Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9452550/0 Témák: 18933 Tagok: 112533 Legújabb tag: streetwolfs Online: (97/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 12 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

ismerjük meg az Úr Jézust

(üzenet: 295, Vallás, filozófia)
 

kérdező-figyelőTagság: 2005-11-20 16:49:40
Tagszám: #23931
Hozzászólások: 20
295. Elküldve: 2005-11-20 17:23:50,

ismerjük meg az Úr Jézust

[1.]

Megismerhetjük Jézust a mai napi szentírási helyekből:

2005.11.20. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
Olvasmány: Ez 34,11-12.15-17

Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem fel juhaimat és
viselem gondjukat. Amint a pásztor gondját viseli nyájának azon a
napon, amelyen elszéledt juhai között van, úgy viselem majd én is
gondját juhaimnak, és kiszabadítom őket minden helyről, amerre
elszéledtek a felhő és a sötétség napján. Én magam legeltetem
juhaimat, és én pihentetem meg őket! -- mondja az Úr Isten. -- Az
elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszavezetem, a sebesültet
bekötözgetem, a gyengét megerősítem, a hízottat és az erőst
megoltalmazom, és igazságosan legeltetem őket. Ti pedig, én juhaim,
így szól az Úr Isten: Íme, én ítéletet teszek juh és juh, kos és bak
között.

Szentlecke: 1Kor 15,20-26.28

Krisztus azonban feltámadt halottaiból, mint az elszenderültek
zsengéje. Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által
lett a halottak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan
meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni. Mindenki a maga rendje szerint: elsőként Krisztus; azután azok, akik Krisztuséi,
az ő eljövetelekor. Azután jön a vég, amikor majd átadja az uralmat az
Istennek és Atyának, miután megsemmisített minden fejedelemséget,
minden hatalmasságot és erőt. Mert addig kell neki uralkodnia, amíg
ellenségeit mind a lába alá nem veti [Zsolt 110,1]. Mint utolsó
ellenséget, a halált semmisíti meg, Mikor pedig minden alá lesz vetve
neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki mindent alávetett
neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

Evangélium: Mt 25,31-46

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok
mindnyájan [MTörv 33,2], akkor leül majd dicsőséges trónjára.
Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket
egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A
juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a
király így szól a jobbja felől állóknak: ,,Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése
óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok,
idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és
felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és
eljöttetek hozzám.'' Akkor az igazak megkérdezik majd tőle: ,,Uram,
mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni és
inni adtunk neked? Mikor láttunk mint idegent, és befogadtunk, vagy
mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk téged betegen
vagy fogságban, és meglátogattunk téged?'' A király így válaszol majd
nekik: ,,Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e
legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.'' Ezután a balján levőknek
ezt fogja mondani: ,,Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre,
amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem és nem
adtatok enni, szomjaztam és nem adtatok inni, idegen voltam és nem
fogadtatok be, mezítelen voltam és nem öltöztettetek föl, beteg voltam
és fogságban, és nem látogattatok meg engem.'' Erre azok is
megkérdezik: ''Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, mint
idegent vagy mezítelenül, betegen vagy a fogságban, és nem szolgáltunk
neked?'' Akkor ő így felel majd nekik: ,,Bizony, mondom nektek: amikor
nem tettétek meg ezt egynek e legkisebbek közül, nekem nem tettétek
meg.'' És elmennek majd, ezek az örök gyötrelemre, az igazak pedig az
örök életre.''
Zöldfülű
kérdező-figyelő adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
294. Elküldve: 2005-11-08 15:59:48,

ismerjük meg az Úr Jézust

[2.]

Sztem az a legjobb hogy előkerültél! icon32.gif icon50.gif
[előzmény: (293) Ebitt, 2005-11-07 20:07:40]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
293. Elküldve: 2005-11-07 20:07:40,

ismerjük meg az Úr Jézust

[3.]

Az előbbi nagyon jó !

Ebitt
[válaszok erre: #294] [előzmény: (292) Árvai Emil, 2005-09-19 17:02:08]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

Árvai EmilTagság: 2004-08-31 18:33:00
Tagszám: #12345
Hozzászólások: 202
292. Elküldve: 2005-09-19 17:02:08,

ismerjük meg az Úr Jézust

[4.]

Ch.E.Cowman:
Az indiánfőnök tomahawkja

Egy misszionárius mondta el a következő esetet, amely egy istentisztelet alkalmával történt.
Az igehirdetés alatt fölemelkedett egy öreg indiánfőnök, előrement és tomahawkját (harci bárdját) a misszionárius lába elé tette. "Indiánfőnök adni tomahawkját Jézus Krisztusnak" - mondta, és ismét leült.
A misszionárius tovább prédikált Isten szeretetéről a Jézus Krisztusban, Fia odaajándékozásáról, akit elküldött számunkra és aki most szent igényt támaszt az életünkre. Ismét fölkelt az öreg főnök és előrement. Levette a takarót válláról és a következő szavakkal tette le az igehirdető lábához: "Indiánfőnök adni takaróját Jézus Krisztusnak." Megint visszament a helyére.
Az igehirdető tovább beszélt Isten Jézusban kinyilatkoztatott szeretetéről: hogyan fosztotta meg Isten az eget legdrágább ajándékától és hogyan küldte Jézust a világba, hogy minket, elveszett embereket megváltson és hogy magát odaadja miértünk. Ekkor az öreg főnök elhagyta a gyülekezeti helyiséget. Hamarosan visszatért a lovával, amelyet a gyülekezeti sátor előtt megkötött. Ismét előrement a sátorban. Rátekintett a misszionáriusra és azt mondta: "Indiánfőnök adni a lovát Jézus Krisztusnak." Most már mindenét odaadta, amije csak volt.

Amikor most a misszionárius arról az Istenről beszélt, aki nem kímélte saját Fiát, hanem odaadta Őt mindnyájunkért, sürgetőleg hallgatói szeme elé állította, hogy Jézus egész életünket magának akarja. Ez az üzenet mélyen behatolt az indiánok szívébe. Végül az öreg utoljára emelkedett föl. Remegő térdekkel és bizonytalan lépésekkel ment előre. Félő tisztelettel térdelt le a misszionárius előtt, miközben könnyei végigfolytak bronzszínű arcán. Remegő ajakkal szólt:
"Indiánfőnök adni magát Jézus Krisztusnak."...

(Vetés és Aratás 11/3)
[válaszok erre: #293]
Haladó
Árvai Emil adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Árvai EmilTagság: 2004-08-31 18:33:00
Tagszám: #12345
Hozzászólások: 202
291. Elküldve: 2005-08-11 18:17:46,

ismerjük meg az Úr Jézust

[5.]

"Mátyás király egyszer álruhában Cinkotán járt és megkérdezte a fogadóst:
- Szerinted mennyit ér a király?
- Megérhet úgy huszonkilenc ezüstöt - vágta rá gondolkodás nélkül a bölcs korcsmáros.
- Hogyan? - lepődött meg az álruhás király.
- Nem többet - indokolta válaszát a korcsmáros -, mert ha az én Uramat, Üdvözítőmet harminc ezüstpénzért lehetett eladni, a király valamivel csak kevesebbet ér..."
(Forrás: SZET kalendárium, Bp.1983.)
Haladó
Árvai Emil adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
290. Elküldve: 2004-10-13 10:33:18,

ismerjük meg az Úr Jézust

[6.]

Én még nem jártam azon a fórumon, de majd benézek. icon50.gif

Ebitt
[előzmény: (289) juhély, 2004-10-11 11:40:37]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
289. Elküldve: 2004-10-11 11:40:37,

ismerjük meg az Úr Jézust

[7.]

Már ott vagyok Újember nickkel.
[válaszok erre: #290] [előzmény: (288) Dani, 2004-10-11 11:34:57]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Dani
288. Elküldve: 2004-10-11 11:34:57,

ismerjük meg az Úr Jézust

[8.]

Ráadásul tovább lesz fejlesztve nemsokára
[válaszok erre: #289] [előzmény: (287) juhély, 2004-10-10 09:54:00]
  


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
287. Elküldve: 2004-10-10 09:54:00,

ismerjük meg az Úr Jézust

[9.]

Belenéztem, tetszett. ATTee-val már fórumoztam valahol (más nickkel), és az Erec nick is ismerős. Sok sikert kivánok, lehet hogy bekapcsolódok én is, Ti pedig írjatok ebbe a fórumba is, ha van kedvetek.
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2004-10-10 10:24:30]
[válaszok erre: #288] [előzmény: (286) Dani, 2004-10-09 17:04:41]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Dani
286. Elküldve: 2004-10-09 17:04:41,

ismerjük meg az Úr Jézust

[10.]

Ismeritek a
www.keresztyenforum.tk
címet?

Dani
[válaszok erre: #287] [előzmény: (285) juhély, 2004-10-07 14:38:52]
  


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
285. Elküldve: 2004-10-07 14:38:52,

ismerjük meg az Úr Jézust

[11.]

János Ev.4
23. De közeledik, sőt most van az az óra, amikor valódi imádói Szellemben és valóságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres.
24. Az Isten Szellem, és akik Őt imádják, Szellemben és valóságban kell imádniuk.
25. Az asszony erre így felelt: - Tudom, hogy jön egy Messiás - ezt mondják Felkentnek -, és amikor eljön, mindent elmagyaráz nekünk. -
[válaszok erre: #286]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
284. Elküldve: 2004-10-02 08:18:42,

ismerjük meg az Úr Jézust

[12.]

Gal.1.
3. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
4. A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
5. A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
6. Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
7. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
8. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
9. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
10. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;
12. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

Ap.Csel.
11. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
[előzmény: (283) Ebitt, 2004-10-01 19:19:59]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
283. Elküldve: 2004-10-01 19:19:59,

ismerjük meg az Úr Jézust

[13.]

Hegyek041.jpg
"...Tieid az egek, a föld is a tied, e világot minden benne valóval TE fundáltad. " 89.Zsoltár

Ebitt
[válaszok erre: #284] [előzmény: (282) vallas, 2004-09-10 11:21:36]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


vallasTagság: 2004-09-10 11:14:54
Tagszám: #12530
Hozzászólások: 1
282. Elküldve: 2004-09-10 11:21:36,

ismerjük meg az Úr Jézust

[14.]

icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif icon43.gif

vallas
[válaszok erre: #283] [előzmény: (280) Ebitt, 2004-05-30 18:40:54]
Zöldfülű
vallas adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
281. Elküldve: 2004-06-03 17:53:22,

ismerjük meg az Úr Jézust

[15.]

Apostolok Cselekedetei 2. fejezet
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15. Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
22. Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, a ki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, a mint magatok is tudjátok.
23. Azt, a ki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
24. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.
25. Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.
26. Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
27. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
28. Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt.
29. Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.
30. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,
31. Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.
32. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.
34. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
35. Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
36. Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.
37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
[előzmény: (280) Ebitt, 2004-05-30 18:40:54]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
280. Elküldve: 2004-05-30 18:40:54,

ismerjük meg az Úr Jézust

[16.]

Pünkösd

Ebitt
[válaszok erre: #281 #282] [előzmény: (279) Ebitt, 2004-05-30 18:39:48]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
279. Elküldve: 2004-05-30 18:39:48,

ismerjük meg az Úr Jézust

[17.]

TermeszetEreje055.jpg
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ültek. . .

Ebitt
[válaszok erre: #280] [előzmény: (278) juhély, 2004-05-26 13:48:19]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
278. Elküldve: 2004-05-26 13:48:19,

ismerjük meg az Úr Jézust

[18.]

Annyi pontosítás hogy az eredeti szövegben "meszelt sír"-nak is lehet fordítani a "meszelt fal"-at.
[válaszok erre: #279] [előzmény: (277) Ebitt, 2004-05-25 21:33:55]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
277. Elküldve: 2004-05-25 21:33:55,

ismerjük meg az Úr Jézust

[19.]

De jó fej vagy. icon21.gif
Ez így már fél siker.
Na és ki mondja kinek a Bibliában ? :
-Megver téged az Isten, te kimeszelt fal !
Ez egyébként az egyik kedvenc részem. Sokat nevettem rajta. icon53.gif

Ebitt
[válaszok erre: #278] [előzmény: (276) atra, 2004-05-13 12:34:36]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


atraTagság: 2004-01-29 09:57:16
Tagszám: #8423
Hozzászólások: 78
276. Elküldve: 2004-05-13 12:34:36,

ismerjük meg az Úr Jézust

[20.]

Sejtettem, hogy Mózes I. könyvében van, ezt olvastam keresztül-kasul, de ezek szerint többször átsiklottam felette, azért nem írtam eddig.
icon26.gif
Aztán sajna elfogyott a türelmem és beírtam egy keresőbe! icon77.gif icon77.gif
[válaszok erre: #277] [előzmény: (275) Ebitt, 2004-05-13 12:17:19]
Kezdő
atra adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
275. Elküldve: 2004-05-13 12:17:19,

ismerjük meg az Úr Jézust

[21.]

Gratulálok. Minden elismerésem. icon32.gif
Te voltál vagy egy kereső ? icon25.gif
Ha az előbbi, akkor még nagyobb elismerésem ! icon32.gif icon32.gif icon32.gif
[válaszok erre: #276] [előzmény: (274) atra, 2004-05-13 11:02:29]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


atraTagság: 2004-01-29 09:57:16
Tagszám: #8423
Hozzászólások: 78
274. Elküldve: 2004-05-13 11:02:29,

ismerjük meg az Úr Jézust

[22.]

Valóban itt a tavasz, ezért ültettünk hárs-, juhar-, kőris- és nyírfákat, berkenyét, kecskerágót és húsos somot. icon77.gif
Tamariszkuszfát nem. Azt Ábrahám ültetett: 1 Móz. 21,33 icon53.gif
[válaszok erre: #275] [előzmény: (273) Ebitt, 2004-05-05 22:22:58]
Kezdő
atra adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


EbittTagság: 2003-12-11 13:26:49
Tagszám: #7698
Hozzászólások: 521
273. Elküldve: 2004-05-05 22:22:58,

ismerjük meg az Úr Jézust

[23.]

Kérdés : A bibliában ki ültetett tamariszkuszfákat ?
Igehely is kell !
A kérdés aktualitását a tavasz adta. Megkezdődött a kertépítés-szépítés.

Ebitt
[válaszok erre: #274]
Törzstag
Ebitt adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


atraTagság: 2004-01-29 09:57:16
Tagszám: #8423
Hozzászólások: 78
272. Elküldve: 2004-05-04 16:02:28,

ismerjük meg az Úr Jézust

[24.]

Nem tudom, hogy kit és miért dicsőítik, de csodásak. Nekem önmagukért, a tiszta funkcionalizmusukért is tetszenek. Szinte minden részükben tökéletesek!
[előzmény: (271) juhély, 2004-05-04 15:51:24]
Kezdő
atra adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


juhélyTagság: 2004-01-02 11:15:48
Tagszám: #7942
Hozzászólások: 980
271. Elküldve: 2004-05-04 15:51:24,

ismerjük meg az Úr Jézust

[25.]

A Biblia szerint a teremtett világ csodálatos dolgai a Teremtő bölcsességét dicsőítik.
[válaszok erre: #272] [előzmény: (270) atra, 2004-05-04 15:46:08]
Törzstag
juhély adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

ismerjük meg az Úr Jézust

(üzenet: 295, Vallás, filozófia)
 
    / 12 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.014786958694458 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail