia)
 

Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
13. Elküldve: 2023-06-03 18:40:26,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[1.]

Dr. Kereszturi Endre és Dr. Kereszturi Valéria Svájcban élő asztrológusok Jézus élethosszát 41 évre taksálják...:

Asztromókus fórum (Már nem elérhető)
JÉZUS horoszkópok
Sulamit Szerd Jan 11, 2006 9:48 am
JÉZUS SZÜLETÉSE Kereszturiék szerint:
Betlehem (35E12; 31N42) Kr. e 7. (pogramban 6) december 12. 0 óra 10'
JÉZUS KERESZTHALÁLA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. március 30. 14 óra 37'
JÉZUS FELTÁMADÁSA Kereszturiék szerint: Jerusalem (35E12; 31N43) i.sz. 36. április 1. 5 óra 27'


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
12. Elküldve: 2023-05-31 12:11:28,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[2.]

Ponori Thewrewk Aurél (1921 - 2014) magyar csillagász, kronológus, szakíró, természettudós szerint Jézus i.sz. 30.04.07-ben halt kínhalált:

"Ez a nap (*Niszán 14-e) csak Kr. u. 30-ban és 33-ban esett péntekre. És ami a legérdekesebb, 33-ban - április 3-án - valóban volt (részleges) holdfogyatkozás!
Van azonban még egy adatunk Jézus halálának időpontjára nézve. Alexandriai Kelemen ui. megírja, hogy Jézus halála idejétől a jeruzsálemi templom lerombolásáig 40 év és 3 hónap telt el. Minthogy Titus katonái Kr. u. 70 nyarán foglalták el Jeruzsálem fellegvárát és a templomot, innen is kiadódik a 30. év tavasza.
Nagy valószínűséggel jelenthetjük ki tehát, hogy részben csillagászati meggondolások segítségével a bibliai adatokból kikövetkeztethető Jézus halálának napja."
(forrás: Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában (1993) - 295-296. old.)

Ponori Thewrewk Aurél szerint tehát Jézus keresztre feszítését az alábbi konstelláció előzhette meg...:
i.sz. 30.04.06. 21:42 UT +2.00 Jeruzsálem Csütörtök
Nap-Hold oppozíció:14,3°Kos/Mérleg; -Plútó quadrat:18,8°Bak

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

A keresztény felfogás szerint Jézus a kereszthalálakor magára vette a "rossz egész terhét" (forrás: [1505]), azaz a világ bűneit:

"Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (János 1,29)

A keresztény megváltás alapfeltétele Jézusnak a kereszten kiontott vére:

"Megváltásunkat vére árán nyertük el." (forrás: Krisztológia)
Számos templomban és képtárban is találkozhat az ember olyan képzőművészeti alkotással, melyen a keresztre felszögezett Jézus sebeiből kihulló vért angyalok fogják fel kelyhekben; más alkotásokon a kereszt egy kis "medence" közepén áll és a kifolyó vér a kereszt alatt gyűlik össze, amiből a kereszt körül állók isznak, vagy vérében megmártóznak:

strazd10.jpg
Straßdorf, Alte Kirche

szeged11.jpg
Szeged, Alsóvárosi templom

Kép
Jean Bellegambe (1470 - 1535): A lelkek misztikus fürdője Jézus vérében (1526)

Jézus kiömlő vérének tisztelete valójában a kereszt szellemi hatásának, "Isten ereje" kiáradásának, a kozmikus sárkány "vérének" a tisztelete, ami ószövetségi eredetű (Ezékiel 9,3-7). A mítikus sárkányok Kínában pozitív jelentéssel bírnak, ezzel szemben a keresztény mitológiában negatív szerepet képviselnek, a bűn és a halál kozmikus forrásainak tekintik őket, de a kozmikus Krisztus (JHVH) tőlük nyeri az erejét.

Pál a Krisztus keresztjének ellenségeire hívja fel a figyelmet, mintha azok gonosz emberek lennének:

"Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtamnektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei; az ő végük kárhozat, hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek." (A filippiekhez írt levél 3,18-19)

Jézus kereszthalála valódi dátumának (25.04.01) látszólagosan ellentmond a napjainkban még érvényben lévő és elfogadott kronológia által meghatározott Poncius Pilátus júdeai helytartóságának időtartama, ugyanis ezt tévesen i.sz 26 - 36-ig datálja. Mint Nagy Heródes esetében, úgy Poncius Pilátussal kapcsolatosan is korrekcióra szorulnak a nevéhez fűződő időpontok, azért legalább 4 évvel korábban kellett elfoglalnia a Júdea római provinciában a helytartói hivatalát, amiből az következik, hogy azt i.sz. 19/22 - 29/32-ig kellett betöltse (bővebben ITT).

Amennyiben kizárólagosan a Schemhamphoras kozmikus forrásait vennénk csak figyelembe Jézus kínhalála alkalmával kialakult kozmikus kereszttel kapcsolatosan, abban az esetben egy T-kereszttel lenne dolgunk, de valójában ezt a T-keresztet a Neptunusz és Plútó planéták egy szabályos keresztre egészítették ki. Hogy ismerhették-e akkoriban ezeket, azt igazolni nem lehet, de ennek ellenére mégis részt vettek akkor a konstelláció kialakításában. Szinte biztosra vehető Pál alábbi sorai alapján, hogy legalább a Neptunusz jelenlétével tisztában lehettek (Alan Leo és Ernst Tiede is utal erre a könyvében [23]):

"Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál
Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett."[/i] (A zsidókhoz írt levél 9,11-12)

"Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét." (A zsidókhoz írt levél 9,15)

"A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

Pál a zsidókhoz írt levél 9,11-ben azt írja, hogy "Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál - nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való" volt, tehát félremagyarázhatalanul az ószövetségi illetve az újszövetségi misztérium keresztjeit hasonlította itt össze, melyek nem voltak azonos felépítésűek.

A Názáreti Jézus az ezeket a kereszteket felépítő égitestek (kivéve a Neptunuszt és Plútót) együttállásakor látta meg a napvilágot i.e. 8.02.10-én, amikor a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait alkotó égitestek negatív hatásúnak számító Mars; Szaturnusz és Uránusz planétái a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek el a Földről nézve az ősi asztrológia szabályai értelmében.

Ez az egyetlen reális és korrekt megfejtése Jézus élete kozmikus misztériumának.


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
11. Elküldve: 2023-05-29 09:47:05,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[3.]

Egy német nyelven publikált vallásos izraeli online újságban 2022.04.17-én, "Frieden zu Pessach" címmel megjelent cikk szerint a "Nagypéntek" (“Karfreitag”), azaz Jézus kereszthalála körülbelül az i.sz. 26. évre (etwa 26 n. Chr.) tehető...

Mindenesetre ez a megadott év az eddig említettekhez viszonyítva már nagyon megközelíti Jézus kínhalálának tényleges időpontját, azaz i.sz. 25.04.01-ét, amely napon a zsidó naptár szerinti Peszách ünnep előkészületi napja volt.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
10. Elküldve: 2023-05-28 12:41:35,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[4.]

Dr. Michael R. Molnar amerikai fizikus, computerszakértő elképzelése szerint Jézus i.e. 6. április 17-én kellett szülessen. Aznap reggel (08:25 Bethlehem) a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók kb. 44°-on belül helyezkedtek el a zodiákusban, de Molnar elképzelése nem kifejezetten a hét égitest közelségére utalt.

Teóriája szerint a betlehemi csillag, ami a Messiás születését jelezte, egy égi jelenség volt a Kos jegyében (Júdea jelképe?). A Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és a Szaturnusz bolygók i.e. 6. április 17-én 44°-on belül tartózkodtak, egyidejűleg a növekvő Hold a Jupiter előtt elvonult. Szerinte ez a csillagjósok számára abban az időben utalás kellett legyen a Bibliában is előrejelzett Messiás születésére... Egy Antióchiában (antik Szíriában) forgalomban lévő régi római pénz egy kost ábrázolt a nyolcágú betlehemi csillaggal, és ő ezáltal bizonyítottnak véli a leírtakat...

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
9. Elküldve: 2023-05-22 14:56:46,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[5.]

A hamis prófétaként elhíresült Harold Egbert Camping (1921 - 2013) néhai amerikai rádiós prédikátor Mahler Edéhez és Teres Ágostonhoz hasonlóan John Butler anglikán pap által kieszelt i.sz 33.04.03-i dátumot tartotta helyesnek Jézus kereszthalálára vonatkozóan.

Megpróbálkozott még saját ismereteire bazírozva a keresztény elképzelések által propagált "elragadtatás" illetve a "világvége" időpontjainak meghatározásával is. Az előbbit úgy gondolta, hogy 2011.05.21-én (1, 2), a zsidó naptár szerinti 5771 ijjár 17-én (az omerszámlálás 32. napján), az utóbbi pedig 2011.10.21-én, azaz 5771 tisrí 23-án (a Szimchát Torá napján) kellett volna bekövetkezzen...

Jézus kereszthalálával kapcsolatban favorizált és propagált i.sz. 33.04.03-i dátum annyira felel meg a valóságnak, mint a Camping úr által megadott két fenti időpont...


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (8) Klaus Matefi, 2023-05-18 21:36:37]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
8. Elküldve: 2023-05-18 21:36:37,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[6.]

Mahler Ede (1857 – 1945; apja: Mahler Salamon rabbi) orientalista, természettudós, régész, asztronómus nem egy önálló elmélettel lépett elő, hanem John Butler anglikán pap hibás elképzelését tette magáévá Jézus kereszthalálának időpontjára nézve, mivelhogy i.sz. 33.04.03-a egy pénteki napra esett és a zsidó naptár szerint ekkor niszán 14-e volt, a Peszách ünnep előkészületi napja...

Ezzel a dátummal a Vatikáni Csillagvizsgáló (Specola Vaticana) néhai tudományos munkatársa, Teres Ágoston (Gustav Teres, 1931 - 2007) jezsuita szerzetes is egyetértett a Biblia és asztronómia című könyvének 209/210. oldalán, sőt még Jézus Újszövetségben taglalt feltámadásának napját is tudni vélte megadni...:

"Az adatok összehasonlítása azt mutatja, hogy 33 húsvétja mind csillagászati, mind történelmi szempontból biztosabb és megfelelőbb, mint az előbbi. Ebben az évben a teljes újhold Adar 29-én észlelhető volt, és Adar 30-án már naplemente előtt megláthatták az új holdsarlót, amikor ez még 14° magasan állt a délnyugati horizont fölött. A megfigyelési viszonyok kedvezőek voltak Jeruzsálemben 750 méter magas hegyről és a templom délnyugati falának tetejéről. Akkor a mi naptárunk szerint március 20 szombat volt Niszán 1, és a 14. nap április 3. péntek, mert március 30 napos volt. Ezen a pénteki napon következett be a teljes holdtölte, éppen azokban az órákban, amikor a keresztrefeszítés és a temetést végezték.
Ezek szerint a mi naptárunkra átszámítva 33. április 5-én vasárnap hajnalban történt Jézus feltámadása."


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #9] [előzmény: (6) Klaus Matefi, 2023-05-02 09:39:26]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
7. Elküldve: 2023-05-03 19:47:12,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[7.]

Konradin Ferrari d’Occhieppo (1907 - 2007) osztrák asztronómus elődeihez híven kellő ismeretek hiányában veselkedett neki Jézus születési időpontjának a feltárásához. Készpénznek vette Kepler által említett i.e. 7-ben történt Jupiter-Szaturnusz hármas konjunkciót Jézus születésével kapcsolatosan és állítása szerint ez kellett vezesse az újszülött Jézushoz a mágusokat..., viszont Jézus születését i.e. 7.01.17-re tette..., több mint 130 nappal az első Jupiter-Szaturnusz együttállást megelőzően...

Lássuk, hogy szerinte Jézus milyen csillagzat alatt jött a világra:

Nap - 25,5° Bak; Hold - 7,1° Oroszlán; Merkúr - 7,1° Vízöntő; Vénusz - 24,6° Bak; Mars -25° Szűz; Jupiter - 22,4° Vízöntő; Szaturnusz - 6,3°Halak; Uránusz - 29,9° Vízöntő; Neptunusz - 5° Skorpió; Plútó - 24,1° Mérleg

Ember legyen a talpán, aki ezekből az adatokból be tudná azt bizonyítani, hogy ez Jézus számára "bűntelen" lelki adottságot kölcsönzött, és ezekből már akkor következtetni lehetett volna arra, hogy Jézus egy páskabárány szerepét kell majdan betöltse (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) a tulajdonképpen véres áldozatnak szánt keresztre feszítése alkalmából, ami az "első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) történt a Peszách ünnep előkészületi napjára időzítve (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14), ugyanis ezen a napon a zsidó vallási szokások szerint évről évre egy hibátlan páskabárányt (Mózes II. 12,1-14; Mózes III. 23,4-5; Mózes V. 16,1-7) kellett feláldozzanak Istenüknek, JHVH-nak, az Ezsdrás által történelmi tényként feltüntetett Exodusra emlékezve.

Mivel a kínhalála valójában egy kozmikus kereszt égisze alatt zajlott le i.sz. 25.04.01-én, így már értelmezhetővé válik Pálnak az alábbi gondolata is:

A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

"A Legenda Aurea állítja, hogy a Háromkirályokat vezérlő csillagban a Kis Jézus kereszttel, fején töviskoronával tűnt föl, mintegy utalva az Ecce Homo eljövendő nagypénteki királyságára (Rogier van der Weyden képén: Berli, Áll. Múz. 15. sz.)." Magyar Katolikus Lexikon - Háromkirályok

jesus-10.jpg
József Jézussal (kezében kereszt), szentkép


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (6) Klaus Matefi, 2023-05-02 09:39:26]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
6. Elküldve: 2023-05-02 09:39:26,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[8.]

Egy anglikán pap, nevezetesen John Butler 1669-ben gondolt ki, majd 1675-ben prezentált egy egyéni elképzelést Jézus születésének és kereszthalálának időpntjára nézve, amiről többek között az 1921-ben, Berlinben, Wilhelm Becker fordításában, "Das Horoskop von Jesus Christus" ("Jézus Krisztus horoszkópja") címmen megjelelt 14 oldalas kiadványból is értesülhetünk.

Jézus születését a téves keresztény időszámítás kezdeti éve december 25. napjának, egy szombati napnak az éjszakájára tette, és az alábbi pozíciókat adta meg hozzá:

Nap - 2° Bak; Hold - 28°1´ Kos; Merkúr - 2°59´ Bak; Vénusz - 17°28´ Vízöntő; Mars - 6°56´ Kos; Jupiter - 8°36´ Mérleg; Szaturnusz - 12°1´ Ikrek

Felmerülhet még azokban is a jogos kérdés, akik nem eléggé jártasak az ősi asztrológia szabályzóiban, hogy mégis milyen meggondolásnál fogva gondolhatta az anglikán pap azt, hogy ezek, az általa prezentált égitestek pozíciói jelezhették volna egy bűntelen lelki adottságokkal világra jött egyén születési időpontját és azt, hogy majdan az "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" a Szanhedrin keresztre fogja feszíttetni (A zsidókhoz írt levél 9,15) véresáldozatként egy páskabárány gyanánt (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) a Peszách ünnep előkészületi napján???

Egy szeriőz kutatónak, mielőtt a Jézussal kapcsolatos teóriájával a nyilvánosságra lépett, vagy lép, csupán a fenti kérdésre kellett volna, vagy kellene tudnia megnyugtató válasszal szolgálnia... De mivel fogalmuk sem volt a Schemhamphoras mibenlétéről, így természetesen semmi esélyük nem lehetett egy korrekt, helyes megoldással előrukkolni...

Annyival azért tisztában volt Butler úr, hogy Jézus körülbelül 33 éves volt akkor, amikor kínhalált kellett szenvednie a Szanhedrin jóvoltából, így az alapjaiban hibás keresztény időszámítás kezdetéhez pusztán csak hozzáadott 33 évet és kijelentette, hogy Jézus i.sz. 33.04.03-án, a Peszách ünnep előkészületi napján lehelte ki a lelkét...

Szerinte az alábbi, általa számításba vett égitestek zodiákusban történt elhelyezkedései utaltak Jézus keresztre feszítésére...:

Nap - 11°37´ Kos; Hold - 10°24´ Mérleg; Merkúr - 17°31´ Halak; Vénusz - 19°19´ Halak; Mars - 8°12´ Ikrek; Jupiter - 14°37´ Ikrek; Szaturnusz - 11°25´ Bika

Ehhez a 14 oldalas kiadványhoz a helyes megoldásra szomjas kereső potom 59,4 euróért juthat hozzá, persze csak használt állapotban...


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #7 #8] [előzmény: (5) Klaus Matefi, 2023-04-26 09:10:10]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
5. Elküldve: 2023-04-26 09:10:10,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[9.]

Jézus születésével foglalkozó legismertebb teória Friedrich Johannes Kepler (1571 - 1630) német matematikus, asztronómus és asztrológus és evangélikus teológus nevéhez fűződik.

Az alapötletet ("Coniunctio Aurea") a Portugáliában született Isaac ben Judah Abarbanel (1437 - 1508) rabbitól vette át, nevezetesen a rabbi a messiási korszak kezdetét 5263-ra, azaz i.sz. 1503-ra kalkulálta ki a Szaturnusz és Jupiter bolygók konjunkcióira utalva [57], ami istenigazából egy alaptalan ötlet volt a részéről...

Ennek ellenére Kepler jónak tartotta és Jézus születési konstellációját is erre bazírozva akarta meghatározni. Végül az i.e. 7. február végén kialakult Mars-Jupiter-Szaturnusz együttállás mellett döntött, de hozzáfűzte, hogy ezen hármas együttállás eredményeként egy új csillag jött létre, amit a Máté evangéliumában szereplő napkeleti bölcsek követtek [58]. Ezt az utóbbi koncepciót az általa 1604.10.10-én észlelt új csillag (stella nova - Szupernova 1604) felbukkanása adta a számára, amit a "De Stella nova in pede Serpentarii" című, 1606-ban Prágában kiadott könyvében említ meg. Kepler elképzelése óta még számtalan hasonló hibás teóriával rukkoltak elő a feltalálni vágyó keresők, kutatók, de próbálkozásaik egyértelműen sikertelennek könyvelhetők el. Ez persze többek között a Magyar Katolikus Lexikon készítőjét sem befolyásolta abban, hogy a betlehemi csillaggal kapcsolatosan kizárólagosan csak Kepler téves elméletére hivatkozzon...

A Jupiter-Szaturnusz konjunkciók általam összeállított listája i.e. 1500 - i.sz. 2100-ig, melyeknek valójában egyáltalán nem volt közük a zsidó messiásváráshoz.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #6] [előzmény: (3) Klaus Matefi, 2023-04-08 19:25:16]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
4. Elküldve: 2023-04-08 22:41:16,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[10.]

Helyesbítés:

aminek az előlapján a könyv címe alatt az alábbi mondat olvasható:

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (3) Klaus Matefi, 2023-04-08 19:25:16]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
3. Elküldve: 2023-04-08 19:25:16,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[11.]

Oswald Gerhardt berlini teológus professzor 1922-ben Erlangen-ben jelentette meg a "Der Stern des Messias", azaz "A Messiás csillaga" című könyvét, aminek az előlapján a könyv címe alatt az alábbi montad olvasható:

"Das Geburts- und das Todesjahr Jesu Christi nach astronomischer Berechnung"
azaz
"Jézus Krisztus születésének és halálának éve asztronómiai számítás után" (saját fordítás)

Bárcsak olvashatta volna akkoriban a lelkes professzor a hamburgi planetárium jelenlegi igazgatójának, az asztrofizikus Thomas W. Kraupe professzornak az alábbi korrekt és intő mondatát:

"Die Astronomie allein kann das Rätsel des Weihnachtssterns nicht lösen", sagte der Planetariumsdirektor."
azaz
"Az asztronómia egymaga nem tudja megoldani a karácsonyi csillag (*betlehemi csillag) rejtélyét, mondta a planetárium igazgatója." (saját fordítás)

Mivel Oswald Gerhardt teológus professzor elegendőnek vélte akkoriban az általa ismert exoterikus (a beavatatlanok számára is hozzáférhető) ismereteket, ebből adódóan megalkotta a 140 oldalas munkáját, amire ugyan évekkel később, de bizonyos körök szorgalmasan és pozitívan reagáltak, hiszen szinte biztosra vehető, hogy többségüknek nem lehetett a célja az, hogy a bibliai misztériumok helyes megoldására valaha is úgy fény derüljön, hogy az általuk is elismerést nyerjen. Ez ami kizárt dolog...

Jézus élete egy kozmikus misztérium volt, ami a bűntelen világrajövetelekor vette kezdetét és a keresztre feszítésével érte el a csúcspontját. Számos képzőművészeti alkotáson a kis Jézust kereszttel a kezében ábrázolják, mivel azért kellett bűntelenül a világra jöjjön a Szanhedrin terve alapján, hogy 33 évesen egy megfelelő, a Peszách előkészületi napján realizálódó égi konstelláció létrejöttekor "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) véresáldozat gyanánt kínhalált haljon, ugyanis:

"A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

A Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásainak ismerete nélkül képtelenség bármely bibliai misztériumot helyesen feltárni. Oswald Gerhardt teológus professzor és a többi laikus próbálkozó ezért volt mindig eredménytelenségre ítélve...
Charles William Heckethorn (1826 - 1902) angol történész a "Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren" azaz "Titkos társaságok, titkos szövetségek és titkos tanok" című terjedelmes munkájának 12. oldalán olvashatjuk az alábbi néhány mondatot:

"A beavatottakat "Epopten"-nek hívta az ember, tehát olyan egyének voltak, akik a dolgokat a maguk valóságában nézték. Minden misztériumnak voltak "nagyobb" és "kisebb" titkai, egy exotérikus és egy ezotérikus tan, valamint három fokozata. Az árulás mindenhol szégyenletesnek számított, és a legsúlyosabb büntetések lettek kiróva. Ezért a felvételre jelentkezőknek a legfélelmetesebb eskükkel kellett a titoktartásra felesküdniük." (saját fordítás)

Teres Ágoston (1931 - 2007) jezsuita szerzetes, a Vatikáni Csillagvizsgáló néhai tudományos munkatársa, akivel nekem is volt szerencsém a kutatási eredményeimmel kapcsolatosan levelezni, az alábbiakat írja a "Biblia és Asztronómia" című könyvének 109. oldalán:

"Ilyen hagyományok alapján alakult ki az elképzelés, hogy a nagy Jupiter-Szaturnusz-konjunkció a Messiás csillaga. Ezt azonban egy jóhiszemű tévedésnek kell tartanunk, még akkor is, ha Krisztus tényleg egy ilyen konjunkció alatt jött a világra. A két vándorcsillag együttállása ugyanabban a jegyben időnként megismétlődik. Krisztus születése ellenben egyszeri esemény volt, tehát független minden ismétlődő csillagászati jelenségtől."A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #4 #5] [előzmény: (2) Klaus Matefi, 2023-04-08 16:56:30]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
2. Elküldve: 2023-04-08 16:56:30,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[12.]

Nézzük meg közelebbről az említett újságcikket:

fzgget10.jpg

Függetlenség - 1934.01.06. szombat:
"1934, vagy 1941?
Krisztus hét évvel „Krisztus születése előtt” született - egy tudós berlini egyetemi tanár megállapítása szerint
Az utóbbi napokban az egész világ sajtóját befutotta az az érdekes hír, hogy tulajdonképpen óriási tévedések vannak időszámításunkban és már hosszú évszázadok óta minden naptár rossz. Az egyik berlini teológiai tanár, O. Gerhardt kiszámította és bebizonyította ugyanis azt, hogy Krisztus nem a 0-ik év december 25-ik napján született, hanem már hét évvel azelőtt, még pedig annak az évnek áprilisában, ami azt jelenti egyben, hogy igazság szerint most nem 1934-et, hanem már 1941-et írunk.
A keresztrefeszítés igazi dátuma
A hetvenéves professzor, aki az erlangeni egyetemnek teológiai tiszteletbeli doktora és a németek egyik legnagyobb egyházi költőjének, Paul Gerhardtnak a leszármazottja, már évtizedek óta foglalkozik különböző biblikus dátumoknak a megállapításával.
Az első meglepő eredménye az volt, hogy helyesbítette Krisztus keresztrefeszítésének a dátumát és ez a megállapítása olyan döntő fontosságú volt, hogy nemcsak az összes felekezetek teológusai, hanem 1931-ben még a Népszövetség is foglalkozott vele, sőt Pacelli pápai nuncius ennek a berlini tudósnak korszakalkotó felfedezését még XI. Pius pápas elé is terjesztette.
A vatikáni csillagvizsgáló intézet ezután értesítette Gerhardt professzort arról, hogy a keresztrefeszítés dátumának helyesbítése tényleg helytálló.
Genfben is sokat tárgyaltak ezzel a megállapítással kapcsolatosan arról, hogy ezen az alapon egy fix napra tegyék a mostani mindig váltakozó Husvétot, A Szentszék azonban a Husvét fixirozásához csak úgy akar hozzájárulni, ha előbb meghallgatja egy külön erre a célra összehívott zsinat véleményét, mert a Husvétnak egy állandó napra való fixirozása katolikus szempontból rengeteg liturgiai változást is von maga után."
------
"A mai naptár szerint tudvalevőleg Husvét dátuma folyton váltakozik, még pedig március 22. és április 25-e között, mert úgy van megállapitva, hogy Husvét ünnepe a tavaszi holdtöltét követő első vasárnapra esik. Gerhardt ezzel szemben megállapította, hogy Krisztus keresztrefeszítésének napja pontosan a Krisztus születése utáni harmincadik évben, április hó 7-én volt.
Ennek a megállapításnak az alapján hozta a Népszövetség 1931 október 19-én azt a határozatot, hogy valamennyi egyház és népszövetségi tagállam részére előterjesztést küldött azzal a kéréssel, hogy Husvét ünnepét mindig április második vasárnapjára, vagyis április 9. és 15-e közötti időpontra tűzzék ki.
Mikor halt meg Heródes?
Ennél sokkal fontosabb azonban Gerhardtnak az a megállapítása, hogy a keresztény időszámítása hét teljes esztendővel téves.
Tudvalevően Krisztus a biblia szerint még Heródes életében született. Egykori írásokból és pénzérmékből azonban megállapítható, hogy Heródes már a Krisztus születése előtti negyedik év tavaszán meghalt.
Már ebből az egy tényből megállapítható, hogy Krisztus legalább is „Krisztus születése előtti” ötödik évben született
A második támpont az, amit Lukács evangéliumának második fejezetében találunk és amely szerint Augusztus császár közvetlenül Krisztus születése előtt az egész római birodalom területére adóösszeírást rendelt el. Egykorú eredeti okmányokból meg lehet állapítani, hogy az ilyen általános adóbevallásokat minden tizennégy esztendőben rendeltel el. Londonban, Bonnban és Berlinben még olyan okmányokat is őriznek a múzeumok, amelyek arról tanuskodnak, hogy már abban az időben is rengeteg adófellebezés volt. A berlini múzeumban például őriznek egy északegyiptomi földbirtokostól származó és az ottani proconsulhoz intézett panaszt, amely arról szól, hogy túlmagasra becsülték a vagyonát és ezen az alapon túl magasra srófolták fel az adóját. Ha már mostan az akkori ilyen okmányok dátumait figyeljük, akkor megállapíthatjuk, Augusztus császár ezt a rendeletét a Krisztus születése előtti kilencedik évben bocsátotta ki. Ebből viszont az következik, hogy Krisztusnak a mi időszámításunk előtt, tehát a Krisztus születése előtti 8. és 5. évek között kellett megszületnie.
Máté evangéliumának második fejezetében tudvalevően az áll, hogy egy csillagot láttak a napkeleti bölcsek. Gerhardt professzor kutatásainak legfontosabb eredménye az, hogy pontosan megállapította, hogy tulajdonképpen melyik csillagról is van szó. Megállapította azt, hogy a Saturnus bolygót a zsidó nép a maga védőcsillagának tekintette, Saturnus „ikertestvérét”, Jupitert viszont az igazság csillagának nevezték és a Halak csillagképe Izraelé volt és fordítva, Izrael népe ebbe a csillagképbe tartozott. (Az ókorban valóságos asztrológiai földrajz volt.)
Chiun, Izrael rejtélyes csillaga
Héber nyelven Chiun volt Saturnus neve. Ámosz próféta például szemrehányást tesz a zsidóknak, „a ti Istenetek csillagát, Chiunt vittétek körül!” Chiun csillagot tekintették a zsidók a világ teremtő csillagának. Máténak akkoriban nem is kellett közelebbről megjelölnie, hogy melyik csillagról van szó a napkeleti bölcsek eseténél, mert akkoriban mindenki úgyis tudta, hogy melyik csillagot értse.
Amikor a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe érkeztek, rörtön aziránt érdeklődtek, hogy „hol van a zsidók most született királya, mert mi láttuk az ő csillagát felkelni”.
Saturnus, Jupiter és Halak konstellációja
A Saturnus, a Jupiter és a Halak csillagképe egy asztrológiai komplexumot alkottak és Gerhardt rendkívül komplikált számítások alapján megállapította, hogy az a konstelláció, amikor a Saturnus a Jupiterrel együtt a Halak csillagképében látható volt, a Krisztus születése előtti hetedik év áprilisának első hetében volt. Máté evangélista az írja, hogy ez a csillag haladt a napkeleti bölcsek előtt és ott állt meg az istáló felett, amelyben Krisztus megszületett. Gerhardt kiszámította azt is, hogy ezek a napkeleti bölcsek az ismert útvonalon haladtak, akkor milyen hónapokban láthatták ők maguk előtt ezt a csillagot.
Pontos számításai alapján megállapítható, hogy Krisztus születése előtti 7. évben október közepétől december 15-éig láthatták a napkeleti bölcsek ezt a csillagot útjuk alatt. Szóval ezek az adatok is bizonyítják, hogy Krisztus hét évvel korábban született, mint eddig tudtuk.
Gerhardt számításait F. K. Ginzel, P. V. Neugebauer és más ismert német egyetemi tanárok is lekontrollálták és helyesnek találták."
A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #3] [előzmény: (1) Klaus Matefi, 2023-04-07 19:57:10]
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 182
1. Elküldve: 2023-04-07 19:57:10,

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

[13.]

Kezdeném ezt a témát a Budapesten 1934 január 6-án szombaton a "Függetlenség" nevű napilapban megjelent hosszú cikkel, ami Oswald Gerhardt berlini teológus professzornak a Jézus keresztre feszítésével foglalkozó új teóriáját taglalta.
Az írás szerint erre még a Népszövetség is figyelmet fordított. A vatikáni csillagvizsgáló helyesnek találta Gerhardt professzor által megadott i.sz. 30.04.07-i időpontot, ami egy pénteki napra esett. Ennek apropójából tett javaslatot a Népszövetség 1931.10.19-én az egyházak és a Népszövetség tagjai számára a jövendő húsvéti ünnepek naptári vonatkozásával kapcsolatosan. Gerhardt professzor további következtetése szerint a "betlehemi csillag" a Jupiternek és Szaturnusznak a Halak jegyében történt együttállása volt i.e. 7-ben, október közepétől december közepéig. Ezeket a megadásokat Friedrich Karl Ginzel (1850 - 1926) osztrák és Paul Viktor Neugebauer (1878 - 1940) német asztronómusok és más professzorok is ellenőrizték és helyesnek ítélték meg...

Saját megjegyzés: Nem csoda, hogy a vatikáni csillagvizsgáló helyesnek tartotta a hibásan pénteki napra kikalkulált dátumot, hiszen a misztériumok védelme ezt elvárja az érdekeltektől... Gerhardt professzornak a betlehemi csillaggal kapcsolatos ötlete ugyanolyan helytelen volt, mint a Jézus keresztre feszítésének az általa vélt időpontja... Ezek ellenére a Népszövetség is foglalkozott a professzor minden alapot nélkülöző elképzeléseivel.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #2] (TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

Hibás teóriák Jézus életével kapcsolatosan

(üzenet: 13, Vallás, filozófia)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.011743068695068 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail