Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 
 Hozzászólások: 9458153/30 Témák: 18975 Tagok: 112721 Legújabb tag: Holly Online: (216/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 2 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 

A tudománynak vége

(üzenet: 27, Tudomány)
 

Topi-50Tagság: 2006-06-13 16:29:32
Tagszám: #31643
Hozzászólások: 5406
31. Elküldve: 2021-07-16 22:03:00,

A tudománynak vége

[1.]

Segítsd, hogy túléljük a vaskort, a sárember korát! – Szabó László, a magyar David Icke

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
Kiváló dolgozó
Topi-50 adatlapja Privát üzenet küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Topi-50Tagság: 2006-06-13 16:29:32
Tagszám: #31643
Hozzászólások: 5406
29. Elküldve: 2014-08-09 19:50:54,

A tudománynak vége

[2.]

http://joportal.hu/egy-anyag-ami-megvaltoztat-mindent/

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
Kiváló dolgozó
Topi-50 adatlapja Privát üzenet küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

Orsolya1988Tagság: 2013-09-11 12:01:29
Tagszám: #128601
Hozzászólások: 32
28. Elküldve: 2013-09-12 09:37:01,

A tudománynak vége

[3.]

www.facebook.com/allatbaratalberletek
[előzmény: (27) Orsolya1988, 2013-09-12 09:34:40]
Zöldfülű
Orsolya1988 adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Orsolya1988Tagság: 2013-09-11 12:01:29
Tagszám: #128601
Hozzászólások: 32
27. Elküldve: 2013-09-12 09:34:40,

A tudománynak vége

[4.]

www.facebook.com
[válaszok erre: #28]
Zöldfülű
Orsolya1988 adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


Topi-50Tagság: 2006-06-13 16:29:32
Tagszám: #31643
Hozzászólások: 5406
26. Elküldve: 2013-09-10 11:21:40,

A tudománynak vége

[5.]

Bakay Kornél remekműve a Hogyan lettünk finnugorok. Ha valakit még az sem győz meg, akkor tényleg bezárta agyát érvek és bizonyítékok előtt. Persze, vannak, akik ebből jól megélnek!

De ha legalább elolvasnák, mit is irt pontosan Sajnovics! Sajnos nem egészen azt, amit a szájába adnak. Nem véletlen, hogy sokáig csak latinul volt meg, ahhoz sem lehetett könnyen hozzáférni.Egy vitafórumból:

a finnugristák egyik kedvenc szava az ellenfél elnémítására: DILETTÁNS

Javaslom, hogy akkor vizsgáljuk mi is meg, hogy kik voltak ezen elmélet legfőbb kiagyalói!

Gyarmathy Sámuel- foglalkozását tekintve: orvos!
Sajnovits János- foglalkozása: csillagász!
Reguly Antal- foglalkozása: jogász!
Hunfalvy Pál /ered: Paul Hunsdörfer/ aki még élete végén is csak makogni tudott magyarul- foglalkozása: szintén jogász!
Budenz József /ered: Josef Budenz/ az egyetlen, aki tényleg szakmabeli volt, nem pedig önjelölt hobbinyelvész! Budenz viszont német ember, csak 23 éves kora után tanult meg magyarul, tehát nyilvánvalóan soha nem tudott anyanyelvi szinthez még csak közelálló módon sem magyarul. Budenz Hundsdörfer pártfogoltjaként csinált karriert a "magyar" tudományos akadémián.

Hogy akkor ki a dilettáns? A választ Rátok bízom.Szegény Budenz - (a Josef)

Néhány szó a finnugristák harcra buzdító nyelvészeti vagdalkozásairól :

Rédei Károly bécsi emeritus professzor úr legújabban már a nagyra becsült Bécsi Naplón keresztül is harcot hirdet "a nyelvészeti dilettantizmus ellen". Korábbi könyvét is új kiadásban jelentette meg (ismét Őstörténetünk kérdései címmel), de harcoló alakulatát ez évben önkéntesekkel is kiegészítette: A Kapu című lapban (2004. március) Bereczki Gábor, A Magyar Nemzet Magazinban előbb Szende Tamás (2004. március 27.), majd (2004. április 3:) Csúcs Sándor rántott kardot. Mindannyian kiváló egyetemi tanárok.

De hát kik ellen indult ez a hadüzenet nélküli háború? Kik azok az elvetemült dilettánsok, akik a hazai tudományos alvilágot alkotják a vajákosokkal és az örökmozgót feltalálni vélt ütődöttekkel együtt? S kik az ő segítőik?

A Linzben élő mgr. Lauringer Tamás történelemtanár például, aki megdöbbentő módon "meg akarja szabni a más jellegű eredetkutatásokat" s aki nemrég szólni merészelt a finnugor rokonság és származáselmélet kizárólagossága miatt. Honnan vette a bátorságot Lauringer úr - és "elvbarátai" - ehhez a gyalázathoz? S kire merészelt hivatkozni ez az elvetemült történelemtanár? Bakay Kornél régész-őstörténészre; aki ugyan korántsem rendelkezik annyi címmel és magas ranggal, mint Rédei úr, de László Gyula régészprofesszor egyik legközelebbi tanítványa volt, aki negyven esztendeje kutatja a magyarság őstörténetét.

De célkeresztben van a nemrég kitüntetett Végh Alpár Sándor is, aki némi kételyét bátorkodott kifejezni a Hunfalvy-Budenz irányzatot illetően, utalva arra a tényre, hogy Joseph Budenzben magas fokon izzott a magyargyűlölet.

Nem csekély aggodalommal töltik el az embert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorának, Csúcs Sándornak szavai is aki a mind a Hunfalvi, Budenz, mind a Sajnovitcs, Gyarmathy kettőst, mind Reguly Antalt illetően elképesztő tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot. De nem sokkal magasabb színvonalú a génkutatásról írott néhány mondata sem. Mindez nem volna olyan nagy baj, ha nem ilyen oktatásban részesülnének az ott tanuló fiaink-leányaink.

De térjünk vissza Rédei úrhoz, mert a hal esetében is a fej a kiindulópont. A magyar és a finn nyelv rokonságát a vogullal, az osztjákkal, illetve a volgai és a balti finn típusú nyelvekkel szakember soha nem vonta kétségbe! A szörnyszülött finnugrizmus szó nem azt jelenti, hogy a magyar és a finnségi nyelvek nyelvtanilag és bizonyos (de nem nagyszámú!) szóegyezések alapján ne volnának rokonságban egymással. Nem, professzor úr, kérem! Mi ezt soha és sehol nem állítottuk, amint a sumer és a magyar nyelv azonosságát sem. Mi annak a kételyünknek adtunk és adunk hangot, hogy a nyelvrokonság nem úgy jött létre, ahogyan, ellentmondást nem tűrően, tanítani és sulykolni méltóztatják. A kikövetkeztetett úgynevezett uráli alapnyelv és őshaza, a kikövetkeztetett úgynevezett finnugor alapnyelv és őshaza, a kikövetkeztetett úgynevezett ugor nyelv és őshaza teóriáját nem fogadjuk el, támaszkodván kitűnően képzett régi és mai nyelvészekre (a római Angela Marcantonióra és az amszterdami Marácz Lászlóra).

Az az álláspontunk, az a feltevésünk, hogy a magyar egy több ezer éves ősnyelv, amelyet már a Kr. e. első évezredben sok ember beszélt, s amely hatott a környező (szomszédos) kis népek nyelvére (mint közlekedő nyelv, mint a lingua franca). A magyar nyelvet beszélő emberek tehát nem "szakadtak ki" semmiféle "alapnyelvi vadász-halász gyűjtögető őshaza" hatszáz szóval beszélő kőkori népességéből, és nem bolyongtak ezredéveken át, mint kóbor vándorok, hanem hosszú időn át éltek Belső-Ázsiától a délorosz sztyeppekig terjedő térségben, mégpedig nagyobbrészt állandó temetőkkel rendelkező, megtelepedett, állattartó és föl-, elei is művelő életmódban, ahonnan azután a Kr. u. IX. században tudatosan megtervezett rendben és nagy lélekszámmal betelepedtek a Kárpát-medencébe. Az egyre gazdagodó régészeti anyagok messzemenően alátámasztják ezt a tudományos feltevést, míg a finnugor származáselméletnek régészeti megalapozottsága teljesen önkényes és bizonytalan. Minderre a finn régészek is rájöttek, és így ott is kezdi talaját veszteni a hagyományos finnugor dogma.

Rédéi Károly és társai nagy élvezettel mossák össze a felkészületlen álmodozókat a komoly szakemberekkel, azt gondolván, hogy ha állandóan a maori, a kelta, az etruszk, a sumer stb. nyelvek és a magyar közötti rokonság híveit gúnyolják, akkor eleget is tettek a tudományos követelményeinek. Jótékonyan megfeledkezvén például az agyonsztárolt Hunfalvy Pál egy időben erősen fontolgatta a sumer-altáji- magyar rokonságot (Bábel tornya. Budapesti Szemle, 1857), Otto Donner pedig kifejezetten vallotta a sumer és a turáni nyelvek szoros kapcsolatát! A magyar és sumer nyelv közötti szoros kapcsolatok tényét egyébként Kramer a sumerológia egyik atyja sohasem "vonta vissza"!

Rédei úr engem "őstörténeti tévelygőnek" nevez, aki nem tudja megkülönböztetni a sumert az akkádtól, ugyanakkor vaskos őstörténeti monográfiáim közül (Történetünk régészeti forrásai, Az Árpádok országa) egyet sem olvasott el. A Kapu 2004. februári számában egyébként részletes választ adtunk Rédeinek a vádaskodásaira.

Most példaként csupán egy kérdéskört ragadok ki, a magyar őstörténet és a Habsburgok, illetve a németek viszonyát. Kivált azért választom ezt a témakört, mert szinte mindenki (legutóbb a Magazinban Szende Tamás és Csúcs Sándor) úgy állítja be, mintha alaptalan, durva rágalmazás volna az a megállapítás, hogy a németek és a Habsburgok magyarellenesek és magyargyűlölők voltak évszázadokon keresztül, s érdekük volt a magyarság önbizalmának megtépázása.

Csúcs Sándor tanár úr azt írja, hogy "nyelvünk finnugor rokonságát tudományos módszerekkel... Sajnovics János és Gyarmathy Sámuel bizonyította be (sic!) 1770- ben, illetve 1791 ben". Több mint meglepő, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jeles tanára ilyen mondatot le mer írni, mivel J E. Fischer 1768-ban megjelent Sibirische Geschichte című könyvében mutatta ki először a magyarral rokon nyelveket, s az ő szójegyzéke alapján fejtette ki téziseit A. L. Schlözer 1770-ben (Probe russischer Annalen) és 1771-ben (Allgemeine nordische Geschichte), s ugyancsak Schlözer vette rá Hell Miksát, ő pedig Sajnovics Jánost, majd később hasonlóképpen Gyarmathy Sámuelt is Schlözer noszogatta a finnugor nyelvek összehasonlító tanulmányozására. Hell Miksa Erasmus Frölich, Johannes Scheffer és Joseph Franz útmutatásait követte, s így Magyarországon lényegé'ben ő indította el a magyar-finn rokonítást (Nyelvtudományi Közlemények, 85/1983, 297-303). Ezek tények. Arról nem is szólva, hogy Sajnovics János a mai finnugristák által súlyosan elítélt szóhasonlítgatások révén jutott (sokszor elképesztő) következtetésekre.

Schlözer hírhedt magyargyűlölete kortársai előtt is közismert volt. Nézetei között szerepelt, hogy a magyaroknak nincs saját történelmük, és nincs helyük Európa fő népei között, sőt nincs joguk nemhogy Erdélyre, de Magyarországra sem!

II. József magyar király ( 1780-1790) rendeletben tiltotta meg a magyar oknyomozó történelem tanítását, s az anyja, Mária Terézia is azért ragaszkodott Magyarországon a latin nyelv hivatalos nyelvként való megtartásához, jóllehet Európában ez már erősen idejétmúlt volt, mert a magyar nyelv visszaszorítását birodalmi érdeknek tekintették. Ráth Mátyás győri evangélikus lelkész 1788-ban mindezt meg is írta (Staatsanzeiger, 12. szám) az Über die Ausrottung der ungarischen Sprache című cikkében.

A németek körében (Franz von Löher, Rudolf Heinze, Eduard Glatz, Herder, Wattenbach stb.) általános vélemény volt, hogy Magyarországot a németek és szlávok varázsolták virágzó országgá, a magyar föld minden értékét a németeknek köszönhetjük, a magyarságnak nincs is egyéb szerepe, mint előkészíteni a németek tömeges letelepedését a Kárpát-medencében. Paul de Lagarde szerint a magyar nép csak arra jó, hogy csontjaival kövezze ki a németség számára a történelem országútját.

I. Lipót magyar király (1657-1705) egy ízben azt mondotta: "az ereimet nyittatnám fel, ha tudnám, azokban egyetlen csepp vér találtatik, amely a magyaroknak kedvező!"

S vessünk egy pillantást Joseph Budenzre és Hunsdorfer-Hunfalvi Pálra, hiszen mind Rédei, mind Szende, mind Csúcs tanár úr nagy hévvel védelmezi e két kiváló tudóst, kijelentvén: politikai sugalmazást megerősítő-adataink nincsenek. Igen szomorú és sajnálatos, hogy az egyetemi ifjúságot évtizedek óta oktató tanárok a legelemibb nyelvészeti szakirodalmat sem igen olvasgatják, egyébként nem kerülhette volna el a figyelmüket Hajdú Péter Budenz- problémák című tanulmánya (Nyelvtudományi Közlemények, 89/1987-1988, 125-165), amelyből egyértelműen kitűnik, hogy Joseph Budenz nem volt magyar hazafi, nem tett a magyar nemzetért semmit az elnyomatás éveiben, sőt a finnugrista köréhez tartozó Barna Ferdinánd is ezt írta róla:

"Megvetette minden magyar barátját, arra késztette őket, hogy németül beszéljenek vele; szorgalmasan látogatta a német színházat, a magyar néppel ellenséges német nyelvű újságokat olvasta, a magyar akadémiai üléseket megzavarta, stb.

Szegény Budenz! Annak ellenére, hogy 25 éves korára a Magyar Akadémia levelező tagja lett Schedel (Toldy) Ferenc és Hunfalvy jóvoltából, kifejezetten utálta Magyarországot. A. Alquist finn nyelvésznek ezt írta 1870-ben: "Az ember könnyen elveszíti a kedvét Magyarországon, ha olyan haszontalan dolgokkal foglalkozik, mint a magyar nemzet nyelvének kutatása!" Harminchat évesen egyetemi professzor lehetett, s ezt azzal hálálta meg, hogy idegen akcentussal, rosszul adott elő, gyűlölettel teli acsarkodással gyalázta Vámbéri Ármint (bizony, Csúcs tanár úr!). Kérdezhetik: vannak-e bizonyítékaink? Vannak, s nem is akármilyenek.

Hunfalvy Pállal kapcsolatban is persze, aki Kossuth ellenfeleihez, az úgynevezett békepárthoz tartozott, a Habsburgokkal való kiegyezés híve volt, nem bujdosott, és nem kapott kegyelmet, mert elítélve sem volt soha. Hunfalvyt már 1850-ben osztrák titkos ügynöknek nevezték, s ez annyira beleivódott a közvéleménybe, hogy Hunfalvy még 1883-ban is nyilatkozott róla: ".., tudatá velem egy igen tekintélyes akadémiai tag, hogy engem az osztrák kormány azért vesztegetett meg, hogy a magyar nemzet hitelét a finn rokonság hirdetésével lerontsam."

Hunfalvi, született Paul Hunsdörfer 17 éves koráig egy szót sem tudott magyarul, később pedig zsarnoki természete vezérelte működésében. Domokos Péter Szkíthiától Lapponiáig című könyvében valós képet festett Hunsdorfer-Hunfalvyról és Schedel-Toldyról ( 107, oldal).

Az utóbbi az elnyomatás első évében (1850) szinte egyedüli döntnök volt az Akadémián. Hunfalvyt is ő neveztette ki, aki viszont mihelyt hatalomhoz jutott, behívta az országba Budenzet, kiütötte Kállay Ferencet, és Reguly Antal eredményeit mint saját megfejtéseit mutatta be akadémiai székfoglaló előadásában!

Budenzcel és Hunfalvy Pállal, Sajnoviccsal és Gyarmathyval szemben a magyar nyelvtudomány és a tudományos élet hangadói "nagy megértést" tanúsítanak, jóllehet eredményeiknek zöme használhatatlan, egykori módszereik túlnyomó része tudománytalan. Ám a legcsekélyebb megértést sem tanúsítják azokkal a szaktársaikkal szemben, akik felemelik szavukat az elavult dogmák ellen.

Ezért merészeli Rédei úr kigúnyolni az amszterdami egyetem kitűnő nyelvészét, Marácz Lászlót, ezért merészeli Bakró- Nagy Marianne dühödten dilettánsnak nevezni a nemzetközileg elismert olasz nyelvészt, Angela Marcantoniót, s ezért gázolnak bele mások emberi méltóságába, mint tette Rédei Károly sokunkkal. Ha van "tudományos alvilág", nagyon is lehetséges, hogy éppen a hivatalos kinyilatkoztatók és vagdalkozók a maffiavezérek.

Bakay Kornél

Régész- őstörténész

Egy vitafórumból:

Mint már említettem, a finnugristák egyik kedvenc szava az ellenfél elnémítására: DILETTÁNS

Javaslom, hogy akkor vizsgáljuk mi is meg, hogy kik voltak ezen elmélet legfőbb kiagyalói!

Gyarmathy Sámuel- foglalkozását tekintve: orvos!
Sajnovits János- foglalkozása: csillagász!
Reguly Antal- foglalkozása: jogász!
Hunfalvy Pál /ered: Paul Hunsdörfer/ aki még élete végén is csak makogni tudott magyarul- foglalkozása: szintén jogász!
Budenz József /ered: Josef Budenz/ az egyetlen, aki tényleg szakmabeli volt, nem pedig önjelölt hobbinyelvész! Budenz viszont német ember, csak 23 éves kora után tanult meg magyarul, tehát nyilvánvalóan soha nem tudott anyanyelvi szinthez még csak közelálló módon sem magyarul. Budenz Hundsdörfer pártfogoltjaként csinált karriert a "magyar" tudományos akadémián.

Hogy akkor ki a dilettáns? A választ Rátok bízom.

figyelemre méltó írások:
példaképünk..
Kiváló dolgozó
Topi-50 adatlapja Privát üzenet küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

vanrusselTagság: 2004-01-30 17:40:43
Tagszám: #8445
Hozzászólások: 460
25. Elküldve: 2008-11-09 08:51:27,

A tudománynak vége

[6.]

A 33 kockázati tényező első helyezettje most kopogtat az ajtónkon. "

Az első helyezett nálam a gazdasági válság...Nálad?

icon50.gif
[válaszok erre: #26 #26] [előzmény: (24) zaplet, 2008-11-01 06:26:36]
Törzstag
vanrussel adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


zapletTagság: 2004-12-20 03:31:39
Tagszám: #14566
Hozzászólások: 4
24. Elküldve: 2008-11-01 06:26:36,

A tudománynak vége

[7.]

Kedves Fórumozók,
négy év távlatából sem tudom másképp látni. A 33 kockázati tényező első helyezettje most kopogtat az ajtónkon.
Találkozzunk a HUMUSZban, szerda este, 18h, Jövőműhely
[válaszok erre: #25] [előzmény: (1) zaplet, 2004-12-28 04:14:31]
Zöldfülű
zaplet adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

vizslatacsiTagság: 2007-12-19 04:09:33
Tagszám: #53074
Hozzászólások: 15
22. Elküldve: 2007-12-29 04:42:40,

A tudománynak vége

[8.]

Igen, egy csökkentett változatot. 1985-től 2006-ig tartott megtervezni és megtárgyalni. A megtárgyalás is olyanra sikerült, hogy 2008 előtt egy kapavágás nem lesz a helyszínen.

A tagok száma sokszor és sokat változott, eredetileg egy USA-Szovjetunió projektnek indult aminek valamilyen hidegháborús leszerelési részeredmény örömére kezdtek el.

Később a Szovjetunió megszűnt, a helyét Oroszország vette át. Belépett Kanada, Franciaország, Japán, az USA. Aztán az USA kilépett. Aztán Kína is belépett, egy héttel később az USA ismét bent volt. Aztán belépett Dél-Korea is, gondolom őket elsősorban az Észak-Koreával fennálló hidegháború presztízsérzékenysége motiválta leginkább. Aztán Kanada kilépett.

Most meg az USA kongresszusa azt mondta az aláírt szerződésre, hogy "bocs, mégse fizetünk".

Megjegyzem, az egész projekt költségvetése 10 db B-2-es bombázó építésére elég. Az a pénz, amit most visszavont az USA kongersszus, egy űrrepülő építési költségének tizenötöde volt.
[előzmény: (21) Klárcika, 2007-12-27 08:43:26]
Zöldfülű
vizslatacsi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


KlárcikaTagság: 2007-03-11 23:08:26
Tagszám: #42685
Hozzászólások: 454
21. Elküldve: 2007-12-27 08:43:26,

A tudománynak vége

[9.]

Én azt olvastam hogy usától független megépítik,méghozzá dél -Franciaországban.
[válaszok erre: #22] [előzmény: (20) vizslatacsi, 2007-12-27 00:31:53]
Törzstag
Klárcika adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


vizslatacsiTagság: 2007-12-19 04:09:33
Tagszám: #53074
Hozzászólások: 15
20. Elküldve: 2007-12-27 00:31:53,

A tudománynak vége

[10.]

Azt mondod, visszafelé semmi nem fejlődhet. A válaszom erre az, hogy 1970-ben tudott ember menni a Holdra, ma nem tud. Legkorábban 2020-ban fog tudni.

Az ITER mögül az USA múlt héten vonta ki a pénzügyi támogatást. Egyszerűen nem adnak rá pénzt és kész.
[válaszok erre: #21] [előzmény: (19) Klárcika, 2007-12-26 20:30:48]
Zöldfülű
vizslatacsi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


KlárcikaTagság: 2007-03-11 23:08:26
Tagszám: #42685
Hozzászólások: 454
19. Elküldve: 2007-12-26 20:30:48,

A tudománynak vége

[11.]

Véleményem szerint visszafelé semmi nem fejlődhet.

Másrészt a fejlődés hol felgyorsul hol pedig lassul.
Baromság hogy már mindent feltaláltak amit lehetett,mindig van s lesz új.(csak én legalább 10 olyan dolgot tudnék mondani,amire még szükség van/volna,de még nem találták fel.)

Bizonyos területek fejlődése pedig szerény véleményem szerint attól függ,hogy az emberiség rá van-e kényszerítve vagy sem arra,hogy adott területeket fejlesszen.
Az ITER-re rá van kényszeítve,kevés az energia,nem akar az eu az arab olajtól függni kizárólag,sem putyintól.
A számítástechnikában hatalmas pénz van,igény van rá.
Az egészségügy fejlődése valamiért lényegesen lassabb mindennél,ami az egyént esetében nem túl szerencsés és sajnálatos ,az emberiséget tekintve talán nem is olyan hátrány.
[válaszok erre: #20]
Törzstag
Klárcika adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


vizslatacsiTagság: 2007-12-19 04:09:33
Tagszám: #53074
Hozzászólások: 15
18. Elküldve: 2007-12-25 01:52:59,

A tudománynak vége

[12.]

Kedves Tamás,

a lényeget tekintve sok szempontból igazad van, de a részletekben sok szempontból nincs. Ezért engedelmeddel kiegészítenélek néhány fontos kérdésben:

NASA: a helyzet az, hogy a fegyvereket nem a NASA csinálja, hanem az amerikai hadsereg saját laborjaiban (például Los Alamoshoz sincs semmi köze a NASA-nak).

Állítod, hogy a "NASA inkább viszi mint hozza az adófizetők pénzét": a helyzet az, hogy a NASA reálértékben kb. felét kapja a hidegháborús pénzének. No most a NASA egy hatalmas nagy szervezet, és az ilyenek sokkal inkább megérzik a pénzhiányt. Olyasmi, mint egy ország. Mivel minden pénznek nagyon megvan a helye, ezért nagyon kevés bevételcsökkenés is nagyon erősen érződik. Emlékszel a Bokros-csomagra? Na, az 6%-os reálbér-csökkenés volt, mégis hogy megérezte az ország... a NASA pénze kb. 50%-ot csökkent.

------------------------------------------

Titkos szuperfegyverzet: kérdés az, hogy mi újat tudna mutatni az interkontinentális atomrakétákhoz képest. Elvileg ezekkel is meg lehet csinálni, hogy egy enterrel eltüntessék az emberiséget. Ennél erősebb fegyver mit csinálhatna? Az egész Naprendszert tüntetné el egy gombnyomással?...

Az első alapvető probléma egy ilyen fegyver létével kapcsolatban a következő. A fegyverből kétféleképpen lehetséges előnyt kovácsolni:
1. el lehet vele pusztítani az ellenséget
2. sakkban lehet tartani, rémítgetni lehet vele az ellenséget.

A másodikra egy titkos csodafegyver nem használható, hiszen ki ijedne meg egy olyan fegyvertől, amiről nem tud?

Az elsőre, tehát az "ellenség" (bárkit is vegyünk annak) megsemmisítésére alkalmas lehet egy titkos fegyver is, de elrettentő hatás nélkül egészen addig semmi értelme nincsen, amíg egy háborúban ténylegesen be nem vetik. Ilyen háború pedig, ami az USÁ-t egy esetleges titkos csodafegyverének bevetésére sarkallja, nem lehet más háború, mint egy totális atomháború. Akkor pedig nem tökmindegy, hogy milyen fegyvere van az USÁ-nak? Ha nem tud védekezni az orosz-kínai-hindu-... (kitöltendő) rakéták ellen, akkor tökmindegy neki, hogy hány ellenséges államot tesz taccsra, neki mindenképpen kanyec.

...ténylegesen az interkontinentális atomrakétákhoz képest még egy mód van a továbblépésnek. Van ugyanis egy olyan gond, hogy a kilőtt rakétákat észleli az ellenség a műholdjaival és ellencsapást indít. Az új szuperfegyverzetnek tehát valami olyasminek kell lennie, ami ez ellen az ellencsapás ellen véd.

No most a helyzet az, hogy VAN ilyen fegyver! Már régesrégen van! Csak nem verik nagydobra, mert nem olyan különleges dolog, mint az atombomba.

Szokott a hírekben lenni, hogy a Bush atomcsapás elleni védőernyőt akar csinálni. Itt nagyon speciális, nagyon különleges ellenrakétáról van szó, ezekből nagyon sokról, amik képesek még repülés közben megsemmisíteni az ellenséges atomrakétákat.

A rendszer ki lenne egészítve egy csomó összekötött földi radarból álló megfigyelőrendszerrel - rossz nyelvek szerint a pécsi radar is ennek a része lett volna.

Szintén ebben a rendszerben fognak helyet kapni a lézeres boeingek, ezek átalakított utasszállítók, hatalmas lézerrel ami képes kilőni az ellenséges rakétákat. Ez egyelőre még fejlesztés alatt áll.

Magyarország is benne van a védőhálóban, hisztiznek is miatta az oroszok rendesen. Meg a hippik is, meg a környezetvédők is, de mivel ez nem akkora "durranás", mint az atombomba volt, ezért nem okoz akkora világsokkot.

Meghát tényleg erősen vitatható, hogy mennyire jó dolog újraindítani az atomfegyverkezési versenyt.

Egyszóval titkos amerikai csodafegyver kapcsán a véleményem a következő:
- csodafegyvere az USÁ-nak nincs,
- nagyon épül viszont a nukleáris védőernyő, ami felfogható egy új korszaknak az atomfegyver-korszak után.

------------------------------------------

Elektronika vs. technikai fejlődés:

Igen, az elektronika tényleg fejlődik, a gond nem is ez. A gond ez, hogy úgy tűnik, hogy csak az fejlődik.

Nézz rá a google news-ban az tudományos-technikai hírekre. Azt fogod látni, hogy 10 hírből 9 valami számítógépes dolog. Ahhoz képest, hogy az IT csak egy kis szelete a tudománynak, a tudományos hírek között 90%-ban több az aránya. A hírek javarészt valami még újabb "kütyü" vagy egy még újabb szoftver kifejlesztéséről, esetleg valami internetes újításról szólnak.

Eközben például az autók üzemanyagfelhasználásának hatásfoka 30 év alatt kb. 25%-ról jó esetben 35%-ra tudott javulni. A 40-50% körüli hatásfokú hibrid kocsik tíz év múlva se lesznek többségben a legoptimistább előrejelzések szerint sem. Valódi újítás, tehát üvegházgázokat nem termelő (elektromos vagy hidrogénüzemű) autók tömeges elterjedése belátható időn belül fantázia.

A texasi szupravezető szupergyorsítót, ami háromszor nagyobb energiát tudott kezelni, mint a most épülő LHC, félbehagyták többmilliárd dollár befektetése után.

Az X-33 projektet, ami egy olcsó, valóban újrafelhasználható űrrepülőgép elkészítését tűzte ki célul, akkor hagyták félbe mondvacsinált indokokkal, amikor a prototípus már 80%-ban kész volt.

A NASA az űrrepülőgépek helyett visszatér a drága, egyszer használható rakétás korszakba. Nagyon szépen fogalmazzák meg persze a dolgot, azt mondják, "crew exploration machine" meg hasonló szép neveket adnak az új rakétáiknak, de azok továbbra is csak rakéták lesznek. Majd 2020-ra talán ismét képesek lesznek Holdra jutni, és ezzel elérni az 1970-es szintjüket. Mivelhogy most a NASA technológiailag hátrébb van, mint 1970-ben!

Az ITER nevű magfúziós atomerőművet 1985-től 2007-ig tartott megszervezni és most úgy néz ki, hogy 2016-ra tényleg beindul. Az, hogy a magfúziós atomenergia kiváltsa az olajat meg a szenet, legkorábban 2050-re várható. Ezt a hatvanas években még 1990-re ígérték...

Persze, amíg két-három évente van új windows (mindig új felülettel persze), addig mindenki azt hiszi, hogy a fejlődés töretlen. A lóf*t...

a fejlődés, a tényleges, valódi fejlődés, nem csak a csillogás, a szórakoztatóipar, a látszat-valóság fejlődése, az igencsak lassacska mostanság. Sok szempontból visszafejlődés tapasztalható, és ha ez sokáig így marad, az emberiségnek lőttek.
[előzmény: (17) Forex, 2007-10-26 10:11:55]
Zöldfülű
vizslatacsi adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

kathleen1982Tagság: 2007-08-04 10:56:19
Tagszám: #47700
Hozzászólások: 3
16. Elküldve: 2007-08-14 20:06:23,

A tudománynak vége

[13.]

Szia!Persze,tudom,én sem sértésképpen írtam a dolgokat és egyébként is elég fiatal vagyok még ahhoz,hogy legyen mit látnom és tanulnom .Nő vagyok icon11.gif
én is megyek készülök a szigóra,szép estét mindenkinek
[előzmény: (15) onsei, 2007-08-14 12:05:00]
Zöldfülű
kathleen1982 adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


onseiTagság: 2007-08-04 15:56:37
Tagszám: #47708
Hozzászólások: 24
15. Elküldve: 2007-08-14 12:05:00,

A tudománynak vége

[14.]

kathleen1982:
Igen, tudom eléggé sarkított és "szűk" volt az amit írtam, meg tudom azt is, hogy a 'tudomány' szélesebb annál mint, hogy én azt fölfoghassam :>
de úgy éreztem némi sarkítás nem árt...
és az a "mindenki a pénz után rohan" dolog nem sértés akart lenni. ha nekem is csak a profit lenne a lényeg nem csinálnék sok mindent. a legtöbb ember képes az élet legtöbb területén önzetlenül és hosszútávon gondolkodva cselekedni és adni.... hmm... na jó, nem a legtöbb. :/
de hamindenért hasznot várnánk tuti rossz hely lenne a világ.
(off vége)

továbbá: ez szűklátókörű szemben állás mindig jelen volt az emberekben, csak annyit mondok inkvizíció vagy konzervatív keresztyény egyház 1200-1600 között. de jó, hogy nem akkor éltem, rég máglyára dobtak volna.
icon11.gif téged is kathleen, ha nő vagy és tudsz osztani, az már bizonyíték volt arra, hogy a sátánnal "háltál". tök jó.

..........na jó megyek nyilazok hátra. icon21.gif
[válaszok erre: #16]
Zöldfülű
onsei adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


kathleen1982Tagság: 2007-08-04 10:56:19
Tagszám: #47700
Hozzászólások: 3
14. Elküldve: 2007-08-13 17:36:56,

A tudománynak vége

[15.]

A betűk felcseréléséért és kihagyásáért pedig bocsánat! icon50.gif
Kata
Zöldfülű
kathleen1982 adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


kathleen1982Tagság: 2007-08-04 10:56:19
Tagszám: #47700
Hozzászólások: 3
13. Elküldve: 2007-08-13 17:34:33,

A tudománynak vége

[16.]

Onsei!Én teljesen egyetértek azzal,amit írtál.Abban is biztos vagyok,hogy a legtöbb ember úgy alkot vélemyényt a tudományról,hogy csak felszínes tudással rendelkezik és minden,de minde persze tök felesleges és pénzkidobás.Én harmadéves vagyok Debrecenben molekuláris biológus hallgatóként-és minél többet járok oda,annál jobban azt mondom,hogy te jó ég semmit sem tudok-viszont másoknak,akik szerint a udománynak vége figyelmébe ajánlanám ,,CSAK" a biológia szekció kutatási témiát,hogy azok mennyire ,,értelmetlenek",arról nem is beszélve,hogy a kutatók többségét,ha a pénz hajtaná,akkor nem lennének kutatók,ezt nem igazán lehet szív nélkül és szeretet nélkül csinálni.Iszonyat munka,tanulás,kudarcok,magánélet szinte nulla,de ezt vállalta az ember ,mert hisz benne.Meglehetne kérdezni,hogy egy kutató mit járt be,hogy azzá válhasson ami és mennyire van mondjuk megfizetve vagy egy egyetemi tanárként dolgozó,akinek ráadásul a kutatás lenne az első,de tanítani is kell,vizsgáztatni.A tudománynak nincs vége,soha nem is lesz vége,mert alapvető emberi tulajdonság a kíváncsiság.Egy tudós tiszteli a természetet,csodálja ,az ÉLETET.Elsősorban a világhoz hozzátenni akar,jót tenni,nem rombolni és elvenni.Ja,és hogy becsapva érzik sokan magukat,mert kiderül,hogy amit eddig tanultunk az nem úgy van,hát biztos vagyok benne,hogy lesz még pár ilyen,de ez a tudomány,ha valamit cáfolat éri és megdől azt el kell fogadni és az új úton továbblépni.A pillanatnyi igazság,ami az adott tudásnak megfelelően bizonyított még nem hazugság.Egy kutató pedig attól válik igazán kutatóvá,hogy a tévedéseit képes belátni és új úton elindulni.Csak annyit szeretnék ezekkel kapcs.mondani,hogy a tudományt nemcsak a modrnebbnél modernebb számítógépes technikák,mobiltelefonok,háztartási kütyük jelentik!!
Zöldfülű
kathleen1982 adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


onseiTagság: 2007-08-04 15:56:37
Tagszám: #47708
Hozzászólások: 24
12. Elküldve: 2007-08-09 21:19:03,

A tudománynak vége

[17.]

...ja és, nincs új találmány..... nincs hát. most akkor mindenki mondjon le összes vélt/valós/szellemi és fizikai tulajdonáról.
és akkor most boldogok-e vagytok így? pucér seggel a puszta közepén?

szappan, anti-szeptikusok, antibiotikumok, hűtőszekrény, naperőmű, repülőgép, házi kenyérsütő, időpecsétes bélyegző (haha), golyóstoll, TFT képernyő, műanyag újrahasznosítása, nyomtatás papírra, köszönés (hahh), mobil telefon, Elektro-enkefallográf, CAT, fájdalomcsillapítók, digitális videó kamera, szemüveg, sampler, műbőr, popup (höhh), demokratikus alapokon nyugvó szabad társadalmi rendszer, jog (ZOMG), fűthetó takaró, azonosító chip-es macskanyakörv, rotációs kapa, szalacsi, vót valamikó...

de ha valaki szerint a csupasz seggel a pusztában/erdőben élés az egyetlen emberileg és morálisan elfogadható életforma akkor az előbb felsoroltak közül semmi sem hasznos, talán a szappant és a rotációs kapát kivéve.
Zöldfülű
onsei adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


onseiTagság: 2007-08-04 15:56:37
Tagszám: #47708
Hozzászólások: 24
11. Elküldve: 2007-08-09 21:04:01,

A tudománynak vége

[18.]

háháháháhá.......
1889-ben (azt hiszem), egy USA-beli szabadlami iroda igazgatója kijelentette, hogy a világon már mindent feltaláltak... na tessék, jó tudni. haha... INTERNET...!? például...?

ne sértődjön már meg senki azon amit most fogok írni, de ez "hú, a tudomány gonosz/nem minket/szolgál/pénzhajhász" vélemény csak a szűklátókörűség bizonyítékai.
meg miaz, hogy "csak a pénz kell nekik"..... öregem az emberiség cirka 90%-a a pénz után 'rohan', de ezt munkának hívják, és nem kell utálni a világot csak azért mert nem termelt árúkon alapuló cserekerekedelem van 'pénz' helyett.

akik egy tudományos (például az elmúlt ~1000 év asztronómiai és csillagászati eredményeit) összefoglaló előadás végén, felháborodva és durcásan bekérdezi azt, hogy "na de mégis ezt ugyan honnan tudják????" akkor az előadó belekezdhet egy újabb 90 perces előadásba abból, hogy a tudomány nem egy állandó dogmatikus rendszer, hanem egy szó, az eddíg megismert és felfedezett eredmények újból és újból ellenőrzött, megcáfolt erdményei ... tudomány. ha nem történne soha semmi új akkor a tudományos kutatásoknak, kísérleteknek, elméleti kutatásoknak semmi értelme nem lenne mert nem szolgálnak eredménnyel.

az, hogy a "polgár" mennyire véle "hasznosnak/jónak/rossznak/szépnek/istennek nem tetszőnek/gonosznak vagy akárminek az már kizárólag 'csak' egy vélemény.

a "tudomány" hasznosságát/haszontalanságát néhány érvvel lehet cáfolni vagy alátámasztani. de általában nincs értelme az ilyen vitáknak mert az akik már erről argumentálnak valószínűleg meg is vannak győződve a saját igazukról.

a tudománynak pedig soha nem szabad meggyőződni a saját igazáról. az eredmények és elméletek, hipotézisek csak akkor jók ha kiállják a cáfolatok próbáját. ha valamt nem lehet bizonyítani és nincs ész érv ami mellette állna, esetleg többször meg lett cáfolva, és nem lehet egy adott tézis gyakorlati/elméleti eredményét azonos körülmények közööt újraprodukálni akkor az meg van cáfolva.

na, valaki flameljen már egyet... icon53.gif
Zöldfülű
onsei adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

FRESHTagság: 2004-04-09 15:41:36
Tagszám: #9912
Hozzászólások: 212
9. Elküldve: 2007-03-29 23:48:27,

A tudománynak vége

[19.]

icon53.gif
Haladó
FRESH adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


KlárcikaTagság: 2007-03-11 23:08:26
Tagszám: #42685
Hozzászólások: 454
8. Elküldve: 2007-03-14 18:25:04,

A tudománynak vége

[20.]

#1
Nem értek egyet veled.
A világ úgy jó ahogy van,nekem tetszik,szeretem és élvezem minden percét.Örülök hogy ebbe a korba születtem,de szívesen megnézném a jövőt is persze ha módomban állna.A múltról van elképzelésem nyilvánvalóan a filemeken keresztül.Rengeteg dolog vár még felfedezésre.A fejlődés lassult ugyan de nem állt meg.Soha nem állhat meg.Az érzelmek pedig nem idevaló dolgok.Nem kéne a tudományba belekeverni.
Minden jót.
Törzstag
Klárcika adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

amat45Tagság: 2006-07-03 09:34:29
Tagszám: #32291
Hozzászólások: 4
7. Elküldve: 2006-07-03 09:43:08,

A tudománynak vége

[21.]

Egyetértek, a tudománynak vége. Nem azért mert nincs új találmány. /Van. Például a GPS./ Hanem azért mert már nem az emberiséget szolgálja. Nem a tudatlanság felszámolása, a rejtélyek megoldása a célja, hanem a pénzkergetés.

Ráadásul a túltanultság sem tesz jót a tudományos gondolkodásnak. Megtanulni és gyorsan számot adni belőle, aztán elfelejteni. Ez megy. Később, megállapodott fejjel az ember rájön becsapták. Ez sincs úgy, meg az sincs úgy ahogy tanulta. De ki tehet erről? Nem a tudomány. A tudományt emberek művelik. Ők tehetnek róla. Nem kellene hazudniuk. Ha valami csak feltételezés, azt nem szabadna igaznak tanítani. A sufni-felfedezéseket pedig szigorúan ki kellene kutatni, nem pedig elhallgatni. Akkor már nem itt tartanánk…
Zöldfülű
amat45 adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

monte.krestoTagság: 2003-09-17 08:49:03
Tagszám: #6610
Hozzászólások: 974
6. Elküldve: 2006-03-21 13:07:34,

A tudománynak vége

[22.]

icon12.gif
[előzmény: (1) zaplet, 2004-12-28 04:14:31]
Törzstag
monte.kresto adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

Ritter Teodor
5. Elküldve: 2005-09-05 17:18:08,

A tudománynak vége

[23.]

Ez volna az az értelmiségi szinvonal, amit meg kell védeni a "Tudomány" rovatban? Spengler vagy Kuhn valahogy felkészültebbnek tűnt. Erre a fórumra is érvényes két dolog, ami az interneten kívüli világra is. Az egyik, hogy (különösen ha alpári emberekből tevődik össze) az összejött csoport kiutálja magából azt, aki csak egy kicsit is különbözik tőle. A másik, hogy itt sem az értelmes, sőt bölcs emberek vannak többségben. Ha a tudományról beszéltek is, amit mondtok az felszines okoskodás, aminek már a stílusában is van valami, ami az érzelmi életetek érzékelés (és nem gondolkodás) felé tolódására utal. Azt a fajta egzaltáltságot sejtem bennetek, amit a kereskedelmi rádiók műsorvezetőiben, illetve általában a pórnépben is megfigyelhetünk.
  


szojuzTagság: 2004-06-20 18:50:41
Tagszám: #11074
Hozzászólások: 25
4. Elküldve: 2005-09-05 01:30:35,

A tudománynak vége

[24.]

Kedvesem, a teóriádból egyvalami hiányzik: az ÉLET mint motiváció. Majd érkezik a HALÁL és elég időd lesz sétálgatni szavalni és lepkéket kergetni a MENYORSZÁG-ban.
Addig is félre a melankóliával, szedjed magad össze, értelmiségi gondolataidat fordítsd szembe a világot felégető problémákkal és KŰZDJ, hogy ezekre legyen MEGOLDÁS!
Adieau!
[előzmény: (2) zaplet, 2005-02-05 05:25:41]
Zöldfülű
szojuz adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése WWW oldal Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


J.Tagság: 2004-02-10 09:18:54
Tagszám: #8629
Hozzászólások: 3134
3. Elküldve: 2005-02-07 16:14:32,

A tudománynak vége

[25.]

Eltévedtél?
[előzmény: (1) zaplet, 2004-12-28 04:14:31]
Kiváló dolgozó
J. adatlapja Privát üzenet küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 

A tudománynak vége

(üzenet: 27, Tudomány)
 
    / 2 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.017394065856934 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Segítség
  Netboard Bt. © 2001-2023. E-mail