Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9459922/53 Témák: 18983 Tagok: 112762 Legújabb tag: Mored1997 Online: (62/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról?

(üzenet: 3, Vallás, filozófia)
 

Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
3. Elküldve: 2024-02-23 00:14:05,

Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról?

[1.]

Jézus biztosra vehetően pontosan tisztában volt azzal, hogy a bűntelen születési adottságából adódóan a 33. életevében (Babiloni Talmud Szanhedrin 106. b.) éppen Peszách ünnepekor (lásd: Máté 26,2), i.sz. 25.04.01-én kialakuló, a Schemhamphoras tárgykörébe tartozó T-kereszt kialakulásakor neki a páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) szerepét kell betöltenie és kereszthalált halnia "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), ugyanis a "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Édesanyját, Máriát is éppen ebből a célból szemelték ki és készítette fel Zakariás pap 3 éves korától arra, hogy megadott időre (i.e. 8.02.10-re) világra hozza gyermekét (forrás: Jakab-féle apokrif evangélium), Izrael fiainak megváltása érdekében, ugyanis akkor álltak együtt a Schemhamphoras (Isten 72 szelleme) kozmikus forrásait felépítő égitestek a zodiákusban. Ilyen ritka égi esemény korábban ∼272 évvel azelőtt fordult elő, nevezetesen i.e. 280.12.09-én, amihez Mithrász születését utalták, Jézus születése után pedig i.sz. 264.05.13-án, amikor Szt. György jött a világra, akinek a grúz vallásos népi hagyományok hasonló szerepet szántak a szentek hierarchiájában, mint Jézusnak.

A néphagyományok szerint Júdás a keresztre feszítés napján lett öngyilkos (Mt 27,3-5; Csel 1,17-18) egy április elsejei napon (forrás: 1, 2, 3, 4, 5). Mennyivel többet tudtak már a néphagyományok is Jézus kereszthalálának pontos dátumáról, mint az elmúlt évszázadok kutatói!...

A kabbala titkos ismereteit az ókori chásszideusok, majd az ezekből lett esszénusok is birtokolták. Az utóbbiak közül a leghíresebb Keresztelő János volt, ennek következtében joggal feltételezhető, hogy Keresztelő János azzal is tisztában kellett legyen, hogy Jézus megkeresztelésére a Jordán folyónál i.sz. 22.07.02. nap a legalkalmasabb, amikor a majdani keresztre feszítés napján kialakult kozmikus keresztet felépítő égitestek egy X-keresztet alkottak a zodiákusban. Az esszénusok két Messiás eljövetelében bíztak. Az első egy tanító Messiás (Mashiach ben Josef - Messiás, József fia) kellett legyen, a második viszont majd az "idők végén" fellépő Messiás-király (Mashiach ben David - Messiás, Dávid fia), aki i.sz. 1999.08.11-én látta meg a napvilágot. Annak érdekében, hogy a nép elfogadja Jézust Messiásnak, ahhoz a hagyományok értelmében egy égi jelre volt szükség, amit Keresztelő János prezentálni tudott Jézus megkeresztelése alkalmából.

A Magyar Zsidó Lexikon 439 - 440. oldalán olvashatjuk az alábbiakat:

"Mégis a titkos tanokkal való foglalkozás, melynek jegyében a Kabbala megszületett s amely az egész Tórának csak keveseknek érthető misztikus jelleget adott, már az ókori zsidóságnál, főképpen a chásszideusoknál meglehetett.
Josephus szerint az esszénusok őrizték a titkos tant (De bell. Jud. 2.8), de Philo (De Vita Contemplavita 3.), úgyszintén a modern K.-kutatók közül A. Jellinek, Plessner, Hilgenfeld, Eichhorn, Gaster és Kohler és még sok más tudós is, szintén őket tartják a K. megalapozóinak. Hogy a titkos tanokat azok őrzői titkolják, azt már Ezra is állítja (14.45-46, v. ö. Szóta 15.3)."


Akik kételkednek továbbra is abban, esetleg konokul negálják, vagy ne adja az ég, céltudatosan ignorálják azt a tényt, hogy Jézus i.e.8.02.10. napján jött volna a világra, azok Jézus bűntelen születését tagadják és azt, hogy a Jóisten (Ormuzd, etc.) inkarnációja lett volna...

Tehát 2025.04.01-én, vagy ha ragaszkodnánk a zsidó naptárhoz, abban az esetben 2025.04.12-én, azaz 5785 Niszán 14-én kell kegyelettel megemlékeznie minden kereszténynek Jézusról, a keresztre feszítésének 2000. évfordulóján. Remélhetőleg figyelembe fogják ezt venni az érintett egyházak vezetői is.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
2. Elküldve: 2024-02-21 20:18:25,

Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról?

[2.]

Vizsgáljuk meg alaposabban Jézus életét:

1, A jeruzsálemi Templom féltve őrzött titka a Schemhamphoras (forrás: Toledoth Jeshu), azaz Isten 72 szelleme (72 angyal) nem más, mint 72 fajta égi konstelláció szellemi hatása, aminek a kozmikus forrásai a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek konstelláció-variációi Nap-Hold konjunkció illetve oppozíció figyelembevétele mellett. Csak ez a 72-féle konstelláció alkalmas a vallások által dédelgetett jó (agathodémoni, ormuzdi, etc.) illetve gonosz (kakodémoni, ahrimáni, luciferi, etc.) szellemi hatások szemléletes prezeltálására.

2, Mária i.e. 23.12.18-án látta meg a napvilágot, a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának létrejötte alkalmából, ugyanis egyes magyarázatok szerint ekkor rászállt a Szentlélek.
A Jakab-féle apokrif evangélium (*Prof. Carl Friedrich Bornberg: Die apokryphischen Evangelien und Apostolgeschichten, Erste Hälfte. Stuttgart, 1840) szerint amikor Mária 1 éves lett, a beavatott papok már jelezték Annának és Joákimnak, hogy a leányuknak kell majdan megszülnie Izrael fiainak a Megváltóját, Jézust (*30. old.).

3, Mária 3 éves korától 12 éves koráig a Templomban nevelkedett, Zakariás pap felügyelete alatt, aki Máriát az alábbi szavakkal fogadta: "az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását" (*32/33. old. - saját fordítás). Máriát a Templomban töltött évek folyamán Zakariás felkészítette a Jézussal történő közelgő terhességére.

4, Mária áldott állapotának kezdete, azaz Jézus testi megfogamzása egybeesik Máriának a jeruzsálemi Templomban történt látogatásával, ahova elvitte az általa elkészített függönyt, amit az ottani főpap korábbi kérésére csinált a Templom számára. Ezt követően ment vendégségbe Erzsébethez (*36-39. old.), akinek a férje volt Zakariás. Ez i.e. 9.05.20-án történt, a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának kialakulásakor.

5, Mária és József Betlehembe mentek, mivel Augustus császár utasítására i.e. 8-ban Publius Sulpicius Quirinius a nem római polgárok részére is népszámlálást tartott. Jézus születése ez idő alatt következett be i.e. 8.02.10-én. Aznap a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak Betlehem felett.

6, Heródes király utasítására az összes fiúgyermeket 2 éves korig lemészárolták Betlehemben és annak környékén, ugyanis az említett együttállás minden alkalommal a Mars planéta periódusából adódán kétszer valósul meg 2 év eltéréssel. Jézus születése előtt 2 évvel, i.e. 10.02.03-án egy kevésbé egzakt konjunkció jött létre. Tehát azért döntött így Heródes, mivel nem lehetett biztos abban, hogy korábban nem született meg egy Jézushoz hasonló lelki adottságokkal felvértezett gyermek, aki esetleg szintén veszélyt jelenthetne majdan királyságára.

7, A Máté evangéliumában részletezett napkeleti bölcsek látogatásának története egy emberbőrbe bújtatott kozmikus misztérium exoterikus elbeszélése. A hagyományok szerint ugyanezek a bölcsek ugyanilyen ajándékokkal (arannyal, tömjéntnel és mirhával)kedveskedtek Mithrász születésekor is (források: 1, 2, 3, 4), aki szintén Isten fiaként bűntelenül született egy szűztől, akit Isten anyjának neveztek. A jászola mellett pásztorok és Ormuzd szent állatai (egy szamár és egy ökör) tartózkodtak. Nem véletlenül olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban az alábbi megjegyzés: "A Háromkirályokat a legrégebbi keresztény ábrázolások Mithrász tisztelőiként állítják elénk".
Annak ellenére, hogy Máté nem említette a bölcsek számát, az ókeresztény teológus, író és egyháztanító Órigenész azt nyilatkozta, hogy hárman voltak, amire logikus módon az ajándékok száma is utal.

A három napkeleti bölcs valójában a Mars, Szaturnusz és Uránusz planétákat szimbolizálták, testesítették meg és ezért érkeztek napkelet felől (Máté 2,1) majd távoztak más irányba (Máté 2,12), azaz napnyugati irányába az égi mechanika törvényszerűségéből adódóan. A betlehemi nyolcágú csillagról bővebben ITT.

8, Heródes i.e. 9.11.28-án máglyára küldött néhány lázadót egy teljes holdfogyatkozás alkalmából (forrás: Josephus Flavius), majd néhány hónap múlva a Peszách ünnep környékén a királyságának 37. évében eltávozott az élők sorából.

9, Jézus "mintegy harminc esztendős korában" (Lukács 3,23) kezdte el a működését, pontosabban még nem töltötte be a 30. életévét, amikor Keresztelő János megkeresztelte a Jordán folyónál i.sz. 22.07.02-én, majd ezt követően i.sz. 22.08.11-én megkísértette a pusztában az Ördög.

János az evangéliumában mindössze három Peszách ünnepről tesz említést Jézussal összefüggésben: Jézus megkeresztelését követően (2,13), amikor kiűzte a kufárokat és pénzváltókat a Templomból; a csodálatos kenyér- és halszaporitással (6,4) illetve elfogatásával (11,55-57) és megölésével (19,14-16) kapcsolatosan. Ez összhangban van azzal, hogy Jézus működése nem tartott három teljes évig.

10, Jézust a 33. életévében a Peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) i.sz. 25.04.01-én "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15) feszíttették keresztre páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt, véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére, ugyanis "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Ezen a napon a születésekor együttállt égitestek egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit rádásul a Neptunusz és a Plútó egy szabályos keresztre egészített ki.
Az érdekesség kedvéért itt érdemes feltétlenül megemlíteni, hogy Jézus megkeresztelése alkalmával a születésekor együttállt égitestek egy X-keresztet alkottak a zodiákusban, melynek egyik ágához az előbb említett Neptunusz és Plútó is csatlakozott.
A Magyar Katolikus Lexikon és más források is arra hívják fel a figyelmet, hogy a Keresztelő János-féle keresztelés nem azonos az egyház által elfogadottal, ugyanis értékében illetve jelentőségében is lényegesen elmarad a Jézus keresztjére hivatkozva praktizált keresztelés mögött.

11, Hom, Zoroaster, Mithrasz, Jézus, Szt. György, Ámos, Sabbatai Cví, Jiddu Krishnamuri ugyanolyan konstelláció alatt született, mint Jézus.
Jiddu Krishnamuri 1897.11.24-én látta meg a napvilágot, majd 102 évre rá, i.sz. 1999.08.11-én ezen égitestek egy szabályos keresztet alkottak a zodiákusban, teljes napfogyatkozás kíséretében, aminek égisze alatt jött világra Immánuel, az Ószövetség Messiása, akinek a fellépése legkésőbb 2032.06.08-ra tehető. Izrael állam megalakulása 1897 és 1999 között félútot valósult meg. A Messiás fellépése előkészítésének alapfeltétele a Szanhedrin, ezért közel 1600 év elteltével ismét megalakult 2004 októberében.A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Klaus MatefiTagság: 2005-10-05 20:38:13
Tagszám: #22580
Hozzászólások: 189
1. Elküldve: 2024-02-21 10:21:59,

Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról?

[3.]

Jézus születésének és kínhalálának időpontjára nézve az elmúlt évszázadok folyamán számtalan elmélet látott már napvilágot. Talán a legnagyobb figyelem a néhai berlini evangélikus teológus professzornak, Oswald Gerhardtnak a teóriájára irányult, amiről a Budapesten megjelent Függetlenség nevű napilap 1934 január 6-i, szombati kiadása is beszámolt egy terjedelmes cikkben. A lényege röviden az volt, hogy Gerhardt professzor szerint Jézus nem a nulladik évben született, hanem 7 évvel korábban áprilisban, és ebből adódóan 1934 helyett már 1941-et kellene írjanak. A keresztre feszítés "igazi dátuma" szerinte i.sz. 30.04.07-én kellett megtörténjen... Erre itt csak azért tértem ki kezdésnek, mivelhogy Pacelli pápai nuncius ezt a "korszakalkotó felfedezést" még XI. Pius pápa elé is felterjesztette, sőt 1931-ben még a Népszövetség is foglalkozott ezzel a valójában hibás hipotézissel...

A Schemhamphoras, azaz Isten 72 szelleme (72 angyal) az 72 fajta égi konstelláció szellemi hatásai. Ezeket a konstellációkat a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek konstelláció-variációi alkotját Nap-Hold konjunkció illetve oppozíció figyelembevétele mellett. Csak ez a 72-féle konstelláció alkalmas a vallások által dédelgetett jó (agathodémoni, ormuzdi, etc.) illetve gonosz (kakodémoni, ahrimáni, luciferi, etc.) szellemi hatások szemléletes prezeltálására. Ennek ismeretében Jézus születése kizárólagosan csak i.e. 8.02.10-én történhetett, amikor a már említett Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak Betlehem felett. Ennek köszönhette Jézus a bűntelenségét.

Jézusnak Niszán hónap 14-én, a peszách ünnep előkészületi napján i.sz. 25.04.01-én a 33. életévében kellett kereszthalált halnia "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), páskabárány (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) gyanánt egy véres áldozat céljából a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,1; Márk 14,1; 15,1; Lukács 22,2; 23,1; János 11,45-53; 18,14), ugyanis "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (A zsidókhoz írt levél 9,22). Ezen a napon a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek a születése óta első alkalommal egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit rádásul a Neptunusz és a Plútó egy szabályos keresztre egészített ki. Poncius Pilatus bűntelennek találta Jézust (Máté 27,24; Lukács 23,4; János 19,4) és jelképesen mosta a kezeit.

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
(TÉMANYITÓ)
Haladó
Klaus Matefi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

Megemlékezik-e majd 2025-ben a világ Jézus kereszthalálának 2000. évfordulójáról?

(üzenet: 3, Vallás, filozófia)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.0069749355316162 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail